مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

مجلات علمی پژوهشی علوم انسانی

در رشته‌های علوم انسانی، فعالیت‌های مختلف بشر بررسی می‌شود و روابط آن‌ها با یکدیگر و با دنیای پیرامون مورد مطالعه قرار می‌گیرد.  رشته‌های علوم انسانی به ما کمک می کند تا جهان و خود را از دیدگاه های متنوع‌تر و فراتری درک کنیم. هدف از تحقیقات انجام شده در رشته‌های علوم انسانی بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه و پیشرفت جامعه است.

برای اخذ پذیرش و چاپ مقاله در نشریات علوم انسانی مورد تائید وزارتین می توانید از خدمات تضمینی چاپ مقاله ژورنال یاب استفاده کنید. 

لیست مجلات میان رشته ای علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم

در زیر لیست نشریات میان رشته ای پرطرفدار رشته علوم انسانی آورده شده است. برای دیدن لیست کامل در صفحه جستجوی نشریات ژورنال یاب گروه علمی علوم انسانی را انتخاب کنید تا لیست نشریات علوم انسانی را به به همرا کلیه جزئیات مشاده کنید.

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Spektrum Iran

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی

حقوق اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

مطالعات باستان شناسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

کارآگاه

پلیس آگاهی ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مطالعات دفاع مقدس

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

Iranian Review of UN

انجمن علمی ایرانی مطالعات سازمان ملل
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Noormags

مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

دانشگاه بیرجند
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهه باستان سنجی

دانشگاه هنر اسلامی- تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

ترویج علم

انجمن علمی ترویج علم ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran

International Journal of Information Science and Management

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: EBSCO elsevier

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

زبان شناسی اجتماعی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رسانه و فرهنگ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

سیاست نامه علم و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

آموزش علوم دریایی

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: jref virascience

شیعه شناسی

موسسه شیعه شناسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

راهبردهای نوین تربیت معلمان

دانشگاه فرهنگیان
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: ROAD SIS

International Journal of Tourism and Spirituality

جهاد دانشگاهی - کمک به دانشگاه علم و فرهنگ
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Linkedin

پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های حفاظتی-امنیتی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags کمیتۀ اخلاق در انتشار

مدیریت و پژوهش های دفاعی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags

الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

سازمان بسیج اساتید کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: ensani

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DOI

رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مهارت آموزی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه بیمه

پژوهشکده بیمه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

پدافند غیر عامل

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags ROAD

کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani MIAR

سیاست علم و فناوری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ResearchBib

آینده پژوهی دفاعی

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران (آجا)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Virascience noormags ensani

گردشگری و توسعه

انجمن علمی گردشگری ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

وزارت نیرو
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran

پژوهشنامه رسانه بین الملل

دانشگاه صداوسیما ( معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تعامل انسان و اطلاعات

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه علم سنجی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

مطالعات زن و خانواده

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons Academia

اعتیاد پژوهی

ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Iranmedex

علوم و فنون نظامی

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران (آجا)
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

World Sociopolitical Studies

انجمن علمی ایرانی مطالعات جهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia Noor Specialized Magazines ProQuest

مطالعات راهبردی ناجا

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
ISC
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

مدیریت اطلاعات

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

نوآوری و ارزش آفرینی

انجمن علمی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Archaeological Studies

علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Academia ISSN

مطالعات بین المللی پلیس

پلیس بین الملل
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

آینده پژوهی ایران

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: academia noormags

مدیریت بر آموزش انتظامی

تربیت و آموزش ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
magiran

بازیابی دانش و نظام های معنایی

دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags

پژوهشنامه مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

راهبرد اجتماعی- فرهنگی

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

ورزش و علوم زیست حرکتی

دانشگاه حکیم سبزواری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات مدیریت ترافیک

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

بصیرت و تربیت اسلامی

سازمان عقیدتی سیاسی ناجا- دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

علوم و فنون مدیریت اطلاعات

دانشگاه قم
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO

کاشان شناسی

دانشگاه کاشان
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia samimnoor

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات میان فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پدافند غیر عامل و امنیت

دانشکده علوم و فنون فارابی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

دانشگاه رازی کرمانشاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia ROAD Publons

دانش‌ انتظامی‌

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ResearchBib

مطالعات فقه تربیتی

جامعة المصطفی العالمیة
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

هیدروژئومورفولوژی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons Academia

آموزش در علوم انتظامی

تربیت و آموزش ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
SID

Petroleum Business Review

دانشگاه صنعت نفت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Iranian Association for Energy Economics ORCID

International Journal of Digital Content Management

دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia DOI

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
Google Scholar
ISC

Pure Life

Al-Mustafa Open University (Affiliated with Al-Mustafa International University)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Noormags ORCID

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات