لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

فصلنامه‌ها و مجلات علمی پژوهشی مدیریت، نشریه‌هایی هستند با هدف بررسی و شناسایی مسایل مدیریتی در سازمان‌های مختلف و ارایه راهکار برای آن‌ها. به طور کلی مجلات علمی در رشته مدیریت به دو دسته مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی تقسیم می‌شوند.

در مجلات علمی پژوهشی مدیریت، مقالات علمی پژوهشی و در مجلات علمی ترویجی، مقالات علمی ترویجی چاپ می‌شود. در مجلات علمی پژوهشی مدیریت یک سوال و یک مشکل در قالب فرضیه مطرح می‌شود و با استفاده از تحقیقات میدانی فرضیه مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما مقالات علمی ترویجی خلاصه ای از مقالات و تحقیقات قبلی هستند و هیچ گونه کار تحقیقاتی برای نگارش این گونه مقالات صورت نمی‌گیرد.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت شامل چه مواردی است؟ یکی از دلایلی که می توان نقدهای زیادی به حوزه مدیریت در بسیاری از کشورها وارد کرد عدم انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در این حوزه می باشد. حوزه مدیریت شامل زیرگروه های مختلفی چون مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی و مدیریت صنعتی و مدیریت استراتژی می شود که چندین و چند گرایش و شاخه های مختلف برای هر کدام در مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد. 

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته مدیریت که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of Information Technology Management

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags EBSCO

Journal of exercise science and medicine

دانشگاه تهران
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia noormags ISI

International Journal of Knowledge Processing Studies

آینده آموزان آتا
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: ROAD

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی :واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Doi

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت دانش سازمانی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ROAD

Health Promotion Perspectives

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت بالینی، ایمنی بیماری، مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات سلامت، سلامت الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، اطلاع‌رسانی بیوگرافی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus

International Journal of Health Policy and Management

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus EBSCO

مدیریت سلامت

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: سیاستگذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، ارزیابی فناوری سلامت، انفورماتیک پزشکی،فناوری اطلاعات سلامت، مدارک پزشکی، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CABI

مدیریت اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مدیریت سلامت و کتابداری پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

تحقیقات نظام سلامت حکیم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت سلامت، تخصیص منابع، روش‌های پرداخت، سیاستگذاری سلامت، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام مالی و بیمه‌ای خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

تصویر سلامت

مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت در سیستم سلامت، اپیدمیولوژی و بار بیماری‌ها در سیستم سلامت، بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها، محیط زیست و سلامت، اطلاعات سلامت و کتابداری، اقتصاد سلامت، سیاست گذاری در سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

حسابداری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: اخلاق حرفه‌ای، بودجه‌ریزی، حسابداری بهای‌ تمام شده محصولات و خدمات، حسابداری سرمایه‌های فکری و منابع انسانی، حسابداری مدیریت، حسابداری و گزارشگری مالی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  IranMede barakatkns

راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی:  مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت، سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های سلامت، اقتصاد سلامت، مدیریت منابع سلامت، ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت، سلامت و توسعه، ارزیابی فناوری سلامت، آینده‌پژوهی در سلامت و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus ROAD

بیمارستان

انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌ها
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حسابداری و مدیریت
گرایش تخصصی: مدیریت و اقتصاد نظام سلامت
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus EBSCO

فرآیند مدیریت و توسعه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags publons Academia

کاوش های مدیریت بازرگانی

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags samimnoor Academia

گردشگری شهری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت اسلامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت استاندارد و کیفیت

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Publons

مدیریت تولید و عملیات

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO Publons

مدیریت توسعه فناوری

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت بهره وری

علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت برند

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مدیریت بحران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani DRJI

مدیریت فردا

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت سرمایه اجتماعی

پردیس فارابی دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت سازمان های دولتی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani publons

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت در دانشگاه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت دارایی و تأمین مالی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

مدیریت نوآوری

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت نظامی

دانشگاه افسری امام علی(ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani issn

مدیریت منابع در نیروی انتظامی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

موسسه مطالعات بین المللی انرژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت کسب و کارهای بین الملل

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOR

مطالعات دفاعی راهبردی ( استراتژیک )

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ROAD

مطالعات رفتار مصرف کننده

دانشگاه کردستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

مطالعات رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani

مطالعات مدیریت راهبردی

انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor ISSN

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags DOR

مطالعات مدیریت دولتی ایران

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات منابع انسانی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ISSN

مطالعات مدیریت گردشگری

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

مطالعات مدیریت صنعتی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

منابع انسانی ناجا

نیروی انسانی ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
سایر ایندکس ها: cope

نظارت و بازرسی

بازرسی کل ناجا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

چشم انداز مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
SID
سایر ایندکس ها: doi

چشم انداز مدیریت دولتی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

چشم انداز مدیریت بازرگانی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags publons

راهبردهای بازرگانی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

راهبرد مدیریت مالی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

سیاست های راهبردی و کلان

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ROAD

علوم مدیریت ایران

انجمن علمی علوم مدیریت ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
ISC
magiran
SID

تحقیقات بازاریابی نوین

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco

تحقیقات مالی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

توسعه سازمانی پلیس

مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
ISC
magiran
SID

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

دانشگاه علوم انتظامی امین
علمی ترویجی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

توسعه کارآفرینی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
DOAJ
ISC
magiran
SID

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهشنامه مدیریت تحول

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags