مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی

مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی

لیست مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی با تمرکز بر لیست نشریات علمی پژوهشی میان رشته ای در رشته های فنی و مهندسی در این مطلب معرفی شده اند. متناسب با مقاله خود عنوان مناسب را انتخاب نمائید و در صفحه اختصاصی نشریه حیطه فعالیت آن را مشاهده نمائید. این نشریات موضوعات میان رشته ای در رشته های مختلف را مورد بررسی و پوشش موضوعی قرار می دهند.

مجلات میان رشته ای فنی و مهندسی، به عنوان منابع اصلی در حوزه های مختلف صنعت و فناوری شناخته شده‌اند. این مجلات در بررسی موضوعات مرتبط با تکنولوژی، مهندسی صنایع، برق، مکانیک، کامپیوتر، شیمی، مواد، نفت و گاز، هوافضا و سایر حوزه های مرتبط با صنعت و فناوری فعالیت می کنند.

مشاوره رایگان انتخاب مجله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های فنی و مهندسی با تاکید بر پوشش بین رشته ای که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

وزارت نیرو
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran

نوآوری و ارزش آفرینی

انجمن علمی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID

Energy Equipment and Systems

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

آینده پژوهی دفاعی

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران (آجا)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Virascience noormags ensani

Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Chemical Abstracts Service (CAS)

میکروب شناسی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه شهرکرد
علمی پژوهشی
دامپزشکی
میان رشته ای دامپزشکی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Publons

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Journal of Particle Science and Technology

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI CAS

پژوهش های تولید گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو Academia

Progress in Biological Sciences

علمی پژوهشی
علوم پایه
میان رشته ای علوم پایه
SID

مطالعات باستان شناسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

کارآگاه

پلیس آگاهی ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

راهبردهای توسعه روستایی

دانشگاه تربت حیدریه
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: FSTA SIS

مدیریت بر آموزش انتظامی

تربیت و آموزش ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
magiran

پژوهش های حفاظتی-امنیتی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags کمیتۀ اخلاق در انتشار

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
SID

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تبریز
علمی پژوهشی
دامپزشکی
میان رشته ای دامپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags Cabi

World Sociopolitical Studies

انجمن علمی ایرانی مطالعات جهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia Noor Specialized Magazines ProQuest

رسانه و فرهنگ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

International Journal of Tourism and Spirituality

جهاد دانشگاهی - کمک به دانشگاه علم و فرهنگ
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Linkedin

International Journal of Engineering

پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Web of Science Publons ROAD

Pure Life

Al-Mustafa Open University (Affiliated with Al-Mustafa International University)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Noormags ORCID

اکو هیدرولوژی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
SID

Iranian Journal of Materials Forming

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ROAD Electronic Journals Library

انرژی ایران

کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ricest

Journal of Renewable Energy and Environment

پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia

سامانه سطوح آبگیر باران

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC

باغ نظر

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد بوشهر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons Zenodo

Journal of Agricultural Science and Technology

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Clarivate
DOAJ
ISC
Master List
Scopus
سایر ایندکس ها: cabi

زن در فرهنگ و هنر

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags همتاجو

پژوهشنامه رسانه بین الملل

دانشگاه صداوسیما ( معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ResearchBib

مدیریت و پژوهش های دفاعی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags

راهبرد اجتماعی- فرهنگی

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

خشکبوم

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

آینه میراث

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

پدافند الکترونیکی و سایبری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ROAD

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DOI

آینده پژوهی ایران

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: academia noormags

شیعه شناسی

موسسه شیعه شناسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC

دانش‌ انتظامی‌

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ResearchBib

مهارت آموزی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

دانشگاه شهرکرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
magiran
SID

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Iranian Journal of Archaeological Studies

علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Academia ISSN

رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

فناوری آزمون های غیر مخرب

انجمن علمی بازرسی غیر مخرب ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI

مطالعات دفاع مقدس

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

اقتصاد و برنامه ریزی شهری

شهرداری تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons academia

فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia MENDELEY

پژوهشنامه بیمه

پژوهشکده بیمه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

Transport Phenomena in Nano and Micro Scales

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ulrichsweb ROAD Cite Factor

علوم و فناوری بذر ایران

انجمن علمی بذر ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهشنامه مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

مهندسی و مدیریت کیفیت

عباس سقائی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC
سایر ایندکس ها: DOR

سیاست نامه علم و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

Petroleum Business Review

دانشگاه صنعت نفت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Iranian Association for Energy Economics ORCID

پژوهش های معماری اسلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات شهری

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Publons

مهندسی هوانوردی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

مجلس و راهبرد

مرکز پژوهش های مجلس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

علوم آب و خاک

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

مطالعات فقه تربیتی

جامعة المصطفی العالمیة
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

آموزش علوم دریایی

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: jref virascience

ترویج علم

انجمن علمی ترویج علم ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Academia

منظر

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
علمی ترویجی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

علوم و مهندسی جداسازی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC
magiran

روابط خاک و گیاه

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO