لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت

فصلنامه‌ها و مجلات علمی پژوهشی مدیریت، نشریه‌هایی هستند با هدف بررسی و شناسایی مسایل مدیریتی در سازمان‌های مختلف و ارایه راهکار برای آن‌ها. به طور کلی مجلات علمی در رشته مدیریت به دو دسته مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی تقسیم می‌شوند.

در مجلات علمی پژوهشی مدیریت، مقالات علمی پژوهشی و در مجلات علمی ترویجی، مقالات علمی ترویجی چاپ می‌شود. در مجلات علمی پژوهشی مدیریت یک سوال و یک مشکل در قالب فرضیه مطرح می‌شود و با استفاده از تحقیقات میدانی فرضیه مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما مقالات علمی ترویجی خلاصه ای از مقالات و تحقیقات قبلی هستند و هیچ گونه کار تحقیقاتی برای نگارش این گونه مقالات صورت نمی‌گیرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت شامل چه مواردی است؟ یکی از دلایلی که می توان نقدهای زیادی به حوزه مدیریت در بسیاری از کشورها وارد کرد عدم انجام تحقیقات و پژوهش های علمی در این حوزه می باشد. حوزه مدیریت شامل زیرگروه های مختلفی چون مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بحران، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی و مدیریت صنعتی و مدیریت استراتژی می شود که چندین و چند گرایش و شاخه های مختلف برای هر کدام در مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد. 

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته مدیریت که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of Information Technology Management
علمی پژوهشی

Journal of Information Technology Management

Faculty of Management, University of Tehran
Journal of exercise science and medicine

Journal of exercise science and medicine

دانشگاه تهران
International Journal of Knowledge Processing Studies

International Journal of Knowledge Processing Studies

Ayandeh Amoozan -e- Ata, in collaboration with the Iran Knowledge Management Association (IKMA)
خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی
علمی پژوهشی

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی

فرآیند مدیریت و توسعه
علمی پژوهشی

فرآیند مدیریت و توسعه

کاوش های مدیریت بازرگانی
علمی پژوهشی

کاوش های مدیریت بازرگانی

گردشگری شهری
علمی پژوهشی

گردشگری شهری

مدیریت اسلامی
علمی پژوهشی

مدیریت اسلامی

مدیریت استاندارد و کیفیت
علمی ترویجی

مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریت تولید و عملیات
علمی پژوهشی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت توسعه فناوری
علمی پژوهشی

مدیریت توسعه فناوری

مدیریت بهره وری
علمی پژوهشی

مدیریت بهره وری

مدیریت برند
علمی پژوهشی

مدیریت برند

مدیریت بحران
علمی پژوهشی

مدیریت بحران

مدیریت بازرگانی
علمی پژوهشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت فرهنگ سازمانی
علمی پژوهشی

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فردا
علمی پژوهشی

مدیریت فردا

مدیریت صنعتی
علمی پژوهشی

مدیریت صنعتی

مدیریت سرمایه اجتماعی
علمی پژوهشی

مدیریت سرمایه اجتماعی

مدیریت سازمان های دولتی
علمی پژوهشی

مدیریت سازمان های دولتی

مدیریت دولتی
علمی پژوهشی

مدیریت دولتی

مدیریت در دانشگاه اسلامی
علمی پژوهشی

مدیریت در دانشگاه اسلامی

مدیریت دارایی و تأمین مالی
علمی پژوهشی

مدیریت دارایی و تأمین مالی

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
علمی پژوهشی

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

مدیریت نوآوری
علمی پژوهشی

مدیریت نوآوری

مدیریت نظامی
علمی پژوهشی

مدیریت نظامی

مدیریت منابع در نیروی انتظامی
علمی پژوهشی

مدیریت منابع در نیروی انتظامی

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
علمی پژوهشی

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت کسب و کارهای بین الملل
علمی پژوهشی

مدیریت کسب و کارهای بین الملل

مدیریت فناوری اطلاعات
علمی پژوهشی

مدیریت فناوری اطلاعات

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
علمی پژوهشی

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

مطالعات دفاعی راهبردی ( استراتژیک )
علمی پژوهشی

مطالعات دفاعی راهبردی ( استراتژیک )

مطالعات رفتار مصرف کننده
علمی پژوهشی

مطالعات رفتار مصرف کننده

مطالعات رفتار سازمانی
علمی پژوهشی

مطالعات رفتار سازمانی

مطالعات مدیریت راهبردی
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

مطالعات مدیریت دولتی ایران
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت دولتی ایران

مطالعات مدیریت بهبود و تحول
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

مطالعات منابع انسانی
علمی ترویجی

مطالعات منابع انسانی

مطالعات مدیریت گردشگری
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مطالعات مدیریت صنعتی
علمی پژوهشی

مطالعات مدیریت صنعتی

منابع انسانی ناجا
علمی پژوهشی

منابع انسانی ناجا

نظارت و بازرسی
علمی پژوهشی

نظارت و بازرسی

چشم انداز مدیریت صنعتی
علمی پژوهشی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت دولتی
علمی پژوهشی

چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت بازرگانی
علمی پژوهشی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

دانش پیشگیری و مدیریت بحران
علمی ترویجی

دانش پیشگیری و مدیریت بحران

راهبردهای بازرگانی
علمی پژوهشی

راهبردهای بازرگانی

راهبرد مدیریت مالی
علمی پژوهشی

راهبرد مدیریت مالی

سیاست های راهبردی و کلان
علمی ترویجی

سیاست های راهبردی و کلان

علوم مدیریت ایران
علمی پژوهشی

علوم مدیریت ایران

تحقیقات بازاریابی نوین
علمی پژوهشی

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات مالی
علمی پژوهشی

تحقیقات مالی

خرید مقاله علمی پژوهشی
ادامه مطلب
دانشگاه تهران
توسعه سازمانی پلیس
علمی ترویجی

توسعه سازمانی پلیس

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
علمی ترویجی

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

توسعه کارآفرینی
علمی پژوهشی

توسعه کارآفرینی

پژوهش های نوین در تصمیم گیری
علمی پژوهشی

پژوهش های نوین در تصمیم گیری

پژوهشنامه مدیریت تحول
علمی پژوهشی

پژوهشنامه مدیریت تحول

پژوهشنامه مدیریت اجرایی
علمی پژوهشی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت عمومی
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت عمومی

پژوهش های مدیریت راهبردی
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت راهبردی

پژوهش های مدیریت در ایران
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت در ایران

پژوهش های مدیریت انتظامی
علمی پژوهشی

پژوهش های مدیریت انتظامی

آینده پژوهی مدیریت
علمی پژوهشی

آینده پژوهی مدیریت

بهبود مدیریت
علمی پژوهشی

بهبود مدیریت

بررسی های حسابداری و حسابرسی
علمی پژوهشی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

اندیشه مدیریت راهبردی
علمی پژوهشی

اندیشه مدیریت راهبردی

Journal of System Management
علمی پژوهشی

Journal of System Management

Islamic Azad University Shiraz Branch
اقتصاد و مدیریت شهری
علمی پژوهشی

اقتصاد و مدیریت شهری

 Iran Urban Economics Scientific Association
Iranian Journal of Management Studies
علمی پژوهشی

Iranian Journal of Management Studies

University of Tehran
International Journal of Human Capital in Urban Management
علمی پژوهشی

International Journal of Human Capital in Urban Management

Tehran Urban Planning and Research Center

آشنایی با مجلات علمی پژوهشی مدیریت

توانمندی در حوزه های مختلف مدیریت به معنای توانمندی یک کشور جهت اداره صحیح آن کشور است. بنابراین این مهم به عهده محققین حوزه مدیریت است که با ارائه پژوهش های ارزنده مسیر را برای مدیران جهت ارائه شیوه های مدیریتی بی نقص فراهم کنند.

از این رو برای پژوهشگران مجلات علمی پژوهشی مدیریت آشنایی با لیست ژورنال های مدیریت امری ضروریست. ژورنال های حوزه مدیریت پوشش دهی فوق العاده ای روی اسکوپ های مختلف دارند. موضوع ارائه مقاله در رشته مدیریت نه تنها در بحث عملیاتی بسیار مفید و کارآمد خواهد بود، بلکه در ارتقای رزومه علمی یا اخذ پذیرش برای دانشگاه های معتبر خارجی و قبولی در مقطع دکتری نیز بسیار موثر است. دانشجویانی که قصد دارند از مقطع ارشد به مقطع دکتری بروند باید مقالات معتبر چاپ شده در لیست ژورنال های مدیریت داشته باشند.

مجلات علمی پژوهشی مدیریت

مجلات علمی پژوهشی مدیریت، مجلات تخصصی و علمی هستند که تحقیقات و مقالات علمی پژوهشی در حوزه مدیریت را چاپ می‌کنند. تمرکز این مجلات بر مشکلات، علاقه و نگرانی مدیران است. در مجلات علمی پژوهشی رشته مدیریت، تمام مقاله‌های مربوط به جنبه‌های مدیریت از جمله استراتژی، کارآفرینی، نوآوری، فناوری اطلاعات و همچنین تمامی زمینه‌های کاربردی کسب و کار مانند حسابداری، مالی، بازاریابی منتشر می‌شود.

به طور کلی مجلات مدیریتی شامل مطالعاتی درباره تصمیمات سازمانی، مدیریتی و فردی از دیدگاه هنجاری و توصیفی هستند. مجلات علمی پژوهشی سطح بالایی در کشور دارند و تقریباً می‌شود گفت که در سطح مجلات JCR  و مجلات نمایه دار هستند. اما مجلات علمی ترویجی در سطح پایین‌تری از مجلات علمی پژوهشی مدیریت هستند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی حقوقی این مطلب را بخوانید.

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت

اولین گام برای چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت آشنایی با لیست مجلات مدیریتی است که تعداد آن ها بسیار بالا است. این ژورنال ها به زبان های مختلف در جهان به چاپ می رسند و اغلب دارای ایندکس های معتبری چون ISI، ISC، Google Scholar، Elsevier، Scopus و Springer هستند. چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مدیریت نه تنها یک امتیاز درخشان در رزومه علمی شما به حساب می آید، بلکه راهگشای مدیریت امروز برای رفع چالش ها و صعود به قله های ترقی خواهد بود. به ویژه که این روزها مدیریت ایران و جهان به تحولاتی اساسی نیاز دارند چاپ این مقالات می تواند تاثیر بسیار مثبتی در بهبود روند مدیریت داشته باشند. ما در ژورنال یاب با ارائه لیستی از مجلات معتبر مدیریتی شما را در یافتن بهترین ژورنال برای چاپ مقاله تان یاری خواهیم داد.

 

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

خدمات چاپ مقالات
ادامه مطلب

استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

 

مباحث تحت پوشش مجلات علمی مدیریت

مباحث تحت پوشش مجلات علمی پژوهشی مدیریت عبارتند از: 

 • استراتژی کسب و کار
 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
 • کارآفرینی
 • عملیات
 • بهینه‌سازی و مدل‌سازی
 • توسعه محصول
 • شبیه‌سازی
 • شبکه‌های اجتماعی
 • و سایر مسایل مربوط به رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از لیست مجله علمی پژوهشی رشته هنر با ما تماس بگیرید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت چگونه است؟

مجلات علمی پژوهشی مدیریت تنوع بسیار بالایی دارد. این مجلات به شما این امکان را می دهند تا بتوانید با موفقیت دستاوردهای علمی نوین خود را در این ژورنال ها به چاپ برسانید و گامی مثبت در راستای اعتلای سطح دانش در حوزه مدیریت بردارید. بسیاری از مدیران با مطالعه مقالات ژورنالی در مجلات معتبر توانسته اند راهکارهای مدیریتی سنتی خود را به روز رسانی کنند و منطبق با دانش نوین در این عرصه پیشروی کنند. 

همین موضوع موجب جلو افتادن از رقبا خواهد شد. بنابراین اگر شما در رشته های مدیریتی تحصیل می کنید این وظیفه مهم را به عهده دارید که برای بهبود اوضاع مدیریتی مقالات تحقیقاتی مفیدی ارائه دهید و آن ها را در لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت به چاپ برسانید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت لیستی بلند بالا می باشد که انواع ژورنال های ایرانی و خارجی در آن جای گرفته است. این ژورنال ها از لحاظ ایندکس ها، ضریب تاثیر، اسکوپ، استانداردهای علمی، رتبه بندی، میزان سختگیری هیئت داوران و هزینه چاپ مقاله متفاوت از یکدیگر هستند. از این رو ضروری است که قبل از چاپ مقاله لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت را به خوبی مورد بررسی قرار دهید و ژورنالی را برگزینید که دارای انطباق با سطح علمی و موضوع مقاله شما می باشد.

لیست نشریات مورد تایید مدیریت

بارها این جمله را از اساتید رشته های مختلف به ویژه در مقطع ارشد شنیده ایم که برای دفاع از تز پایانی حتما باید مقاله ژورنالی ارائه شود. دانشجویان نیز به گفته اساتید خود عمل می کنند و مقاله ژورنالی اراده می دهند اما ممکن است با وجود چاپ مقاله در مجلات مدیریتی استادتان اجازه دفاع به شما ندهد. 

تصور می کنید ایراد از کجاست؟ درست است، شما باید مقاله تان را در لیست نشریات مورد تایید مدیریت به چاپ برسانید. یعنی مجلاتی که دارای نمایه های معتبر هستند و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند. این مجلات دارای اعتبار هستند و چاپ مقاله در آن ها مورد تایید اساتید است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری هر سال لیست نشریات مورد تایید مجلات علمی پژوهشی مدیریت را اعلام می کند. بسیاری از این مجلات دارای رتبه بندی های بین المللی مانند ISI هستند و صاحب امتیازشان دانشگاه های معتبر داخلی و ایرانی و مراکز تحقیقات معتبر می باشند. دق داشته باشید که این مجله ها از لحاظ رتبه بندی در دسته های الف ب، ج و د قرار می گیرند بنابراین اگر مایل به چاپ مقاله در مجلات معتبر هستید باید رتبه ژورنال را مد نظر داشته باشید.

لیست مجلات وزارتین مدیریت

مجلاتی که تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند در قالب لیست مجلات وزارتین مدیریت معرفی می شوند. شما با خیال راحت می توانید مقاله تان را در این مجلات سابمیت کنید و در انتظار اکسپت و چاپ باشید. تعدادی از مجلات مورد تایید وزارتین در حوزه مدیریت شامل پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پژوهشهای مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دو فصلنامه دین، مدیریت و حکومت دانشگاه امام صادق دو فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دانشگاه بیرجند می شود.

لازم به ذکر است که این مجلات مانند مجلات علمی پژوهشی مدیریت هر کدام دارای اسکوپ خاص خود هستند و برای چاپ مقاله در آن ها باید موضوع مقاله تان با حیطه فعالیت یا حوزه های تحت پوشش این مجله ها تطابق داشته باشد تا شانس چاپ مقاله تان بیشتر شود. 

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت عمومی، بیمه، کسب و کار، توسعه اقتصاد، تاریخ و فلسفه، مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک و روانشناسی و محیط زیست. همانطور که می بینید اسکوپ های متنوعی در لیست مجلات وزارتین مدیریت پوشش دهی می شوند. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید مقاله تان را در بهترین ژورنال متناسب با موضوع پژوهش تان مانند مجلات علمی پژوهشی مدیریت به چاپ برسانید.

 

مباحث تحت پوشش مجلات علمی مدیریت

مباحث تحت پوشش مجلات علمی پژوهشی مدیریت عبارتند از:

 • استراتژی کسب و کار
 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
 • کارآفرینی
 • عملیات
 • بهینه‌سازی و مدل‌سازی
 • توسعه محصول
 • شبیه‌سازی
 • شبکه‌های اجتماعی
 • و سایر مسایل مربوط به رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مالی را می توانید در این صفحه ببینید.

 

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت چگونه است؟

مجلات علمی پژوهشی مدیریت تنوع بسیار بالایی دارد. این مجلات به شما این امکان را می دهند تا بتوانید با موفقیت دستاوردهای علمی نوین خود را در این ژورنال ها به چاپ برسانید و گامی مثبت در راستای اعتلای سطح دانش در حوزه مدیریت بردارید. بسیاری از مدیران با مطالعه مقالات ژورنالی در مجلات معتبر توانسته اند راهکارهای مدیریتی سنتی خود را به روز رسانی کنند و منطبق با دانش نوین در این عرصه پیشروی کنند. 

همین موضوع موجب جلو افتادن از رقبا خواهد شد. بنابراین اگر شما در رشته های مدیریتی تحصیل می کنید این وظیفه مهم را به عهده دارید که برای بهبود اوضاع مدیریتی مقالات تحقیقاتی مفیدی ارائه دهید و آن ها را در لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت به چاپ برسانید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت لیستی بلند بالا می باشد که انواع ژورنال های ایرانی و خارجی در آن جای گرفته است. این ژورنال ها از لحاظ ایندکس ها، ضریب تاثیر، اسکوپ، استانداردهای علمی، رتبه بندی، میزان سختگیری هیئت داوران و هزینه چاپ مقاله متفاوت از یکدیگر هستند. از این رو ضروری است که قبل از چاپ مقاله لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت را به خوبی مورد بررسی قرار دهید و ژورنالی را برگزینید که دارای انطباق با سطح علمی و موضوع مقاله شما می باشد.

 

مقاله JCR چیست؟
ادامه مطلب

لیست نشریات مورد تایید مدیریت

بارها این جمله را از اساتید رشته های مختلف به ویژه در مقطع ارشد شنیده ایم که برای دفاع از تز پایانی حتما باید مقاله ژورنالی ارائه شود. دانشجویان نیز به گفته اساتید خود عمل می کنند و مقاله ژورنالی اراده می دهند اما ممکن است با وجود چاپ مقاله در مجلات مدیریتی استادتان اجازه دفاع به شما ندهد. 

تصور می کنید ایراد از کجاست؟ درست است، شما باید مقاله تان را در لیست نشریات مورد تایید مدیریت به چاپ برسانید. یعنی مجلاتی که دارای نمایه های معتبر هستند و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند. این مجلات دارای اعتبار هستند و چاپ مقاله در آن ها مورد تایید اساتید است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری هر سال لیست نشریات مورد تایید مدیریت را اعلام می کند. بسیاری از این مجلات دارای رتبه بندی های بین المللی مانند ISI هستند و صاحب امتیازشان دانشگاه های معتبر داخلی و ایرانی و مراکز تحقیقات معتبر می باشند. دق داشته باشید که این مجله ها از لحاظ رتبه بندی در دسته های الف ب، ج و د قرار می گیرند بنابراین اگر مایل به چاپ مقاله در مجلات معتبر هستید باید رتبه ژورنال را مد نظر داشته باشید.

لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی را می توانید در این صفحه ببینید.

 

لیست مجلات وزارتین مدیریت

مجلاتی که تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند در قالب لیست مجلات وزارتین مدیریت معرفی می شوند. شما با خیال راحت می توانید مقاله تان را در این مجلات سابمیت کنید و در انتظار اکسپت و چاپ باشید. تعدادی از مجلات مورد تایید وزارتین در حوزه مدیریت شامل پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پژوهشهای مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دو فصلنامه دین، مدیریت و حکومت دانشگاه امام صادق دو فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دانشگاه بیرجند می شود.

لازم به ذکر است که این مجلات هر کدام دارای اسکوپ خاص خود هستند و برای چاپ مقاله در آن ها باید موضوع مقاله تان با حیطه فعالیت یا حوزه های تحت پوشش این مجله ها تطابق داشته باشد تا شانس چاپ مقاله تان بیشتر شود. 

تعدادی از این حوزه ها عبارتند از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت عمومی، بیمه، کسب و کار، توسعه اقتصاد، تاریخ و فلسفه، مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک و روانشناسی و محیط زیست. همانطور که می بینید اسکوپ های متنوعی در لیست مجلات وزارتین مدیریت پوشش دهی می شوند. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا بتوانید مقاله تان را در بهترین ژورنال متناسب با موضوع پژوهش تان به چاپ برسانید.

تماس با ما:
ایمیل:
آدرس:
استان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: فردوس، خیابان بیست متری ولیعصر، خیابان شهید محمد کاظم اعتمادیان، پلاک: 18.0، سبحان، 1، طبقه: 3، واحد: 13،

با ما در ارتباط باشید

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد