مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی

مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی

لیست مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی با تمرکز بر لیست نشریات علمی پژوهشی میان رشته ای در رشته های فنی و مهندسی در این مطلب معرفی شده اند. متناسب با مقاله خود عنوان مناسب را انتخاب نمائید و در صفحه اختصاصی نشریه حیطه فعالیت آن را مشاهده نمائید. این نشریات موضوعات میان رشته ای در رشته های مختلف را مورد بررسی و پوشش موضوعی قرار می دهند.

مجلات میان رشته ای فنی و مهندسی، به عنوان منابع اصلی در حوزه های مختلف صنعت و فناوری شناخته شده‌اند. این مجلات در بررسی موضوعات مرتبط با تکنولوژی، مهندسی صنایع، برق، مکانیک، کامپیوتر، شیمی، مواد، نفت و گاز، هوافضا و سایر حوزه های مرتبط با صنعت و فناوری فعالیت می کنند.

مشاوره رایگان انتخاب مجله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات بین رشته ای فنی و مهندسی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های فنی و مهندسی با تاکید بر پوشش بین رشته ای که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

راهبردهای نوین تربیت معلمان

دانشگاه فرهنگیان
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: ROAD SIS

Iranian Review of UN

انجمن علمی ایرانی مطالعات سازمان ملل
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Noormags

International Journal of Engineering

پژوهشگاه مواد و انرژی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Web of Science Publons ROAD

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

علوم و مهندسی جداسازی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC
magiran

متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

پژوهش های حبوبات ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons CABI

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
SID

علوم و مهندسی آب و فاضلاب

انجمن علمی آب و فاضلاب ایران
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
سایر ایندکس ها: MIAR

ترویج علم

انجمن علمی ترویج علم ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مهندسی هوانوردی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

مهندسی و مدیریت کیفیت

عباس سقائی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC
سایر ایندکس ها: DOR

علوم و فنون نظامی

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران (آجا)
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

ورزش و علوم زیست حرکتی

دانشگاه حکیم سبزواری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

وزارت نیرو
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran

مطالعات راهبردی ناجا

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
ISC
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

مطالعات محیطی هفت حصار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد همدان
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پدافند غیر عامل و امنیت

دانشکده علوم و فنون فارابی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت بر آموزش انتظامی

تربیت و آموزش ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
magiran

انرژی ایران

کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ResearchBib

مهندسی و مدیریت انرژی

دانشگاه کاشان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ricest ISSN

میکروب شناسی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه شهرکرد
علمی پژوهشی
دامپزشکی
میان رشته ای دامپزشکی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Publons

International Journal of Architecture and Urban Development

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags linkedin DOI

زبان شناسی اجتماعی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

دانش‌ انتظامی‌

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ResearchBib

هیدروژئومورفولوژی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons Academia

زن در فرهنگ و هنر

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags همتاجو

Hydrogen, Fuel Cell and Energy Storage

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مهندسی بیوسیستم ایران

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهشنامه رسانه بین الملل

دانشگاه صداوسیما ( معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

فناوری آموزش

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons LOOP Impactio

پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

دانشگاه شهرکرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
magiran
SID

اقتصاد و برنامه ریزی شهری

شهرداری تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons academia

منظر

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
علمی ترویجی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

دریا فنون

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

ژنتیک نوین

انجمن علمی ژنتیك ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID

روش های عددی در مهندسی (استقلال)

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

باغ نظر

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

Journal of Zoonotic Diseases

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
دامپزشکی
رشته دامپزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia CABI

پژوهه باستان سنجی

دانشگاه هنر اسلامی- تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

دانشگاه بیرجند
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهشنامه بیمه

پژوهشکده بیمه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons

مواد پر انرژی

انجمن علمی مواد پرانرژی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
Google Scholar
ISC
SID

روابط خاک و گیاه

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

مطالعات دفاع مقدس

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

تازه های علوم شناختی

موسسه آموزش عالی شناختی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Chemical Abstracts Service (CAS)

میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

انجمن علمی پروبیوتیك و غذاهای فراسودمند ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

مطالعات زن و خانواده

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons Academia

Desert

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Abstract International EBSCO Academic Search Complete

علوم و فناوری بذر ایران

انجمن علمی بذر ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

Iran Agricultural Research

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Publones Agricola

Iranian Journal of Materials Forming

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ROAD Electronic Journals Library

پژوهش های تولید گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو Academia

علوم و فناوری های پدافند نوین

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ACADEMIA

پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
ISC

هویت شهر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani doi

شیعه شناسی

موسسه شیعه شناسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

سیاست نامه علم و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

حقوق اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)

انجمن علمی زمین‌شناسی مهندسی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
JCR
magiran

گردشگری و توسعه

انجمن علمی گردشگری ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

مطالعات بین المللی پلیس

پلیس بین الملل
علمی ترویجی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های معماری اسلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

World Sociopolitical Studies

انجمن علمی ایرانی مطالعات جهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
CIVILICA
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia Noor Specialized Magazines ProQuest

مطالعات فقه تربیتی

جامعة المصطفی العالمیة
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات شهری

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Publons

رسانه و فرهنگ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani