لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

مجلات علمی پژوهشی جغرافیا برای دانشجویان و اساتید این رشته بسیار مهم هستند. مطالعه و انجام تحقیقات جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه این تحقیقات به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم چگونه طبیعت بر زندگی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، مطالعه جغرافیایی به ما کمک می‌کند تا تنوع در اشکال زندگی را درک کنیم.

در واقع جغرافیدانان مسائل زیست‌محیطی مختلف و نگرانی‌های زیست‌محیطی را بررسی می‌کنند. همچنین این مطالعات، کمک می‌کند تا بدانیم فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چگونه شکل گرفته‌اند و تعامل بین اجزای طبیعی و انسان را درک کنیم. مطالعات جغرافیایی، دانش ما را در مورد توزیع و نحوه دسترسی به منابع طبیعی را افزایش می‌دهد و همچنین به ما کمک می‌کند تا در مورد استفاده و مدیریت منابع تصمیم‌گیری کنیم.

با توجه به اهمیت جغرافیا در زندگی بشر، جغرافیدانان همواره در حال انجام تحقیقات مختلف هستند و آن‌ها نتایج بررسی‌های خود را از طریق نوشتن مقاله و چاپ در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا در اختیار همه افراد قرار می‌دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه مقاله نویسی روانشناسی با ما تماس بگیرید.

پژوهش های رشته جغرافیا اساسا ارتباط عمیقی با کشور شناسی، شهرسازی، طبیعت، جغرافیای انسانی، جغرافیای قاره ها، آب و هوا، محیط زیست، نقشه برداری، توریسم، کشاورزی، اقلیم ها، برنامه ریزی شهری و حوزه های سیاسی نظامی دارد. به همین دلیل می توان گفت که این رشته کمک زیادی به توسعه و پیشرفت یک کشور در زمینه حفظ اقلیم ها، توسعه گردشگری و برنامه ریزی شهری و حفظ منابع طبیعی می نماید. 

محققینی که در حوزه رشته جغرافیا به پژوهش می پردازند زمینه های مختلفی مانند زیست بوم، بازیافت، حفظ سازه های تاریخی، کاهش آثار مخرب زباله ها، مدیریت شهری، اقتصاد و بحران های توریستی را مورد مطالعه قرار می دهند. جغرافیا رشته ای نامحدود از لحاظ مرزهای دانش می باشد. در نتیجه اگر قصد چاپ مقاله در لیست مجلات جغرافیا را دارید می توانید در گستره وسیعی از موضوعات جولان دهید. 

لیست مجلات شهرسازی نیز به همین منوال دارای تنوع موضوعی بالایی می باشد. این رشته یکی از رشته های تقریبا نوین و پر طرفدار می باشد و مطالعاتی با درون مایه طراحی معماری، طراحی شهری، فضای سبز شهری، زندگی روستایی، تحلیل فضاهای شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی و جمعیت شناسی و بوم شناسی را در بر دارد. 

چنانچه در این رشته تحصیل می کنید این فرصت را دارید تا مقاله هایی ارزنده در لیست مجلات شهرسازی به چاپ برسانید. ما در وبسایت ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید به بهترین لیست مجلات جغرافیا و لیست مجلات شهرسازی دسترسی داشته باشید و موفق به انتخاب بهترین ژورنال متناسب با موضوع مقاله تان گردید.

لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته جغرافیا که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

نگرش های نو در جغرافیای انسانی
علمی پژوهشی

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

علوم و فنون مرزی
علمی ترویجی

علوم و فنون مرزی

فضای جغرافیایی
علمی پژوهشی

فضای جغرافیایی

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
علمی پژوهشی

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

مخاطرات محیط طبیعی
علمی پژوهشی

مخاطرات محیط طبیعی

مدیریت مخاطرات محیطی
علمی پژوهشی

مدیریت مخاطرات محیطی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
علمی پژوهشی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی
علمی پژوهشی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی
علمی پژوهشی

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

مطالعات جغرافیای مناطق خشک
علمی پژوهشی

مطالعات جغرافیای مناطق خشک

مطالعات ساختار و کارکرد شهری
علمی پژوهشی

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

مهندسی جغرافیایی سرزمین
علمی ترویجی

مهندسی جغرافیایی سرزمین

جغرافیا و پایداری محیط
علمی پژوهشی

جغرافیا و پایداری محیط

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
علمی پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

جغرافیا و توسعه
علمی پژوهشی

جغرافیا و توسعه

جغرافیا و برنامه ریزی
علمی پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای
علمی پژوهشی

جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
علمی پژوهشی

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

جغرافیا
علمی پژوهشی

جغرافیا

جغرافیای طبیعی
علمی پژوهشی

جغرافیای طبیعی

جغرافیای سیاسی
علمی پژوهشی

جغرافیای سیاسی

جغرافیای اجتماعی شهری
علمی پژوهشی

جغرافیای اجتماعی شهری

جغرافیا و مخاطرات محیطی
علمی پژوهشی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

جغرافیا و توسعه ناحیه ای
علمی پژوهشی

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

جغرافیا و توسعه فضای شهری
علمی پژوهشی

جغرافیا و توسعه فضای شهری

روستا و توسعه پایدار فضا
علمی پژوهشی

روستا و توسعه پایدار فضا

ژئوپلیتیک
علمی پژوهشی

ژئوپلیتیک

سنجش از دور و Gis ایران
علمی پژوهشی

سنجش از دور و Gis ایران

شهر پایدار
علمی پژوهشی

شهر پایدار

تحقیقات جغرافیایی
علمی پژوهشی

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
علمی پژوهشی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
علمی پژوهشی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

توسعه فضاهای پیراشهری
علمی پژوهشی

توسعه فضاهای پیراشهری

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

پژوهشنامه مطالعات مرزی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه مطالعات مرزی

پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
علمی پژوهشی

پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)

پژوهش های جغرافیای طبیعی
علمی پژوهشی

پژوهش های جغرافیای طبیعی

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
علمی پژوهشی

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

پژوهش های روستایی
علمی پژوهشی

پژوهش های روستایی

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
علمی پژوهشی

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

پژوهش های اقلیم شناسی
علمی پژوهشی

پژوهش های اقلیم شناسی

پژوهش های فرسایش محیطی
علمی پژوهشی

پژوهش های فرسایش محیطی

آمایش محیط
علمی پژوهشی

آمایش محیط

آمایش سیاسی فضا
علمی پژوهشی

آمایش سیاسی فضا

آمایش سرزمین
علمی پژوهشی

آمایش سرزمین

برنامه ریزی توسعه کالبدی
علمی پژوهشی

برنامه ریزی توسعه کالبدی

برنامه ریزی و آمایش فضا
علمی پژوهشی

برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی منطقه ای
علمی پژوهشی

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
علمی پژوهشی

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

پژوهش و برنامه ریزی شهری
علمی پژوهشی

پژوهش و برنامه ریزی شهری

آمایش جغرافیایی فضا
علمی پژوهشی

آمایش جغرافیایی فضا

Journal of Research and Rural Planning
علمی پژوهشی

Journal of Research and Rural Planning

نحوه ارائه مقاله isi
ادامه مطلب
Ferdowsi University of Mashhad
Journal of Sustainable Rural Development
علمی پژوهشی

Journal of Sustainable Rural Development

Iranian Association of Geography and Rural Planning
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
علمی پژوهشی

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

 سازمان جغرافیایی
اقتصاد فضا و توسعه روستایی
علمی پژوهشی

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

Journal of Tourism Planning and Development
علمی پژوهشی

Journal of Tourism Planning and Development

دانشگاه مازندران

لیست مجلات شهرسازی وزارتین 

یکی از نکات مهمی که پژوهشگران رشته جغرافیا باید بدان توجه داشته باشند چاپ مقاله در لیست مجلات معتبر می باشد. اما این مجلات چگونه قابل شناسایی اند؟ لیست مجلات جغرافیا وزارتین شامل مجلاتی می شود که دارای ایندکش های معتبر هستند و در پایگاه های علمی معتبر نمایه شده اند. این مجلات در بر دارنده مقالاتی نوین و خلاقانه می باشند که معمولا از فیلترهای سختگیرانه هیئت داوران عبور کرده اند. 

این در حالی است که اغلب مقالات کنفرانسی دارای ایراداتی از لحاظ نگارش و حتی ایرادات محاسباتی و فنی می باشند. بنابراین چاپ مقاله در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا وزارتین این موضوع را نشان می دهد که سطح علمی شما در حد بسیار مطلوبی قرار دارد. در نتیجه اگر در پی دفاع از پایان نامه ارشد یا دکتری هستید باید در لیست این مجلات اقدام به چاپ مقاله نمایید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مالی را می توانید در این صفحه ببینید.

شما باید دقت داشته باشید که لیست مجلات شهرسازی وزارتین شامل لیستی می شود که وزارت علوم هر ساله روی وب سایت این سازمان به روز رسانی می کند. بنابراین اگر مجله ای تا چند سال پیش در لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا وزارتین یا لیست مجلات شهرسازی وزارتین قرار داشت بهتر است که قبل از گزینش ژورنال نام آن را در لیست وزارت علوم چک کنید تا مطمئن شوید که این مجله وارد بلک لیست نشده باشد.

توجه به پارامترهایی مانند ایندکس ها، امتیاز و رتبه علمی مجله، نرخ پذیرش، مدت زمان سابمیت تا اکسپت، اعضای هیئت داوران، شاخص Q، ضریب ایمپکت فاکتور، نرخ ارجاع، هزینه چاپ مقاله، صاحب امتیاز اصلی نشریه و توالی چاپ و زبان مجله از مهمترین پارامترهایی است که باید برای انتخاب بهترین نشریه مد نظر داشته باشید. 

لیست مجلات علمی پژوهشی تاریخ را می توانید در این صفحه ببینید.

از طرفی به دلیل تنوع بی حد و حصری که موضوعات مقالات جغرافیا و شهرسازی شامل می شوند بهتر است آن دسته از نشریاتی را انتخاب کنید که دارای اسکوپ مرتبط با مقاله شما هستند. اینگونه شانس اکسپت شدن مقاله تان بالا می رود.

لیست نشریه مورد تایید جغرافیا 

ممکن است در جستجوهای روزانه تان اینجا و آنجا با نشریه هایی روبرو شوید که مقالات جغرافیا و شهرسازی را چاپ می کنند اما از کجا می توان فهمید که لیست نشریه مورد تایید جغرافیا یا لیست نشریه مورد تایید شهرسازی کدام است؟ اولین اقدام برای انکه از مورد تایید بودن این نشریات مطمئن شوید مراجعه به وبسایت وزارت علوم می باشد. 

در این وبسایت لیستی از به روز ترین نشریات منتشر می شود که مورد تایید وزارتین هستند. مقالاتی که در این نشریات به چاپ میرسند دارای موضوعاتی خلاقانه، پرمغز، نوین و پر محتوا هستند. ازن مقالات از هر جهت قابل استناد می باشند و می توانید در تحقیقات آتی خود از آن ها الهام بگیرید و اقدام به گسترش دادن آن ها نمایید. معمولا در انتهای مقالات نویسندگان زمینه های توسعه موضوع مقاله را برای تحقیقات آتی مطرح می کنند. شما می توانید با بررسی این قیمت اقدام به ارائه مقالات جدید نمایید. اگر در این باره نیاز به کمک و مشاوره دارید می توانید با تیم حرفه ای ژورنال یاب در تماس باشید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت را می توانید در این صفحه ببینید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی شهرسازی

ژورنال های علمی پژوهشی در رشته های مختلف می توانند منابع خوبی برای الهام گرفتن محققین جهت ارائه مقالات جدید باشند. شما برای ارائه یک مقاله جدید در حیطه یک موضوع خاص در رشته جغرافیا باید ادبیات موضوع را بررسی کنید و تاریخچه تحقیق را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. صرفا آن دسته از مقالات دارای اعتبار هستند که در لیست ژورنال علمی پژوهشی جغرافیا به چاپ رسیده باشند. بنابراین اگر از مقالاتی استفاده کنید که در لیست این ژورنال ها به چاپ نرسیده اند احتمال رد شدن مقاله تان وجود خواهد داشت.

بسیاری از مواقع اساتید زمانی که متوجه میشوند مقاله شما دارای منابعی است که مورد تایید نیستند ممکن است مقاله تان را مردود اعلام کنند. در نتیجه برای تحقیقات در حوزه رشته های جغرافیا و شهرسازی صرفا مقالاتی را به عنوان منبع بررسی کنید و به آن ها ارجاع دهید که در لیست ژورنال علمی پژوهشی جغرافیا و لیست ژورنال علمی پژوهشی شهرسازی به چاپ رسیده اند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقاله isi با ما تماس بگیرید.

ارائه مقاله با فرمت خاص و عاری از هر گونه نقص و ایراد نگارشی و فنی در رشته جغرافیا می تواند کمی مشکل باشد چرا که نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی وجود دارد. این موضوع در مورد تحقیقات رشته شهرسازی نیز صادق است. با این حال اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی حرفه ای در زمینه ارائه مقاله و انتخاب ژورنال دارید، کارشناسان ما در تیم تخصصی ژورنال یاب از صفر تا صد این ماجرا با شما خواهند بود.هدف از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا

هدف از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا، ارائه تحقیقات و مقالات جدید در رشته جغرافیا است. در مجلات علمی پژوهشی رشته جغرافیا، نتایج تحقیقات اخیر انجام شده توسط جغرافیدانان، مطالعات خاص در جغرافیای انسانی و فیزیکی، سوالات در مورد مسائل زیست‌محیطی، بحث در مورد استانداردهای موجود در آموزش جغرافیا و تحقیقات در مورد مکان‌ها و مناطق خاص چاپ می‌شود.

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآنی
ادامه مطلب

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرمت نگارش مقاله فارسی با ما تماس بگیرید.

همچنین در برخی از ژورنال‌های رشته جغرافیا، طیف وسیعی از موضوعات مربوط به مسائل زیست‌محیطی با تاکید ویژه بر فرآیندهای مربوط به انسان مثلاً تغییرات محیطی و تاثیر آن‌ها بر جامعه و تحقیقات کاربردی در زمینه علم خاک، محیط‌ زیست، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی منتشر می‌شود. به طور کلی، جغرافیا مطالعه تعامل بین افراد و محیط طبیعی آن‌ها است.

جغرافیدانان مکان‌ها و مناطق چنین تعاملات را بررسی می‌کنند و ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی این مناطق را تحلیل می‌کنند و نتایج خود را در مجلات منتشر می‌کنند. برای بررسی چنین تحقیقاتی، مقالات معتبر در  مجلات مورد تایید وزارت علوم را مطالعه کنید. و اگر به عنوان یک جغرافیدان و پژوهشگر می‌خواهید مقاله خود را چاپ کنید به لینک لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا مراجعه کنید که در آن مجلات علمی پژوهشی جغرافیا لیست شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نگارش مقاله علمی تخصصی با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

تماس با ما:
ایمیل:
آدرس:
استان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: فردوس، خیابان بیست متری ولیعصر، خیابان شهید محمد کاظم اعتمادیان، پلاک: 18.0، سبحان، 1، طبقه: 3، واحد: 13،

با ما در ارتباط باشید

    کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد
    امتیاز دهید