مطالعات حقوق خصوصی

دانشگاه تهران مشاهده نقشه

مشخصات مجله مطالعات حقوق خصوصی

نام مجله: مطالعات حقوق خصوصی
p-ISSN: 17359651
e-ISSN: 1735966X
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: فقه و حقوق
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jlq.ut.ac.ir
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

شرایط چاپ مقاله در نشریه مطالعات حقوق خصوصی

مجله علمی مطالعات حقوق خصوصی با ISSN چاپی 17359651 و ISSN الکترونیکی 1735966X یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مطالعات حقوق خصوصی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن فقه و حقوق دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مطالعات حقوق خصوصی برابر با http://jlq.ut.ac.ir می باشد. ایندکس های ژرونال مطالعات حقوق خصوصی برابر با ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات حقوق خصوصی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مطالعات حقوق خصوصی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله مطالعات حقوق خصوصی

مجله مطالعات حقوق خصوصی یکی از نشریات معتبر علمی در حوزه علوم انسانی و به ویژه در زمینه فقه و حقوق است که توسط دانشگاه تهران منتشر می‌شود. این مجله با کدهای ISSN چاپی و الکترونیکی و رتبه ارزیابی ب، به عنوان یک نشریه علمی پژوهشی معتبر شناخته می‌شود و مقالات آن به زبان فارسی منتشر می‌شوند. انتشار مقالات به دو شکل چاپی و الکترونیکی امکان دسترسی گسترده‌تری را برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به یافته‌های علمی فراهم می‌کند.

مطالعات حقوق خصوصی با هدف ترویج و توسعه مطالعات و پژوهش‌های نوین در زمینه‌های مختلف حقوق خصوصی تأسیس شده است. این مجله بستری مناسب برای تبادل ایده‌ها و یافته‌های علمی پژوهشگران و کارشناسان فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه دانش و بهبود روش‌های تحلیل و بررسی مسائل حقوق خصوصی ایفا می‌کند. از زمان تأسیس، مجله توانسته است به یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه‌های مرتبط تبدیل شود و با ارائه مقالات پژوهشی و علمی، به ارتقای سطح علمی و کاربردی در زمینه‌های مختلف حقوق خصوصی کمک شایانی کرده است.

حیطه فعالیت مجله مطالعات حقوق خصوصی

مجله مطالعات حقوق خصوصی به بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف حقوق خصوصی پرداخته و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 1. حقوق قراردادها: بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها، از جمله تشکیل، اجرا، فسخ و نقض قرارداد.
 2. حقوق مسئولیت مدنی: مطالعه و تحلیل مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی و جبران خسارت، از جمله مسئولیت ناشی از تخلفات قراردادی و غیر قراردادی.
 3. حقوق اموال و مالکیت: تحلیل و بررسی مسائل حقوقی مرتبط با اموال و مالکیت، از جمله حقوق مالکیت، انتقال مالکیت و محدودیت‌های مالکیت.
 4. حقوق خانواده: بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با حقوق خانواده، از جمله ازدواج، طلاق، حضانت و نفقه.
 5. حقوق ارث و وصیت: مطالعه و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با ارث و وصیت، از جمله تقسیم ارث و اجرای وصیت‌نامه.
 6. حقوق تجارت: بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با تجارت و بازرگانی، از جمله حقوق شرکت‌ها، ورشکستگی و حقوق اسناد تجاری.
 7. حقوق کار و استخدام: تحلیل و بررسی مسائل حقوقی مرتبط با حقوق کار و استخدام، از جمله حقوق و تعهدات کارفرما و کارگر.
 8. حقوق بین‌الملل خصوصی: مطالعه و تحلیل مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی، از جمله حقوق قراردادهای بین‌المللی و حقوق اشخاص.
 9. روش‌های حل و فصل اختلافات: بررسی و تحلیل روش‌های حل و فصل اختلافات حقوقی، از جمله داوری، میانجی‌گری و مذاکره.
 10. فقه و حقوق اسلامی در حقوق خصوصی: تحلیل و بررسی مسائل حقوقی خصوصی از منظر فقه و حقوق اسلامی.

موضوعات مقالات مجله مطالعات حقوق خصوصی

برای ارائه مقاله به مطالعات حقوق خصوصی، انتخاب موضوعاتی که به تحلیل دقیق، نوآورانه و علمی مسائل مرتبط با حقوق خصوصی بپردازند، شانس بالایی برای پذیرش دارند. برخی از موضوعاتی که احتمال پذیرش آن‌ها در این مجله بیشتر است عبارت‌اند از:

 1. مسائل حقوقی قراردادهای الکترونیکی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با قراردادهای الکترونیکی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به این نوع قراردادها می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل حقوقی اعتبار و اجراپذیری قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران”.
 2. جبران خسارت در مسئولیت مدنی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با جبران خسارت در مسئولیت مدنی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام جبران خسارت می‌پردازند. مانند “ارزیابی مبانی جبران خسارت در مسئولیت مدنی و پیشنهادات اصلاحی”.
 3. حقوق مالکیت معنوی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود حفاظت از حقوق مالکیت معنوی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل حقوقی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی”.
 4. چالش‌های حقوق خانواده: مقالاتی که به بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی مرتبط با حقوق خانواده پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به خانواده می‌پردازند. مانند “بررسی حقوقی و اجتماعی چالش‌های حضانت و نفقه در نظام حقوقی ایران”.
 5. حقوق ارث و وصیت در فقه و حقوق اسلامی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با ارث و وصیت از منظر فقه و حقوق اسلامی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای حل تعارضات موجود می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی احکام ارث در فقه اسلامی و حقوق ایران”.
 6. مسائل حقوقی در حقوق تجارت بین‌الملل: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با حقوق تجارت بین‌الملل پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود قوانین و مقررات بین‌المللی می‌پردازند. مانند “تحلیل حقوقی چالش‌های اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی در نظام حقوقی ایران”.
 7. حقوق کار و استخدام در سازمان‌های بین‌المللی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با حقوق کار و استخدام در سازمان‌های بین‌المللی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط کار و استخدام می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل حقوقی شرایط کار و استخدام در سازمان‌های بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران”.
 8. حل و فصل اختلافات حقوقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل روش‌های حل و فصل اختلافات حقوقی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای حل و فصل اختلافات می‌پردازند. مانند “بررسی کارایی داوری تجاری در حل و فصل اختلافات حقوقی و چالش‌های اجرایی آن”.
 9. مسائل حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای تطبیق و هماهنگی این مسائل با حقوق ایران می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی مسائل حقوقی قراردادها در نظام‌های حقوقی رومی-ژرمنی و حقوق ایران”.
 10. فقه و حقوق اسلامی در حقوق خصوصی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق خصوصی از منظر فقه و حقوق اسلامی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود و تطبیق این مسائل با حقوق مدرن می‌پردازند. به عنوان مثال، “بررسی تطبیقی قراردادهای اسلامی و قراردادهای مدنی در نظام حقوقی ایران”.

نمونه مقالات مجله مطالعات حقوق خصوصی

برای آشنایی بیشتر با نوع و محتوای مقالات منتشر شده در مطالعات حقوق خصوصی، می‌توان به نمونه‌های زیر از سایت مجله اشاره کرد:

 1. “تحلیل حقوقی اعتبار و اجراپذیری قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران”: این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با اعتبار و اجراپذیری قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 2. “ارزیابی مبانی جبران خسارت در مسئولیت مدنی و پیشنهادات اصلاحی”: در این مقاله مبانی جبران خسارت در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.
 3. “تحلیل حقوقی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی”: این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 4. “بررسی حقوقی و اجتماعی چالش‌های حضانت و نفقه در نظام حقوقی ایران”: این مقاله به بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی و اجتماعی مرتبط با حضانت و نفقه در نظام حقوقی ایران پرداخته و راهکارهای بهبود را بررسی کرده است.

نحوه ارسال مقاله به مجله مطالعات حقوق خصوصی

مطالعات حقوق خصوصی برای ارسال مقاله دارای فرآیندی دقیق و منظم است. پژوهشگران علاقه‌مند به ارسال مقاله به این مجله باید نکات زیر را رعایت کنند:

 1. رعایت اصول نگارش: مقالات باید دارای استانداردهای نگارشی و علمی بوده و با ساختاری منظم و منطقی نگارش شوند. از جمله این اصول می‌توان به رعایت قالب‌بندی، استفاده از سبک نگارشی مناسب، و دقت در استناد به منابع علمی اشاره کرد.
 2. استفاده از منابع معتبر: تمامی استنادها باید به منابع معتبر و علمی باشد و از منابع دست دوم و نامعتبر اجتناب شود. استنادهای دقیق و قابل اعتماد به کیفیت علمی مقاله کمک می‌کند.
 3. ارائه نوآوری در موضوع: موضوع مقاله باید جدید و نوآورانه باشد و به تحلیل‌های جدید در زمینه حقوق خصوصی بپردازد. انتخاب موضوعاتی که به حل مسائل جدید یا ارائه راهکارهای نوین می‌پردازند، می‌تواند شانس پذیرش مقاله را افزایش دهد.
 4. فرآیند ارسال الکترونیکی: مقالات باید از طریق وبسایت مجله به صورت الکترونیکی ارسال شوند و فرمت‌های مشخص شده در سایت رعایت گردد. فرآیند ارسال الکترونیکی شامل ثبت‌نام در وبسایت، ارسال فایل مقاله، و تکمیل اطلاعات مربوطه است.
 5. رعایت اصول اخلاق پژوهشی: رعایت اخلاق پژوهشی و عدم استفاده از مطالب کپی‌شده و بدون منبع از جمله الزامات ارسال مقاله است. مقالات باید اصالت داشته و از نتایج تحقیقات واقعی و معتبر پشتیبانی کنند.

 

مجله مطالعات حقوق خصوصی با تمرکز بر موضوعات مختلف مرتبط با حقوق خصوصی، به عنوان یکی از منابع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با ارائه بستر مناسبی برای انتشار و تبادل یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حقوق خصوصی، به گسترش و ترویج پژوهش‌های مرتبط کمک شایانی کرده است. مقالات ارائه‌شده به این مجله باید دارای ویژگی‌های علمی، نوآورانه و مرتبط با موضوعات مورد تمرکز مجله باشند تا شانس بالایی برای پذیرش داشته باشند.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.