لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ مورد تایید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ مورد تایید وزارت علوم

در لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ مورد تایید وزارت علوم، مقالات تاریخی پژوهشگران و محققان مختلف چاپ می‌شود. مقالات تاریخی دربردارنده اطلاعات قدیمی معمولا از ابتدای تاریخ بشر تا 20 سال قبل از نگارش مقاله هستند. در مقالات تاریخی علاوه بر بیان تاریخچه دستاوردهای علمی، شرایط و نقش افراد در شکل‌گیری رویدادهای مهم نیز بررسی می‌شود.

پیشینه های تاریخی همواره سرنخ خوبی برای کشف حقایق آینده هستند. تحقیقات و پژوهش های تاریخی اساسا جایگاه بسیار والایی در هر سرزمین دارند. این پژوهش ها تحلیل های دقیق و بی نقصی از وقایع و رویدادهای گذشته را در اختیار افراد قرار می دهند و بی شک تاثیر مفید و ارزنده ای در پیشرفت جوامع دارند. با این حال چاپ مقالات پژوهشی در حوزه های مختلف این رشته به این سادگی ها نیست.

پژوهش های تاریخی باید مستند، محکمه پسند، مستدل و دارای ریشه تاریخی صحیح باشند. به همین دلیل بهتر است تنها به آن دسته از پژوهش هایی اعتماد نمود که در لیست مجلات تاریخ به چاپ می رسند. دانشجویان و محققانی که در حیطه این رشته تحصیل و فعالیت می کنند تنها به این دسته از پژوهش ها می پردازند چرا که سایر پژوهش های تاریخی از اعتبار و امتیاز ساقط هستند.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی تاریخ مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته تاریخ که مورد تایید وزارت علوم است در زیر ارائه شده است.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه تاریخ تشیع

انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

تاریخ ایران

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EuroPub

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات تاریخی جهان اسلام

جامعة المصطفی العالمیه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags samimnoor Academia

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پژوهش های باستان‌شناسی ایران

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات باستان‌شناسی پارسه

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOI

جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام

انجمن علمی باستان شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
magiran
سایر ایندکس ها: irisweb

پژوهش های تاریخی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco Academia publons

تاریخ و فرهنگ

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: RICeST SIS

پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات تاریخ فرهنگی

انجمن علمی ایرانی تاریخ
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه تاریخ اسلام

انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات تاریخ اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Index Copernicus کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش های علوم تاریخی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مطالعات تاریخ اسلام

پژوهشکده تاریخ اسلام
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

سخن تاریخ

جامعة المصطفی العالمیه
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تاریخ اسلام و ایران

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مطالعات تاریخی جنگ

انجمن علمی ایرانی تاریخ
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor ensani

مطالعات تاریخ انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
SID

تاریخ نگری و تاریخ نگاری

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor ensani

جستارهای تاریخی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

اسناد بهارستان

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تاریخ روابط خارجی

وزارت امور خارجه
علمی ترویجی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه تمدن ایرانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia EBSCO

پژوهشنامه علوی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تاریخ علم

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

آفاق الحضاره الاسلامیه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE noormags Creative Commons

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات تاریخ چیست؟

اگر نگاهی به لیست مجلات تاریخ بیندازید، خواهید دید که تنوع بالایی از موضوعات همچون تاریخ اسلام، ایران، بین الملل،باستان، جستارهای باستان شناسی، محلی ایران، مطالعات خليج فارس، فرهنگ و تمدن ایرانی، اجتماعی، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی، مطالعات آسيای مركزی و قفقاز، آمریکای لاتین، عمومی جهان و تاریخ اروپا و تاریخ تشیع در دل آن جای گرفته است.

لیست مجلات تاریخ پوشش دهی غنی و بسیار قدرتمندی از موضوعات مختلف را در احاطه دارد. بنابراین دانشجویان و محققین این فرصت را دارند تا با توجه به اسکوپ خاص هر نشریه اقدام به چاپ مقاله در لیست مجلات تاریخ نمایند.

ما در مجموعه ژورنال یاب با فراهم آوردن لیست مجلات تاریخ برای پژوهشگران و علاقه مندان به این حوزه این امکان را فراهم نموده ایم تا فرصت چاپ مقالاتی ارزنده و دارای امتیاز علمی را در بهترین ژورنال های داخلی و خارجی داشته باشید. مطمئنا این فرصت می تواند یک شانس عالی برای طی کردن پله های ترقی و ارائه پژوهش های علمی ارزنده در سطح جهانی باشد.

اگر میخواهید بدانید ISSN مجلات چیست این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ وزارتین 

یکی از مهمترین فاکتورهایی که یک مقاله تاریخی ارزنده باید دارا باشد، چاپ آن در لیست مجلات تاریخ وزارتین است. مجلات و نشریه های زیادی خارج از چارچوب وزارت علوم در حال فعالیت هستند. شما می توانید در این مجلات انبوهی از تحلیل ها و پژوهش های تاریخی را مطالعه کنید که البته هیچ کدام دارای امتیاز علمی برای نگارنده نیستند و اساسا نمی توان به آن ها اتکا نمود. 

تنها آن دسته از مقالاتی ارزش و اعتبار دارند که در لیست مجلات تاریخ وزارتین به چاپ رسیده باشند. این مجلات دارای رتبه بندی خاص وزارت علوم (الف، ب، ج، دال و بین المللی) هستند و در پایگاه های معتبر علمی ایندکس شده اند.

برای اطلاع از پذیرش مقاله به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه کنید.

از آنجایی که این رشته دارای حوزه های گسترده ای می باشد بسیار مهم است که حیطه فعالیت مجله با موضوع پژوهش شما دارای انطباق باشد. بنابراین حتی اگر محتوایی غنی با قلمی شیوا و تخصصی نیز نگارش کرده باشید ممکن است به دلیل بی ارتباط بودن موضوع مقاله با اسکوپ ژورنال از چاپ آن محروم شوید.

به ایندکس ها بی توجه نباشد. لیست مجلات علمی پژوهشی تاریخ وزارتین دارای ایندکس های معتبری هستند. این ایندکس ها شامل magiran، SID، COPE، noormags، ISI، ISC و EBSCO می شوند. این مجلات همچنین دارای ضریب تاثیر گذاری یا همان ایمپکت فکتور بالایی هستند. 

اگر تصور می کنید مقاله ای که نگارش کرده اید بسیار ارزنده و سطح بالا است سعی کنید آن را برای نشریاتی ارسال کنید دارای ایمپکت فکتور بالایی می باشند. اینگونه امتیاز علمی مقاله تان نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مالی را می توانید در این صفحه ببینید.

نرخ رد و پذیرش نیز موضوعی مهم است که باید در انتخاب لیست مجلات تاریخ وزارتین به آن توجه کنید. قطعا بالا بودن این نرخ احتمال پذیرش مقاله شما را ارتقا می دهد. از دیگر پارامترهای مهم برای شناخت یک مجله معتبر می توان به بررسی اعضای هیئت داوران، سیستماتیک بودن فرآیند داوری، زمانبندی حرفه ای برای اعلام پذیرش مقاله و عدم قرار داشتن در بلک لیست وزارت علوم اشاره کرد. توصیه میکنیم که برای شناسایی لیست مجلات تاریخ وزارتین حتما یک سر به وبسایت رسمی وزارت علوم بزنید.

برای آشنایی با نحوه چاپ مقاله در نشریات دانشگاه تهران از این مطلب دیدن نمائید.

اهمیت نگارش مقالات تاریخی

مطالعه وقایع تاریخی در مقالات، به ما کمک می‌کند تا نتایج حوادث جاری را پیش بینی کنیم، هویتمان را تعریف کرده و درک درستی از فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم. همچنین چنین مطالعاتی منجر به درک تغییرات،  مبارزه با جهل و نادانی و باز شدن افق‌های جدید به روی ما می‌شود. در نتیجه مطالعه وقایع تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توجه کنید که نویسندگان مقالات تاریخی تا جایی که ممکن است تاریخ‌ها و مکان‌های وقایع را با سند و مدرک بیان می‎‌کنند تا اعتبار مقالات خود را افزایش دهند.

بررسی این که چه چیزی و چه افرادی سبب شکل‌گیری حوادث گذشته شده‌اند از اهداف اصلی مقالات تاریخی است. در برخی مقالات تاریخی ارتباط وقایع گذشته با رویدادهای امروز بیان می‌شود.

در صفحه “مقالات تاریخی” نحوه نگارش مقالات تاریخی به طو مفصل توضیح داده شده است.

اگر میخواهید بدانید sjr مجلات چیست و چگونه آن را پیدا کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

لیست نشریه مورد تایید تاریخ

حوزه تاریخ اساسا حوزه جذاب و پر طرفداری برای افرادی است که تحصیلات آکادمیک در این حوزه ندارند اما به مباحث تاریخی علاقه مند هستند. در واقع یکی از وجوه تمایز بین رشته تاریخ با سایر رشته های تخصصی این است که مقالات به چاپ رسیده در این حوزه توسط قشر وسیعی از جامعه مطالعه می شود. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فلسفه از این مطلب بازدید نمائید.

نرخ پژوهش ها در این حوزه بالاست و زمینه های زیادی برای فعالیت در این رشته وجود دارد. بنابراین اگر کمی هوشمندی به خرج دهید می توانید مقالاتی ارزنده با امتیاز علمی بالا در این حوزه به چاپ برسانید. 

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی صنایع را می توانید در این صفحه ببینید.

به شرطی که این مقالات را در لیست نشریه مورد تایید تاریخ به چاپ برسانید. برای اثبات ارزنده بودن مقاله از دید علمی و ارتقای شغلی یا پذیرش تحصیلی نیاز است که مقالات تان را در لیست نشریه مورد تایید تاریخ به چاپ برسانید. این مجلات دارای اعتبار بالایی از دید وزارت علوم هستند و رتبه بندی شده اند.

از جمله مهمترین صاحب امتیازان نشریات مورد تایید تاریخ می توان به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران و انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام اشاره کرد.

لیست ژورنال علمی پژوهشی تاریخ

تحصیل در این رشته نه تنها دستاوردهای ارزنده ای برای شخص شما خواهد داشت، بلکه می توانید آیندگان را رویکردهای تاریخی گذشته آگاه کنید و تجارب عمیقی که در دل رویدادهای تاریخی رخ داده است را به همگان آشکار کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی برق و کامپیوتر را می توانید در این صفحه ببینید.

مخاطبین این پژوهش ها گستره وسیعی از خوانندگان هستند با این حال این پژوهش ها باید در قالب پژوهش های آکادمیک ارائه شود. به همین دلیل بسیار مهم است که مقالات تان را در لیست ژورنال علمی پژوهشی تاریخ به چاپ برسانید.

برای آشنایی با نحوه چاپ مقاله رشته تاریخ از این مطلب دیدن نمائید.

بهره مندی از محتوای خلاقانه، ارائه دستاوردهای ارزنده، بهره مندی از قلم شیوا با نگارش صحیح و مفهومی، استفاده از منابع مورد تایید و ارائه مستندات در این مقالات می تواند شانس شما را برای چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی تاریخ بالا ببرد. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید مقالات پژوهشی تان را در حوزه های مختلف تاریخ در بهترین مجلات دارای ارزش علمی بالا به چاپ برسانید.
چگونگی نوشتن مقاله رشته ادبیات فارسی را در این مطلب بخوانید.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ

تاریخ یکی از رشته‌های علوم انسانی است که به بررسی و تحلیل رویدادها، فرایندها و تغییراتی که در گذشته رخ داده‌اند، می‌پردازد. این رشته، به ما امکان می‌دهد تا از تجربیات گذشته بیاموزیم و درک بهتری از جوامع و فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم. برای این منظور، مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ می‌پردازیم.

برای آموزش چاپ مقاله رشته تاریخ از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در این رشته، “تاریخ و فرهنگ” است. این مجله، مقالاتی درباره تاریخ و فرهنگ جوامع مختلف را منتشر می‌کند و به ما امکان می‌دهد تا به عمق‌ترین جوانب تاریخ و فرهنگ‌ها پرداخته و تحلیل‌های دقیقی ارائه دهیم.

مجله “تاریخ و سیاست” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته تاریخ است. این مجله، به بررسی رابطه بین تاریخ و سیاست می‌پردازد و مقالاتی درباره تأثیر سیاست در تغییرات تاریخی را منتشر می‌کند. این مجله به ما امکان می‌دهد تا بهترین روش‌ها و راهکارهایی را برای بررسی تأثیر سیاست در تاریخ بیابیم.

مجله “تاریخ و اقتصاد” نیز یکی از مجلات مهم در رشته تاریخ است. این مجله، به بررسی رابطه بین تاریخ و اقتصاد می‌پردازد و مقالاتی درباره تأثیر اقتصاد در تغییرات تاریخی را منتشر می‌کند. این مجله به ما امکان می‌دهد تا بهترین روش‌ها و راهکارهایی را برای بررسی تأثیر اقتصاد در تاریخ بیابیم.

مجله “تاریخ و هنر” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته تاریخ است. این مجله، به بررسی رابطه بین تاریخ و هنر می‌پردازد و مقالاتی درباره تأثیر هنر در تغییرات تاریخی را منتشر می‌کند. این مجله به ما امکان می‌دهد تا بهترین روش‌ها و راهکارهایی را برای بررسی تأثیر هنر در تاریخ بیابیم.

در این مقاله، به معرفی چند مجله علمی پژوهشی در رشته تاریخ پرداختیم. این مجلات، به ما امکان می‌دهند تا به عمق‌ترین جوانب تاریخ و تأثیر عوامل مختلف در آن بپردازیم. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانیم بهترین روش‌ها و راهکارهایی را برای بررسی تاریخ و فهم بهتر آن پیدا کنیم.

Journal of Historical Research

مقاله زیر به بررسی لیست مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ می‌پردازد. این لیست شامل نشریاتی است که در زمینه تاریخ فعالیت می‌کنند و مقالات علمی و پژوهشی در این حوزه را منتشر می‌کنند. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان تاریخ محسوب می‌شوند.

برای مشاهده لیست مجلات علوم سیاسی از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، “Journal of Historical Research” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلف تاریخ می‌پردازد و مقالاتی با محتوای آموزنده و علمی را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای تحقیقات تاریخی شناخته شده است.

مقالات منتشر شده در این مجله، به تحلیل و بررسی موضوعات مختلف تاریخی می‌پردازند. این مقالات از روش‌های پژوهشی متنوعی استفاده می‌کنند و به تحلیل منابع تاریخی، بررسی رویدادها و شخصیت‌های تاریخی، و بررسی تأثیرات تاریخی در جوامع مختلف می‌پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات جغرافیا از این مطلب دیدن نمائید.

مقالات منتشر شده در این مجله، به طور کلی به صورت آموزنده و مفید هستند. آنها به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین روش‌ها و رویکردها را برای تحقیقات تاریخی خود انتخاب کنند. همچنین، این مقالات به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین منابع تاریخی را برای تحقیقات خود پیدا کنند و بهترین روش‌ها را برای تحلیل این منابع استفاده کنند.

لحن نوشتاری این مجله به طور کلی معتبر است. مقالات منتشر شده در این مجله به زبان ساده و قابل فهم نوشته شده‌اند و از عبارات انتقالی برای کمک به راهنمایی خواننده استفاده می‌کنند. این لحن نوشتاری به خوانندگان کمک می‌کند تا مطالب را به راحتی درک کنند و از محتوای مقالات بهره‌برداری کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علوم اجتماعی از این مطلب دیدن نمائید.

در نهایت، مجله “Journal of Historical Research” یکی از مجلات معتبر و قابل اعتماد در زمینه تاریخ است. مقالات منتشر شده در این مجله، به تحلیل و بررسی موضوعات مختلف تاریخی می‌پردازند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین روش‌ها و منابع را برای تحقیقات خود پیدا کنند. این مجله به عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد برای تحقیقات تاریخی شناخته شده است.

Historical Studies Quarterly

در دنیای علمی، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و پیشرفت علمی دارند. برای پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ نیز، دسترسی به مجلات علمی پژوهشی مرتبط با این حوزه بسیار ارزشمند است. در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته تاریخ می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات هنر از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه تاریخ، مجله “Historical Studies Quarterly” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلف تاریخی از جمله تاریخ اجتماعی، تاریخ سیاسی و تاریخ فرهنگی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تحقیقگران و دانشمندان معتبر در حوزه تاریخ نوشته می‌شوند و دارای روش‌های پژوهشی قوی و معتبر هستند. همچنین، این مجله به دلیل محتوای آموزنده و لحن نوشتاری معتبر، برای دانشجویان و پژوهشگران مبتدی نیز مناسب است.

مجله “Historical Studies Quarterly” مقالاتی با موضوعات متنوع ارائه می‌دهد. از جمله موضوعاتی که در این مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به تحلیل تاریخی رویدادها، بررسی تغییرات اجتماعی در طول زمان و بررسی تأثیرات تاریخی بر رویدادهای فعلی اشاره کرد. همچنین، این مجله به بررسی منابع تاریخی و روش‌های تحقیق در حوزه تاریخ نیز می‌پردازد.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

مقالات این مجله با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و دقیق نوشته می‌شوند. تحقیقگران و نویسندگان مقالات در این مجله از منابع تاریخی معتبر استفاده می‌کنند و نتایج تحقیقات خود را با استدلال‌های قوی و قابل اعتماد ارائه می‌دهند. همچنین، مقالات این مجله با استفاده از عبارات انتقالی مناسب، جریان منطقی و روانی دارند و به خواننده کمک می‌کنند تا مطالب را به راحتی درک کند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارتین از این مطلب دیدن نمائید.

در نهایت، مجله “Historical Studies Quarterly” یکی از مجلات معتبر و آموزنده در حوزه تاریخ است. مقالات این مجله با استفاده از روش‌های پژوهشی قوی و منابع تاریخی معتبر نوشته می‌شوند و به خواننده کمک می‌کنند تا بهترین دسترسی به اطلاعات تاریخی داشته باشد. بنابراین، برای دانشجویان و پژوهشگران رشته تاریخ، مطالعه این مجله بسیار مفید و سودمند است.

International Journal of Historical Research

تاریخ به عنوان یکی از رشته‌های علمی و پژوهشی مهم در دنیای امروز شناخته می‌شود. برای اینکه پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه بتوانند به راحتی به منابع معتبر دسترسی پیدا کنند، لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ تهیه شده است. یکی از این مجلات، International Journal of Historical Research است.

International Journal of Historical Research یک نشریه بین‌المللی است که به انتشار مقالات پژوهشی در حوزه تاریخ می‌پردازد. این نشریه با هدف ارائه آخرین تحقیقات و مطالعات در زمینه تاریخ، به عنوان یک منبع معتبر برای پژوهشگران و دانشجویان در سراسر جهان شناخته شده است.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت از این مطلب دیدن نمائید.

مقالات منتشر شده در International Journal of Historical Research تحت پوشش موضوعات گوناگونی قرار می‌گیرند. این موضوعات شامل تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی و تاریخ نظامی می‌شوند. همچنین، این نشریه به تحقیقات مربوط به تاریخ طبیعی و تاریخ علمی نیز توجه ویژه‌ای دارد.

مقالات منتشر شده در International Journal of Historical Research توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه انتخاب و بررسی می‌شوند. این هیئت تحریریه شامل تاریخدانان برجسته و متخصصان معتبر در حوزه تاریخ است. این امر به خوانندگان اطمینان می‌دهد که مقالات منتشر شده در این نشریه دارای کیفیت عالی و مطابق با استانداردهای علمی هستند.

با توجه به اهمیت تاریخ و نقش آن در درک بهتر گذشته و شکل‌دهی به آینده، دسترسی به منابع معتبر و تحقیقات جدید در این حوزه بسیار حیاتی است. International Journal of Historical Research با انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت و معتبر، به پژوهشگران و دانشجویان فرصتی را می‌دهد تا به روزترین تحقیقات و مطالعات در زمینه تاریخ را دریافت کنند.

در نهایت، اگر شما یک پژوهشگر یا دانشجوی علاقه‌مند به تاریخ هستید و به دنبال منابع معتبر و جدید در این حوزه هستید، International Journal of Historical Research یکی از بهترین گزینه‌ها برای شماست. این نشریه با انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت و معتبر، به شما فرصتی را می‌دهد تا به روزترین تحقیقات و مطالعات در زمینه تاریخ را دریافت کنید و در پژوهش‌های خود از آن استفاده کنید.

Journal of Historical Analysis

مقاله زیر به بررسی لیست مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ می‌پردازد. این لیست شامل نشریاتی است که در زمینه تاریخ فعالیت می‌کنند و مقالات علمی و پژوهشی در این حوزه را منتشر می‌کنند. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان تاریخ محسوب می‌شوند.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، “Journal of Historical Analysis” است. این مجله به بررسی و تحلیل تاریخ از طریق روش‌های علمی می‌پردازد. مقالات این نشریه توسط تاریخدانان حرفه‌ای و متخصصان در این زمینه نوشته می‌شوند و به خوانندگان آموزش‌های مفیدی درباره روش‌های تحلیل تاریخ ارائه می‌دهند.

این مجله به عنوان یک منبع معتبر برای تحقیقات تاریخی شناخته شده است و مقالات آن توسط هیئت تحریریه متشکل از تاریخدانان برجسته و متخصصان در این حوزه بررسی و تصحیح می‌شوند. همچنین، این نشریه دارای سیاست‌های دقیقی درباره انتخاب مقالات و روش‌های ارزیابی آن‌ها است.

علاوه بر “Journal of Historical Analysis”، در رشته تاریخ مجلات دیگری نیز وجود دارند که به عنوان منابع معتبر برای تحقیقات تاریخی شناخته می‌شوند. برخی از این مجلات عبارتند از:

1. “Historical Journal”: این مجله به بررسی موضوعات مختلف تاریخی می‌پردازد و مقالاتی را درباره تحقیقات تاریخی در سطوح مختلف ارائه می‌دهد.

2. “Journal of World History”: این نشریه به بررسی تاریخ جهان می‌پردازد و مقالاتی را درباره تاریخ مختلف قاره‌ها و تمدن‌ها ارائه می‌دهد.

3. “Historical Research”: این مجله به بررسی تحقیقات تاریخی در زمینه‌های مختلف می‌پردازد و مقالاتی را درباره رویدادها، شخصیت‌ها و دوران‌های تاریخی ارائه می‌دهد.

4. “Journal of Historical Studies”: این نشریه به بررسی موضوعات مختلف تاریخی می‌پردازد و مقالاتی را درباره تحقیقات تاریخی در سطوح مختلف ارائه می‌دهد.

این لیست تنها چند نمونه از مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ است و هنوز مجلات دیگری نیز وجود دارند که به عنوان منابع معتبر برای تحقیقات تاریخی شناخته می‌شوند. برای دسترسی به این مجلات و مطالعه مقالات آن‌ها، می‌توانید به وبسایت‌های مجلات علمی مراجعه کنید و مقالات مورد نظر خود را جستجو کنید.

Historical Perspectives

تاریخ، یکی از رشته‌هایی است که به بررسی و تحلیل رویدادها و اتفاقات گذشته می‌پردازد. این رشته، به ما امکان می‌دهد تا از تجربیات گذشته بیاموزیم و درک بهتری از جوامع و فرهنگ‌های مختلف داشته باشیم. برای این منظور، مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ بسیار ارزشمند هستند. در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی در رشته تاریخ می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در رشته تاریخ، “تاریخ و فرهنگ” است. این مجله، به بررسی تاریخ و فرهنگ‌های مختلف جهان می‌پردازد و مقالاتی با محوریت تحقیقات تاریخی و فرهنگی را منتشر می‌کند. مقالات این مجله، تحلیل‌های عمیقی از رویدادها و اتفاقات گذشته ارائه می‌دهند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین دیدگاه‌ها و نظریات را درک کنند.

مجله دیگری که در رشته تاریخ بسیار معتبر است، “تاریخ و جامعه” است. این مجله، به بررسی روابط اجتماعی و تاریخی می‌پردازد و مقالاتی درباره تأثیرات تاریخی بر جوامع و نقش تاریخ در شکل‌گیری هویت‌ها و فرهنگ‌ها منتشر می‌کند. مقالات این مجله، به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین روش‌ها و راهکارها برای بررسی تاریخ و جوامع را درک کنند.

مجله “تاریخ و سیاست” نیز یکی از مجلات مهم در رشته تاریخ است. این مجله، به بررسی رابطه بین تاریخ و سیاست می‌پردازد و مقالاتی درباره تأثیر سیاست در رویدادها و اتفاقات تاریخی منتشر می‌کند. مقالات این مجله، به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین روش‌ها و راهکارها برای بررسی تاریخ و سیاست را درک کنند.

در این مقاله، به معرفی سه مجله علمی پژوهشی در رشته تاریخ پرداختیم. این مجلات، به خوانندگان کمک می‌کنند تا بهترین تحقیقات و نظریات در زمینه تاریخ را درک کنند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به دانش عمیق‌تری در زمینه تاریخ دست یابید و درک بهتری از جوامع و فرهنگ‌های گذشته داشته باشید.

4.9/5 - (8 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.