لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

در این صفحه می‌توانید لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران را مشاهده کنید. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد هر مجله، روی آن کلیک کرده و در صفحه نشریه اطلاعات مورد نیاز را بررسی کنید.

تنوع لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران دارای بیش از 50 مجله علمی پژوهشی است که در زمینه‌های مختلف علمی منتشر می‌شوند. این مجلات توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر می‌شوند و اکثراً به زبان فارسی و انگلیسی هستند. مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران دارای ضریب تأثیر بالایی بوده و در پایگاه‌های استنادی معتبر بین‌المللی نمایه می‌شوند. فرایند داوری و انتشار مقالات این مجلات بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. تمام مجلات در وب‌سایت انتشارات دانشگاه تهران به همراه دستورالعمل‌های نگارش و ارسال مقاله موجود است.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران مورد تایید وزارتین

لیست نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی دانشگاه تهران

مجلات دانشگاه تهران

فلسفه

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

زن در توسعه و سیاست

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags همتاجو

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

International Journal of Environmental Research

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
JCR
Scopus
سایر ایندکس ها: CNKI Geobase Naver

پژوهش ادبیات معاصر جهان

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Journal of Information Technology Management

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags EBSCO

Desert

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Abstract International EBSCO Academic Search Complete

Earth Observation and Geomatics Engineering

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
عمران
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR)

پژوهش های فقهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

توسعه محلی (روستایی - شهری)

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia

هنرهای نمایشی و موسیقی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
هنر و معماری
هنر
Google Scholar
ISC
magiran
SID

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه و کلام
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO

علوم باغبانی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Cabi

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

علوم گیاهان زراعی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

شیلات

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CAB

مرتع و آبخیزداری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مهندسی بیوسیستم ایران

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

Energy Equipment and Systems

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
میان رشته ای مهندسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

مدیریت ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

بررسی های حسابداری و حسابرسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

پژوهش های روستایی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Ricest

پژوهش های علوم تاریخی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

فلسفه دین

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه و کلام
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات اوراسیای مرکزی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم سیاسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

ادیان و عرفان

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
ادیان
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: creative commons noormags

Journal of exercise science and medicine

دانشگاه تهران
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags ISI

اکو هیدرولوژی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
SID

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons CiteFactor

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

معماری و شهرسازی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
هنر و معماری
هنر
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات حقوق خصوصی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Journal of Contemporary Islamic Studies

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
ادیان
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات حقوق تطبیقی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مواد و متالوژی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: Chemical Abstracts Service (CAS) Publons ISSN

علوم دامی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

Civil Engineering Infrastructures Journal

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
عمران
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Web of Science (ESCI) Journal Factor Open Academic Journals Index (OAJI) Electronic Journals Library (EZB)

Journal of Algorithms and Computation

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: Academia penprofile Linkedin

مدیریت سرمایه اجتماعی

پردیس فارابی دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های انسان شناسی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

تحقیقات دامپزشکی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
دامپزشکی
رشته دامپزشکی
CIVILICA
ISC
Scopus
SID

تحقیقات آب و خاک ایران

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: cabi

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DRJI

دانش گیاه پزشکی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

پژوهش های ایران شناسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags proquest

جنگل و فرآورده های چوب

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهش های کاربردی روانشناختی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات حقوق انرژی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

علوم زیستی ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Contemporary Researches on Islamic Revolution

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم سیاسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: LinkedIn noormags Academia jref.ir

Advances in Industrial Engineering

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
صنایع
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: publons .researchgate linkedin

بررسی مسایل اجتماعی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Creative Commons noormags

Iranian Journal of Management Studies

پردیس فارابی دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Scientific Indexing Services (SIS) citefactor

Geopersia

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Web of Science Core Collection EMERGING SOURCES CITATION INDEX ISI Master Journal List

مطالعات حقوق عمومی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Pollution

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: AGRICOLA CiteFactor Road

اللغه العربیه و آدابها

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ricest

Journal of Chemical and Petroleum Engineering

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی شیمی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Chemical Abstracts Service (CAS) Noormags Academia

توسعه کارآفرینی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
ISC
magiran
SID

تحقیقات مالی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

Journal of Computational Applied Mechanics

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مکانیک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
سایر ایندکس ها: ROAD  Sherpa

پژوهش های جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani فهرست مجلات علمی اوراسیا

محیط زیست طبیعی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CABI

تاریخ علم

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

International Journal of Mining and Geo-Engineering

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی معدن
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: TIB Cabell's JournalTOCs

ادب فارسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags

ادب عربی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Copernicus noormags

سیاست گذاری عمومی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم سیاسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags