خانه نتایج جستجو کشاورزی و منابع طبیعی اکولوژی International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد اصفهان(خوراسگان) مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
p-ISSN: 21953228
e-ISSN: 22517715
دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی
دسته بندی: اکولوژی
ناشر: Islamic Azad University-Isfahan (Khorasgan) Branch- Iran
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد اصفهان(خوراسگان)
زبان مجله: انگلیسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://ijrowa.khuisf.ac.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: Scopus
سایر ایندکس ها: Web of Science AGRICOLA EMBiology
مجله علمی International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture با ISSN چاپی 21953228 و ISSN الکترونیکی 22517715 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد که مقالات را به زبان انگلیسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture به گروه علمی آن کشاورزی و منابع طبیعی و زیرگروه علمی آن اکولوژی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture برابر با http://ijrowa.khuisf.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture برابر با DOAJ و Google Scholar و Scopus می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

The International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture is an open access journal that publishes high-quality solicited and unsolicited articles, in all areas of Recycling of organic waste including: Solid waste reuse in agriculture Waste water reuse in agriculture Utilization of organic wastes: composting Ways to reduce, reuse and recycle organic waste Social and economic impact of reduction, reuse and recycling of organic waste in agriculture Methods to raise the public awareness of recycling and reuse of organic waste in agriculture Organic waste utilization in animal and poultry nutrition Urban food waste composting

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.