لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی

لیست ژورنال علمی پژوهشی ادبیات

رشته ادبیات اساسا رشته ای پرکاربرد است. این رشته دارای چندین و چند اسکوپ می باشد. ممکن است برخی دانشجویان صرفا روی یک اسکوپ خاص تمرکز داشته باشند و قصد ارائه مقاله در همان اسکوپ را نموده باشند. به همین دلیل بسیار مهم است که لیست ژورنال علمی پژوهشی ادبیات را همراه با حیطه تخصصی مجلات مورد بررسی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با چاپ مقاله  با ما در تماس باشید.

مجلاتی که دارای اسکوپ متفاوت از موضوع مقاله شما هستند به رغم غنی بودن محتوای مقاله و خلاقانه بودن آن، ممکن است مقاله را ریجکت کنند. این ژورنال ها برای مقاطع ارشد و دکتری دارای امتیازات و نمره های مختلفی هستند. بنابراین قبل از ارسال مقاله این نمرات را بررسی کنید تا بتوانید به اهدافی که در ذهن دارید سریع تر و بهتر دست پیدا کنید. ما در مجموعه ژورنال یاب با فراهم آوردن لیست ژورنال علمی پژوهشی ادبیات مورد تایید وزارتین این امکان را به شما عزیزان داده ایم تا در لیستی غربال شده اقدام به گزینش بهترین ژورنال برای چاپ مقاله تان نمایید.

لیست مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبیات مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته ادبیات که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

Teaching English as a Second Language Quarterly
علمی پژوهشی

Teaching English as a Second Language Quarterly

دانشگاه شیراز
پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهش های دستوری و بلاغی

پژوهش های دستوری و بلاغی

دراسات فی السردانیة العربیة

دراسات فی السردانیة العربیة

نقد و نظریه ادبی
علمی پژوهشی

نقد و نظریه ادبی

نقد زبان و ادبیات خارجی
علمی پژوهشی

نقد زبان و ادبیات خارجی

نقد ادبی
علمی پژوهشی

نقد ادبی

نقد ادب معاصر عربی
علمی پژوهشی

نقد ادب معاصر عربی

فرهنگ و ادبیات عامه
علمی پژوهشی

فرهنگ و ادبیات عامه

فنون ادبی
علمی پژوهشی

فنون ادبی

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
علمی پژوهشی

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی
علمی پژوهشی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

کهن نامه ادب پارسی
علمی پژوهشی

کهن نامه ادب پارسی

متن شناسی ادب فارسی
علمی پژوهشی

متن شناسی ادب فارسی

متن پژوهی ادبی
علمی پژوهشی

متن پژوهی ادبی

لسان مبین
علمی پژوهشی

لسان مبین

مطالعات ادبیات کودک
علمی پژوهشی

مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات تطبیقی
علمی ترویجی

مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ایرانی
علمی پژوهشی

مطالعات ایرانی

مطالعات تطبیقی فارسی و عربی
علمی پژوهشی

مطالعات تطبیقی فارسی و عربی

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
علمی پژوهشی

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

مطالعات ترجمه
علمی پژوهشی

مطالعات ترجمه

مطالعات زبانی و بلاغی
علمی پژوهشی

مطالعات زبانی و بلاغی

مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران
علمی پژوهشی

مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران

مطالعات زبان و ترجمه
علمی پژوهشی

مطالعات زبان و ترجمه

مطالعات شبه قاره
علمی پژوهشی

مطالعات شبه قاره

نامه فرهنگستان
علمی پژوهشی

نامه فرهنگستان

نثر پژوهی ادب فارسی
علمی پژوهشی

نثر پژوهی ادب فارسی

دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها
علمی پژوهشی

دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها

دراسات فی اللغه العربیه و آدابها
علمی پژوهشی

دراسات فی اللغه العربیه و آدابها

دراسات فی العلوم الانسانیه
علمی پژوهشی

دراسات فی العلوم الانسانیه

دراسات الادب المعاصر
علمی ترویجی

دراسات الادب المعاصر

روایت شناسی
علمی پژوهشی

روایت شناسی

زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق)
علمی پژوهشی

زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق)

زبان شناسی و گویش‌های خراسان
علمی پژوهشی

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

زبان شناسی گویش های ایرانی
علمی پژوهشی

زبان شناسی گویش های ایرانی

زبان شناخت
علمی پژوهشی

زبان شناخت

زبان پژوهی
علمی پژوهشی

زبان پژوهی

زبان و زبان‌شناسی
علمی پژوهشی

زبان و زبان‌شناسی

زبان و ادبیات فارسی
علمی پژوهشی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی
علمی پژوهشی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادب فارسی
علمی پژوهشی

زبان و ادب فارسی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی
علمی پژوهشی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی

شعر پژوهی
علمی پژوهشی

شعر پژوهی

علم زبان
علمی پژوهشی

علم زبان

تاریخ ادبیات
علمی پژوهشی

تاریخ ادبیات

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)
علمی پژوهشی

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

جستارهای زبانی
علمی پژوهشی

جستارهای زبانی

جستارهای ادبی
علمی پژوهشی

جستارهای ادبی

پژوهشنامه ادب حماسی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه ادب حماسی

پژوهشنامه ادبیات کردی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه ادبیات کردی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

پژوهشنامه ادب غنایی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه ادب غنایی

پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
علمی پژوهشی

پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
علمی پژوهشی

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

پژوهشنامه نقد ادب عربی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه مکتب های ادبی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه مکتب های ادبی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
علمی پژوهشی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی
علمی پژوهشی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه
علمی پژوهشی

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
علمی پژوهشی

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

پژوهش های زبان شناسی
علمی پژوهشی

پژوهش های زبان شناسی

آینه میراث
علمی پژوهشی

آینه میراث

پژوهش ادبیات معاصر جهان
علمی پژوهشی

پژوهش ادبیات معاصر جهان

بحوث فی اللغه العربیه
علمی پژوهشی

بحوث فی اللغه العربیه

اکسپت مقاله
ادامه مطلب
دانشگاه اصفهان
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
علمی ترویجی

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

پژوهش نامه ادبیات داستانی
علمی پژوهشی

پژوهش نامه ادبیات داستانی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی
علمی پژوهشی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

پژوهش های ادبیات تطبیقی
علمی پژوهشی

پژوهش های ادبیات تطبیقی

پژوهش های ادبی
علمی پژوهشی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
علمی پژوهشی

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)

اللغه العربیه و آدابها
علمی پژوهشی

اللغه العربیه و آدابها

جامعة طهران
الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه
علمی پژوهشی

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی
علمی پژوهشی

إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج
Journal of Language and Translation
علمی پژوهشی

Journal of Language and Translation

Islamic Azad University, South Tehran Branch
Journal of Modern Research in English Language
علمی پژوهشی

Journal of Modern Research in English Language

Imam Khomeini International University
Journal of Research in Applied Linguistics
علمی پژوهشی

Journal of Research in Applied Linguistics

Shahid Chamran University of Ahvaz
Journal of Teaching Language Skills
علمی پژوهشی

Journal of Teaching Language Skills

Shiraz University Press
Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
علمی پژوهشی

Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

Людмила Корнеева Николаевна
ادب فارسی
علمی پژوهشی

ادب فارسی

ادب عربی
علمی پژوهشی

ادب عربی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ادبیات پایداری
علمی پژوهشی

ادبیات پایداری

ادبیات پارسی معاصر
علمی پژوهشی

ادبیات پارسی معاصر

ادبیات تطبیقی
علمی پژوهشی

ادبیات تطبیقی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات عرفانی
علمی پژوهشی

ادبیات عرفانی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
علمی پژوهشی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
علمی پژوهشی

ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین

Language Horizons
علمی پژوهشی

Language Horizons

Alzahra University
نحوه داوری مقالات علمی پژوهشی
ادامه مطلب
Plume
علمی پژوهشی

Plume

Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises
Recherches en Langue et Litterature Françaises
علمی پژوهشی

Recherches en Langue et Litterature Françaises

Université de Tabriz
Recherches en langue française
علمی پژوهشی

Recherches en langue française

Département de la traduction française de l'université Allameh Tabatabaï
Revue des Études de la Langue Française
علمی پژوهشی

Revue des Études de la Langue Française

Université d’Isfahan
Teaching English Language
علمی پژوهشی

Teaching English Language

Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI)
Issues in Language Teaching
علمی پژوهشی

Issues in Language Teaching

Allameh Tabataba’i University Press
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances
علمی پژوهشی

Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances

Azarbaijan Shahid Madani University
Journal of English Language Teaching and Learning
علمی پژوهشی

Journal of English Language Teaching and Learning

University of Tabriz
Iranian Journal of Applied Language Studies
علمی پژوهشی

Iranian Journal of Applied Language Studies

Rasht Branch, Islamic Azad University University of Sistan and Baluchestan
Iranian Journal of Applied Linguistics
علمی پژوهشی

Iranian Journal of Applied Linguistics

Kharazmi University
Iranian Journal of English for Academic Purposes
علمی پژوهشی

Iranian Journal of English for Academic Purposes

Chabahar Maritime University

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی چیست؟

مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی، مجلاتی هستند که در آن تازه‌ترین پژوهش‌ها ادبی و جدیدترین مقالات رشته ادبیات منتشر می‌شوند تا پژوهشگران در سرتاسر کشور از این دستاوردهای ادبی مطلع شوند.

مقالاتی که در مجلات علمی پژوهشی منتشر می‌شوند معمولاً از سطح علمی بیشتری برخوردار هستند.

چراکه فرآیند داوری مقالات در مجلات علمی پژوهشی به‌مراتب سخت‌تر از مجلات علمی ترویجی و مجلات علمی تخصصی هستند. ازاین‌رو در مصاحبه‌های شغلی و تحصیلی و همچنین ارتقا سطح شغلی، چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی امتیاز بیشتری دارد.

برای چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران با ما تماس بگیرید.

 

دانشجویان رشته ادبیات نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آن‌ها می‌توانند با انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی رشته ادبیات از مزایای چاپ مقاله در رزومه خود بهره‌مند شده و به‌راحتی بتوانند ارتقای شغلی و یا تحصیلی داشته باشند. در این مطلب لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی ارائه شده است تا به‌راحتی به مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم دسترسی داشته باشید.

زبان های مختلف کلید برقراری ارتباط بین ملیت ها، فرهنگ ها، تاریخ ها و حتی ادیان مختلف هستند. ملت ها هر کدام به زبانی سخن می گویند و این زبان بی شک آیینه ای از پیشینه فرهنگی تاریخی آن ملت است. آشنایی با زبان و زبان شناسی این فرصت را به افراد می دهد تا در دل تاریخی ترین آثار به تفحص بپردازند و هر روز کشفیات جدیدی را از این دنیای پر رمز و راز به جهانیان ارائه دهند. به همین دلیل است که تحصیل در رشته ادبیات محبوبیت بالایی دارد.

دانشجویان رشته ادبیات دائما در حال نقد آثار ادبی، مطالعه متون کهن، ریشه یابی زبان و برقراری ارتباط بین زبان و سیمای فرهنگی یک جامعه هستند. لازمه حضور موفقیت آمیز در این حیطه بی شک مطالعه مداوم و بی وقفه است. اگر نگاهی به لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی بیندازید متوجه خواهید شد که فضای این رشته فضایی به شدت پویا و داینامیک است.

ارائه تحقیقات نوین و بینش بصری تازه در رشته ادبیات یکی از لازمه های پیشرفت هر زبان است. این موضوع در مورد رشته ادبیات نیز صادق است. دانشجویان رشته ادبیات در مقاطع ارشد و دکتری و همچنین اساتید این حوزه باید در فضایی پویا به تحقیق بپردازند. از این رو ارائه مقالاتی با موضوعات خلاقانه و مطابق با الزامات دنیای امروز یکی از لازمه های پیشرفت در این رشته جذاب و پر طرفدار است.

دقت داشته باشید که لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی تنها مختص ادبیات و زبان فارسی نیست. در جهان بیش از صدها زبان وجود دارد که هر کدام پیشینه ای عمیق و پر رمز و راز دارند. به همین دلیل است که هر زبان به تفکیک در دانشگاه ها در قالب رشته های دانشگاهی تدریس می شود. شما می توانید با بررسی لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی در ژورنال یاب به لیستی غنی از مجلات مورد تایید وزارت علوم برای چاپ مقالات ارزنده دست پیدا کنید.

ادبیات لیست مجله وزارتین 

از آنجایی که ادبیات حوزه ای پرطرفدار و محبوب است ممکن است مجلات و نشریه های زیادی خارج از چارچوب وزارت علوم در حال چاپ مقالات باشند. این مجلات نمی توانند امتیاز علمی خاصی برای شما به بار آورند چرا که اساسا در لیست ادبیات لیست مجله وزارتین قرار ندارند. مجلاتی که در این لیست واقع می شوند دارای ایندکس های معتبر، ضریب تاثیرگذار بالا و هیئت داوران مورد تایید وزارتین هستند. این مجلات یقینا در چند ماه اخیر در چندین پایگاه علمی معتبر نمایه شده اند بنابراین می توان به اعتبار علمی آن ها ایمان داشت.

پس اگر می خواهید زحمات تان ثمره دهد حتما اقدام به چاپ مقاله در لیست مجله وزارتین نمایید. این مجلات به تفکیک موضوعی اسکوپ بندی می شوند بنابراین می توانید به راحتی تشخیص دهید که کدام مجله برای چاپ مقاله شما با یک موضوع خاص مناسب تر است. یکی از نکات مهم برای اکسپت شدن مقاله همین مرتبط بودن موضوع مقاله با اسکوپ مجله است.

اما میزان احتمال اکسپت شدن مقاله شما در لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی چقدر است؟ آیا چاپ مقاله در لیست مجله وزارتین به همین راحتی است؟ مطمئنا پارامترهایی چون کیفیت مقاله، شیوا بودن قلم، عاری بودن محتوا از نقص و ایراد علمی، دارا بودن محتوای غنی و بهره مندی از منابع پر بار و ارزنده همگی می توانند شانس شما برای اکسپت را بالا ببرند.

برای اطلاع از پذیرش مقاله به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه کنید.

اجازه دهید نکته مهمی را به شما بگوییم. اگر تعداد مقالات ریجکت شده نشریه در شش ماه اخیر بالا بوده پس احتمال پذیرش مقاله شما نیز کم خواهد شد. بی توجهی به این نکته مهم ممکن است شما را در دور باطل ارسال مقاله برای مجلات مختلف بیندازد. پس قبل از ارسال مقاله به نرخ پذیرش مقالات توجه کنید. بی شک مجلاتی که در ژورنال یاب معرفی شده اند با عبور از این فیلترها معرفی گردیده اند. کارشناسان ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنند تا به بهترین ادبیات لیست مجله وزارتین دسترسی داشته باشید و شانس خود را برای پذیرش مقاله بالا ببرید.

لیست نشریه مورد تایید ادبیات فارسی

چقدر به ایندکس ها توجه می کنید؟ آیا ضریب ایمپکت فاکتور را چک می کنید؟ نرخ پذیرش چطور؟ رتبه، اعتبار و امتیاز مجله را چطور؟ به آن توجه دارید؟ اگر می خواهید به لیست نشریه مورد تائید ادبیات دسترسی داشته باشید باید تمامی این پارامترها را در کنار هم مورد بررسی قرار دهید. بسیار مهم است که نمایه های مجله توسط پایگاه های معتبر انجام شده باشد.

برای آشنایی بیشتر با ژورنال یاب  با ما در تماس باشید.

زمان پذیرش مقاله نباید به قدری زیاد باشد که شما تا زمان اعلام نتایج سردرگم بمانید، اعضای تحریریه و هیئت داروان باید تیمی متشکل از اعضای قوی و خبره باشند، ضریب تأثیرگذاری مجله باید نرخ مطلوبی داشته باشد، شاخص Q باید نمایانگر اعتبار بالای مجله باشد و از همه مهمتر نام مجله باید به طور رسمی در لیست مجلات علمی پژوهشی ادبیات فارسی مورد تایید وزارتین قرار داشته باشد. بنابراین باید به سایت رسمی وزارت علوم مراجعه کنید و در لیست نشریه مورد تایید ادبیات اقدام به جستجوی نام مجله مورد نظرتان نمایید. دقت داشته باشید که برخی مجلات هزینه چاپ دارند بنابراین به این مورد توجه کنید. ما در مجموعه ژورنال یاب مجموعه ای از لیست نشریه مورد تایید ادبیات را برای شما فراهم آورده ایم تا با خیال راحت بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

اما توجه کنید که پروسه داوری در ژورنال‌های علمی پژوهشی پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر است. بنابراین در انتخاب مجله‌ خود دقت لازم را داشته باشید. چون ممکن است شما مقاله خود را به مجله‌ای ارسال و سابمیت کنید و بعد از گذشت مدت طولانی مقاله شما به دلیل این که در حیطه کار مجله نیست، ریجکت شود. پس بهتر است پیش از سابمیت مقاله به سایت اختصاصی ژورنال‌ها مراجعه کرده و حوزه کاری (Scope) آن مجلات را مطالعه کنید. اگر دامنه فعالیت مجله با موضوع مقاله شما در یک راستا بود، آن مجله را انتخاب کنید.

مجلات علمی پژوهشی چه مجلاتی هستند؟
ادامه مطلب

 

برای مشاوره نگارش مقالات علمی پژوهشی با ما تماس بگیرید.

تماس با ما:
ایمیل:
آدرس:
استان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: فردوس، خیابان بیست متری ولیعصر، خیابان شهید محمد کاظم اعتمادیان، پلاک: 18.0، سبحان، 1، طبقه: 3، واحد: 13،

با ما در ارتباط باشید

    کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد
    5/5 - (2 امتیاز)