تفاوت JCR و SJR در مجلات علمی چیست؟

تفاوت JCR و SJR در مجلات علمی چیست؟

در دنیای علمی امروز، ارزیابی و انتخاب مجلات برای انتشار مقالات پژوهشی اهمیت بسیاری دارد. JCR (Journal Citation Reports) و SJR (SCImago Journal Rank) دو شاخص معتبر هستند که برای رتبه‌بندی و ارزیابی مجلات علمی به کار می‌روند. این راهنما به شما کمک می‌کند تا تفاوت‌ها و ویژگی‌های این دو شاخص را به طور کامل درک کنید و در نهایت، بهترین مجله را برای انتشار مقالات خود انتخاب کنید.

در ادامه این مطلب، تفاوت JCR و SJR را با جزئیات بررسی می کنیم.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

معرفی JCR و SJR

JCR (Journal Citation Reports)

JCR، توسط Clarivate Analytics منتشر می‌شود و یکی از شناخته‌شده‌ترین منابع برای ارزیابی مجلات علمی است. این گزارش‌ها بر اساس داده‌های Web of Science تولید می‌شوند و به صورت سالانه منتشر می‌گردند.

ویژگی‌های اصلی JCR:

 • شاخص ایمپکت فاکتور (Impact Factor): معیار اصلی که میزان ارجاعات به مقالات یک مجله در دو سال گذشته را محاسبه می‌کند.
 • رتبه‌بندی کیفی (Quartiles): مجلات را به چهار گروه کیفی (Q1 تا Q4) تقسیم می‌کند.
 • شاخص‌های اضافی: شامل شاخص‌های مانند Eigenfactor Score و Article Influence Score است.

برای آشنایی بیشتر با اینکه JCR چیست از این مطلب دیدن نمایید.

SJR (SCImago Journal Rank)

SJR، توسط SCImago Lab و با استفاده از داده‌های Scopus تولید می‌شود. این شاخص‌ها به بررسی کیفیت و تأثیر مجلات علمی می‌پردازند.

ویژگی‌های اصلی SJR:

 • رتبه‌بندی SCImago (SJR): معیاری که بر اساس تعداد و کیفیت ارجاعات به مقالات یک مجله، ارزیابی می‌کند.
 • شاخص H: ترکیبی از تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به آن‌ها.
 • پوشش وسیع‌تر: شامل تعداد بیشتری از مجلات در حوزه‌های مختلف علمی است.

برای آشنایی بیشتر با اینکه SJR چیست از این مطلب دیدن نمایید.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

شاخص‌های ارزیابی

شاخص‌های JCR

ایمپکت فاکتور (Impact Factor)

 • تعریف: میانگین تعداد ارجاعات به مقالات یک مجله در دو سال اخیر.
 • اهمیت: نشان‌دهنده تأثیر کوتاه‌مدت مقالات یک مجله.

Eigenfactor Score

 • تعریف: ارزیابی تأثیر کلی مجله در شبکه علمی.
 • اهمیت: به ارجاعات از مجلات معتبرتر وزن بیشتری می‌دهد.

Article Influence Score

 • تعریف: میزان تأثیر مقالات یک مجله بر اساس ارجاعات دریافتی.
 • اهمیت: تأثیر بلندمدت مقالات را ارزیابی می‌کند.

برای آشنایی با چگونگی چاپ مقاله در مجلات JCR از این مطلب دیدن نمایید.

شاخص‌های SJR

رتبه‌بندی SCImago (SJR)

 • تعریف: ارزیابی کیفیت و تأثیر مجلات بر اساس ارجاعات وزن‌دار.
 • اهمیت: به ارجاعات از مجلات باکیفیت‌تر وزن بیشتری می‌دهد.

شاخص H

 • تعریف: نشان‌دهنده تعداد مقالات و ارجاعات به آن‌ها.
 • اهمیت: تأثیر کلی مقالات منتشر شده در مجله را نشان می‌دهد.

برای آشنایی بیشتر با H Index از این مطلب دیدن نمایید.

CiteScore

 • تعریف: میانگین تعداد ارجاعات به یک مقاله در چهار سال اخیر.
 • اهمیت: معیار بلندمدت ارجاعات است.

برای آشنایی بیشتر با CiteScore چیست از این مطلب دیدن نمایید.


پوشش داده‌ها و دسترسی

پوشش داده‌های JCR

Web of Science

 • منبع داده: JCR از داده‌های Web of Science استفاده می‌کند.
 • مجلات تحت پوشش: معمولاً مجلات باکیفیت و معتبرتر که دارای نمایه Web of Science هستند.

برای آشنایی با پایگاه اطلاعاتی web of science از این مطلب دیدن نمایید.

مثال ایرانی: مجله “Iranian Journal of Medical Sciences” که در Web of Science نمایه شده و دارای ایمپکت فاکتور است.

پوشش داده‌های SJR

Scopus

 • منبع داده: SJR از داده‌های Scopus استفاده می‌کند.
 • مجلات تحت پوشش: شامل تعداد بیشتری از مجلات علمی در حوزه‌های مختلف.

برای آشنایی با لیست مجلات Scopus از این مطلب دیدن نمایید.

مثال ایرانی: مجله “Journal of Environmental Health Science & Engineering” که در Scopus نمایه شده و دارای SJR است.

مشاوره رایگان پذیرش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

رتبه‌بندی و مقایسه مجلات

رتبه‌بندی کیفی در JCR

 • Quartiles: مجلات به چهار دسته Q1 تا Q4 تقسیم می‌شوند که Q1 بالاترین کیفیت را دارد.

مثال ایرانی:

 • Q1: مجله “Journal of Environmental Health Science & Engineering”.
 • Q4: مجله “Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering”.

برای آشنایی با تفاوت مجلات Scopus و ISI از این مطلب دیدن نمایید.

رتبه‌بندی در SJR

 • رتبه‌بندی نسبی: SJR مجلات را بر اساس کیفیت و تأثیر نسبی آن‌ها ارزیابی می‌کند.

مثال ایرانی:

 • رتبه بالا: مجله “Iranian Polymer Journal”.
 • رتبه پایین‌تر: مجله “Iranian Journal of Veterinary Research”.

برای چاپ مقاله در مجلات Q1 از این مطلب دیدن نمایید.

مزایا و محدودیت‌ها

مزایا و محدودیت‌های JCR

مزایا:

 • شناخته‌شده جهانی: ایمپکت فاکتور یک معیار شناخته‌شده است.
 • معیار ساده: سادگی در محاسبه و استفاده.

محدودیت‌ها:

 • تمرکز کوتاه‌مدت: تأثیر مقالات در دو سال اخیر را ارزیابی می‌کند.
 • محدودیت در پوشش: فقط مجلات نمایه‌شده در Web of Science را پوشش می‌دهد.

برای آشنایی با پیش چاپ مقاله فارسی از این مطلب دیدن نمایید.

مزایا و محدودیت‌های SJR

مزایا:

 • ارزیابی کیفی‌تر: به ارجاعات از مجلات باکیفیت‌تر وزن بیشتری می‌دهد.
 • پوشش وسیع‌تر: شامل تعداد بیشتری از مجلات در حوزه‌های مختلف.

محدودیت‌ها:

 • پیچیدگی محاسبه: محاسبه SJR پیچیده‌تر است.
 • وابستگی به Scopus: فقط مجلات نمایه‌شده در Scopus را پوشش می‌دهد.

برای آشنایی با تفاوت SJR و ایمپکت فاکتور از این مطلب دیدن نمایید.


کاربردها و انتخاب مجله

انتخاب مجله بر اساس JCR

 • تمرکز بر ایمپکت فاکتور: برای ارسال مقالات به مجلات با تأثیر کوتاه‌مدت بالا مناسب است.
 • استفاده در ارزیابی دانشگاه‌ها: معمولاً برای ارزیابی عملکرد علمی استفاده می‌شود.

انتخاب مجله بر اساس SJR

 • تمرکز بر کیفیت ارجاعات: برای مقالاتی که به دنبال ارزیابی کیفی‌تر هستند مناسب است.
 • مناسب برای حوزه‌های مختلف: به دلیل پوشش وسیع‌تر، برای مقالات در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد دارد.

برای آشنایی با ایمپکت فاکتور از این مطلب دیدن نمایید.

نکته عملی:

 • مجلات Q1 در JCR: معمولاً از مجلات با SJR بالا نیز هستند. به عنوان مثال، مجله “Iranian Journal of Medical Sciences” می‌تواند هم در Q1 در JCR و هم دارای SJR بالا باشد.

خلاصه تفاوت های SJR و JCR

 • JCR: بیشتر بر اساس ایمپکت فاکتور است و تأثیر کوتاه‌مدت مقالات را ارزیابی می‌کند. داده‌های آن از Web of Science است و بیشتر برای ارزیابی‌های دانشگاهی و علمی استفاده می‌شود.
 • SJR: بر اساس رتبه‌بندی SCImago است و ارزیابی کیفی‌تر و جامع‌تری از مجلات ارائه می‌دهد. داده‌های آن از Scopus است و به دلیل پوشش وسیع‌تر، برای مقالات در حوزه‌های مختلف مناسب‌تر است.
 • انتخاب بر اساس هدف: اگر هدف شما انتشار مقاله در مجلات با تأثیر کوتاه‌مدت بالا است، استفاده از JCR و ایمپکت فاکتور مناسب‌تر است. اگر به دنبال ارزیابی کیفی‌تر و بلندمدت‌تر هستید، SJR گزینه بهتری است.
 • ترکیب شاخص‌ها: استفاده ترکیبی از هر دو شاخص می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. به عنوان مثال، مقاله خود را در مجله‌ای با هم ایمپکت فاکتور بالا و هم SJR بالا ارسال کنید.

برای آشنایی با منبع یاب از این لینک دیدن نمایید.

امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.