لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

فصلنامه‌ها و مجلات علمی پژوهشی مدیریت، نشریه‌هایی هستند با هدف بررسی و شناسایی مسایل مدیریتی در سازمان‌های مختلف و ارایه راهکار برای آن‌ها. به طور کلی مجلات علمی در رشته مدیریت به دو دسته مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی تقسیم می‌شوند.

در مجلات علمی پژوهشی مدیریت، مقالات علمی پژوهشی و در مجلات علمی ترویجی، مقالات علمی ترویجی چاپ می‌شود. در مجلات علمی پژوهشی مدیریت یک سوال و یک مشکل در قالب فرضیه مطرح می‌شود و با استفاده از تحقیقات میدانی فرضیه مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما مقالات علمی ترویجی خلاصه ای از مقالات و تحقیقات قبلی هستند و هیچ گونه کار تحقیقاتی برای نگارش این گونه مقالات صورت نمی‌گیرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت شامل چه مواردی است؟ یکی از دلایلی که می توان نقدهای زیادی به حوزه مدیریت در بسیاری از کشورها وارد کرد عدم انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در این حوزه می باشد. حوزه مدیریت شامل زیرگروه های مختلفی چون مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی و مدیریت صنعتی و مدیریت استراتژی می شود که چندین و چند گرایش و شاخه های مختلف برای هر کدام در مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد. 

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته مدیریت که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of Information Technology Management

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags EBSCO

Journal of exercise science and medicine

دانشگاه تهران
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags ISI

International Journal of Knowledge Processing Studies

آینده آموزان آتا
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: ROAD

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی :واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Doi

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت دانش سازمانی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ROAD

فرآیند مدیریت و توسعه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons Academia

کاوش های مدیریت بازرگانی

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags samimnoor Academia

گردشگری شهری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت اسلامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت استاندارد و کیفیت

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Publons

مدیریت تولید و عملیات

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO Publons

مدیریت توسعه فناوری

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت بهره وری

علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت برند

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مدیریت بحران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DRJI

مدیریت فردا

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت سرمایه اجتماعی

پردیس فارابی دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت سازمان های دولتی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت در دانشگاه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت دارایی و تأمین مالی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

مدیریت نوآوری

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت نظامی

دانشگاه افسری امام علی(ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani issn

مدیریت منابع در نیروی انتظامی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت کسب و کارهای بین الملل

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOR

مطالعات دفاعی راهبردی ( استراتژیک )

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ROAD

مطالعات رفتار مصرف کننده

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

مطالعات رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

مطالعات مدیریت راهبردی

انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor ISSN

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOR

مطالعات مدیریت دولتی ایران

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات منابع انسانی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ISSN

مطالعات مدیریت گردشگری

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات مدیریت صنعتی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

منابع انسانی ناجا

نیروی انسانی ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
سایر ایندکس ها: cope

نظارت و بازرسی

بازرسی کل ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

چشم انداز مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
SID
سایر ایندکس ها: doi

چشم انداز مدیریت دولتی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

چشم انداز مدیریت بازرگانی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags publons

راهبردهای بازرگانی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

راهبرد مدیریت مالی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

سیاست های راهبردی و کلان

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ROAD

علوم مدیریت ایران

انجمن علمی علوم مدیریت ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID

تحقیقات بازاریابی نوین

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco

تحقیقات مالی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

توسعه سازمانی پلیس

مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
ISC
magiran
SID

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

توسعه کارآفرینی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
ISC
magiran
SID

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهشنامه مدیریت تحول

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia mendeley

پژوهش های مدیریت عمومی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publon

پژوهش های مدیریت راهبردی

دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های مدیریت در ایران

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های مدیریت انتظامی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

آینده پژوهی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
سایر ایندکس ها: doi msrt

بهبود مدیریت

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

بررسی های حسابداری و حسابرسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

اندیشه مدیریت راهبردی

دانشگاه امام صادق (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani noormags

Journal of System Management

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد شیراز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Copernicus Comprehensive Human Sciences Portal

اقتصاد و مدیریت شهری

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: EZB Gateway-Bayern ECONBIZ

Iranian Journal of Management Studies

پردیس فارابی دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Scientific Indexing Services (SIS) citefactor

International Journal of Human Capital in Urban Management

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: Publons RICeST EBSCO host

آشنایی با مجلات علمی پژوهشی مدیریت

توانمندی در حوزه های مختلف مدیریت به معنای توانمندی یک کشور جهت اداره صحیح آن کشور است. بنابراین این مهم به عهده محققین حوزه مدیریت است که با ارائه پژوهش های ارزنده مسیر را برای مدیران جهت ارائه شیوه های مدیریتی بی نقص فراهم کنند.

از این رو برای پژوهشگران مجلات علمی پژوهشی مدیریت آشنایی با لیست ژورنال های مدیریت امری ضروریست. ژورنال های حوزه مدیریت پوشش دهی فوق العاده ای روی اسکوپ های مختلف دارند. موضوع ارائه مقاله در رشته مدیریت نه تنها در بحث عملیاتی بسیار مفید و کارآمد خواهد بود، بلکه در ارتقای رزومه علمی یا اخذ پذیرش برای دانشگاه های معتبر خارجی و قبولی در مقطع دکتری نیز بسیار موثر است. دانشجویانی که قصد دارند از مقطع ارشد به مقطع دکتری بروند باید مقالات معتبر چاپ شده در لیست ژورنال های مدیریت داشته باشند.

مجلات علمی پژوهشی مدیریت

مجلات علمی پژوهشی مدیریت، مجلات تخصصی و علمی هستند که تحقیقات و مقالات علمی پژوهشی در حوزه مدیریت را چاپ می‌کنند. تمرکز این مجلات بر مشکلات، علاقه و نگرانی مدیران است. در مجلات علمی پژوهشی رشته مدیریت، تمام مقاله‌های مربوط به جنبه‌های مدیریت از جمله استراتژی، کارآفرینی، نوآوری، فناوری اطلاعات و همچنین تمامی زمینه‌های کاربردی کسب و کار مانند حسابداری، مالی، بازاریابی منتشر می‌شود.

به طور کلی مجلات مدیریتی شامل مطالعاتی درباره تصمیمات سازمانی، مدیریتی و فردی از دیدگاه هنجاری و توصیفی هستند. مجلات علمی پژوهشی سطح بالایی در کشور دارند و تقریباً می‌شود گفت که در سطح مجلات JCR  و مجلات نمایه دار هستند. اما مجلات علمی ترویجی در سطح پایین‌تری از مجلات علمی پژوهشی مدیریت هستند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی حقوقی این مطلب را بخوانید.

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت

اولین گام برای چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت آشنایی با لیست مجلات مدیریتی است که تعداد آن ها بسیار بالا است. این ژورنال ها به زبان های مختلف در جهان به چاپ می رسند و اغلب دارای ایندکس های معتبری چون ISI، ISC، Google Scholar، Elsevier، Scopus و Springer هستند. چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت نه تنها یک امتیاز درخشان در رزومه علمی شما به حساب می آید، بلکه راهگشای مدیریت امروز برای رفع چالش ها و صعود به قله های ترقی خواهد بود. به ویژه که این روزها مدیریت ایران و جهان به تحولاتی اساسی نیاز دارند چاپ این مقالات می تواند تاثیر بسیار مثبتی در بهبود روند مدیریت داشته باشند. ما در ژورنال یاب با ارائه لیستی از مجلات معتبر مدیریتی شما را در یافتن بهترین ژورنال برای چاپ مقاله تان یاری خواهیم داد.

مباحث تحت پوشش مجلات علمی مدیریت

مباحث تحت پوشش مجلات علمی پژوهشی مدیریت عبارتند از: 

  • استراتژی کسب و کار
  • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
  • کارآفرینی
  • عملیات
  • بهینه‌سازی و مدل‌سازی
  • توسعه محصول
  • شبیه‌سازی
  • شبکه‌های اجتماعی
  • و سایر مسایل مربوط به رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از لیست مجله علمی پژوهشی رشته هنر با ما تماس بگیرید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت چگونه است؟

مجلات علمی پژوهشی مدیریت تنوع بسیار بالایی دارد. این مجلات به شما این امکان را می دهند تا بتوانید با موفقیت دستاوردهای علمی نوین خود را در این ژورنال ها به چاپ برسانید و گامی مثبت در راستای اعتلای سطح دانش در حوزه مدیریت بردارید. بسیاری از مدیران با مطالعه مقالات ژورنالی در مجلات معتبر توانسته اند راهکارهای مدیریتی سنتی خود را به روز رسانی کنند و منطبق با دانش نوین در این عرصه پیشروی کنند. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری از این مطلب بازدید نمائید.

همین موضوع موجب جلو افتادن از رقبا خواهد شد. بنابراین اگر شما در رشته های مدیریتی تحصیل می کنید این وظیفه مهم را به عهده دارید که برای بهبود اوضاع مدیریتی مقالات تحقیقاتی مفیدی ارائه دهید و آن ها را در لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت به چاپ برسانید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت لیستی بلند بالا می باشد که انواع ژورنال های ایرانی و خارجی در آن جای گرفته است. این ژورنال ها از لحاظ ایندکس ها، ضریب تاثیر، اسکوپ، استانداردهای علمی، رتبه بندی، میزان سختگیری هیئت داوران و هزینه چاپ مقاله متفاوت از یکدیگر هستند. از این رو ضروری است که قبل از چاپ مقاله لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت را به خوبی مورد بررسی قرار دهید و ژورنالی را برگزینید که دارای انطباق با سطح علمی و موضوع مقاله شما می باشد.

لیست نشریات مورد تایید مدیریت

بارها این جمله را از اساتید رشته های مختلف به ویژه در مقطع ارشد شنیده ایم که برای دفاع از تز پایانی حتما باید مقاله ژورنالی ارائه شود. دانشجویان نیز به گفته اساتید خود عمل می کنند و مقاله ژورنالی اراده می دهند اما ممکن است با وجود چاپ مقاله در مجلات مدیریتی استادتان اجازه دفاع به شما ندهد. 

تصور می کنید ایراد از کجاست؟ درست است، شما باید مقاله تان را در لیست نشریات مورد تایید مدیریت به چاپ برسانید. یعنی مجلاتی که دارای نمایه های معتبر هستند و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند. این مجلات دارای اعتبار هستند و چاپ مقاله در آن ها مورد تایید اساتید است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری هر سال لیست نشریات مورد تایید مجلات علمی پژوهشی مدیریت را اعلام می کند. بسیاری از این مجلات دارای رتبه بندی های بین المللی مانند ISI هستند و صاحب امتیازشان دانشگاه های معتبر داخلی و ایرانی و مراکز تحقیقات معتبر می باشند. دق داشته باشید که این مجله ها از لحاظ رتبه بندی در دسته های الف ب، ج و د قرار می گیرند بنابراین اگر مایل به چاپ مقاله در مجلات معتبر هستید باید رتبه ژورنال را مد نظر داشته باشید.

لیست مجلات وزارتین مدیریت

مجلاتی که تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند در قالب لیست مجلات وزارتین مدیریت معرفی می شوند. شما با خیال راحت می توانید مقاله تان را در این مجلات سابمیت کنید و در انتظار اکسپت و چاپ باشید. تعدادی از مجلات مورد تایید وزارتین در حوزه مدیریت شامل پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پژوهشهای مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دو فصلنامه دین، مدیریت و حکومت دانشگاه امام صادق دو فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دانشگاه بیرجند می شود.

لازم به ذکر است که این مجلات مانند مجلات علمی پژوهشی مدیریت هر کدام دارای اسکوپ خاص خود هستند و برای چاپ مقاله در آن ها باید موضوع مقاله تان با حیطه فعالیت یا حوزه های تحت پوشش این مجله ها تطابق داشته باشد تا شانس چاپ مقاله تان بیشتر شود. 

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت عمومی، بیمه، کسب و کار، توسعه اقتصاد، تاریخ و فلسفه، مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک و روانشناسی و محیط زیست. همانطور که می بینید اسکوپ های متنوعی در لیست مجلات وزارتین مدیریت پوشش دهی می شوند. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید مقاله تان را در بهترین ژورنال متناسب با موضوع پژوهش تان مانند مجلات علمی پژوهشی مدیریت به چاپ برسانید.

4.9/5 - (7 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.