لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران است که در زمینه تولید علم و پژوهش‌های علمی بسیار فعال است. در این مقاله، به بررسی لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان می‌پردازیم و تحلیلی بر روند انتشارات علمی در این دانشگاه ارائه می‌دهیم. همچنین، محتوای مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان و موضوعات مورد بررسی در این مجلات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه، به ارزیابی کیفیت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان و معیارها و روش‌های ارزیابی آن‌ها می‌پردازیم. در نهایت، تأثیر مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان در جامعه علمی و شاخص‌های تأثیر آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان مورد تایید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی دانشگاه اصفهان

نشریات دانشگاه اصفهان

اقتصاد شهری

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ricest

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco Academia

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags  EBSCO

زیست شناسی گیاهی ایران

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags academia

پژوهش های زبان شناسی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia EBSCO

متافیزیک

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons Ebsco

تحقیقات بازاریابی نوین

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani pablons

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ensani Academia

Gas Processing

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی شیمی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia :American commercial social networking website for academics Ulrichsweb RICeST LinkedIn

پژوهش های تاریخی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco Academia publons

زیست شناسی میکروارگانیسم ها

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

فنون ادبی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

جامعه شناسی کاربردی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت تولید و عملیات

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO Publons

International Journal of Group Theory

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Mathematical Reviews "EBSCO" Electronic Journals Library (EZB)

متن شناسی ادب فارسی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons Ebsco

هوش محاسباتی در مهندسی برق

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco publons

رویکردهای نوین آموزشی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

بحوث فی اللغه العربیه

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: pablons noormags Academia

Transactions on Combinatorics

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: ULRICH IndexCopernicus EBSCO

Applied Research on English Language

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat Noormags "LINGUIST List " The International Research Foundation (TIRF)

الهیات تطبیقی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه و کلام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags ensani publons

پترولوژی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ebsco

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

ریاضی و جامعه

دانشگاه اصفهان
علمی ترویجی
علوم پایه
ریاضی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran

مدیریت دارایی و تأمین مالی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

پژوهش های حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

Revue des Études de la Langue Française

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags Ulrich EBSCO host databases

پژوهشنامه روانشناسی مثبت

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

Journal of Computing and Security

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT

پژوهش های زبانشناختی قرآن

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia Publons

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

تحلیلی بر روند انتشارات علمی در دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان با توجه به تمرکز بر پژوهش و تولید علم، مجلات علمی پژوهشی بسیاری را در زمینه‌های مختلف تأسیس کرده است. این مجلات به صورت منظم و با استفاده از سیستم‌های مدیریت مقالات، مقالات علمی را دریافت و بررسی می‌کنند. روند انتشارات علمی در دانشگاه اصفهان در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش نشان از توجه دانشگاه به تولید علم و پژوهش‌های علمی دارد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران از این مطلب دیدن نمائید.

تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و موضوعات متنوعی را پوشش می‌دهند. این مجلات در زمینه‌های علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی و سایر حوزه‌های علمی فعالیت می‌کنند. محتوای این مجلات شامل مقالات پژوهشی، مقالات بررسی‌های سیستماتیک، مقالات نظری و مقالات تجربی است. این مجلات با انتشار مقالات علمی، به انتقال دانش و تجربیات جدید به جامعه علمی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از این مطلب دیدن نمائید.

ارزیابی کیفیت ژورنال های علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

کیفیت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان بسیار مهم است و برای ارزیابی آن‌ها از معیارها و روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. معیارهایی مانند ضریب تأثیر، شاخص هرش، شاخص جیبسون و شاخص هیرش از جمله معیارهای استفاده شده در ارزیابی کیفیت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان هستند. همچنین، روش‌های داخلی ارزیابی مجلات مانند داوری همتا و داوری توسط اعضای هیئت علمی نیز در ارزیابی کیفیت مجلات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد از این مطلب دیدن نمائید.

تأثیر نشریات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان در جامعه علمی

مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان تأثیر قابل توجهی در جامعه علمی دارند. این مجلات با انتشار مقالات علمی، به انتقال دانش و تجربیات جدید به جامعه علمی کمک می‌کنند. همچنین، تأثیرگذاری این مجلات در جامعه علمی با استفاده از شاخص‌های تأثیر مانند ضریب تأثیر و شاخص هرش اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص‌ها نشان دهنده تعداد مراجعات و نقل قول‌هایی است که مقالات این مجلات در مقالات دیگر دریافت کرده‌اند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.

دانشگاه اصفهان با توجه به تمرکز بر پژوهش و تولید علم، مجلات علمی پژوهشی بسیاری را در زمینه‌های مختلف تأسیس کرده است. این مجلات با انتشار مقالات علمی، به انتقال دانش و تجربیات جدید به جامعه علمی کمک می‌کنند. کیفیت این مجلات با استفاده از معیارها و روش‌های ارزیابی مختلفی ارزیابی می‌شود. همچنین، تأثیرگذاری این مجلات در جامعه علمی با استفاده از شاخص‌های تأثیر مانند ضریب تأثیر و شاخص هرش اندازه‌گیری می‌شود. این مجلات با تأثیرگذاری در جامعه علمی، به توسعه علم و پژوهش در دانشگاه اصفهان کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات انجمن های علمی ایران از این مطلب دیدن نمائید.

پذیرش و چاپ مقاله در مجلات دانشگاه اصفهان

برای دریافت پذیرش مقاله در این نشریات، باید مقاله به معیارهای مشخصی از جمله اصالت و نوآوری، روش شناسی، نتایج و استنتاجات قابل قبول و کیفیت نگارشی پاسخ دهد. در این بخش می‌توان از آمارها و نقل قول های مرتبط با نحوه ارتقا مقاله استفاده کرد تا استدلال ها و جذب خواننده تقویت شود.

برای چاپ مقاله در این مجلات، باید مقاله به معیارهای مشخصی از جمله اهمیت و جدیدیت موضوع، روش شناسی، نتایج و استنتاجات قابل قبول و کیفیت نگارشی پاسخ دهد. در این بخش نیز می‌توان از مثال ها و نقل قول های مرتبط استفاده کرد تا استدلال ها و جذب خواننده تقویت شود.

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.