لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی

ما در ژورنال یاب لیستی جامع و تخصصی از مجله های رشته روانشناسی (آخرین به روزرسانی وزارتین و دانشگاه ها) با حیطه های فعالیت متنوع و نشریات علمی پژوهشی روانشناسی را گرد آورده ایم. شما می توانید در لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی نام نشریه ها، ایندکس ها، ضریب تاثیر، اسکوپ نشریه، زبان نشریه، نام صاحب امتیاز، هیئت داوران و رتبه علمی مجله را مورد بررسی قرار دهید. در نتیجه موفق به انتخاب بهترین ژورنال مطابق با موضوع و سطح علمی مقاله تان خواهید شد.

همچنین می توانید فرآیند آماده سازی مقاله خود و اخذ پذیرش و چاپ مقاله روانشناسی را در بخش خدمات چاپ مقاله به ژورنال یاب واگذار نمائید، ما کل این پروسه را در کوتاه ترین زمان و بهترین نتیجه انجام خواهیم داد.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی و علوم رفتاری مورد تائید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته روانشناسی و علوم رفتاری که مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

پژوهش های نوین روانشناختی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های مشاوره

انجمن علمی مشاوره ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های کاربردی روانشناختی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه روانشناسی مثبت

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

روانشناسی معاصر

انجمن علمی روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

پژوهش در سلامت روانشناختی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
SID

مطالعات روانشناسی تربیتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DOI

روانشناسی نظامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ACADEMIA

Journal of Preventive Counselling

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
سایر ایندکس ها: certificate MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND TECHNOLOGY

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: IranMedex ISI Embase

توانمند سازی کودکان استثنایی

انجمن علمی كودكان استثنایی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

Iranian Journal of Health Psychology

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Payame Noor University Scientific Journals Management System

Journal of Research in Psychopathology

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Mendeley Academia Scientific Rank

International Journal of Behavioral Science

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: CiteFactor CINAHL Islamic World Science Citation Center Hinari

سلامت روان کودک

عباسعلی حسین خانزاده
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: روانشناسی کودک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

دستاوردهای روانشناختی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags RICeST

مطالعات روان شناختی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

Iranian Evolutionary and Educational Psychology

دانشگاه هرمزگان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: doi

کودکان استثنایی

پژوهشکده کودکان استثنایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Publons

روانشناسی تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مشاوره کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
SID

روانشناسی

انجمن علمی ایرانی روانشناسی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
ISC
magiran
SID

پژوهش های روانشناسی اجتماعی

پژوهش های روانشناسی اجتماعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: ensani

مطالعات روانشناسی بالینی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

International Journal of Psychology

انجمن علمی روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: doi creativecommons iThenticate

روانشناسی افراد استثنایی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

روانشناسی مدرسه

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

روانشناسی سلامت

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

International Journal of High Risk Behaviors and Addiction

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: اعتیاد، رفتارهای پرخطر، پرخاشگری، مصرف الکل، مصرف مواد، رفتارهای پرخطر جنسی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus World Cat Index Medicus

راهبردهای شناختی در یادگیری

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مشابهت یاب همیاب

مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags virascience

روانشناسی بالینی و شخصیت

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

روانشناسی پیری

دانشگاه رازی کرمانشاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags BASE Academia

رویش روانشناسی

انجمن علمی روانشناسی‌بالینی‌كودك و نوجوان ایران
علمی ترویجی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
SID

اندازه گیری تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags ensani academia

پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
ISC
magiran
SID

روش ها و مدل های روان شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: اختلال‌های رفتاری، اختلال‌های خاص، اختلال‌های ژنتیکی مرتبط با روان، اختلال‌های عاطفی، ذهنی و هیجانی، اختلال‌های یادگیری و شناختی، اختلال‌های جنسی، تحول شناختی، هیجانی اخلاقی و رفتاری، مطالعات و تحقیقات مختلف در حطیه اعتیاد و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Index Copernicus SIS

Journal of Practice in Clinical Psychology

دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: روانشناسی، روان سنجی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی در اختلالات روانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

Journal of Fundamentals of Mental Health

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

مشاوره شغلی و سازمانی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ISSN

مشاوره و روان درمانی خانواده

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات علوم رفتاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: مداخله‌های روانشناختی، مداخله‌های دارویی و رویکردهای روانشناختی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

روانشناسی خانواده

انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

شناخت اجتماعی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
ISC

خانواده پژوهی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DRJI

پژوهش های روانشناختی

دکتر رضا زمانی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags  EBSCO

علوم روانشناختی

محمود منصور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: روانشناسی بالینی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

روانشناسی فرهنگی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 روانپزشکی، روانشناسی علوم رفتاری
گرایش تخصصی: روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Ensani IranMedex Noormags

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

روانشناسی بالینی

دانشگاه سمنان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: doi

روانشناسی تحولی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران-جنوب
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

خانواده درمانی کاربردی

انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani سامانه همانندجو

روان‌شناسی کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

عصب روانشناسی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
DOAJ
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

روانشناسی شناختی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
Google Scholar
ISC
SID

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مجلات روانشناسی و علوم رفتاری

روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی است. رفتار شامل تمام اقدامات و واکنش‌های بیرونی یا آشکار ما مانند بیان کلامی و حالت چهره است. منظور از فرآیندهای ذهنی فعالیت‌های درونی و پنهانی ذهن ما مانند تفکر، احساس و یادآوری خاطرات است. چنین مطالعه‌ای، مطالعه‌ی علمی است زیرا برای مطالعه و درک دقیق‌تر رفتارها و فرآیندهای ذهنی، روانشناسان از روش‌های علمی استفاده می‌کنند.

پژوهشگران و روانشناسان نتایج مطالعات علمی خود را در قالب مقالات علمی پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی چاپ می‌کنند. اگر پژوهشی که روانشناس انجام می‌دهد، خلاصه مقالات و تحقیقات سایر پژوهشگران باشد و هیچ تحقیق میدانی انجام ندهد در این صورت چنین مقاله‌ای، یک مقاله علمی ترویجی است و در مجلات علمی ترویجی روانشناسی چاپ می‌شود.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی حقوقی این مطلب را بخوانید.

علم جذاب و پر رمز و راز روانشناسی و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی همیشه یکی از پرطرفدارترین علوم دنیا بوده است؛ از زمان فروید، پاولف، پیاژه و روانشناسان ماقبل آن ها گرفته تا به امروز که همچنان تحقیقات و آثار عمیق کهن ترین روانشناسان دنیا چون اروین یالوم و آلبرت بندورا مرزهای این علم را در هم میشکنند. 

تحقیقات حوزه روانشناسی و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی جزو ارزشمندترین تحقیقات جهان برشمرده می شوند چرا که اساسا علم روانشناسی است که زوایای روح آدمی را کند و کاو می کند و از درون این دنیای عجیب، حقایقی جدید را به رخ جهانیان می کشد.

جالب است بدانید تحقیقات و پژوهش های حوزه روانشناسی و همچنین مجلات علمی پژوهشی روانشناسی نه تنها برای دانشجویان روانشناسی، روانکاوها و روان درمانگرها جذاب و ارزنده است، بلکه بسیاری از علاقه مندان به این حوزه نیز دائما در حال بررسی و تحلیل لیست ژورنال های روانشناسی هستند تا به بهترین و جدیدترین مقالات روز دنیا دسترسی داشته باشند.

نکته مهمی که در مورد علم روانشناسی و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی وجود دارد ارائه مقالات و تحقیقاتی است که متاسفانه هیچ بنیاد و اساسی در پس آن ها وجود ندارد. بسیاری از افراد تحقیقات روانشناسی را بدون اینکه از منابع معتبر دریافت کنند انتشار می دهند و باعث به خطا رفتن سایرین می شوند.

این موضوع برای محققان و دانشجویان روانشناسی و درمانگرانی که در این حوزه فعالیت می کنند بسیار مهم است که به منابع معتبر دسترسی داشته باشند. ما در ژورنال یاب لیست ژورنال های روانشناسی معتبر ایران و جهان و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی را که با ایندکس های معتبر به چاپ می رسند برای شما عزیزان آماده سازی کرده ایم.

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی روانشناسی

رشته روانشناسی یکی از رشته های دانشگاهی جذاب و پر طرفدار است که لازمه ارتقا یافتن در آن ارائه مقالات علمی معتبر و به روز می باشد. چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی روانشناسی نه تنها شما را در فضایی پویا منطبق با دانش روز حرکت می دهد، بلکه منجر به ارتقای رزومه علمی تان خواهد شد. 

در نتیجه اگر قصد مهاجرت به کشورهای خارجی را برای ادامه تحصیل دارید می توانید با چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی روانشناسی پوئن مثبت بزرگی در کارنامه تان به ثبت برسانید.

بسیار مهم است که مقاله تان در ژورنالی با سطح علمی بالا به چاپ برسد تا بتوانید از اعتبار آن دفاع کنید. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید درخور تلاشی که کرده اید مقاله تان را در بهترین و معتبرترین ژورنال های علمی ایران و جهان به چاپ برسانید. روی کمک ما حساب باز کنید.

چاپ فوری مقاله روانشناسی

ما در ژورنال یاب در کمتر از یک ماه مقالات شما را در بهترین نشریات علمی پژوهشی روانشناسی به چاپ می رسانیم. کافی است با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.

روش پژوهش در مجلات روانشناسی

روانشناسان از بسیاری از روش‌های علمی مانند مجلات علمی پژوهشی روانشناسی استفاده می‌کنند تا مسائل مختلف روان‌شناختی را از نظر علمی درک کنند. این روش‌های علمی، اشتباهات رایج در درک جنبه‌های مختلف رفتاری را کاهش می‌دهد.

ارتباط این روش‌های علمی فراتر از تست و ارزیابی نظریه‌ها و فرضیه‌ها در روانشناسی است. اگرچه بسیاری از روش‌هایی که توسط روانشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. برخی از روش‌های مهم عبارتند از:

 • روش درون‌نگری
 • روش مشاهده
 • روش تجربی
 • مطالعه موردی
 • روش پرسشنامه
 • روش مصاحبه
 • روش‌های آماری

برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از لیست مجله علمی پژوهشی رشته هنر با ما تماس بگیرید.

لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی

یکی از مهمترین فعالیت هایی که دانشجویان روانشناسی و درمانگران باید انجام دهند تحقیق و پژوهش مداوم است. علم روانشناسی یکی از پویا ترین علوم جهان است که هر روز دستاوردی جدید در آن شما را شگفت زده خواهد کرد. 

بنابراین برای اینکه محققان و دانشجویان از این قطار سریع السیر عقب نمانند باید دائما در حال پژوهش باشند. پژوهش های معتبر حوزه روانشناسی در لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی به چاپ می رسد. بنابراین اگر قصد دارید یک تحقیق درخور ارائه دهید باید سعی کنید مقاله تان را در این لیست به چاپ برسانید.

لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی برای دانشجویان ارشد و دکتری که قصد دفاع از پایان نامه شان را دارند نیز یک لیست ارزنده و حیاتی است. رشته روانشناسی دارای گرایش های مختلفی از جمله روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودکان استثنائی، روانشناسی تربیتی، روان سنجی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی و روانشناسی سازمانی و روانشناسی مثبت نگر می شود. 

هر کدام از این گرایش ها شامل اسکوپ های مختلفی می شود. روانشناسی یکی از پیچیده ترین علوم است که تحقیقات آن باید به صورت هدفمند صورت پذیرد. در نتیجه برای اینکه بتوانید موفق به دفاع از پایان نامه تان شوید و نظر استاد راهنما را جلب کنید باید یک مقاله چاپ شده در لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی با اسکوپ مرتبط به گرایش تان داشته باشید.

اگر تمایل دارید در مورد نوشتن سمینار کارشناسی ارشد بدانید از این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی شهرسازی را می توانید در این صفحه ببینید.

اهداف ژورنال‌های علمی پژوهشی روانشناسی

مجلات علمی پژوهشی روانشناسی ، مجلاتی هستند که پژوهش‌های تجربی و مقالات نظری را در زمینه‌های کاربردی و گرایش های مختلف روانشناسی منتشر می‌کنند، از جمله:

 • روانشناسی رفتاری؛
 • روانشناسی بالینی؛
 • روانشناسی شناختی؛
 • مشاوره روانشناسی؛
 • روانشناسی فرهنگی؛
 • روانشناسی اقتصادی؛
 • روانشناسی آموزشی؛
 • روانشناسی محیطی؛
 • اخلاق در روانشناسی؛
 • روانشناسی خانواده و روانشناسی زوجین؛
 • روانشناسی قانونی؛
 • روانشناسی بهداشتی؛
 • روانشناسی صنعتی و کارکنان؛
 • روانشناسی مدیریتی و رهبری؛
 • اندازه‌گیری / ارزیابی؛
 • تمرین حرفه‌ای؛
 • روانشناسی دین؛
 • روان‌درمانی؛
 • روانشناسی مدرسه؛
 • روانشناسی اجتماعی؛
 • روانشناسی ورزشی؛
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی؛
 • روان‌شناسی سلامت؛
 •  روانشناسی فیزیولوژیک؛
 • روانشناسی بيوسايكولوژي.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوشتن مقاله علمی پژوهشی رشته معماری با ما تماس بگیرید.

لیست نشریات مورد تایید روانشناسی

این ادعا که بسیاری از روانشناسان مقالات چاپ شده بسیاری در مجلات علمی پژوهشی روانشناسی دارند چندان هم حقیقت ندارد. پس بشنوید و باور نکنید! ممکن است آن ها موفق به چاپ مقاله شده باشند اما مقاله ای ارزشمند است که در لیست نشریات مورد تایید روانشناسی به چاپ رسیده باشد.

برای چاپ مقاله فوری از این مطلب دیدن نمائید.

همانطور که گفته شد در حوزه روانشناسی نمی توان به هر مقاله ای و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی استناد کرد. از طرفی دانشجویان و روان درمانگرها برای ارتقای رزومه علمی خود نیاز دارند که فعالیت های پویایی در این رشته داشته باشند. 

ارائه مقاله آن هم در رشته روانشناسی می تواند یک امتیاز مثبت و ارزشمند در رزومه علمی شما باشد. اما چگونه لیست نشریات مورد تایید روانشناسی را شناسایی کنیم؟

 برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی از این مطلب دیدن نمائید.

برای شناسایی لیست نشریات مورد تایید روانشناسی مانند مجلات علمی پژوهشی روانشناسی باید قبل از هر چیز با دقت به نمایه ها یا همان ایندکس های مجله نگاه کنید. آیا ایندکس هایی مانند ایندکس Magiran، DOAJ، ISI، CIVILICA، Google Scholar و SID برای این مجله به ثبت رسیده است؟ 

این ایندکس ها نشان از معتبر بودن مجله دارند. در کنار این موضوع باید به ضریب تاثیر نگاه کنید و نرخ Impact Factor ژورنال را بررسی کنید، توجه به نرخ SJR، شاخص SNIP، شاخص IPP و شاخص JRK نیز به شما کمک می کند تا اعتبار مجله را مورد تحلیل قرار دهید.

لیست مجلات وزارتین روانشناسی

در مورد اعتبار مقالات روانشناسی و مجلات علمی پژوهشی روانشناسی تاکید بیش از حدی داریم چرا که این روزها فضای مجازی پر از تحقیقاتی بی پایه و اساس شده است که در هیچ ژورنالی به چاپ نرسیده اند. برای اینکه بتوانید اعتبار یک ژورنال را چک کنید باید در لیست مجلات وزارتین روانشناسی دنبال نام آن باشید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی علوم اجتماعی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست ژورنال های روانشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در وبسایت این وزارتخانه قابل دسترسی است. این ژورنال ها از لحاظ رتبه بندی علمی در سطوح الف، ب، ج و د قرار دارند. چنانچه قصد دارید مقاله تان را در لیست مجلات وزارتین روانشناسی یا مجلات علمی پژوهشی روانشناسی به چاپ برسانید باید از با کیفیت بودن ترجمه، عدم وجود غلط املایی و ایراد فنی، صحت نتایج، خلاقانه بودن موضوع و منطبق بودن موضوع تحقیق با اسکوپ ژورنال مطمئن شوید. ما در ژورنال یاب شما را در این مسیر همراهی می کنیم.

برای اطلاع از نام مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی شیمی جدول آن را در این مطلب مطالعه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقاله isi با ما تماس بگیرید.

چگونه مقاله روانشناسی خود را برای چاپ آماده کنید؟

نوشتن و چاپ مقاله روانشناسی می‌تواند یک فرایند پیچیده و چالش برانگیز باشد. اما با رعایت چند مرحله مهم، می‌توانید مقاله خود را برای چاپ آماده کنید و از این طریق به انتشار کار خود در جامعه علمی روانشناسی برسید.

اولین مرحله در نگارش مقاله روانشناسی، انتخاب یک موضوع مناسب است. موضوعی که به آن علاقه دارید و در آن تخصص دارید. همچنین، موضوعی که برای جامعه علمی روانشناسی جدید و مفید باشد. پس از انتخاب موضوع، باید یک سؤال پژوهشی مشخص کنید که بر روی آن تمرکز خواهید کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنکور دکتری دانشگاه سراسری از این مطلب دیدن نمائید.

بعد از تعیین سؤال پژوهشی، باید مطالعات پیشین مرتبط با موضوع خود را بررسی کنید. این مطالعات می‌توانند شامل مقالات علمی، کتاب‌ها و مقالات مروری باشند. با مطالعه این منابع، می‌توانید به دانش موجود در زمینه مورد نظر خود آشنا شوید و به تحقیقات قبلی ارجاع دهید.

بعد از مطالعه مطالب مرتبط، باید یک چارچوب تحقیق طراحی کنید. این چارچوب شامل متغیرهای مستقل و وابسته، فرضیه‌ها و روش تحقیق است. باید روش تحقیق خود را به طور دقیق توضیح دهید و از ابزارهای مناسب برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون دکتری دانشگاه آزاد از این مطلب دیدن نمائید.

پس از جمع‌آوری داده‌ها، باید آن‌ها را تحلیل کنید و نتایج را به صورت دقیق و شفاف گزارش دهید. در این بخش، می‌توانید از نمودارها، جداول و آمارهای توصیفی استفاده کنید تا نتایج را بهتر به خواننده نشان دهید.

برای آشنایی با نحوه قبولی در مصاحبه دکتری از این مطلب دیدن نمائید.

بعد از گزارش نتایج، باید نتیجه‌گیری و بحث را ارائه دهید. در این بخش، باید به سؤال پژوهشی خود پاسخ دهید و نتایج خود را با مطالعات قبلی مقایسه کنید. همچنین، باید محدودیت‌ها و پیشنهادات برای تحقیقات آینده را نیز بیان کنید.

برای درخواست چاپ مقاله برای مصاحبه دکتری از این مطلب دیدن نمائید.

در نهایت، باید مقاله خود را به یک نگارش مناسب و قابل فهم تبدیل کنید. از عبارات انتقالی برای ایجاد جریان در متن استفاده کنید و از اصطلاحات و واژگان فنی بیش از حد استفاده نکنید. همچنین، مطمئن شوید که مقاله شما به طور کامل و دقیق استناد شده است.

راه های دریافت پذیرش مقاله روانشناسی در ژورنال های معتبر

نگارش و چاپ مقاله روانشناسی می‌تواند یک فرایند پیچیده و چالش برانگیز باشد. اما با رعایت تکنیک‌ها و روش‌های مناسب، می‌توانید احتمال دریافت پذیرش مقاله خود را در ژورنال‌های معتبر روانشناسی افزایش دهید. در این مقاله، به بررسی راه‌های دریافت پذیرش مقاله روانشناسی در ژورنال‌های معتبر می‌پردازیم.

اولین قدم برای دریافت پذیرش مقاله روانشناسی، نگارش یک مقاله با کیفیت و متناسب با استانداردهای ژورنال مورد نظر است. برای این منظور، باید با دقت به راهنمایی‌ها و قوانین نگارشی ژورنال توجه کنید. همچنین، باید مطالعات پیشین مرتبط را به دقت بررسی کنید و به طور دقیق به نتایج و استنتاجات خود پرداخته و از منابع معتبر استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت پذیرش مقاله از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از راه‌های مهم برای دریافت پذیرش مقاله روانشناسی، انتخاب ژورنال مناسب است. برای این منظور، باید با محتوا و محدوده موضوعی ژورنال آشنا شوید و مقاله خود را با توجه به این موارد ارسال کنید. همچنین، باید به عنوانیت ژورنال و شهرت آن در جامعه علمی توجه کنید و تلاش کنید مقاله خود را در ژورنال‌هایی با رتبه بالا و تأثیرگذاری بالا ارسال کنید.

برای آشنایی با پذیرش فوری مقاله از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از راه‌های مهم برای دریافت پذیرش مقاله روانشناسی، توجه به نکات مهم در فرآیند نگارش و ارسال مقاله است. برای مثال، باید به دقت به قوانین نگارشی ژورنال توجه کنید و از عبارات انتقالی و ساختار منطقی در نگارش خود استفاده کنید. همچنین، باید به دقت به نکات فنی مانند فرمت فایل و اندازه تصاویر توجه کنید.

در نهایت، باید به دقت به فرآیند ارسال مقاله توجه کنید. برای مثال، باید به دقت به مهلت ارسال مقاله توجه کنید و مقاله خود را قبل از ارسال نهایی به یک نفر دیگر بررسی کنید. همچنین، باید به دقت به اطلاعات تماس خود در فایل مقاله توجه کنید تا در صورت نیاز، با شما تماس گرفته شود.

در نتیجه، با رعایت تکنیک‌ها و روش‌های مناسب، می‌توانید احتمال دریافت پذیرش مقاله روانشناسی خود را در ژورنال‌های معتبر افزایش دهید. باید به دقت به نکات نگارشی و انتخاب ژورنال مناسب توجه کنید.

چگونه هزینه چاپ مقاله روانشناسی را مدیریت کنیم؟

چاپ مقاله روانشناسی یکی از مراحل مهم در فرآیند انتشار نتایج تحقیقات علمی است. اما هزینه های مرتبط با چاپ مقاله می تواند برای پژوهشگران بسیاری چالش برانگیز باشد. در این مقاله، به بررسی راهکارهایی برای مدیریت هزینه های چاپ مقاله روانشناسی می پردازیم.

برای آشنایی با هزینه چاپ مقاله ISI از این مطلب دیدن نمائید.

اولین راهکار برای مدیریت هزینه های چاپ مقاله، انتخاب یک ژورنال مناسب است. قبل از ارسال مقاله خود، بهتر است با دقت ژورنال های مختلف را بررسی کنید و مطمئن شوید که مقاله شما با محتوای آنها همخوانی دارد. همچنین، باید به هزینه های چاپ در هر ژورنال توجه کنید. برخی از ژورنال ها هزینه های بالایی برای چاپ مقاله درخواست می کنند، در حالی که برخی دیگر هزینه های کمتری دارند. انتخاب ژورنالی که هزینه های متناسبی با بودجه شما داشته باشد، می تواند به شما کمک کند تا هزینه های چاپ را کاهش دهید.

برای آشنایی با هزینه چاپ مقاله علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.

یک راهکار دیگر برای مدیریت هزینه های چاپ مقاله، استفاده از تخفیفات و پیشنهادات ویژه است. برخی از ژورنال ها و نشریات، تخفیفات ویژه ای برای پژوهشگران و دانشجویان ارائه می دهند. قبل از ارسال مقاله خود، بهتر است با ژورنال ها تماس بگیرید و بپرسید که آیا آنها تخفیفات ویژه ای برای شما دارند یا خیر. این تخفیفات می توانند به شما کمک کنند تا هزینه های چاپ را به طور قابل توجهی کاهش دهید.

برای آشنایی با هزینه چاپ مقاله حقوق از این مطلب دیدن نمائید.

همچنین، می توانید هزینه های چاپ را با همکاری با سایر پژوهشگران به اشتراک بگذارید. اگر شما و همکارانتان در یک پروژه مشترک هستید، می توانید هزینه های چاپ را با هم تقسیم کنید. این روش می تواند به شما کمک کند تا هزینه های چاپ را به طور قابل توجهی کاهش دهید و بتوانید مقاله خود را با هزینه کمتری چاپ کنید.

در نهایت، می توانید به دنبال منابع مالی جانبی برای پرداخت هزینه های چاپ مقاله باشید. برخی از سازمان ها و مؤسسات ممکن است برای پرداخت هزینه های چاپ مقاله حمایت مالی ارائه کنند.

راه های بهبود نگارش مقاله روانشناسی

نگارش یک مقاله روانشناسی مهارتی است که نیازمند توجه و تمرکز بالاست. در این مقاله، به بررسی روش‌هایی برای بهبود نگارش مقاله روانشناسی می‌پردازیم. این روش‌ها می‌توانند به شما در نوشتن یک مقاله روانشناسی موثر و قابل درک کمک کنند.

برای آشنایی با نگارش مقاله از این مطلب دیدن نمائید.

اولین روش برای بهبود نگارش مقاله روانشناسی، استفاده از زبان ساده و قابل فهم است. در نگارش مقاله خود، از اصطلاحات پیچیده و عبارات فنی بپرهیزید و سعی کنید از عبارات ساده و قابل درک استفاده کنید. این کار به خواننده کمک می‌کند تا مطالب را به راحتی درک کند و از مقاله شما استفاده کند.

برای آشنایی با نگارش مقاله فارسی از این مطلب دیدن نمائید.

روش دوم، استفاده از ساختار منطقی و سلسله مراتبی است. در نگارش مقاله خود، از ساختاری منطقی استفاده کنید که ایده‌ها به ترتیبی منطقی جریان داشته باشند. از عبارات انتقالی مانند “از طرف دیگر”، “به علاوه” و “بنابراین” استفاده کنید تا خواننده را در جریان مطلب خود قرار دهید.

برای آشنایی با نگارش مقاله انگلیسی از این مطلب دیدن نمائید.

روش سوم، استفاده از مثال‌ها و تصاویر است. در نگارش مقاله روانشناسی، استفاده از مثال‌ها و تصاویر می‌تواند به خواننده کمک کند تا مفهوم مطلب را بهتر درک کند. از مثال‌های واقعی و تصاویری که با موضوع مقاله مرتبط هستند، استفاده کنید تا مطلب را برای خواننده زنده کنید.

برای نگارش مقاله علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.

روش چهارم، استفاده از منابع معتبر است. در نگارش مقاله روانشناسی، استفاده از منابع معتبر و قابل اعتماد می‌تواند به مقاله شما اعتبار بیشتری ببخشد. از مقالات علمی و کتاب‌های معتبر استفاده کنید و منابع خود را به درستی نقل قول کنید. همچنین، در صورت امکان، از مطالعات تجربی و نتایج پژوهش‌های قبلی استفاده کنید تا مقاله شما بهتر قابل درک و قابل اعتماد باشد.

در نهایت، روش پنجم، ویرایش و بازنویسی مقاله است. بعد از اتمام نگارش مقاله، آن را مرور کنید و اشکالات نگارشی و املایی را برطرف کنید. همچنین، سعی کنید جملات را کوتاه و مختصر نگه دارید و از اصطلاحات پیچیده و عبارات غیرضروری پرهیز کنید. بازنویسی مقاله به شما کمک می‌کند تا مطالب را بهبود دهید و آن را قابل فهم‌تر کنید.

گرایش های روانشناسی مورد توجه برای چاپ مقاله

روانشناسی یک حوزه پژوهشی گسترده است که به بررسی رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان می‌پردازد. این حوزه شامل گرایش‌های مختلفی است که هر کدام به جنبه‌های خاصی از روانشناسی متمرکز می‌شوند. در این مقاله، به بررسی چند گرایش روانشناسی که برای چاپ مقاله مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.

برای چاپ مقاله در مجلات خارجی از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از گرایش‌های مهم در روانشناسی، روانشناسی شناختی است. این گرایش به بررسی فرآیندهای ذهنی انسان، از جمله حافظه، توجه و ادراک می‌پردازد. مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شوند، معمولاً به بررسی نظریات و مدل‌های مختلف درباره فرآیندهای شناختی می‌پردازند و از روش‌های تجربی برای تحقیق در این زمینه استفاده می‌کنند.

برای چاپ فوری مقاله در مجلات داخلی از این مطلب دیدن نمائید.

گرایش دیگری که در روانشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، روانشناسی اجتماعی است. این گرایش به بررسی تأثیرات اجتماعی بر رفتار و روانشناسی افراد می‌پردازد. مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شوند، معمولاً به بررسی مسائلی مانند تأثیر گروه‌ها و فرهنگ‌ها بر رفتار افراد، تعاملات اجتماعی و تأثیرات رسانه‌ها می‌پردازند.

یکی دیگر از گرایش‌های مهم در روانشناسی، روانشناسی بالینی است. این گرایش به بررسی و درمان اختلالات روانی می‌پردازد. مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شوند، معمولاً به بررسی علل و علائم اختلالات روانی، روش‌های تشخیص و درمان این اختلالات و نتایج تحقیقات بالینی می‌پردازند.

گرایش دیگری که در روانشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، روانشناسی تربیتی است. این گرایش به بررسی فرآیندهای یادگیری و تربیت انسان می‌پردازد. مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شوند، معمولاً به بررسی روش‌های آموزش و پرورش، تأثیرات محیط تربیتی بر رفتار افراد و نتایج تحقیقات در زمینه تربیت می‌پردازند.

در نهایت، گرایش دیگری که در روانشناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، روانشناسی سلامت است. این گرایش به بررسی عواملی که به حفظ و بهبود سلامت روانی افراد کمک می‌کنند.

4.9/5 - (16 امتیاز)