لیست مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

لیست مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

لیست مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در این مطلب معرفی شده اند. در مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی و علوم اجتماعیمقالات مرتبط با مسائل اجتماعی جامعه، علل و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف پژوهشگران از نوشتن مقالات جامعه شناسی ارتقا سطح دانش در جامعه است. جامعه شناسان، جوامع مختلف و رفتار اجتماعی مردم را با در نظر گرفتن فرهنگشان مطالعه می‌کنند.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

مطالعات فرهنگی پلیس

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ICI

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فرهنگ ایلام

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی

مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
SID

مطالعات اجتماعی گردشگری

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
SID

مطالعات اجتماعی ایران

انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

مطالعات امنیت اجتماعی

معاونت اجتماعی ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
ISC
SID
سایر ایندکس ها: سامانه مشابهت یاب همیاب

مطالعات پیشگیری از جرم

مرکز علمی تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مطالعات پژوهشی راهور

مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID

مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

موسسه آموزش عالی سبز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID

مطالعات جامعه شناختی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد دهاقان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات جمعیتی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات جامعه شناختی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
ISC

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم وتحقیقات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Researchbib

مطالعات رسانه های نوین

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات راهبردی زنان

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons DOI

مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

مطالعات فرهنگ - ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه

دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی

مَؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons RsearchBib

نامه انسان شناسی

انجمن علمی انسان شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

نامه انجمن جمعیت شناسی

انجمن علمی جمعیت شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani samimnoor

نظریه های اجتماعی ژورنال یاب مسلمان

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags doi

جهانی رسانه

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO

دانش های بومی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

دین و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

راهبرد فرهنگ

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رفاه‌اجتماعی‌

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

رسانه های دیداری و شنیداری

دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رسانه

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

روش‌ شناسی علوم انسانی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

زن و جامعه

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

زن در توسعه و سیاست

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags همتاجو

علوم اجتماعی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

علوم اجتماعی علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پلیس زن

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags دانشنامه پلیس

تحقیقات فرهنگی ایران

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مشابهت یاب سمیم نور

توسعه محلی (روستایی - شهری)

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia

جامعه شناسی کاربردی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

جامعه شناسی فرهنگ و هنر

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia ensani

جامعه شناسی تاریخی

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ensani

جامعه شناسی آموزش و پرورش

انجمن علمی جامعه‌شناسی آموزش و پرورش ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ensani

جامعه شناسی ایران

انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

جامعه پژوهی فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

جامعه، فرهنگ، رسانه

انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علمی ترویجی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

جامعه شناسی هنر و ادبیات

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

جامعه المصطفی العالمیه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

پژوهشنامه خراسان بزرگ

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهشنامه زنان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های ارتباطی

صداوسیما
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های ایران شناسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags proquest

پژوهش های انسان شناسی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مشابهت یاب همیاب

پژوهش های جغرافیای انسانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ensani Academia

پژوهش های زبانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags proquest Academia

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ROAD

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags

بررسی مسایل اجتماعی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Creative Commons noormags

اندیشه آماد

معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID

انتظام اجتماعی

دانشگاه علوم انتظامی امین