لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست در این مطلب معرفی شده اند. در مقاله محیط زیست یکی از مسائل و مشکلات محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. درواقع پژوهشگران مسائل حقوقی، اقتصادی و مدیریتی محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و نتایج پژوهش خود را در قالب یک مقاله در مجلات رشته محیط زیست منتشر می‌کنند تا دانش خود را با دیگر محققان و دوستداران محیط زیست به اشتراک بگذارند.

در برخی از مقالاتی که در مجلات رشته محیط زیست منتشر می‌شوند، رابطه انسان با محیط پیرامونش و کنش و واکنش بین آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلاً آنالیز و حل مشکلات مربوط به  فعالیت‌های انسان در محیط زیست که منجر به آلودگی صوتی و آلودگی آب و هوا می‌شود.

هدف از چاپ مقاله در رشته محیط زیست انتشار اطلاعات جدید، استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و پیشرفت‌های اخیر در زمینه پیشگیری و حفاظت از محیط زیست از آلودگی‌های مختلف و پیش‌بینی تغییرات آب و هوایی آینده که ممکن است اثرات نامطلوب بر انسان و سایر اجزای زیست محیطی داشته باشد. که این نشان‌دهنده ضرورت و مطالعه مقالات محیط زیست است.

مشاوره رایگان انتخاب مجله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست مورد تائید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته محیط زیست که مورد تایید وزارتین (وزارت علوم و وزارت بهداشت) است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of Water and Environmental Nanotechnology

انجمن مواد جهش‌زای زیست‌محیطی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
نانو و محیط زیست
گرایش تخصصی: تصفیه آب و پس آب، نانو محیط زیست، نانو سمیت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: SIS ROAD

محیط شناسی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
ISC
magiran
Scopus
SID

محیط زیست و مهندسی آب

انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DRJI ROAD

محیط زیست و توسعه

انجمن علمی ارزیابی محیط ‌زیست ایران
علمی ترویجی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
SID

محیط زیست طبیعی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CABI

محیط زیست جانوری

شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI DOR

محیط ­زیست و توسعه فرابخشی

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
magiran
SID

علوم و تکنولوژی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons

علوم محیطی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags EuroPub

تحقیقات مرتع و بیابان ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

پژوهش های محیط زیست

انجمن علمی ارزیابی محیط ‌زیست ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
ISC
magiran
SID

پایداری، توسعه و محیط زیست

انجمن علمی محیط زیست ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
ISC
magiran

اکوبیولوژی تالاب

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: drji sjifactor

انسان و محیط زیست

انجمن علمی محیط زیست ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
ISC
magiran

Journal of Medicinal Plants and By-products

انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Journal Factor CiteFactor Southeast University

Journal of Wildlife and Biodiversity

دانشگاه اراک
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: ESCI CiteFactor

Pollution

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: AGRICOLA CiteFactor Road

Iranian Journal of Energy and Environment

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: NLA EBSCO CNKI

International Journal of Environmental Research

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
JCR
Scopus
سایر ایندکس ها: CNKI Geobase Naver

International Journal of Environmental Research

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
JCR
Scopus
سایر ایندکس ها: CNKI Geobase Naver

International Journal of Environmental Science and Technology

انجمن علمی محیط زیست ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
Google Scholar
JCR
Scopus
سایر ایندکس ها: CNKI SCImago Portico

Environmental Energy and Economic Research

انجمن علمی اقتصاد انرژی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Ministry of Science, Research and Technology (I.R. IRAN) CAS database

Environmental Resources Research

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN NCBI NLM Catalog MSRT Journals RICeST: Regional Information Center for Science & Technology National Digital Archives of Iranian Scholarly Journals

Global Journal of Environmental Science and Management

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
محیط زیست
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Master List
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Resurchify ResearchGate Publons Sherpa Romeo Impactio

لیست مجلات محیط زیست

یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه در هر نقطه ای از جهان حفظ منابع زیستی است. راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف این منابع و کاهش دادن آسیب های وارده به محیط زیست از اهداف هر جامعه توسعه یافته ای می باشد. ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه منابع زیستی می باشد. به همین دلیل پژوهش ها و تحقیقات زیادی به طور سالانه در حوزه محیط زیست ارائه می شود.

محیط زیست تنها جنگل هایی که به چشم می آیند نیست. این موضوع بازه گستره وسیعی از گیاهان، موجودات زنده و منابع طبیعی را در بر دارد که اگر به درستی مدیریت نشود بی شک بحران های زیستی بسیار زودتر از آنچه که پیش بینی ها می گویند به سراغ یک ملت خواهد آمد. هدف از ارائه پژوهش و تحقیق در حوزه محیط زیست کاهش دادن آثار مخرب و ارائه راهکارهای نوین در راستای بهینه سازی مصرف منابع می باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقالات تاریخی با ما تماس بگیرید.

مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

داشتن هوای پاک، آب سالم، بهداشت زیستی و محیط ایمن برای زندگی همگی تحت تاثیر مدیریت در این بحث قرار دارند. پژوهش های مرتبط با این حوزه در لیست مجلات محیط زیست به چاپ می رسند. این پژوهش ها در بر دارنده راهکارهای مدیریتی هستند و می توانند در زمینه های عملی راهکشای بسیار از مشکلات باشند.

در واقع این وظیفه مهم و ارزنده به عهده محققین دانشگاهی، دانشجویان و اساتید است که با ارائه تحقیقات مثمر ثمر در این حوزه راه را برای بهبود اوضاع زیستی باز کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

تحقیقات به چاپ رسیده در لیست مجلات محیط زیست بی شک ارزش بالایی از لحاظ علمی دارند چرا که می توانند ناجی یک زیست بوم باشند. به همین دلیل است که بسیاری از ارگان ها مانند جنگلداری، منابع طبیعی، محیط زیست، آبخیزداری، مرتع، شیلات و صنایع چوب و کاغذ فوکوس خاصی روی این پژوهش ها دارند.

لیست مجلات محیط زیست

یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه در هر نقطه ای از جهان حفظ منابع زیستی است. راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف این منابع و کاهش دادن آسیب های وارده به محیط زیست از اهداف هر جامعه توسعه یافته ای می باشد. ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه منابع زیستی می باشد. به همین دلیل پژوهش ها و تحقیقات زیادی به طور سالانه در حوزه محیط زیست ارائه می شود.

محیط زیست تنها جنگل هایی که به چشم می آیند نیست. این موضوع بازه گستره وسیعی از گیاهان، موجودات زنده و منابع طبیعی را در بر دارد که اگر به درستی مدیریت نشود بی شک بحران های زیستی بسیار زودتر از آنچه که پیش بینی ها می گویند به سراغ یک ملت خواهد آمد. هدف از ارائه پژوهش و تحقیق در حوزه محیط زیست کاهش دادن آثار مخرب و ارائه راهکارهای نوین در راستای بهینه سازی مصرف منابع می باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چاپ مقالات تاریخی با ما تماس بگیرید.

مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

داشتن هوای پاک، آب سالم، بهداشت زیستی و محیط ایمن برای زندگی همگی تحت تاثیر مدیریت در این بحث قرار دارند. پژوهش های مرتبط با این حوزه در لیست مجلات محیط زیست به چاپ می رسند. این پژوهش ها در بر دارنده راهکارهای مدیریتی هستند و می توانند در زمینه های عملی راهکشای بسیار از مشکلات باشند.

در واقع این وظیفه مهم و ارزنده به عهده محققین دانشگاهی، دانشجویان و اساتید است که با ارائه تحقیقات مثمر ثمر در این حوزه راه را برای بهبود اوضاع زیستی باز کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

محیط زیست یک حوزه مهم در علوم طبیعی است که به بررسی تأثیرات انسان بر محیط زیست و نیز حفاظت و مدیریت منابع طبیعی می‌پردازد. برای ارتقای دانش در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی متعددی وجود دارند که مقالات و تحقیقات جدید را در این زمینه منتشر می‌کنند. در این مقاله، به بررسی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته محیط زیست می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، “مجله محیط زیست و توسعه پایدار” است. این مجله به بررسی مسائل محیط زیست و تأثیرات آن بر توسعه پایدار می‌پردازد. مقالات این مجله شامل موضوعاتی مانند حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت پسماندها، تغییرات اقلیمی و انرژی پایدار است.

مجله “محیط زیست و سلامت” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله به بررسی تأثیرات محیط زیست بر سلامت انسان می‌پردازد. مقالات این مجله شامل موضوعاتی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، اثرات زیست محیطی مواد شیمیایی و تأثیرات تغذیه بر سلامت است.

مجله “مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست” نیز یکی از مجلات مهم در این حوزه است. این مجله به بررسی مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست می‌پردازد. مقالات این مجله شامل موضوعاتی مانند حفاظت از جنگل‌ها، مدیریت پارک‌های ملی، حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار است.

مجله “زیست‌شناسی محیطی” نیز یکی از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله به بررسی زیست‌شناسی محیطی و تأثیرات زیست محیطی بر جوامع زنده می‌پردازد. مقالات این مجله شامل موضوعاتی مانند تأثیرات آلودگی بر جانوران و گیاهان، حفاظت از گونه‌های در خطر و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر جوامع زنده است.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی رشته محیط زیست پرداختیم. این مجلات شامل “مجله محیط زیست و توسعه پایدار”، “محیط زیست و سلامت”، “مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست” و “زیست‌شناسی محیطی” هستند. هر یک از این مجلات به بررسی موضوعات مختلفی در حوزه محیط زیست می‌پردازند و مقالات جدید و پژوهش‌های ارزشمندی را در این زمینه منتشر می‌کنند. این مجلات می‌توانند به عنوان منابع معتبری برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

تحقیقات به چاپ رسیده در لیست مجلات محیط زیست بی شک ارزش بالایی از لحاظ علمی دارند چرا که می توانند ناجی یک زیست بوم باشند. به همین دلیل است که بسیاری از ارگان ها مانند جنگلداری، منابع طبیعی، محیط زیست، آبخیزداری، مرتع، شیلات و صنایع چوب و کاغذ فوکوس خاصی روی این پژوهش ها دارند.

لیست نشریه مورد تایید محیط زیست

رشته هایی که در این حوزه قرار دارند رشته هایی به غایت پویا هستند. در واقع بار سنگینی بر دوش عزیزانی است که در حال تحصیل در این رشته ها می باشند. چرا که آینده منابع طبیعی یک کشور در دست تحقیقات و نتایج پژوهش های آنهاست. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته ارزش زیادی برای تحقیقات این حوزه قائل می شوند.

چنانچه دنبال لیست نشریه مورد تایید این حوزه هستید باید به وبسایت رسمی وزارت علوم سر بزنید. در این پایگاه می توانید لیستی دقیق از بهترین مجلات و نشریه ها را که مورد تایید وزارت علوم قرار دارند مورد بررسی قرار دهید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

از جمله معتبرترین نشریات محیط زیست در ایران می توان به پژوهش و فناوری محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان، محیط زیست و مهندسی آب انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی، دو فصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان اشاره کرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژ.هشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی محیط زیست

ارتباط حوزه تحقیقاتی محیط زیست با سایر حوزه های تکنولوژیک، فناوری، بیوشیمی، انرژی های نو، صنایع دریایی و اقتصاد غیر قابل انکار است. این حوزه پیوندی عمیق و ریشه دار با سایر حوزه های تحقیقاتی دارد و در واقع اساس و بنیاد بسیاری از حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. از این رو دانشجویان و محققین علاقه مند به این حوزه دائما در حال ارائه پژوهش های نوین در این حوزه و ارتباط دادن محیط زیست با سایر حوزه های دانش بشری هستند.

تحقیقات این حوزه می تواند برای کشورها راهگشا باشد. به ویژه که این روزها با بحران اتمام منابع انرژی و تهدیدهای محیط زیستی روبرو هستیم. بدون شک چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی محیط زیست می تواند یک امتیاز بزرگ هم برای محقق و هم چراغی برای روشن نمودن مسیر پیشرفت کشور در راستای بهینه سازی منابع انرژی باشد.

ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا محتوایی غنی، ارزشمند و کاربردی برای کمک به حفظ محیط زیست این مرز و بوم ارائه دهید و در این رشته نقشی پر رنگ و موثر داشته باشید. برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

لیست نشریه مورد تایید محیط زیست

رشته هایی که در این حوزه قرار دارند رشته هایی به غایت پویا هستند. در واقع بار سنگینی بر دوش عزیزانی است که در حال تحصیل در این رشته ها می باشند. چرا که آینده منابع طبیعی یک کشور در دست تحقیقات و نتایج پژوهش های آنهاست. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته ارزش زیادی برای تحقیقات این حوزه قائل می شوند.

چنانچه دنبال لیست نشریه مورد تایید این حوزه هستید باید به وبسایت رسمی وزارت علوم سر بزنید. در این پایگاه می توانید لیستی دقیق از بهترین مجلات و نشریه ها را که مورد تایید وزارت علوم قرار دارند مورد بررسی قرار دهید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

از جمله معتبرترین نشریات محیط زیست در ایران می توان به پژوهش و فناوری محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان، محیط زیست و مهندسی آب انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی، دو فصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان اشاره کرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژ.هشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی محیط زیست

ارتباط حوزه تحقیقاتی محیط زیست با سایر حوزه های تکنولوژیک، فناوری، بیوشیمی، انرژی های نو، صنایع دریایی و اقتصاد غیر قابل انکار است. این حوزه پیوندی عمیق و ریشه دار با سایر حوزه های تحقیقاتی دارد و در واقع اساس و بنیاد بسیاری از حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. از این رو دانشجویان و محققین علاقه مند به این حوزه دائما در حال ارائه پژوهش های نوین در این حوزه و ارتباط دادن محیط زیست با سایر حوزه های دانش بشری هستند.

تحقیقات این حوزه می تواند برای کشورها راهگشا باشد. به ویژه که این روزها با بحران اتمام منابع انرژی و تهدیدهای محیط زیستی روبرو هستیم. بدون شک چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی محیط زیست می تواند یک امتیاز بزرگ هم برای محقق و هم چراغی برای روشن نمودن مسیر پیشرفت کشور در راستای بهینه سازی منابع انرژی باشد.

ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا محتوایی غنی، ارزشمند و کاربردی برای کمک به حفظ محیط زیست این مرز و بوم ارائه دهید و در این رشته نقشی پر رنگ و موثر داشته باشید. برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

موضع مقالات قابل چاپ در لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست

محیط زیست یکی از مهمترین مسائل جهان است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها و سازمان‌ها برای حفظ و نگهداری از محیط زیست تلاش می‌کنند. در این راستا، نوشتن مقالات قابل چاپ در زمینه محیط زیست، به عنوان یک راهکار موثر برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست مطرح شده است.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای علوم پایه از این مطلب دیدن نمائید.

در نوشتن مقالات قابل چاپ در زمینه محیط زیست، باید به موضوعات مختلف توجه کرد. برخی از این موضوعات عبارتند از: تغییرات اقلیمی، حفاظت از گونه‌های حیات وحش، حفاظت از منابع آب و خاک، مدیریت پسماندها، انرژی‌های تجدیدپذیر و مسائل مربوط به صنایع و تولیدات صنعتی.

در نوشتن مقالات قابل چاپ در زمینه محیط زیست، باید از روش‌های نوین و پیشرفته استفاده کرد. برای مثال، استفاده از منابع تجدیدپذیر، بهبود کارایی انرژی و کاهش آلاینده‌ها، می‌تواند به عنوان راهکارهای موثر برای حفظ محیط زیست مطرح شود.

همچنین، در نوشتن مقالات قابل چاپ در زمینه محیط زیست، باید به فرآیند بازیافت و کاهش پسماندها توجه کرد. با استفاده از فرآیند بازیافت، می‌توان مقدار زیادی از پسماندها را بازیافت کرد و از آن‌ها به عنوان منابع جدید استفاده کرد.

در نهایت، با نوشتن مقالات قابل چاپ در زمینه محیط زیست، می‌توان به افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کرد. برای این منظور، مقالات باید با استفاده از روش‌های نوین و پیشرفته، بهبود کارایی انرژی و کاهش آلاینده‌ها، فرآیند بازیافت و کاهش پسماندها و موضوعات دیگر مرتبط با حفاظت از محیط زیست، نوشته شوند.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تاریخ را در این مطلب بخوانید.

لیست مجله وزارتین محیط زیست

ممکن است به طور معمول با پژوهش های زیادی در این حوزه مواجه شوید. این پژوهش ها زمانی ارزنده و قابل استناد هستند که در محیط زیست لیست مجله وزارتین به چاپ رسیده باشند. مجلاتی که دارای تاییدیه وزارت علوم هستند آن دسته از مجلاتی می باشند که چاپ مقاله در آن ها مشمول امتیاز علمی است.

این مجلات عمدتا دارای نمایه های معتبری هستند و توسط پایگاه های علمی معتبر ایندکس شده اند. از جمله معتبرترین ایندکس های مجلات محیط زیست می توان به DOAJ، Google Scholar، ISC، Magiran، SID، DRJI، SJIfactor و ISI اشاره کرد. دارا بودن ایندکس های معتبر بی شک ارزش و اعتبار مقاله شما را نیز بالا خواهد برد چرا که دسترسی به آن در معتبرترین پایگاه های علمی مقدر خواهد شد. در نتیجه جامعه وسیع تری از قشر آکادمیک به محتوای علمی مقاله شما دسترسی خواهند داشت.

لیست مجلات علمی پژوهشی جامعه شناسی را می توانید در این صفحه ببینید.

محیط زیست لیست مجله وزارتین دارای اسکوپ های بسیار متنوعی است. از حوزه آبخیزداری گرفته تا حوزه مراتع و منابع طبیعی و کشاورزی و صنعت چوب و کاغذ. هر کدام از این شاخه ها دارای زیرمجموعه های مختلفی هستند. به عنوان مثال ممکن است یک نشریه به طور کامل به اکولوژی تالاب اختصاص داده شده باشد و نشریه ای به طور ویژه به تحقیقات جلگه ها محدود شده باشد. بنابراین بسیار مهم است که در زمان سابمیت نمودن مقاله به اسکوپ نشریه توجه ویژه داشته باشید.

نشریه های محیط زیست لیست مجله وزارتین دارای ضریب تاثیر گذاری متفاوتی هستند. یقینا بالا بودن ضریب ایمپکت فکتور می تواند منجر به بالا رفتن ارزش علمی مقاله شما شود. توصیه می شود که قبل از ارسال مقاله حتما این ضریب را بررسی کنید. 

شما همچنین باید به پارامترهای مهمی چون هیئت داوران، سیستم داوری، زبان نشریه، نوع انتشار، رتبه علمی (الف، ب، ج، دال و بین المللی)، شاخص Q و مواردی مانند نرخ پذیرش و زمان انتظار برای اکسپت شدن توجه ویژه داشته باشید.

لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی را می توانید در این صفحه ببینید.

اگر توالی چاپ نشریه دارای بازه های زمانی طولانی مدتی باشد احتمال اینکه زمان انتظار بالا رود بیشتر است. بنابراین اگر عجله دارید بهتر است سراغ نشریه هایی بروید که زمان پذیرش کوتاه تری دارند. چنانچه در این باره اطلاعات کمی داشته باشید حتی به رغم محتوای غنی و ارزنده مقاله ممکن است در لوپ بی انتهایی گیر بیفتید. بنابراین توصیه می کنیم که قبل از ارسال مقاله تان حتما با کارشناسان ژورنال یاب در تماس باشید.

کارشناسان ما در ژورنال یاب محتوای مقاله شما را از لحاظ سطح علمی، نگارشی، تخصصی، فنی و شیوایی قلم و منابع بررسی می کنند و بعد از برطرف نمودن تمامی نواقص و نقایص مقاله تان آماده ارسال به بهترین ژورنال ممکن خواهد بود. ما به شما کمک می کنیم تا نرخ پذیرش مقاله تان در بهترین مجله وزارتین بالا برود.

مجله‌ای را انتخاب کرده و به سایت ژورنال مراجعه کنید تا مقاله را سابمیت کنید.

اگر میخواهید بدانید sjr مجلات چیست و چگونه آن را پیدا کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

لیست مجلات علمی پژوهشی محیط زیست که مورد تایید وزارت علوم است را برای خود ذخیره کنید تا در زمان نیاز به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

 

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

Environmental Science & Technology

محیط زیست یک حوزه مهم در علوم طبیعی است که به بررسی تأثیرات انسان بر محیط زیست و نیز حفاظت و مدیریت منابع طبیعی می‌پردازد. برای این منظور، محققان و پژوهشگران در سراسر جهان در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند و نتایج تحقیقات خود را در مجلات علمی پژوهشی منتشر می‌کنند. در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته محیط زیست می‌پردازیم.

برای آموزش نگارش مقاله رشته کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه محیط زیست، مجله “Environmental Science & Technology” است. این مجله توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه تکنولوژی و علوم محیط زیست را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای تحقیقات در حوزه محیط زیست شناخته شده است و مقالاتی با موضوعات متنوعی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، مدیریت پسماندها، تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی را در بر می‌گیرد.

برای آموزش نگارش مقاله رشته محیط زیست از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Environmental Pollution” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه محیط زیست است. این مجله تحت نظارت انجمن حفاظت از محیط زیست بین‌المللی منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه آلودگی هوا، آب و خاک، سم شناسی محیطی و اثرات آن بر سلامت انسان را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای اطلاعات در حوزه آلودگی محیطی شناخته شده است و مقالات آن توسط پژوهشگران و متخصصان در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای آموزش نگارش مقاله رشته دامپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله “Environmental Research” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته محیط زیست است. این مجله توسط انجمن تحقیقات محیط زیست منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه تأثیرات زیست محیطی بر سلامت انسان، اکولوژی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع مهم برای تحقیقات در حوزه محیط زیست شناخته شده است و مقالات آن توسط پژوهشگران و متخصصان در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت، مجله “Environmental Monitoring and Assessment” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه محیط زیست است. این مجله توسط انجمن بین‌المللی محیط زیست و علوم طبیعی منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه ارزیابی و نظارت بر محیط زیست را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع مهم برای اطلاعات در حوزه ارزیابی محیط زیست شناخته شده است و مقالات آن توسط پژوهشگران و متخصصان در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته محیط زیست پرداختیم. این مجلات شامل “Environmental Science & Technology”، “Environmental Pollution”، “Environmental Research” و “Environmental Monitoring and Assessment” هستند. هر یک از این مجلات در زمینه‌های مختلفی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی فعالیت می‌کنند. این مجلات به عنوان منابع قابل اعتماد برای تحقیقات در حوزه محیط زیست شناخته شده‌اند و مقالات آن‌ها توسط پژوهشگران و متخصصان در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Environmental Pollution

محیط زیست یکی از موضوعات مهم و پربحث در دنیای امروز است. با توجه به اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست، تعداد زیادی از محققان و پژوهشگران در سراسر جهان به بررسی و تحلیل مسائل محیط زیست می‌پردازند. برای این منظور، مجلات علمی پژوهشی رشته محیط زیست به عنوان یک منبع ارزشمند برای انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه امام حسین از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه محیط زیست، مجله “Environmental Pollution” است. این مجله به بررسی و ارزیابی آلودگی محیط زیست و اثرات آن بر سلامت انسان و جانوران می‌پردازد. مقالات این مجله شامل موضوعاتی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، تأثیرات آلودگی بر تنوع زیستی، اثرات سوء آلودگی بر سلامت انسان و موضوعات مرتبط با مدیریت و کنترل آلودگی محیط زیست است.

در این مجله، مقالاتی با محتوای آموزنده و علمی قرار می‌گیرند که به خوانندگان کمک می‌کنند تا درک بهتری از مسائل محیط زیست پیدا کنند. از عبارات انتقالی مانند “به علاوه”، “علاوه بر آن” و “به عنوان نتیجه” برای راهنمایی خواننده در جریان مقاله استفاده می‌شود.

مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران معتبر در زمینه محیط زیست نوشته می‌شوند. این مجله از روش‌های علمی و آزمایشگاهی برای جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها استفاده می‌کند. همچنین، مقالات ارسالی به این مجله توسط یک هیئت داوران مستقل بررسی و ارزیابی می‌شوند تا از کیفیت و علمی بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

مجله “Environmental Pollution” به عنوان یکی از منابع اصلی برای به‌روزرسانی دانش در زمینه محیط زیست شناخته شده است. این مجله به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با جدیدترین تحقیقات و مطالعات در زمینه آلودگی محیط زیست آشنا شوند و از نتایج این تحقیقات برای بهبود و حفظ محیط زیست استفاده کنند.

در نهایت، مجله “Environmental Pollution” با ارائه مقالات علمی و آموزنده در زمینه محیط زیست، به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با تمرکز بر موضوعات مرتبط با آلودگی محیط زیست، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا درک بهتری از این مسئله پیدا کنند و بهبودی در حفظ و مدیریت محیط زیست داشته باشند.

Environmental Research

محیط زیست یک حوزه مهم در علوم طبیعی است که به بررسی تأثیرات انسان بر محیط زیست و نیز حفاظت و مدیریت منابع طبیعی می‌پردازد. برای این منظور، محققان و پژوهشگران در سراسر جهان به بررسی و تحلیل مسائل محیط زیستی می‌پردازند و نتایج تحقیقات خود را در مجلات علمی پژوهشی منتشر می‌کنند.

یکی از مجلات معتبر در زمینه محیط زیست، مجله “Environmental Research” است. این مجله یک پلتفرم برای انتشار نتایج تحقیقات مربوط به محیط زیست است و مقالاتی را در زمینه‌های مختلف از جمله آلودگی هوا و آب، تغییرات اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پسماندها منتشر می‌کند.

در مجله “Environmental Research”، مقالاتی با موضوعات متنوعی در حوزه محیط زیست منتشر می‌شود. این مقالات شامل تحلیل‌های آماری، مدل‌سازی، آزمایشات آزمایشگاهی و مطالعات میدانی می‌باشند. هدف اصلی این مقالات، ارائه داده‌ها و نتایج تحقیقات به صورت علمی و قابل تکرار است.

مقالات منتشر شده در این مجله، توسط یک هیئت داوران متخصص در زمینه محیط زیست بررسی و ارزیابی می‌شوند. این هیئت داوران، مقالات را بر اساس کیفیت علمی، روش‌شناسی تحقیق، تحلیل داده‌ها و نتایج، و همچنین ارتباط آنها با مسائل محیط زیستی ارزیابی می‌کنند.

مجله “Environmental Research” به عنوان یک منبع معتبر برای پژوهشگران و دانشمندان در زمینه محیط زیست شناخته شده است. این مجله به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با جدیدترین تحقیقات و دستاوردهای علمی در این حوزه آشنا شوند و از آنها بهره‌برداری کنند.

در نهایت، مجله “Environmental Research” یک پلتفرم مهم برای انتشار نتایج تحقیقات محیط زیست است که به پژوهشگران و دانشمندان این حوزه امکان می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند و به توسعه دانش در زمینه محیط زیست کمک کنند.

Journal of Environmental Management

محیط زیست یکی از حوزه‌های مهم و پربحث در علوم طبیعی است. این حوزه شامل مطالعه و تحلیل تأثیرات انسان بر محیط زیست و نیز راهکارهای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی می‌شود. برای ارتقای دانش در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی معتبری وجود دارند که مقالات مرتبط با محیط زیست را منتشر می‌کنند.

یکی از مجلات معتبر در زمینه محیط زیست، مجله “Journal of Environmental Management” است. این مجله یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران و دانشمندان در این حوزه است. با تمرکز بر مدیریت محیط زیست، این مجله مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله حفاظت از منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و آب، مدیریت پسماندها و سایر موضوعات مرتبط منتشر می‌کند.

مقالات منتشر شده در این مجله توسط تیمی از متخصصان و دانشمندان معتبر در زمینه محیط زیست نوشته می‌شوند. این مقالات با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و داده‌های قابل اعتماد تهیه می‌شوند. همچنین، مقالات در این مجله به طور دقیق و جامع به تحلیل مسائل محیط زیست می‌پردازند و راهکارهای عملی برای مدیریت بهینه منابع طبیعی ارائه می‌دهند.

مزیت دیگر این مجله، استفاده از زبان ساده و قابل فهم است. این مجله سعی می‌کند مقالات خود را به گونه‌ای بنویسد که برای عموم خوانندگان قابل فهم باشد. از عبارات انتقالی و ساختارهای متنوع برای راهنمایی خواننده در متن استفاده می‌شود. این امر باعث می‌شود تا هر فردی، بدون تخصص عمیق در زمینه محیط زیست، بتواند از مقالات این مجله بهره‌برداری کند و دانش خود را در این حوزه ارتقا دهد.

به طور خلاصه، مجله “Journal of Environmental Management” یکی از منابع اصلی برای دستیابی به دانش در زمینه محیط زیست است. با تمرکز بر مدیریت محیط زیست و استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر، این مجله مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندها منتشر می‌کند. با استفاده از لغات ساده و عبارات انتقالی، این مجله به خوانندگان عمومی نیز قابل فهم است. بنابراین، این مجله برای همه علاقه‌مندان به محیط زیست، از جمله پژوهشگران، دانشجویان و عموم مردم، منبعی بسیار مفید است.

Environmental Monitoring and Assessment

محیط زیست یکی از حوزه‌های مهم و پربحث در علوم طبیعی است. بررسی و نظارت بر وضعیت محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این اقدامات می‌توانند به حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. در این راستا، مجلات علمی پژوهشی رشته محیط زیست نقش مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات مرتبط با این حوزه دارند. یکی از مجلات معتبر در این زمینه، مجله “Environmental Monitoring and Assessment” است.

این مجله، به بررسی و ارزیابی محیط زیست اختصاص دارد. مقالات منتشر شده در این مجله، به موضوعات مختلفی مرتبط با محیط زیست می‌پردازند، از جمله بررسی تغییرات آب و هوا، کیفیت آب و هوا، آلودگی هوا و آب، تغییرات اقلیمی، بیولوژی محیطی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پسماندها. این مجله، به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد و معتبر در زمینه محیط زیست شناخته می‌شود.

مقالات منتشر شده در این مجله، توسط محققان و دانشمندان معتبر و با تجربه در زمینه محیط زیست نوشته می‌شوند. این مقالات، با استفاده از روش‌های پژوهشی متنوع و دقیق، نتایج تحقیقات جدید و مطالعات پیشرفته را به خوانندگان ارائه می‌دهند. همچنین، مقالات منتشر شده در این مجله، با استفاده از عبارات انتقالی و ساختار منطقی، به خواننده کمک می‌کنند تا به راحتی درک و فهم مطالب را داشته باشند.

مجله “Environmental Monitoring and Assessment”، به عنوان یکی از مجلات برتر در زمینه محیط زیست، توانسته است جایگاه خود را در این حوزه برجسته کند. این مجله، با انتشار مقالات با کیفیت و مطالعات پیشرفته، به ترویج دانش و اطلاعات مرتبط با محیط زیست کمک می‌کند. همچنین، این مجله، با انتشار نتایج تحقیقات جدید و مطالعات پیشرفته، به توسعه و پیشرفت در زمینه محیط زیست کمک می‌کند.

در نهایت، مجله “Environmental Monitoring and Assessment”، به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی رشته محیط زیست، نقش مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات مرتبط با این حوزه دارد. این مجله، با انتشار مقالات با کیفیت و مطالعات پیشرفته، به ترویج دانش و اطلاعات مرتبط با محیط زیست کمک می‌کند و به توسعه و پیشرفت در زمینه محیط زیست کمک می‌کند.

4.7/5 - (4 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.