مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

در این صفحه لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد معرفی شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از مجلات دانشگاه آزاد روی آن کلیک کرده و در صفحه نشریه مشخصات کامل آن را مشاهده نمائید.

اگر می‌خواهید مقاله خود را در مجلات علمی پژوهشی چاپ کنید و نمی‌دانید که چگونه یک مجله پیدا کنید، این مطلب را بخوانید. در این مطلب نحوه جستجو مجله با توجه به موضوع مقاله و نمایه دلخواهتان توضیح داده شده است.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد مورد تایید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی دانشگاه آزاد

نشریات دانشگاه آزاد

Journal of Mathematical Extension

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد شیراز
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Ebsco Zentralblatt MATH Mathematical Reviews(MathSciNet)

مطالعات ادبیات تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی ترویجی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مهندسی منابع آب

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکز
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: AMS, Digital Mathematics Registry Copernicus Ebscohost

Report of Health Care

دانشگاه آزاد مرودشت
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Citefactor

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه پژوهشکدۀ قرآن و عترت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

Journal of Language and Translation

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academic Resource Index Scientific Indexing Services (SIS) drji

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد لاهیجان
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
Google Scholar
ISC
SID

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Advanced Materials and Processing

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه نجف آباد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مواد و متالوژی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Index Copernicus Risest

پژوهش علف های هرز

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد کرج
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC
SID

Progress in Biomaterials

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Naver CNPIEC CLOCKSS

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد کرج
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani سمیم نور

Journal of Chemical Health Risks

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
شیمی و مخاطرات زیستی
گرایش تخصصی: بهداشت، کار، محیط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO CAS

پژوهش در برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اصفهان (خوراسگان)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: citefactor Publons

International Journal of Advanced Structural Engineering

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران جنوب
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
عمران
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Summon by ProQuest OCLC SCImago

اکوبیولوژی تالاب

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: drji sjifactor

Journal of Rangeland Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه بروجرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مرتع
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Indian Citation Index SIF

Journal of Applied Chemical Research

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه کرج
علمی پژوهشی
علوم پایه
شیمی
ISC
سایر ایندکس ها: Ministry of Science, Research and Technology

توسعه آبزی پروری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه لاهیجان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia

نانو مواد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه شاهرود
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مواد و متالوژی
Google Scholar
ISC
magiran

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

حفاظت منابع آب و خاک

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Food Biosciences and Technology

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
صنایع غذایی و تغذیه
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکزی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN Portal MSRT

اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CABI

مطالعات قرآنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
ادیان
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

Iranian Journal of Earth Sciences

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Clarivate
DOAJ
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Emerging Sources Citation Index (ESCI)

دراسات الادب المعاصر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
علمی ترویجی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
صنایع غذایی و تغذیه
گرایش تخصصی: صنایع غذایی و تغذیه
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Applied Animal Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI

مطالعات محیطی هفت حصار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد همدان
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات جامعه شناختی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد دهاقان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

علوم و تکنولوژی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons

پژوهش های مدیریت راهبردی

دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم وتحقیقات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Researchbib

پژوهشنامه ادب حماسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه رودهن
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia ensani

International Journal of Energy and Environmental Engineering

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مکانیک
Google Scholar
Scopus
سایر ایندکس ها: BFI List CLOCKSS Gale Database Naver

Mathematical Sciences

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه کرج
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
Google Scholar
JCR
سایر ایندکس ها: CNKI CNPIEC Gale

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags NlAI

هویت شهر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
هنر و معماری
میان رشته ای هنر و معماری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani doi

Iranian Journal of Plant Physiology

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه ساوه
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Ministry of Science Research and Technology, Iran

آموزش و ارزشیابی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Food and Health

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
صنایع غذایی و تغذیه
گرایش تخصصی: بهداشت مواد غذایی، ایمنی مواد غذایی، دیابت و رژیم‌درمانی، کنترل کیفی مواد غذایی، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI

پژوهش و برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه مرودشت
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI

میکروبیولوژی دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علمی پژوهشی
دامپزشکی
رشته دامپزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ism

پژوهشنامه ادیان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
ادیان
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOI

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مالی
Google Scholar
ISC
SID

مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بهداشت
گرایش تخصصی: مدارک پزشکی، اقتصاد بهداشت و درمان، مدیریت مالی بهداشت و درمان، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Solid Mechanics

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مکانیک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ebsco Index Copernicus National Library of Iran

تحقیقات حقوقی بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی :واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علوم انسانی
فقه و حقوق
CIVILICA
magiran

حسابداری مالی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID

Journal of Ornamental Plants

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Journal Seek Scientific Indexing Services

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد دهاقان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

International Journal of Agricultural Management and Development

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI AGRIS EBSCO Urlich's Periodical Directory BASE

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تهران جنوب
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags academia

فیزیولوژی و تکوین جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه زنجان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد بوشهر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons Zenodo

مدلسازی اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فیروزکوه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Space Ontology International Journal

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه قزوین
علمی پژوهشی
هنر و معماری
معماری
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: SJES of MSRT

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه نجف آباد
فنی و مهندسی
مکانیک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia ROAD

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
Google Scholar

اقتصاد مالی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تهران مرکز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

تازه های بیو تکنولوژی سلولی مولکولی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه پرند
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

بهداشت مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تبریز
علمی پژوهشی
دامپزشکی
میان رشته ای دامپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags Cabi

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor ensani

عرفان اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه زنجان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مذاهب و عرفان
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مواد نوین

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مواد و متالوژی
Google Scholar
ISC
magiran
SID