مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است. مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند. این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، به انتقال دانش و اطلاعات جدید در زمینه تربیت بدنی کمک می‌کنند. در این مقاله، به تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی و نقش آنها در توسعه علمی این حوزه می‌پردازیم.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی مورد تائید وزارتین

لیست نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی رشته تربیت بدنی مورد تائید وزارتین در زیر آمده است.

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

طب ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags publons

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

Journal of New Studies in Sport Management (JNSSM)

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI EBSCO

مطالعات روانشناسی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Journal of Advanced Sport Technology

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش در ورزش تربیتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: jref noormags ensani

Research in Sport Management and Marketing

دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

علوم زیستی ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات طب ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

دانشگاه پیام نور
علمی ترویجی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: doi

مدیریت و توسعه ورزش

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
SID

مدیریت منابع انسانی در ورزش

دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

پژوهش در توانبخشی ورزشی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

روانشناسی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
ISC
magiran

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC

مطالعات مدیریت ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
ISC

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

در این بخش، به تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی می‌پردازیم. این تحلیل شامل بررسی روند پژوهش‌ها و موضوعات مورد بررسی در این مجلات است. بر اساس آمارها و داده‌های موجود، می‌توانیم ببینیم که در چه زمینه‌هایی تحقیقات بیشتری انجام شده است و موضوعاتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این تحلیل می‌تواند به محققان و دانشجویان در انتخاب موضوعات پژوهشی کمک کند و همچنین به تعیین جهت‌گیری تحقیقات آینده در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فیزیک، فتونیک و اپتیک از این لینک دیدن نمائید.

نقش مجلات علمی پژوهشی در توسعه علمی تربیت بدنی

در این بخش، به بررسی نقش مجلات علمی پژوهشی در توسعه علمی تربیت بدنی می‌پردازیم. این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، به انتقال دانش و اطلاعات جدید در زمینه تربیت بدنی کمک می‌کنند. این مقالات با ارائه نتایج تحقیقات جدید و ایده‌های نوین، به توسعه علمی این حوزه کمک می‌کنند. همچنین، این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی، به ارتقای سطح دانش و تخصص محققان و دانشجویان در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی ترویجی از این لینک دیدن نمائید.

چاپ مقاله تربیت بدنی در مجله علمی پژوهشی

در این بخش، به بررسی چاپ مقاله تربیت بدنی در مجلات علمی پژوهشی می‌پردازیم. چاپ مقاله در یک مجله علمی پژوهشی، به محققان و دانشجویان فرصتی می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نظرات و پیشنهادات آنها بهره‌برداری کنند. همچنین، چاپ مقاله در یک مجله علمی پژوهشی، به محققان فرصتی می‌دهد تا شهرت و شناخت بیشتری در حوزه تربیت بدنی کسب کنند و به عنوان متخصصان معتبری در این حوزه شناخته شوند.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند. تحلیل محتوای این مجلات می‌تواند به محققان و دانشجویان در انتخاب موضوعات پژوهشی کمک کند و همچنین به تعیین جهت‌گیری تحقیقات آینده در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کند. همچنین، چاپ مقاله در این مجلات، به محققان فرصتی می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نظرات و پیشنهادات آنها بهره‌برداری کنند. بنابراین، مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فلسفه از این مطلب بازدید نمائید.

نگارش مقاله علمی پژوهشی تربیت بدنی

نگارش مقاله برای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی به معنای ارائه یافتن مطالعات تحقیقاتی و فهمیده های جدید درباره تربیت بدنی است. در این نوع مقالات، محققان با استفاده از روش های تحقیقاتی مختلف، پرسش های پژوهشی خود را بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را با استفاده از آمار و داده های رقمی تحلیل می‌کنند. این نوع مقالات شامل عناصری مانند مقدمه، روش شناسی، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع است. مقالات علمی پژوهشی در حوزه تربیت بدنی، اهمیت زیادی برای جامعه علمی دارند زیرا نتایج و پیشرفت های حاصل از این تحقیقات، علاوه بر افزایش دانش علمی، می‌توانند در بهبود سلامت و عملکرد بدنی افراد نقش موثری داشته باشند.

برای تأسیس ژورنال اسکوپوس و ثبت ژورنال ISI از این مطالب دیدن نمائید.

لیست مجلات مورد تأیید تربیت بدنی

تربیت بدنی یک حوزه مهم در علوم ورزشی است که به بررسی و تحلیل فعالیت‌های بدنی و تأثیر آنها بر سلامت و عملکرد بدن می‌پردازد. برای ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی به عنوان یک منبع اصلی برای انتشار مقالات علمی در این زمینه شناخته می‌شوند. در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی، “Journal of Sports Sciences” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلفی مانند عملکرد بدن، تمرینات ورزشی، تغذیه و سلامت بدن می‌پردازد. مقالات این مجله توسط محققان و دانشمندان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی را در این زمینه منتشر می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور از این مطلب دیدن نمائید.

مجله دیگری که در لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی قرار دارد، “Journal of Exercise Science & Fitness” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند تمرینات ورزشی، تأثیر آنها بر سلامت و عملکرد بدن، تغذیه و تمرینات ورزشی در بیماری‌ها می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات مفیدی درباره تمرینات ورزشی و تأثیر آنها بر سلامت بدن ارائه می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات دامپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله دیگری که در لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی قرار دارد، “International Journal of Sports Physiology and Performance” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند عملکرد بدن، تمرینات ورزشی، تغذیه و تأثیر آنها بر عملکرد ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان در حوزه ورزش و تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات مفیدی درباره بهبود عملکرد ورزشی و تأثیر تمرینات ورزشی بر آن ارائه می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات ریاضی از این مطلب دیدن نمائید.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی پرداختیم. این مجلات شامل “Journal of Sports Sciences”، “Journal of Exercise Science & Fitness” و “International Journal of Sports Physiology and Performance” هستند. هر یک از این مجلات به بررسی موضوعات مختلفی در حوزه تربیت بدنی می‌پردازند و مقالات ارائه شده در آنها توسط متخصصان و پژوهشگران در این زمینه نوشته می‌شوند. این مجلات به خوانندگان خود اطلاعات مفیدی درباره تمرینات ورزشی، تأثیر آنها بر سلامت و عملکرد بدن و بهبود عملکرد ورزشی ارائه می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات روانشناسی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. این مجله به منظور ارائه مطالب علمی و پژوهشی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. در این مقاله، لیستی از مجلات دیگر در رشته تربیت بدنی نیز معرفی خواهد شد.

برای مشاهده لیست مجلات برق از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته می‌شود. این مجله در طول سال‌ها توانسته است مقالات با کیفیت و مطالب مفیدی را در این حوزه منتشر کند.

برای مشاهده لیست مجلات مکانیک از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور معمول مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی، تمرینات ورزشی و تربیت بدنی، تحلیل عملکرد ورزشی و موضوعات مرتبط دیگر منتشر می‌کند. این مجله به دنبال ارائه مطالبی است که به خوانندگان کمک کند تا درک بهتری از علوم ورزشی و تربیت بدنی پیدا کنند و از آن در عمل خود بهره‌برداری کنند.

برای مشاهده لیست مجلات عمران از این مطلب دیدن نمائید.

علاوه بر مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، در رشته تربیت بدنی مجلات دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به علاقه‌مندان به این حوزه کمک کنند. برخی از این مجلات عبارتند از:

برای مشاهده لیست مجلات معماری از این مطلب دیدن نمائید.

1. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران: این مجله به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در ایران شناخته می‌شود. این مجله مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله تربیت بدنی، علوم ورزشی، تمرینات ورزشی و موضوعات مرتبط دیگر منتشر می‌کند.

2. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی آمریکا: این مجله به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در آمریکا شناخته می‌شود. این مجله مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی و موضوعات مرتبط دیگر منتشر می‌کند.

3. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی اروپا: این مجله به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اروپا شناخته می‌شود. این مجله مقالاتی را در زمینه‌های مختلفی از جمله تربیت بدنی، علوم ورزشی، تمرینات ورزشی و موضوعات مرتبط دیگر منتشر می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

در نهایت، این مجلات علمی پژوهشی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی به علاقه‌مندان به این حوزه امکان می‌دهند تا به روزرسانی‌های جدید در این زمینه دسترسی پیدا کنند و از آنها بهره‌برداری کنند. این مجلات به عنوان منابع اطلاعاتی قابل اعتماد و معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی محسوب می‌شوند و می‌توانند به توسعه دانش و پژوهش در این حوزه کمک کنند.

برای مشاهده لیست مجلات محیط زیست از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در این رشته، مقالاتی با محتوای علمی و پژوهشی ارائه می‌دهد.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و از آن زمان تاکنون به انتشار مقالات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. این مجله به صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود و هر شماره آن شامل مقالاتی با موضوعات متنوع در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه شهید بهشتی از این مطلب دیدن نمائید.

مقالات ارائه شده در این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی نوشته می‌شوند. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و دانشجویان در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین صنعت ورزشی عمل می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه تهران از این مطلب دیدن نمائید.

مقالات ارائه شده در این مجله شامل موضوعات متنوعی مانند فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی، تربیت بدنی در سنین مختلف، تمرینات ورزشی، تحلیل عملکرد ورزشی و سایر موضوعات مرتبط است. این مقالات با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و با استناد به منابع علمی قوی نوشته می‌شوند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه آزاد از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته شده است. این مجله با انتشار مقالات با کیفیت و محتوای علمی قوی، به ترویج دانش و پژوهش در این حوزه کمک می‌کند. همچنین، این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بهبود کیفیت تحقیقات و ارتقای سطح علمی در این رشته کمک می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه اصفهان از این مطلب دیدن نمائید.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با انتشار مقالات با محتوای علمی و پژوهشی، به عنوان یک منبع ارزشمند در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته شده است. این مجله با انتشار مقالاتی با کیفیت و محتوای علمی قوی، به ترویج دانش و پژوهش در این حوزه کمک می‌کند و بهبود کیفیت تحقیقات و ارتقای سطح علمی در این رشته را تسهیل می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات انجمن های علمی ایران از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. این مجله به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. در این مقاله، لیستی از مجلات دیگر در رشته تربیت بدنی نیز معرفی خواهد شد.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته شده است. این مجله به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. مقالات ارسالی به این مجله باید دارای کیفیت عالی و مبتنی بر تحقیقات علمی باشند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های مختلفی از جمله تربیت بدنی، علوم ورزشی، تغذیه و سلامت، فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی و تحقیقات ورزشی فعالیت می‌کند. این مجله به تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی امکان انتشار مقالات خود را می‌دهد.

علاوه بر مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، لیستی از مجلات دیگر در رشته تربیت بدنی نیز وجود دارد که می‌تواند به پژوهشگران و دانشجویان در انتشار مقالات خود کمک کند. برخی از این مجلات عبارتند از:

1. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
2. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز
3. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
4. مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

این مجلات نیز همانند مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، به ترویج تحقیقات علمی و ارتقاء دانش در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازند.

در نهایت، این مجلات علمی پژوهشی در رشته تربیت بدنی امکان انتشار مقالات با کیفیت و مبتنی بر تحقیقات علمی را به پژوهشگران و دانشجویان می‌دهند. این امکان به آن‌ها کمک می‌کند تا نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند و در ارتقاء دانش و توسعه حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی سهمی داشته باشند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. این مجله به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. مقالات منتشر شده در این مجله توسط پژوهشگران و دانشمندان برجسته در این حوزه تهیه و ارائه می‌شوند.

این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته می‌شود. مقالات منتشر شده در این مجله شامل نتایج تحقیقات اصلی، مروری، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر می‌شوند. همچنین، این مجله به مقالاتی که در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی از جنبه‌های مختلف مانند فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی و تکنولوژی ورزشی تأثیرگذاری دارند، توجه ویژه‌ای می‌کند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور ارتقاء کیفیت مقالات و افزایش تأثیر آن‌ها در جامعه علمی، از یک فرآیند داوری دقیق و حرفه‌ای استفاده می‌کند. مقالات ارسالی به این مجله توسط داوران حرفه‌ای و متخصص در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی و ارزیابی می‌شوند. این فرآیند داوری باعث می‌شود که مقالات منتشر شده در این مجله دارای کیفیت عالی و قابل اعتماد باشند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از مجلات برجسته در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته می‌شود. این مجله به دلیل تمرکز بر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر، توانسته است جایگاه خود را در جامعه علمی به‌دست آورد. از طریق این مجله، پژوهشگران و دانشمندان می‌توانند نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند و به ارتقاء دانش در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کنند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته می‌شود. این مجله با انتشار مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی، به ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در این حوزه کمک می‌کند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. این مجله به منظور ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. در این مقاله، به بررسی این مجله و معرفی آن به عنوان یکی از منابع مهم برای پژوهشگران و دانشجویان در رشته تربیت بدنی می‌پردازیم.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی شناخته می‌شود. این مجله با هدف ارتقاء دانش و ترویج تحقیقات علمی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی تأسیس شده است. مقالات منتشر شده در این مجله، توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به عنوان منابع مهمی برای پژوهشگران و دانشجویان در رشته تربیت بدنی محسوب می‌شوند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر می‌کند. این مقالات شامل تحقیقات اصلی، مروری، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر می‌باشند. همچنین، مجله به منظور افزایش دسترسی به مقالات علمی، از سیستم دو نفری برای بازبینی مقالات استفاده می‌کند. این سیستم به ارزیابی دقیق‌تر و بهبود کیفیت مقالات کمک می‌کند.

مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان یکی از منابع مهم برای پژوهشگران و دانشجویان در رشته تربیت بدنی شناخته می‌شود. این مجله به عنوان یک راهنمای معتبر برای انتخاب موضوعات پژوهشی و مطالعاتی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی عمل می‌کند. همچنین، مقالات منتشر شده در این مجله، به عنوان منابع معتبری برای استناد و ارجاع در سایر تحقیقات و مطالعات در این حوزه استفاده می‌شوند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با انتشار مقالات علمی و ترویج تحقیقات در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نقش مهمی در ارتقاء دانش و توسعه این حوزه ایفا می‌کند. این مجله با استفاده از سیستم دو نفری برای بازبینی مقالات، به ارزیابی دقیق‌تر و بهبود کیفیت مقالات کمک می‌کند. به همین دلیل، مجله علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان یکی از منابع مهم برای پژوهشگران و دانشجویان در رشته تربیت بدنی توصیه می‌شود.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی یکی از رشته‌های علمی است که به بررسی و تحلیل فعالیت‌های بدنی و ورزشی انسان می‌پردازد. این رشته در حوزه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی و آموزش و پرورش فعالیت می‌کند. برای ارتقای سطح دانش در این رشته، مطالعه مقالات علمی پژوهشی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در حوزه تربیت بدنی می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، “Journal of Sports Sciences” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلفی از جمله عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی، تغذیه و تأثیر آن بر عملکرد ورزشکاران می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و معتبریت بالایی دارند.

مجله دیگری که در حوزه تربیت بدنی معتبر است، “International Journal of Sports Physiology and Performance” است. این مجله به بررسی عملکرد بدنی و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان برجسته در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و نتایج تحقیقات جدید و مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند.

مجله “Sports Medicine” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند آسیب‌شناسی ورزشی، تغذیه و مکمل‌های ورزشی، تمرینات ورزشی و تأثیر آنها بر عملکرد ورزشکاران می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان برجسته در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند.

مجله “Journal of Strength and Conditioning Research” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه تربیت بدنی است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند تمرینات قدرتی، تمرینات ترکیبی، تمرینات هوازی و تأثیر آنها بر عملکرد ورزشکاران می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان برجسته در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در حوزه تربیت بدنی پرداختیم. این مجلات شامل “Journal of Sports Sciences”، “International Journal of Sports Physiology and Performance”، “Sports Medicine” و “Journal of Strength and Conditioning Research” هستند. این مجلات توسط پژوهشگران و متخصصان برجسته در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین دستاوردها و تحقیقات در حوزه تربیت بدنی دسترسی پیدا کنید.

لیست مجلات رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی یکی از رشته‌های علمی است که به بررسی و تحلیل فعالیت‌های بدنی و ورزشی انسان می‌پردازد. این رشته در حوزه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی و تحلیل حرکت فعالیت می‌کند. برای ارتقای دانش در این رشته، مجلات علمی پژوهشی معتبری وجود دارند که مقالات و پژوهش‌های جدید را در این حوزه منتشر می‌کنند.

یکی از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی، “Journal of Sports Sciences” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلفی از جمله عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی، تغذیه ورزشی و روانشناسی ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط محققان و دانشمندان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و پژوهش‌ها را در این زمینه منتشر می‌کند.

مجله دیگری که در رشته تربیت بدنی شهرت دارد، “Sports Medicine” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند آسیب‌شناسی ورزشی، ترمیم‌بخشی ورزشی، داروشناسی ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند.

مجله “International Journal of Sports Physiology and Performance” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند فیزیولوژی ورزشی، تمرینات ورزشی، تغذیه ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از محققان و دانشمندان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات جدید و کاربردی را ارائه می‌دهند.

مجله “Journal of Strength and Conditioning Research” نیز یکی از مجلات مهم در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند قدرت و تحمل بدنی، تمرینات ورزشی، تغذیه ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند.

در نهایت، مجله “Journal of Applied Physiology” نیز یکی از مجلات مهم در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند فیزیولوژی ورزشی، تمرینات ورزشی، تغذیه ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از محققان و دانشمندان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان خود اطلاعات جدید و کاربردی را ارائه می‌دهند.

در این مقاله، به معرفی و بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته تربیت بدنی پرداختیم. این مجلات به خوانندگان خود اطلاعات جدید و کاربردی را ارائه می‌دهند و مقالات و پژوهش‌های برجسته را در این حوزه منتشر می‌کنند. با مطالعه این مجلات، می‌توانید به روزترین تحقیقات و پژوهش‌ها در رشته تربیت بدنی دسترسی داشته باشید و دانش خود را در این حوزه ارتقا دهید.

نشریات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی یکی از رشته‌های علمی است که به بررسی و تحلیل عوامل مختلفی که بر روی فعالیت‌های بدنی و ورزشی تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد. این رشته علمی به منظور ارتقای سلامت و بهبود عملکرد بدنی افراد، به تحقیقات و پژوهش‌های متعددی نیاز دارد. بنابراین، وجود نشریات علمی پژوهشی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از نشریات علمی پژوهشی در رشته تربیت بدنی می‌پردازیم. این نشریات، منابعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به این حوزه هستند و می‌توانند به آن‌ها در گسترش دانش و اطلاعات کمک کنند.

یکی از نشریات معتبر در رشته تربیت بدنی، “Journal of Sports Sciences” است. این نشریه، مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلفی از جمله علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی و روانشناسی ورزشی را منتشر می‌کند. مقالات این نشریه توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند.

نشریه “Sports Medicine” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این نشریه به بررسی مسائل مرتبط با پزشکی ورزشی، توانبخشی ورزشی، آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات ورزشی می‌پردازد. مقالات این نشریه توسط پزشکان و متخصصان ورزشی نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی درباره روش‌های درمانی و تمرینات مناسب برای بهبود عملکرد بدنی و جلوگیری از آسیب‌های ورزشی ارائه می‌دهند.

نشریه “Journal of Exercise Science and Fitness” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در این حوزه است. این نشریه به بررسی مسائل مرتبط با علوم ورزشی، تمرینات ورزشی و تغذیه ورزشی می‌پردازد. مقالات این نشریه توسط پژوهشگران و متخصصان در زمینه تربیت بدنی و ورزش نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی درباره روش‌های تمرینی و تغذیه‌ای برای بهبود عملکرد بدنی و افزایش سلامتی ارائه می‌دهند.

در این مقاله، به معرفی سه نشریه علمی پژوهشی در رشته تربیت بدنی پرداختیم. این نشریات، منابعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه هستند و می‌توانند به آن‌ها در گسترش دانش و اطلاعات کمک کنند. با مطالعه مقالات این نشریات، می‌توانید به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه تربیت بدنی دسترسی پیدا کنید و از آن‌ها برای بهبود عملکرد بدنی و افزایش سلامتی خود بهره‌برداری کنید.

نحوه چاپ مقاله رشته تربیت بدنی

چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی یکی از مراحل مهم در انتشار نتایج تحقیقات علمی است. در این مقاله، نحوه چاپ مقاله در این نشریات را بررسی خواهیم کرد.

اولین مرحله در چاپ مقاله، انتخاب نشریه مناسب است. برای این منظور، باید به موضوع مقاله و همچنین محتوای نشریه توجه کنید. انتخاب نشریه‌ای که به موضوع مقاله شما مرتبط باشد و دارای سابقه علمی قوی باشد، می‌تواند به شما در انتشار مقاله کمک کند.

بعد از انتخاب نشریه، باید به دستورالعمل های نشریه مراجعه کنید. هر نشریه دستورالعمل های خاص خود را برای نویسندگان دارد که باید به آنها پایبند باشید. این دستورالعمل ها شامل قالب نوشتاری، تعداد کلمات، نحوه نوشتن مراجع و سایر موارد است.

بعد از مطالعه دستورالعمل ها، باید مقاله خود را آماده کنید. این شامل نوشتن مقدمه، روش‌شناسی، نتایج و بحث است. در مقدمه، باید موضوع مقاله را معرفی کنید و اهمیت آن را برجسته کنید. در روش‌شناسی، باید روش تحقیق و ابزارهای استفاده شده را توضیح دهید. در نتایج، باید نتایج تحقیق خود را به صورت دقیق و شفاف ارائه کنید و در بحث، باید نتایج را تفسیر کنید و با مطالعات قبلی مقایسه کنید.

بعد از آماده کردن مقاله، باید آن را به نشریه ارسال کنید. برخی از نشریات امکان ارسال آنلاین مقاله را فراهم می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از ارسال ایمیل یا پستی استفاده می‌کنند. در هر صورت، باید اطلاعات مربوط به نویسندگان، عنوان مقاله و سایر اطلاعات مورد نیاز را به دقت وارد کنید.

بعد از ارسال مقاله، نشریه آن را بررسی خواهد کرد. این شامل بررسی اصالت و اعتبار مقاله، تطابق با دستورالعمل ها و ارزیابی توسط داوران است. در صورتی که مقاله شما پذیرفته شود، باید هزینه چاپ را پرداخت کنید و در صورتی که رد شود، می‌توانید آن را به نشریه دیگری ارسال کنید.

در نهایت، پس از چاپ مقاله، باید آن را به دقت مطالعه کنید و از صحت و سلامت آن اطمینان حاصل کنید. همچنین، باید مقاله خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا دیدگاه های آنها را دریافت کنید و از طریق بحث و تبادل نظر، به بهبود مقاله خود بپردازید.

در نهایت، چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی رشته تربیت بدنی یک فرآیند زمان‌بر و پیچیده است. اما با رعایت دستورالعمل ها و توجه به جزئیات، می‌توانید مقاله خود را با موفقیت چاپ کنید و نتایج تحقیقات خود را به اشتراک بگذارید.

معرفی مجلات ISI رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی یکی از رشته‌های علمی است که به بررسی و تحلیل فعالیت‌های بدنی و ورزشی انسان می‌پردازد. این رشته در حوزه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی و آموزش و پرورش فعالیت می‌کند. برای ارتقای دانش در این رشته، مجلات علمی پژوهشی معتبری وجود دارند که مقالات و تحقیقات جدید را در این حوزه منتشر می‌کنند.

یکی از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی، مجله “Journal of Sports Sciences” است. این مجله تحت نظارت یکی از بزرگترین سازمان‌های علمی جهان، یعنی “International Society of Sports Sciences” (ISSS) قرار دارد. مقالات این مجله به طور گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف تربیت بدنی از جمله عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی، تغذیه و روانشناسی ورزشی منتشر می‌شوند.

مجله “Sports Medicine” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی مسائل مرتبط با بهبود عملکرد ورزشی، پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و توسعه تکنیک‌های جدید در ورزش می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند.

مجله “Exercise and Sport Sciences Reviews” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی مسائل مرتبط با عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی و تغذیه ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به طور گسترده‌ای در جامعه علمی تربیت بدنی شناخته شده است.

مجله “Medicine and Science in Sports and Exercise” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی مسائل مرتبط با عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی و تغذیه ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به طور گسترده‌ای در جامعه علمی تربیت بدنی شناخته شده است.

در نهایت، مجله “Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته تربیت بدنی است. این مجله به بررسی مسائل مرتبط با عملکرد بدنی، تمرینات ورزشی و تغذیه ورزشی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان در حوزه تربیت بدنی نوشته می‌شوند و به طور گسترده‌ای در جامعه علمی تربیت بدنی شناخته شده است.

در این مقاله، به معرفی چند مجله علمی پژوهشی معتبر در رشته تربیت بدنی پرداختیم. این مجلات از طریق انتشار مقالات و تحقیقات جدید، به ارتقای دانش در این حوزه کمک می‌کنند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روز باشید و در زمینه تربیت بدنی بهترین تصمیم‌ها را بگیرید.

نحوه نگارش مقاله رشته تربیت بدنی

نگارش مقاله در رشته تربیت بدنی یک فرآیند حیاتی است که نیازمند رعایت قوانین و روش‌های خاصی است. در این مقاله، به بررسی نحوه نگارش مقاله در رشته تربیت بدنی می‌پردازیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا مقاله‌های علمی پژوهشی خود را به درستی و با کیفیت بالا بنویسید.

ابتدا، برای نگارش مقاله خود، باید یک عنوان مناسب انتخاب کنید. عنوان باید مختصر و مفید باشد و موضوع اصلی مقاله را به خواننده معرفی کند. همچنین، باید از عبارات انتقالی استفاده کنید تا جریان مقاله را به خواننده نشان دهید. به عنوان مثال، “در این مقاله، به بررسی روش‌های تمرینات تربیت بدنی در کاهش وزن می‌پردازیم” یا “در این بخش، به بررسی تأثیر تمرینات تربیت بدنی بر بهبود عملکرد ورزشکاران می‌پردازیم”.

بعد از عنوان، باید با یک خلاصه مقدمه شروع کنید. در این قسمت، موضوع مقاله را معرفی کنید و اهمیت آن را برجسته کنید. همچنین، باید سوالات پژوهشی و فرضیات خود را مطرح کنید. به عنوان مثال، “تربیت بدنی یکی از عوامل مهم در بهبود سلامتی و کاهش خطر بیماری‌های مزمن است. در این مقاله، به بررسی تأثیر تمرینات تربیت بدنی بر بهبود عملکرد قلبی-عروقی و کاهش خطر بیماری‌های قلبی می‌پردازیم. فرضیه ما این است که تمرینات تربیت بدنی منجر به بهبود عملکرد قلبی-عروقی و کاهش خطر بیماری‌های قلبی می‌شود”.

سپس، باید به بررسی مروری از مطالعات قبلی در این زمینه بپردازید. در این قسمت، می‌توانید به نتایج و یافته‌های مطالعات قبلی اشاره کنید و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را بررسی کنید. همچنین، می‌توانید به نیازمندی‌های تحقیقاتی جدید اشاره کنید و توجیه کنید که چرا تحقیق خود را انجام داده‌اید.

در ادامه، باید روش تحقیق خود را شرح دهید. در این قسمت، باید به جزئیات مربوط به طراحی تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری استفاده شده پرداخته شود. همچنین، باید به ابزارهای استفاده شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره کنید.

در بخش بعدی، باید نتایج تحقیق خود را گزارش کنید. در این قسمت، می‌توانید به صورت گرافیکی یا جدولی نتایج را نشان دهید و توضیح دهید که چگونه این نتایج با فرضیات شما همخوانی دارند یا ندارند.

در انتها، باید به بحث و نتیجه‌گیری بپردازید. در این قسمت، باید نتایج خود را با مطالعات قبلی مقایسه کنید و توضیح دهید که چگونه نتایج شما به فهم ما درباره موضوع کمک می‌کنند. همچنین، باید به محدودیت‌های تحقیق خود اشاره کنید و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه دهید.

در نهایت، باید منابع استفاده شده در مقاله را ذکر کنید. این بخش باید به صورت فهرستی از منابع باشد که در آن باید نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار و شماره صفحات ذکر شود.

در این مقاله، به بررسی نحوه نگارش مقاله در رشته تربیت بدنی پرداختیم. امیدواریم که این راهنما به شما کمک کند تا مقاله‌های علمی پژوهشی خود را به درستی و با کیفیت بالا بنویسید. با رعایت قوانین و روش‌های نگارش، می‌توانید به عنوان یک نویسنده معتبر در زمینه تربیت بدنی شناخته شوید.

5/5 - (2 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.