لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد

لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های ایران است که در شهر مشهد واقع شده است. این دانشگاه با بیش از ۲۰۰۰۰ دانشجو و ۱۰۰۰ اساتید و کارکنان، به عنوان یکی از مراکز علمی-تحقیقاتی برجسته در کشور شناخته می‌شود. یکی از اهداف اصلی دانشگاه فردوسی مشهد، ترویج و توسعه علم و تحقیقات است. به منظور ارتقای این هدف، دانشگاه فردوسی مشهد برخی از مجلات علمی پژوهشی را منتشر می‌کند که در زمینه‌های مختلف علمی فعالیت می‌کنند.

لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد شامل مجلاتی در حوزه‌های مختلف از جمله علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی و دندانپزشکی است. این مجلات با هدف انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهش‌های ارزشمند، به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و جامعه علمی عمومی عمل می‌کنند.

مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با داشتن هیئت تحریریه متخصص و مجرب، فرصتی را برای انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف به ارمغان می‌آورند. این مجلات با رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی، مقالاتی با کیفیت و قابل قبول را دریافت و منتشر می‌کنند.

با توجه به اهمیت علم و تحقیقات در جامعه، مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور شناخته می‌شوند. این مجلات با انتشار مقالات متنوع و متخصصانه، به ارتقای سطح علمی جامعه علمی و تحقیقاتی کشور و جهان کمک می‌کنند.

در نتیجه، مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از منابع اصلی در حوزه علم و تحقیقات، برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به علم و دانش، فرصتی مناسب برای انتشار نتایج تحقیقات و به اشتراک گذاری دانش فراهم می‌کنند.

مشاوره رایگان انتخاب مجله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد مورد تأیید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های علوم دامی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Cabi Agris

پژوهش های حبوبات ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons CABI

اقتصاد پولی مالی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ulrich

جغرافیا و مخاطرات محیطی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO

جغرافیای سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

ماشین های کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مکانیزاسیون کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: CABI Ebsco

پژوهش های زراعی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: AGRIS Ebscoo CABI

حفاظت گیاهان

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Cabi

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
دامپزشکی
رشته دامپزشکی
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Web of Science Master Journal List Cabi

مهندسی عمران فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
عمران
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: مشابهت یاب cope

Iranian Journal of Animal Biosystematics

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Academia ROAD MSRT

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فقه و اصول

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فقه و حقوق
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: EBSCO

پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
صنایع غذایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: noormags ensani EBSCO

زمین شناسی اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco

اقتصاد و توسعه منطقه ای

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ترویجی
علوم انسانی
اقتصاد
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE noormags

مهندسی متالورژی و مواد

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مواد و متالوژی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: سامانه مشابهت یاب همتاجو

Journal of Research and Rural Planning

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE Publons MSRT

تاریخ و فرهنگ

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تاریخ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: RICeST SIS

علوم باغبانی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

Journal of Cell and Molecular Research

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: ADL CAS OAJI

پژوهشنامه مدیریت تحول

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
مدیریت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
حسابداری
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Publons ROAD Ulrichs Web

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
ریاضی
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor zbMath OAJI

پژوهش های حفاظت گیاهان ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

آب و توسعه پایدار

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Agris CABI publons

جستارهایی در فلسفه و کلام

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
فلسفه و کلام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: noormags SIS

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث
CIVILICA
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: noormags SIS

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: noormags Academia Publons

زبان و ادبیات عربی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
DOAJ
Google Scholar
ISC

آب و خاک

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: COPE Cabi Publons

پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
روانشناسی
ISC
magiran
SID

جغرافیا و توسعه فضای شهری

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
جغرافیا
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

Journal of Computer and Knowledge Engineering

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
سایر ایندکس ها: cope

رخساره های رسوبی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons

جستارهای ادبی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
DOAJ
ISC
magiran
SID

بوم شناسی کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اکولوژی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Agris Cabi

علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مکانیک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO

پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم سیاسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ulrich

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
میان رشته ای علوم انسانی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

اقتصاد و توسعه کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: COPE Cabi agris

علوم اجتماعی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مطالعات زبان و ترجمه

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم انسانی
زبان و ادبیات
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EBSCO

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران است که در زمینه تحقیقات علمی و پژوهش‌های برتر فعالیت می‌کند. این دانشگاه برای ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی خود، به منظور انتشار نتایج تحقیقات و مقالات علمی، با یک سری مجلات علمی پژوهشی همکاری می‌کند. در این مقاله، به بررسی و آشنایی با لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه شهید بهشتی از این مطلب دیدن نمایید.

لیست مجلات دانشگاه فردوسی مشهد شامل مجلات متنوعی است که در زمینه‌های مختلف علمی فعالیت می‌کنند. این مجلات شامل مجلات علمی پژوهشی در رشته‌های مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی و سایر رشته‌های علمی می‌باشند. هر یک از این مجلات دارای یک هیئت تحریریه متخصص و مجرب هستند که مقالات را بررسی و ارزیابی می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه تهران از این مطلب دیدن نمایید.

مجلات دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به کیفیت و اعتبار علمی خود، توانسته‌اند جایگاهی برجسته در میان مجلات علمی کشور و حتی جهان داشته باشند. این مجلات با انتشار مقالات علمی با کیفیت و نتایج تحقیقات جدید، به ترویج علم و ارتقای سطح علمی جامعه علمی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه آزاد از این مطلب دیدن نمایید.

برخی از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

1. مجله علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر: این مجله در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت می‌کند و مقالاتی در موضوعات مختلف از جمله شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های هوشمند و الگوریتم‌های پیشرفته را در بر می‌گیرد.

2. مجله علمی پژوهشی علوم پایه: این مجله در زمینه علوم پایه فعالیت می‌کند و مقالاتی در زمینه‌های فیزیک، شیمی، ریاضیات و زیست‌شناسی را در بر می‌گیرد.

3. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی: این مجله در زمینه علوم انسانی فعالیت می‌کند و مقالاتی در زمینه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی را در بر می‌گیرد.

4. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی: این مجله در زمینه علوم پزشکی فعالیت می‌کند و مقالاتی در زمینه‌های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، پرستاری و بهداشت را در بر می‌گیرد.

این مجلات دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار مقالات علمی با کیفیت و ارائه نتایج تحقیقات جدید، به ترویج علم و ارتقای سطح علمی جامعه علمی کمک می‌کنند. همچنین، این مجلات به دانشجویان و پژوهشگران فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات خود و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان، نقش بسیار مهمی در توسعه علم و فناوری دارند. یکی از ابزارهای اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات علمی، مجلات علمی پژوهشی هستند. این مجلات، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و جامعه علمی، امکان انتشار و به اشتراک گذاری دانش را فراهم می‌کنند.

دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران است که در زمینه تحقیقات علمی و فناوری نقش بسیار مهمی دارد. این دانشگاه، برای انتشار نتایج تحقیقات علمی خود، از مجلات علمی پژوهشی خود استفاده می‌کند. در این مقاله، با لیستی از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد آشنا خواهیم شد.

یکی از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله “علوم و فناوری” است. این مجله، به انتشار مقالات در زمینه‌های مختلف علوم و فناوری می‌پردازد و مقالاتی را در حوزه‌های مهندسی، علوم پایه و علوم کشاورزی منتشر می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت علوم از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “پژوهش‌های زیست‌شناسی”، یکی دیگر از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد است. این مجله، به انتشار مقالات در زمینه زیست‌شناسی و علوم زیستی می‌پردازد و مقالاتی را در حوزه‌های زیست‌شناسی سلولی، زیست‌شناسی مولکولی و زیست‌شناسی گونه‌شناسی منتشر می‌کند.

مجله “علوم انسانی و اجتماعی”، نیز یکی از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد است. این مجله، به انتشار مقالات در زمینه علوم انسانی و اجتماعی می‌پردازد و مقالاتی را در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم رفتاری و علوم انسانی منتشر می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارتین از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “علوم پزشکی”، یکی دیگر از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد است. این مجله، به انتشار مقالات در زمینه علوم پزشکی و بهداشت می‌پردازد و مقالاتی را در حوزه‌های پزشکی عمومی، پزشکی داخلی و پزشکی جراحی منتشر می‌کند.

در این مقاله، به تعداد محدودی از مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره شد. اما دانشگاه فردوسی مشهد، بیش از ۳۰ مجله علمی پژوهشی را در زمینه‌های مختلف علمی منتشر می‌کند. این مجلات، به پژوهشگران و دانشجویان این دانشگاه فرصتی را می‌دهند تا نتایج تحقیقات خود را به اشتراک بگذارند و در جامعه علمی شناخته شوند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمایید.

با توجه به اهمیت مجلات علمی پژوهشی در توسعه علم و فناوری، آشنایی با لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برای پژوهشگران و دانشجویان بسیار حائز اهمیت است. این مجلات، فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات و به اشتراک گذاری دانش فراهم می‌کنند و به ارتقای سطح علمی جامعه علمی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات معتبر برای چاپ مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پایه و فنی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران است که در زمینه تحقیقات علمی و پژوهش‌های پیشرفته بسیار فعال است. این دانشگاه برای ارتقای سطح علمی و فنی کشور، مجله علوم پایه و فنی خود را تأسیس کرده است. این مجله یکی از مهمترین منابع علمی در حوزه علوم پایه و فنی است و مقالات متعددی را در این زمینه منتشر می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مدیریت از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پایه و فنی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارتقای سطح علمی و ترویج تحقیقات در حوزه‌های مختلف علوم پایه و فنی تأسیس شده است. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم پایه و فنی، مقالات اصیل و نوآورانه را دریافت و منتشر می‌کند. هدف اصلی این مجله، ارائه مطالب علمی و پژوهشی با کیفیت بالا و تأمین یک فضای مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات بین پژوهشگران است.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه تربیت مدرس از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پایه و فنی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه‌های مختلفی از جمله فیزیک، شیمی، ریاضیات، علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مکانیک و … فعالیت می‌کند. این مجله به دنبال انتشار مقالاتی است که به توسعه علمی و فنی کشور کمک کنند و نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه را به اشتراک بگذارند. همچنین، این مجله به منظور افزایش شناخت و شناسایی تحقیقات علمی در دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین در سطح بین‌المللی، با همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دیگر، همکاری می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علوم سیاسی از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پایه و فنی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک منبع معتبر علمی، مقالاتی را دریافت و منتشر می‌کند که توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه بررسی می‌شوند. این مجله به منظور حفظ کیفیت مقالات، از استفاده از داوران خارجی و داخلی با تخصص‌های مرتبط استفاده می‌کند. همچنین، این مجله از عبارات انتقالی مناسب برای راهنمایی خواننده در مقاله استفاده می‌کند تا جریان منطقی و روانی در متن ایجاد شود.

برای مشاهده لیست مجلات فقه و حقوق از این مطلب دیدن نمایید.

در نهایت، مجله علوم پایه و فنی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در ایران شناخته می‌شود. این مجله با انتشار مقالات علمی و پژوهشی با کیفیت بالا، به ترویج علم و تحقیقات در حوزه علوم پایه و فنی کمک می‌کند و به پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات خود می‌دهد.

مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر است که به ترویج و انتشار نتایج تحقیقات در حوزه علوم انسانی می‌پردازد. این مجله با هدف ارتقای سطح علمی و ترویج دانش در حوزه‌های مختلف علوم انسانی تأسیس شده است.

برای مشاهده لیست مجلات روانشناسی از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از مجلات معتبر در این حوزه شناخته می‌شود و مقالاتی با کیفیت بالا را دریافت و منتشر می‌کند. این مجله به دنبال ارائه مطالبی است که به توسعه دانش و پژوهش‌های علمی در حوزه علوم انسانی کمک کند و به خوانندگان خود اطلاعات جدید و مفیدی را ارائه دهد.

مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش‌های مختلفی از علوم انسانی مقالات را منتشر می‌کند. این بخش‌ها شامل علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم سیاسی، زبان‌شناسی، ادبیات، تاریخ و فلسفه می‌شوند. هر بخش به تحقیقات و مطالعاتی در زمینه خود اختصاص داده شده است و مقالاتی که در این بخش‌ها منتشر می‌شوند، بر اساس استانداردهای علمی و روش‌های پژوهشی معتبر تهیه و ارزیابی می‌شوند.

برای مشاهده لیست مجلات ادبیات از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال انتشار مقالاتی است که دارای محتوای آموزنده و جدید باشند. این مجله به خوانندگان خود امکان دسترسی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌ها در حوزه علوم انسانی را می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا در جریان آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی در این حوزه قرار بگیرند.

برای ارسال مقاله به مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندگان باید به دستورالعمل‌های ارسال مقاله این مجله توجه کنند. این دستورالعمل‌ها شامل مواردی مانند قالب نگارشی مقاله، روش‌های استناد و ارجاع، تنظیمات فرمت و سایر موارد مربوط به ارسال مقاله است. نویسندگان می‌توانند از وبسایت مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برای دریافت دستورالعمل‌ها و اطلاعات بیشتر استفاده کنند.

برای مشاهده لیست مجلات هنر از این مطلب دیدن نمایید.

در نهایت، مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه علوم انسانی شناخته می‌شود و به ترویج و انتشار نتایج تحقیقات در این حوزه می‌پردازد. این مجله به دنبال ارائه مطالبی است که به توسعه دانش و پژوهش‌های علمی در حوزه علوم انسانی کمک کند و به خوانندگان خود اطلاعات جدید و مفیدی را ارائه دهد.

مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر است که به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات در حوزه علوم پزشکی تأسیس شده است. این مجله با هدف ارائه مقالات پژوهشی با کیفیت و نوآورانه در زمینه های مختلف پزشکی، بهداشت عمومی و علوم پایه پزشکی فعالیت می کند.

برای مشاهده لیست مجلات محیط زیست از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه علوم پزشکی شناخته شده است و مقالات ارسالی به این مجله توسط یک هیئت داوران متخصص و مجرب بررسی می شوند. این هیئت داوران با توجه به استانداردهای علمی و روش های تحقیق، مقالات را ارزیابی کرده و نظرات و پیشنهادات خود را درباره کیفیت و اصالت مقاله به نویسنده ارائه می دهند.

برای آشنایی با نحوه چاپ مقاله وزارتین از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های مختلفی از جمله پزشکی عمومی، پزشکی داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، اورژانس، پاتولوژی، رادیولوژی و … مقالات را منتشر می کند. این مجله به دنبال ارائه مطالبی است که به توسعه دانش و بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی کمک کند.

برای آشنایی با موسسه مقاله نویسی از این مطلب دیدن نمایید.

مقالات منتشر شده در مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد باید دارای روش های تحقیق علمی قوی و نتایج قابل اعتماد باشند. همچنین، مقالات باید به طور کامل و دقیق ارائه شده و از منابع معتبر استفاده کنند. این مجله به نویسندگان توصیه می کند که در ارسال مقالات خود به این مجله، از عبارات انتقالی و ساختار منطقی استفاده کنند تا راهنمایی کاملی برای خواننده درک مطلب فراهم شود.

برای چاپ مقاله در مجلات داخلی از این مطلب دیدن نمایید.

با توجه به اهمیت ویژه ای که مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به کیفیت مقالات می دهد، این مجله به عنوان یک منبع معتبر برای پژوهشگران و دانشجویان علوم پزشکی محسوب می شود. ارسال مقالات به این مجله می تواند به توسعه دانش و بهبود عملکرد حوزه پزشکی کمک کند و همچنین به نویسندگان فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات خود در یک مجله معتبر فراهم می کند.

در نهایت، مجله علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه مقالات پژوهشی با کیفیت و اصالت، به ترویج دانش و تحقیقات در حوزه علوم پزشکی می پردازد و به عنوان یکی از مجلات معتبر در این حوزه شناخته می شود. این مجله با استفاده از هیئت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای علمی، به نویسندگان فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات خود در یک مجله معتبر فراهم می کند.

برای چاپ مقاله در مجلات خارجی از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر است که در زمینه های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می کند. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در این حوزه ها شناخته شده است.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شده است. این مجله به صورت دوره ای منتشر می شود و مقالات علمی ارسال شده توسط پژوهشگران و دانشجویان را در قالب مقالات علمی منتشر می کند.

برای آشنایی با نحوه دریافت اکسپت مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل داشتن یک هیئت تحریریه متخصص و مجرب، مقالات با کیفیت و مطالب جدید و نوآورانه را دریافت و منتشر می کند. این مجله به منظور ارتقاء کیفیت مقالات، از داوران مستقل و متخصص استفاده می کند تا مقالات را بررسی و ارزیابی کنند. این روش باعث می شود که تنها مقالات با کیفیت و مطالب موثق و علمی در این مجله منتشر شوند.

برای آشنایی با نحوه دریافت پذیرش مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه های مختلف علوم کشاورزی فعالیت می کند. این زمینه ها شامل زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی گیاهی، علوم خاک، آب و هواشناسی کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی است. همچنین، این مجله به موضوعات مرتبط با حفاظت از محیط زیست، تغذیه و تکنولوژی های نوین در زمینه کشاورزی نیز توجه می کند.

برای آشنایی با نحوه سابمیت مقاله از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در این حوزه ها شناخته شده است. این مجله به دلیل داشتن مقالات با کیفیت و مطالب جدید و نوآورانه، می تواند به ترویج تحقیقات علمی و ارتقاء دانش در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کمک کند.

برای آشنایی با ژورنال فایندر از این مطلب دیدن نمایید.

در نهایت، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد یک منبع قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی است. این مجله با انتشار مقالات با کیفیت و مطالب جدید و نوآورانه، به ترویج تحقیقات علمی و ارتقاء دانش در این حوزه ها کمک می کند.

برای نگارش مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.