مجلات علمی پژوهشی حسابداری

مجلات علمی پژوهشی حسابداری

در مجلات علمی پژوهشی حسابداری ، موضوعاتی مانند روش‌های ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و مالی شرکت‌ها، موضوعاتی در رابطه با حسابداری بین‌المللی، چالش‌های حسابداری، بانکداری، حسابداری مالی، حسابداری دولتی، آموزش حسابداری، حسابرسی قانونی و تقلب‌های مربوط به حسابرسی و سایر امور مالی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری معرفی شده است.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی رشته حسابداری مورد تائید وزارتین در زیر آمده است.

دانش حسابداری مالی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags doi

Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Publons ROAD Ulrichs Web

پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی

سازمان حسابرسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: سیاستگذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ارزیابی فناوری سلامت، انفورماتیک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت، مدارک پزشکی، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CABI

مطالعات تجربی حسابداری مالی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

حسابداری ارزشی و رفتاری

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

International Journal of Health Policy and Management

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus EBSCO

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

انجمن علمی حسابداری مدیریت ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
magiran
SID

Health Promotion Perspectives

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت بالینی، ایمنی بیماری، مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات سلامت، سلامت الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، اطلاع‌رسانی بیوگرافی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus

حسابداری و منافع اجتماعی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags publons

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
Google Scholar

مطالعات حسابداری و حسابرسی

انجمن علمی حسابداری ایران
علمی ترویجی
علوم انسانی
حسابداری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

حسابداری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: اخلاق حرفه‌ای، بودجه‌ریزی، حسابداری بهای‌ تمام شده محصولات و خدمات، حسابداری سرمایه‌های فکری و منابع انسانی، حسابداری مدیریت، حسابداری و گزارشگری مالی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  IranMede barakatkns

مدیریت اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مدیریت سلامت و کتابداری پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تهران مرکزی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تصویر سلامت

مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت در سیستم سلامت، اپیدمیولوژی و بار بیماری‌ها در سیستم سلامت، بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها، محیط زیست و سلامت، اطلاعات سلامت و کتابداری، اقتصاد سلامت، سیاست گذاری در سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

حسابداری مالی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID

پژوهش های تجربی حسابداری

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی:  مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت، سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های سلامت، اقتصاد سلامت، مدیریت منابع سلامت، ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت، سلامت و توسعه، ارزیابی فناوری سلامت، آینده‌پژوهی در سلامت و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus ROAD

تحقیقات نظام سلامت حکیم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت سلامت، تخصیص منابع، روش‌های پرداخت، سیاستگذاری سلامت، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام مالی و بیمه‌ای خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

بیمارستان

انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌ها
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت و اقتصاد نظام سلامت
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus EBSCO

دانش حسابداری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

انجمن علمی حسابداری ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

حسابداری دولتی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مجله برای چاپ مقاله علمی پژوهشی حسابداری

چاپ مقالات حسابداری در قالب مقاله پژوهشی، مقاله مروری، مقالات کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی در زمینه های مختلف می باشد. تعدادی از زمینه های پرکاربرد نگارش مقالات حسابداری شامل این موارد می باشد: پژوهش های تجربی حسابداری در بازار سرمایه و بازار پول، پژوهش های تجربی در حسابرسی و اطمینان بخشی، پژوهش های تجربی در گزارشگری مالی و راهبری و موضوعاتی از قبیل فناوری نوظهور در حوزه حسابداری و استفاده از آن در آینده، ابزارهای جدید در آموزش حسابداری حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط حسابرسی داخلی و خارجی و وجود نوآوری مدیریت ریسک و فناوری های نوین آن، کنترل داخلی و فناوری های نوین سیستم های اطلاعات حسابداری یکپارچه و مدرن در سازمان سایر موضوعات تحقیقاتی مرتبط با حسابداری، حسابرسی، مالی در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روشهای نوین تدریس با ما در تماس باشید.

مجلات علمی پژوهشی حسابداری یکی از مهمترین و معتبرترین منابع برای ارائه و نشر نتایج تحقیقات علمی در حوزه حسابداری هستند. این مجلات به علت حضور مقالات تخصصی و علمی در زمینه حسابداری، اطلاعات و دانش پژوهشگران در این حوزه را گسترش می‌دهند. در این مقاله، به بررسی چهار بخش اصلی مختلف مجلات علمی پژوهشی حسابداری می‌پردازیم.

اگر رشته شما حسابداری است و می‌خواهید مقاله بنویسید، تلاش کنید تا موضوع مقاله خود را در این حیطه‌ها انتخاب کنید. توجه کنید که برای نوشتن مقالات رشته حسابداری می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند روش‌های تحلیلی، تجربی و روش‌های میدانی استفاده کنید. در نگارش مقاله، ساختار مقاله نویسی را رعایت کنید. شما می‌توانید در کارگاه‌های مقاله نویسی شرکت کنید تا قواعد مقاله نویسی را یاد بگیرید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فیزیک، فتونیک و اپتیک از این لینک دیدن نمائید.

بعد از این که مقاله خود را نوشتید باید آن را در مجلات علمی مورد تایید وزارت علوم چاپ کنید تا رزومه شغلی و تحصیلی خود را قویی کنید.

مجلات علمی پژوهشی حسابداری مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات حسابداری مورد تائید وزارت علوم هر ساله به روزرسانی می شوند. برای دریافت امتیازات مورد نیاز برای فارغ التحصیلی ارشد و دکتری و یا حضور در مصاحبه دکتری رشته حسابداری، باید مقالات شما در نشریاتی که در سال جاری در لیست مورد تائید وزارتین هستند به چاپ برسد. ما این لیست را در ادامه این مطلب برای شما لیست کرده ایم.

برای مشاهده بهترین موسسه معتبر چاپ مقاله از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری مورد تائید وزارت بهداشت

در ادامه علاوه بر لیست نشریات حسابداری مورد تائید وزارت علوم، نشریاتی نیز که مورد تائید وزارت بهداشت نیز می باشند لیست شده اند. این مجلات در زمینه های مدیریت و حسابداری در صنعت درمان و بهداشت فعالیت می کنند.

برای چاپ مقاله حسابداری می توانید از لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری مورد تائید وزارت علوم که در ادامه لیست شده اند استفاده نمائید. در صورتی که برای نگارش، ویراستاری و یا پروسه پذیرش و چاپ مقاله حسابداری به مشاوره نیاز داشتید کافی است با ما تماس بگیرید.

محتوا و موضوعات مورد پوشش

بخش اول این مقاله به بررسی محتوا و موضوعات مورد پوشش مجلات علمی پژوهشی حسابداری اختصاص دارد. این مجلات در مورد موضوعات مختلفی مانند حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری هزینه، حسابداری بانکی، حسابداری مالیاتی و موضوعاتی مانند ارزیابی عملکرد، روش‌های آماری در حسابداری و موضوعات پیشرفته حسابداری، به پژوهش‌ها و مقالات می‌پردازند.

برای کسب اطلاعات در مورد کارگاه مقاله نویسی با ما تماس بگیرید.

روش‌های تحقیق در مقالات

بخش دوم مقاله نیز به بررسی روش‌های تحقیق در مقالات حسابداری می‌پردازد. این روش‌ها شامل روش تجربی، روش میدانی، روش شبه تجربی، روش تحلیلی و روش مدل‌سازی هستند. با استفاده از این روش‌ها، پژوهشگران می‌توانند به بررسی و بررسی های عمیق تر در مورد موضوعات مورد پژوهش پرداخته و نتایج تحقیقات خود را منتشر کنند.

فرآیند انتخاب مقالات

بخش سوم به بررسی فرآیند انتخاب مقالات در مجلات علمی پژوهشی حسابداری می‌پردازد. این فرآیند از مرحله ارسال مقاله توسط نویسنده، تا نظر مدیران مجله یا داوران ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. معیارهای انتخاب شامل اهمیت و نوآوری موضوع مقاله، سازگاری با محتوای مجله، روش تحقیق، دانش پژوهشگر در زمینه موضوع و کیفیت علمی مقاله است.

تاثیر مجلات علمی پژوهشی حسابداری

بخش چهارم این مقاله به بررسی تاثیر مجلات علمی پژوهشی حسابداری بر جامعه علمی و عموم می‌پردازد. این مجلات نقشی بسیار مهم در گسترش دانش و ارتقای سطح تحقیقات حسابداری و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان در حوزه حسابداری دارند. همچنین، انتشار مقالات در این مجلات به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی علمی پژوهشگران و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پاورپوینت کارگاه مقاله نویسی با ما تماس بگیرید.

نگارش و چاپ مقاله علمی پژوهشی حسابداری

نگارش و چاپ مقاله برای مجلات علمی پژوهشی حسابداری فرایندی است که توسط پژوهشگران و دانشمندان در نظر گرفته می‌شود تا نتایج تحقیقات و فعالیت‌های خود را به صورت جامع و منظم در قالب یک مقاله به‌دیگران ارائه کنند. این فرایند شامل مراحل مختلفی مانند تدوین سؤال‌های تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل نتایج، نوشتن متن مقاله و تدقیق آن است. هدف اصلی از نگارش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در حسابداری، ارائه دقیق و علمی نتایج تحقیقات به اهل رشته حسابداری و دیگر پژوهشگران مرتبط است تا از آن بهره‌برداری کرده و در رشد و توسعه علم حسابداری به پیشروی کنند. برای چاپ مقاله، نیاز است که متن مقاله مورد بازبینی قرار گیرد و پس از تایید از سوی مجله مربوطه، در آن منتشر شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوریتم های رمزنگاری این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات مورد تأیید حسابداری

حسابداری یکی از رشته‌های مهم و حیاتی در علوم اقتصادی است که به بررسی و ثبت تراکنش‌های مالی و اقتصادی یک سازمان می‌پردازد. این رشته، به دلیل اهمیت بالای خود در تصمیم‌گیری‌های مالی و استراتژیک سازمان‌ها، همواره مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین، مجلات علمی پژوهشی حسابداری نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و دسترسی به دانش‌های جدید در این حوزه دارند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی حسابداری می‌پردازیم که برای پژوهشگران و دانشجویان رشته حسابداری بسیار مفید واقع می‌شود. این مجلات، منابعی قابل اعتماد برای دسترسی به مقالات علمی در حوزه حسابداری هستند و معیارهای سختی برای انتشار مقالات در آن‌ها وجود دارد.

یکی از مجلات معتبر در حوزه حسابداری، “مجله حسابداری مدیریت و بررسی عملکرد” است. این مجله، به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها می‌پردازد. مقالات این مجله، تحت نظارت یک هیئت داوران حرفه‌ای قرار می‌گیرند و تنها مقالات با کیفیت و نوآورانه در آن منتشر می‌شوند.

مجله دیگری که در لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری قرار دارد، “مجله حسابداری مالی و حسابرسی” است. این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری مالی، گزارشگری مالی و حسابرسی می‌پردازد. مقالات این مجله، توسط یک هیئت داوران متخصص در این حوزه بررسی می‌شوند و تنها مقالات با کیفیت و مبتنی بر تحقیقات علمی در آن منتشر می‌شوند.

مجله “حسابداری مالی و مدیریت هزینه” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه حسابداری است. این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری مالی، مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی مالی می‌پردازد. مقالات این مجله، تحت نظارت یک هیئت داوران حرفه‌ای قرار می‌گیرند و تنها مقالات با کیفیت و نوآورانه در آن منتشر می‌شوند.

در این مقاله، تنها به بررسی سه مجله علمی پژوهشی حسابداری اشاره شد، اما لیست مجلات معتبر در این حوزه بسیار بیشتر است. برای دسترسی به لیست کامل مجلات علمی پژوهشی حسابداری، می‌توانید به منابع معتبری مانند پایگاه‌های داده علمی مرتبط و وبسایت‌های معتبر در این حوزه مراجعه کنید.

در نهایت، برای دسترسی به اطلاعات جدید و به‌روز در حوزه حسابداری، توصیه می‌شود که به منابع علمی پژوهشی معتبر و مجلات معتبر در این حوزه توجه کنید. این منابع، به شما امکان می‌دهند تا با آخرین تحقیقات و دانش‌های جدید در حسابداری آشنا شوید و در تحقیقات خود از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

لیست مجلات حسابداری

حسابداری یکی از رشته‌های مهم و حیاتی در علوم اقتصادی است که به بررسی و آنالیز اطلاعات مالی و اقتصادی یک سازمان می‌پردازد. برای ارتقاء دانش و تحقیقات در حوزه حسابداری، مجلات علمی پژوهشی حسابداری نقش بسیار مهمی دارند. این مجلات، فضایی را برای انتشار مقالات پژوهشی در حوزه حسابداری فراهم می‌کنند و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات جدید در این حوزه کمک می‌کنند.

در ادامه، لیستی از مجلات علمی پژوهشی حسابداری را برای شما تهیه کرده‌ایم. این لیست شامل مجلات معتبر و معروف در حوزه حسابداری است که می‌توانید از آنها برای انتشار مقالات پژوهشی خود استفاده کنید.

1. Journal of Accounting Research: این مجله یکی از معتبرترین مجلات حسابداری است و مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلف حسابداری را منتشر می‌کند.

2. The Accounting Review: این مجله نیز یکی از مجلات معتبر حسابداری است که مقالات پژوهشی در حوزه‌های مختلف حسابداری ارائه می‌دهد.

3. Journal of Accounting and Economics: این مجله بررسی‌های ترکیبی از حسابداری و اقتصاد را در قالب مقالات پژوهشی ارائه می‌دهد.

4. Contemporary Accounting Research: این مجله به بررسی موضوعات پیشرفته حسابداری می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

5. Journal of Accounting, Auditing and Finance: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابرسی و مالیات می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

6. Journal of International Accounting Research: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری بین‌المللی می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

7. Journal of Management Accounting Research: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری مدیریتی می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

8. Journal of Financial Reporting and Accounting: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با گزارشگری مالی و حسابداری مالی می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

9. Journal of Forensic Accounting Research: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری کیفری می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

10. Journal of Governmental & Nonprofit Accounting: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با حسابداری دولتی و غیرانتفاعی می‌پردازد و مقالات پژوهشی در این زمینه را منتشر می‌کند.

این لیست تنها یک نمونه از مجلات علمی پژوهشی حسابداری است و هنوز مجلات دیگری نیز وجود دارند که مقالات پژوهشی در حوزه حسابداری را منتشر می‌کنند. برای انتشار مقالات پژوهشی خود، بهتر است با مطالعه و بررسی مجلات مختلف حسابداری، مجله‌ای را انتخاب کنید که به موضوع پژوهشی شما نزدیکتر است و با رویکردها و استانداردهای علمی مطابقت دارد.

در نهایت، برای انتشار مقالات پژوهشی خود در مجلات علمی پژوهشی حسابداری، بهتر است قوانین و مقررات هر مجله را به دقت مطالعه کنید و مقاله خود را با استانداردهای علمی مطابقت دهید. همچنین، از عبارات انتقالی در مقاله خود استفاده کنید تا جریان منطقی و روانی در متن ایجاد شود و خواننده را درک مطلب راحت‌تری داشته باشد.

نشریات علمی پژوهشی حسابداری

در دنیای علمی، نشریات علمی پژوهشی حسابداری نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی در حوزه حسابداری دارند. این نشریات، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و جامعه علمی، امکان انتشار و انتقال دانش و تجربیات جدید را فراهم می‌کنند. در این مقاله، به بررسی برخی از معتبرترین نشریات علمی پژوهشی حسابداری می‌پردازیم.

یکی از معتبرترین نشریات علمی پژوهشی حسابداری، “Journal of Accounting Research” است. این نشریه، تحت نظارت جامعه حسابداران آمریکا (AAA) منتشر می‌شود و مقالاتی در حوزه‌های مختلف حسابداری از جمله حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابداری مالیاتی را در بر می‌گیرد.

نشریه “Accounting, Organizations and Society” نیز یکی از معتبرترین نشریات حسابداری است که تحت نظارت جامعه حسابداران بریتانیا (BAFA) منتشر می‌شود. این نشریه به بررسی رابطه حسابداری با سازمان‌ها و جامعه می‌پردازد و مقالاتی در حوزه‌هایی مانند حسابداری مدیریت، حسابداری اجتماعی و حسابداری بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

نشریه “Contemporary Accounting Research” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر حسابداری است که تحت نظارت جامعه حسابداران کانادا (CAAA) منتشر می‌شود. این نشریه به بررسی مسائل معاصر حسابداری می‌پردازد و مقالاتی در حوزه‌هایی مانند حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابداری بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

نشریه “Journal of Accounting and Economics” نیز یکی از نشریات معتبر حسابداری است که تحت نظارت جامعه حسابداران آمریکا (AAA) و جامعه اقتصادی آمریکا (AEA) منتشر می‌شود. این نشریه به بررسی رابطه حسابداری و اقتصاد می‌پردازد و مقالاتی در حوزه‌هایی مانند حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و حسابداری بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

در این مقاله، به بررسی چند نشریه علمی پژوهشی حسابداری پرداختیم. این نشریات، به عنوان منابع معتبر در حوزه حسابداری شناخته می‌شوند و مقالاتی با محتوای آموزنده و مفید در زمینه‌های مختلف حسابداری ارائه می‌دهند. با مطالعه این نشریات، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حسابداری می‌توانند به روزرسانی‌های جدید در این حوزه دست یابند و از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند.

نحوه چاپ مقاله حسابداری

چاپ مقاله حسابداری یکی از مراحل مهم در فرآیند انتشار نتایج پژوهشی است. در این بخش، به بررسی نحوه چاپ مقاله حسابداری می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی را برای نویسندگان ارائه می‌دهیم.

اولین مرحله در چاپ مقاله حسابداری، انتخاب مجله مناسب است. برای این منظور، لازم است که با مجلات علمی پژوهشی حسابداری آشنا شوید. لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری می‌تواند به شما در انتخاب مجله مناسب کمک کند. در این لیست، مجلات معتبر و با تأثیر بالا در حوزه حسابداری قرار دارند.

بعد از انتخاب مجله، لازم است که دستورالعمل‌های نشر مجله را به دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل‌ها شامل قوانین و مقرراتی درباره فرمت و ساختار مقاله، نحوه ارسال مقاله و سایر موارد مربوط به نشر مقاله است. رعایت این دستورالعمل‌ها بسیار مهم است و می‌تواند در پذیرش مقاله تأثیرگذار باشد.

یکی از موارد مهم در چاپ مقاله حسابداری، نوشتن چکیده است. چکیده باید خلاصه‌ای از مقاله باشد و شامل موضوع، هدف، روش‌ها، نتایج و نتیجه‌گیری مقاله باشد. چکیده باید مختصر و مفید باشد و خواننده را به خواندن مقاله ترغیب کند.

در ادامه، باید بخش‌های مختلف مقاله را به ترتیب نوشت. این بخش‌ها شامل مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری هستند. مقدمه باید موضوع مقاله را معرفی کند و اهمیت آن را برجسته کند. در روش‌شناسی، باید روش‌های استفاده شده در پژوهش توضیح داده شود. نتایج باید به صورت دقیق و شفاف ارائه شوند و در بحث، نتایج با مطالعات قبلی مقایسه و تفسیر می‌شوند. در نهایت، نتیجه‌گیری باید خلاصه‌ای از نتایج و مهم‌ترین یافته‌های پژوهش باشد.

در نوشتن مقاله حسابداری، باید از عبارات انتقالی استفاده کرد تا جریان منطقی و همگرا در مقاله ایجاد شود. عباراتی مانند “به علاوه”، “به عنوان نتیجه” و “به طور خلاصه” می‌توانند به خواننده در درک بهتر مطالب کمک کنند.

در نهایت، باید مقاله را بازبینی کنید و از اشکالات گرامری و املایی آن پاکسازی کنید. همچنین، می‌توانید نظرات و پیشنهادات دیگران را درباره مقاله دریافت کنید تا بهبودهای لازم را اعمال کنید.

در این بخش، نحوه چاپ مقاله حسابداری را بررسی کردیم و راهنمایی‌هایی برای نویسندگان ارائه دادیم. امیدواریم که این راهنما به شما در نوشتن و چاپ مقاله حسابداری کمک کند و موفقیت شما را در انتشار نتایج پژوهشی تضمین کند.

معرفی مجلات ISI حسابداری

مجلات ISI حسابداری یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران و دانشجویان در حوزه حسابداری است. این مجلات، مقالات پژوهشی با کیفیت و مطالعات علمی را در زمینه حسابداری منتشر می‌کنند. در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات ISI حسابداری می‌پردازیم.

برای آموزش چاپ مقاله ISI رشته مدیریت از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه حسابداری، “Journal of Accounting Research” است. این مجله، تحت نظارت جامعه حسابداری آمریکا (AAA) است و مقالاتی در زمینه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط محققان برجسته و معتبر در حوزه حسابداری نوشته می‌شوند.

برای آموزش چاپ مقاله ISI رشته اقتصاد از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Accounting, Organizations and Society” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه حسابداری است. این مجله، مقالاتی در زمینه رابطه حسابداری با سازمان‌ها و جامعه را منتشر می‌کند. مقالات این مجله به بررسی نقش حسابداری در سازمان‌ها، تأثیر حسابداری بر رفتار سازمانی و مسائل اخلاقی در حسابداری می‌پردازند.

برای آموزش چاپ مقاله رشته حسابداری از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Contemporary Accounting Research” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه حسابداری است. این مجله، مقالاتی در زمینه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته در حوزه حسابداری نوشته می‌شوند و به بررسی مسائل پیچیده و روزمره در حسابداری می‌پردازند.

برای آموزش چاپ مقاله ISI رشته مهندسی صنایع از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Journal of Accounting and Economics” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه حسابداری است. این مجله، مقالاتی در زمینه رابطه حسابداری با اقتصاد را منتشر می‌کند. مقالات این مجله به بررسی تأثیر حسابداری بر تصمیم‌گیری اقتصادی، ارزش‌گذاری شرکت‌ها و مسائل مرتبط با حسابداری و اقتصاد می‌پردازند.

برای آموزش چاپ مقاله ISI رشته حقوق بین الملل از این مطلب دیدن نمائید.

در این مقاله، به معرفی چند مجله ISI حسابداری پرداختیم. این مجلات، منابع مهمی برای پژوهشگران و دانشجویان در حوزه حسابداری هستند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین تحقیقات و مطالعات در حوزه حسابداری دسترسی داشته باشید و در پژوهش‌های خود از آنها بهره‌برداری کنید.

نحوه نگارش مقاله حسابداری

نگارش مقاله حسابداری یک فرآیند حیاتی است که نیازمند رعایت قوانین و روش‌های خاصی است. در این بخش، به بررسی نحوه نگارش مقاله حسابداری می‌پردازیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا مقاله‌های خود را به صورت حرفه‌ای و معتبر نگارش کنید.

ابتدا، قبل از شروع به نگارش مقاله، مهم است که یک ساختار مناسب برای آن ایجاد کنید. این ساختار باید شامل مقدمه، تحلیل و بررسی موضوع، روش‌های استفاده شده، نتایج و نتیجه‌گیری باشد. همچنین، باید از عبارات انتقالی مانند “در این مقاله” و “به علاوه” برای راهنمایی خواننده در مقاله استفاده کنید.

در مقدمه، باید موضوع مقاله را معرفی کنید و اهمیت آن را برجسته کنید. همچنین، باید سوالات پژوهشی خود را مطرح کنید و اهداف و فرضیات مقاله را بیان کنید. در این بخش، می‌توانید از عبارات انتقالی مانند “به طور خلاصه” و “به این ترتیب” استفاده کنید.

در بخش تحلیل و بررسی موضوع، باید به تفصیل به موضوع پرداخته و مطالعات قبلی را بررسی کنید. همچنین، باید از داده‌ها و اطلاعات موجود استفاده کنید و آن‌ها را تحلیل کنید. در این بخش، می‌توانید از عبارات انتقالی مانند “به علاوه” و “به همین ترتیب” استفاده کنید.

در بخش روش‌های استفاده شده، باید روش‌هایی که در مقاله استفاده شده است را شرح دهید. همچنین، باید به تفصیل به مشکلات و محدودیت‌های موجود در روش‌ها اشاره کنید. در این بخش، می‌توانید از عبارات انتقالی مانند “به طور کامل” و “به این ترتیب” استفاده کنید.

در بخش نتایج، باید نتایج تحقیق خود را بیان کنید و آن‌ها را با مطالعات قبلی مقایسه کنید. همچنین، باید به تفصیل به تفسیر نتایج پرداخته و نتیجه‌گیری‌های خود را بیان کنید. در این بخش، می‌توانید از عبارات انتقالی مانند “به طور خلاصه” و “به همین ترتیب” استفاده کنید.

در نهایت، در بخش نتیجه‌گیری، باید به طور خلاصه به نتایج و نتیجه‌گیری‌های خود اشاره کنید و اهمیت آن‌ها را برجسته کنید. همچنین، باید پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه دهید. در این بخش، می‌توانید از عبارات انتقالی مانند “به طور کلی” و “به این ترتیب” استفاده کنید.

در نگارش مقاله حسابداری، مهم است که از یک ساختار مناسب استفاده کنید و از عبارات انتقالی برای راهنمایی خواننده در مقاله استفاده کنید. با رعایت این نکات، می‌توانید مقاله‌های خود را به صورت حرفه‌ای و معتبر نگارش کنید.

4.8/5 - (5 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.