مجلات علمی پژوهشی اقتصاد مورد تایید وزارت علوم

مجلات علمی پژوهشی اقتصاد مورد تایید وزارت علوم

در صفحه “چگونه مقاله ISI در رشته اقتصاد بنویسیم؟” نحوه نگارش مقالات ISI در حوزه اقتصاد توضیح داده شد. در این مطلب لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد که مورد تایید وزارت علوم است، ارائه شده است.

بهترین معیار برای سنجش موفقیت یک کشور سنجش اوضاع اقتصادی آن کشور است. کشوری که در حوزه های مالی، اقتصادی و حسابداری سرمایه گذاری تحقیقاتی انجام نداده باشد بی شک دیر یا زود در حوزه اقتصادی شکست خواهد خورد. به همین دلیل است که در سراسر جهان ارزش و اعتبار زیادی برای پژوهش های مالی و اقتصادی قائل هستند. این پژوهش ها می توانند مسیر اقتصادی یک کشور را روشن کنند و گره گشای بسیاری از معضلات اقتصادی باشند. تحقیقات نوین در این حوزه در لیست مجلات اقتصاد به چاپ می رسد.

چنانچه در رشته تحصیلی حسابداری و رشته های مرتبط با امور مالی تحصیل می کنید باید در ابتدا به ساکن با محیط تحقیقاتی عجین شوید. کلید موفقیت تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ در پژوهش های نوین اقتصادی است به همین دلیل بسیاری از مدیران بلندمرتبه مالی و اقتصادی دائما در حال بررسی جدیدترین مقالات در لیست مجلات حسابداری و لیست مجلات مالی هستند. چنانچه در این حوزه ها فعالیت تحقیقاتی انجام می دهید باید بهترین مجلات را برای چاپ مقاله شناسایی کنید تا شانس تان برای دیده شدن و شنیده شدن افزایش پیدا کند.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات اقتصاد مورد تائید وزارت علوم

در زیر لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد که مورد تایید وزارت علوم هستند، لیست شده است. با چاپ مقاله در این ژورنال‌ها شما می‌توانید امتیاز بیشتری در مصاحبه دکترا، برای ارتقا شغلی و گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های معتبر بگیرید.

مدلسازی اقتصاد سنجی

دانشگاه سمنان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

مدلسازی اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه فیروزکوه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مشابهت یاب همیاب

مطالعات اقتصاد انرژی

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID

مطالعات اقتصاد اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

معرفت اقتصاد اسلامی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات و سیاست های اقتصادی

دانشگاه مفید
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags ensani

نظریه های کاربردی اقتصاد

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

راهبرد توسعه

مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
علمی ترویجی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran

راهبرد اقتصادی

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani RICeST

سیاست های مالی و اقتصادی

معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارائی
علمی ترویجی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC

سیاست گذاری اقتصادی

دانشگاه یزد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

تحقیقات اقتصادی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
ISC
SID

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

توسعه و سرمایه

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia

جستارهای اقتصادی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهشنامه اقتصادی

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه اقتصاد کلان

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags سامانه مشابه یاب سمیم نور

پژوهشنامه بازرگانی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های اقتصادی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ensani

پژوهش های اقتصاد صنعتی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

پژوهش های برنامه و توسعه

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های رشد و توسعه پایدار

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
SID

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

پژوهش های پولی و بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی (بانک مرکزی)
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

بررسی های بازرگانی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
علمی ترویجی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  COPE noormags ensani

بررسی مسائل اقتصاد ایران ( اقتصاد تطبیقی )

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
SID

برنامه ریزی و بودجه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags pablons

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

پژوهش ها و سیاست های اقتصادیپژوهش ها و سیاست های اقتصادی

معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارائی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: noormags

اقتصاد مالی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد تهران مرکز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

اقتصاد و توسعه منطقه ای

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ترویجی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE noormags

اقتصاد و توسعه کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: COPE Cabi agris

اقتصاد و تجارت نویناقتصاد و تجارت نوین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: creativecommons

اقتصاد و بانکداری اسلامی

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags

اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: کتابخانه مرکز منطقه‎ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز سامانه نشریات دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد مقداری

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ricest

اقتصاد شهری

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ricest

اقتصاد پولی مالی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ulrich

اقتصاد انرژی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: academia noormags ensani

اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ensani noormags

اقتصاد کشاورزی

انجمن علمی اقتصاد كشاورزی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons sjifactor ensani

اقتصاد کشاورزی و توسعه

مؤسسة پژوهش‏های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor publons Academia

Money and Economy

پژوهشکده پولی و بانکی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: msrt noormags ROAD

Iranian Economic Review

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
ISC
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: EconLit RICest RePEc

Iranian Journal of Economic Studies

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Regional Information Center for Science and Technology Ithenticate Noormags

International Journal of New Political Economy

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: Eurasian Scientific Journal Index COPE EuroPuP

International Journal of Business and Development Studies

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: National Digital Archives of Iranian Scholarly Journals FidMath ISSN Academia Publons

جدول مجلات علمی پژوهشی اقتصاد را برای خود ذخیره کنید تا در مواقع لزوم به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. 

برای دریافت لیست کامل مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر با ما در تماس باشید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست ژورنال علمی پژوهشی اقتصاد

چنانچه نگاهی به لیست ژورنال علمی پژوهشی اقتصاد بیندازید متوجه خواهید شد که این نشریات معمولا دارای مقالاتی با محتوای نوین و خلاقانه هستند. در واقع یکی از معیارهای پذیرش مقاله شما در این نشریات ارائه محتوای جدید و به روز است. مقالاتی که در حوزه اقتصادی و مالی نگارش می شوند معمولا محاسبات ریاضی زیادی دارند. بنابراین دقت داشته باشید که در محاسبات تان اشتباه نکرده باشید در این صورت شانس چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی مالی را از دست می دهید.

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست را می توانید در این صفحه ببینید.

چاپ مقاله در برخی از ژورنال های اقتصادی نیاز به پرداخت هزینه دارد. بنابراین قبل از سابمیت نمودن مقاله و سرمایه گذاری برای چاپ مقاله در یک نشریه خاص از هزینه ارسال و پذیرش مقاله مطلع شوید.

هدف شما از چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی حسابداری و مالی فقط کسب امتیاز علمی و یا دفاع از پایان نامه نیست. بلکه باید هدفی بالاتر داشته باشید. هدف شما باید ارائه محتوای علمی درجه یک و مفید برای جامعه اقتصاد باشد. به همین دلیل بهتر است قبل از انتخاب نشریه به قسمت بیشترین ارجاع ها مراجعه کنید تا سلیقه و علاقه خوانندگان نشریه را پیدا کنید. سعی کنید موضوع مقاله تان با دامنه موضوعات پوشش داده شده در نشریه همپوشانی داشته باشد. در این صورت نرخ مطالعه مقاله شما در پایگاه های علمی بالا خواهد رفت.

لیست مجلات علمی پژوهشی برق و کامپیوتر را می توانید در این صفحه ببینید.

توجه به همین نکات مهم اما ساده کمک می کند تا در دنیای پژوهش به موفقیت برسید. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا در مسیری درست گام بردارید و رسیدن به این پیروزی برایتان سهل و آسان گردد.

برای نگارش و چاپ مقالات برق با ما تماس بگیرید.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته اقتصاد

در دنیای علمی، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات دارند. برای پژوهشگران و دانشجویان رشته اقتصاد، دسترسی به مجلات علمی پژوهشی مرتبط با این حوزه بسیار اساسی است. در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته اقتصاد می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات رشته مدیریت از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد، “مجله اقتصادی” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازد و مقالاتی با کیفیت بالا را در این زمینه منتشر می‌کند. همچنین، “مجله اقتصادی” دارای یک هیئت تحریر قوی است که تضمین می‌کند که مقالات منتشر شده در این مجله دارای استانداردهای علمی مورد قبول هستند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت مالی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله دیگری که در رشته اقتصاد بسیار معتبر است، “مجله بین‌المللی اقتصادی” است. این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد در سطح بین‌المللی می‌پردازد و مقالاتی با تمرکز بر جوانب نظری و عملی اقتصاد را منتشر می‌کند. همچنین، “مجله بین‌المللی اقتصادی” دارای یک فهرست داوران بین‌المللی است که به ارزیابی مقالات ارسالی می‌پردازند و از کیفیت بالای مقالات اطمینان حاصل می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی حسابداری از این مطلب دیدن نمائید.

مجله دیگری که در رشته اقتصاد شناخته شده است، “مجله تحقیقات اقتصادی” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازد و مقالاتی با رویکرد تحقیقاتی را منتشر می‌کند. همچنین، “مجله تحقیقات اقتصادی” دارای یک هیئت تحریر متخصص است که به ارزیابی مقالات ارسالی می‌پردازد و از کیفیت و اعتبار علمی آنها اطمینان حاصل می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی صنایع از این مطلب دیدن نمائید.

مجله دیگری که در رشته اقتصاد شناخته شده است، “مجله اقتصاد و توسعه” است. این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد و توسعه می‌پردازد و مقالاتی با تمرکز بر جوانب نظری و عملی این حوزه را منتشر می‌کند. همچنین، “مجله اقتصاد و توسعه” دارای یک هیئت تحریر قوی است که به ارزیابی مقالات ارسالی می‌پردازد و از کیفیت و اعتبار علمی آنها اطمینان حاصل می‌کند.

در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته اقتصاد پرداختیم. این مجلات علاوه بر اینکه مقالات با کیفیت بالا را در حوزه اقتصاد منتشر می‌کنند، دارای هیئت تحریر و داوران متخصصی هستند که به ارزیابی مقالات ارسالی می‌پردازند. این مجلات می‌توانند به پژوهشگران و دانشجویان رشته اقتصاد در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات خود کمک کنند.

5/5 - (2 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.