جغرافیا و توسعه ناحیه ای

دانشگاه فردوسی مشهد مشاهده نقشه

مشخصات مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

نام مجله: جغرافیا و توسعه ناحیه ای
e-ISSN: 23832487
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
رتبه ارزیابی: ب
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: https://jgrd.um.ac.ir
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID

شرایط چاپ مقاله در نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

مجله علمی جغرافیا و توسعه ناحیه ای با ISSN الکترونیکی 23832487 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله جغرافیا و توسعه ناحیه ای به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای برابر با https://jgrd.um.ac.ir می باشد. ایندکس های ژرونال جغرافیا و توسعه ناحیه ای برابر با CIVILICA و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای یکی از نشریات علمی معتبر در حوزه علوم انسانی با تمرکز بر جغرافیا و توسعه ناحیه ای است. این مجله با کد ISSN الکترونیکی 2383-2487 و رتبه ارزیابی ب، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با جغرافیا و توسعه ناحیه ای می‌پردازد. مقالات این مجله به زبان فارسی منتشر می‌شوند و انتشار آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

این مجله با هدف ارتقای دانش و پژوهش‌های علمی در حوزه جغرافیا و توسعه ناحیه ای تأسیس شده است. جغرافیا و توسعه ناحیه ای بستری مناسب برای تبادل ایده‌ها و یافته‌های علمی پژوهشگران و متخصصان در زمینه‌های مرتبط فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه دانش و بهبود روش‌های مدیریت نواحی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. از زمان تأسیس، مجله توانسته است به یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان در حوزه‌های مرتبط تبدیل شود و با ارائه مقالات علمی و پژوهشی، به ارتقای سطح علمی و کاربردی در زمینه‌های مختلف جغرافیا و توسعه ناحیه ای کمک شایانی کرده است.

حیطه فعالیت مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای به بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف جغرافیا و توسعه ناحیه ای پرداخته و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 1. برنامه‌ریزی ناحیه ای: بررسی و تحلیل روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه ای و ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت و توسعه نواحی.
 2. جغرافیای شهری و روستایی: مطالعه و تحلیل مسائل مرتبط با جغرافیای شهری و روستایی، از جمله توسعه فضاهای شهری و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی.
 3. توسعه پایدار: بررسی و تحلیل راهکارهای توسعه پایدار در نواحی مختلف و ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست.
 4. مدیریت منابع طبیعی: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، از جمله آب، خاک و جنگل‌ها.
 5. توسعه اقتصادی نواحی: مطالعه و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی در نواحی مختلف و ارائه راهکارهایی برای بهبود اقتصاد محلی.
 6. جغرافیای فرهنگی و اجتماعی: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با جغرافیای فرهنگی و اجتماعی نواحی مختلف.
 7. توسعه زیرساخت‌ها: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها در نواحی مختلف، از جمله حمل و نقل، انرژی و ارتباطات.
 8. تحلیل فضایی و مکان‌یابی: استفاده از تکنیک‌های تحلیل فضایی و مکان‌یابی برای بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت نواحی.
 9. تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر نواحی: مطالعه و تحلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی بر نواحی مختلف و ارائه راهکارهایی برای سازگاری با این تغییرات.
 10. سیاست‌گذاری و حکمرانی ناحیه ای: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری و حکمرانی در نواحی مختلف و ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت نواحی.

موضوعات مقالات جغرافیا و توسعه ناحیه ای

برای ارائه مقاله به جغرافیا و توسعه ناحیه ای، انتخاب موضوعاتی که به تحلیل دقیق، نوآورانه و علمی مسائل مرتبط با جغرافیا و توسعه ناحیه ای بپردازند، شانس بالایی برای پذیرش دارند. برخی از موضوعاتی که احتمال پذیرش آن‌ها در این مجله بیشتر است عبارت‌اند از:

 1. برنامه‌ریزی ناحیه ای و توسعه پایدار: مقالاتی که به بررسی و تحلیل روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه ای و توسعه پایدار پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت نواحی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل راهکارهای توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی ناحیه ای”.
 2. جغرافیای شهری و توسعه فضاهای شهری: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با جغرافیای شهری و توسعه فضاهای شهری پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی در شهرها می‌پردازند. مانند “ارزیابی توسعه فضاهای شهری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان”.
 3. مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع طبیعی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل روش‌های مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک”.
 4. توسعه اقتصادی نواحی و بهبود اقتصاد محلی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی در نواحی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود اقتصاد محلی می‌پردازند. مانند “ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های محلی بر توسعه اقتصادی نواحی روستایی”.
 5. جغرافیای فرهنگی و اجتماعی نواحی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با جغرافیای فرهنگی و اجتماعی نواحی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مهاجرت‌های داخلی بر نواحی شهری”.
 6. توسعه زیرساخت‌ها و بهبود دسترسی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و بهبود دسترسی در نواحی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود زیرساخت‌ها می‌پردازند. مانند “ارزیابی تأثیر توسعه شبکه‌های حمل و نقل بر دسترسی مناطق روستایی”.
 7. تحلیل فضایی و مکان‌یابی در برنامه‌ریزی نواحی: مقالاتی که به استفاده از تکنیک‌های تحلیل فضایی و مکان‌یابی برای بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت نواحی پرداخته و به ارائه نتایج تحلیل‌ها می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل فضایی و مکان‌یابی بهینه مراکز خدماتی در مناطق شهری”.
 8. تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر نواحی مختلف: مقالاتی که به بررسی و تحلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی بر نواحی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای سازگاری با این تغییرات می‌پردازند. به عنوان مثال، “ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب و کشاورزی در نواحی شمالی ایران”.
 9. سیاست‌گذاری و حکمرانی ناحیه ای: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری و حکمرانی در نواحی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت نواحی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل سیاست‌های حکمرانی محلی و تأثیر آن بر توسعه نواحی شهری”.
 10. توسعه روستایی و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه روستایی و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زندگی در این مناطق می‌پردازند. به عنوان مثال، “ارزیابی تأثیر پروژه‌های توسعه روستایی بر بهبود شرایط زندگی روستاییان”.

نمونه مقالات جغرافیا و توسعه ناحیه ای

برای آشنایی بیشتر با نوع و محتوای مقالات منتشر شده در جغرافیا و توسعه ناحیه ای، می‌توان به نمونه‌های زیر از سایت مجله اشاره کرد:

 1. “تحلیل راهکارهای توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی ناحیه ای”: این مقاله به بررسی و تحلیل راهکارهای توسعه پایدار در نواحی شهری پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 2. “ارزیابی توسعه فضاهای شهری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان”: در این مقاله توسعه فضاهای شهری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است.
 3. “تحلیل روش‌های مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک”: این مقاله به بررسی و تحلیل روش‌های مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 4. “ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های محلی بر توسعه اقتصادی نواحی روستایی”: این مقاله به بررسی و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های محلی بر توسعه اقتصادی نواحی روستایی پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.

نحوه ارسال مقاله مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

جغرافیا و توسعه ناحیه ای برای ارسال مقاله دارای فرآیندی دقیق و منظم است. پژوهشگران علاقه‌مند به ارسال مقاله به این مجله باید نکات زیر را رعایت کنند:

 1. رعایت اصول نگارش: مقالات باید دارای استانداردهای نگارشی و علمی بوده و با ساختاری منظم و منطقی نگارش شوند. از جمله این اصول می‌توان به رعایت قالب‌بندی، استفاده از سبک نگارشی مناسب و دقت در استناد به منابع علمی اشاره کرد.
 2. استفاده از منابع معتبر: تمامی استنادها باید به منابع معتبر و علمی باشد و از منابع دست دوم و نامعتبر اجتناب شود. استنادهای دقیق و قابل اعتماد به کیفیت علمی مقاله کمک می‌کند.
 3. ارائه نوآوری در موضوع: موضوع مقاله باید جدید و نوآورانه باشد و به تحلیل‌های جدید در زمینه جغرافیا و توسعه ناحیه ای بپردازد. انتخاب موضوعاتی که به حل مسائل جدید یا ارائه راهکارهای نوین می‌پردازند، می‌تواند شانس پذیرش مقاله را افزایش دهد.
 4. فرآیند ارسال الکترونیکی: مقالات باید از طریق وبسایت مجله به صورت الکترونیکی ارسال شوند و فرمت‌های مشخص شده در سایت رعایت گردد. فرآیند ارسال الکترونیکی شامل ثبت‌نام در وبسایت، ارسال فایل مقاله و تکمیل اطلاعات مربوطه است.
 5. رعایت اصول اخلاق پژوهشی: رعایت اخلاق پژوهشی و عدم استفاده از مطالب کپی شده و بدون منبع از جمله الزامات ارسال مقاله است. مقالات باید اصالت داشته و از نتایج تحقیقات واقعی و معتبر پشتیبانی کنند.

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای با تمرکز بر موضوعات مختلف مرتبط با جغرافیا و توسعه ناحیه ای، به عنوان یکی از منابع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با ارائه بستر مناسبی برای انتشار و تبادل یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، به گسترش و ترویج پژوهش‌های مرتبط کمک شایانی کرده است. مقالات ارائه شده به این مجله باید دارای ویژگی‌های علمی، نوآورانه و مرتبط با موضوعات مورد تمرکز مجله باشند تا شانس بالایی برای پذیرش داشته باشند.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.