مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است.

مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند. این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، به انتقال دانش و اطلاعات جدید در زمینه تربیت بدنی کمک می‌کنند. در این مقاله، به تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی و نقش آنها در توسعه علمی این حوزه می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی

در این بخش، به تحلیل محتوای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی می‌پردازیم. این تحلیل شامل بررسی روند پژوهش‌ها و موضوعات مورد بررسی در این مجلات است. بر اساس آمارها و داده‌های موجود، می‌توانیم ببینیم که در چه زمینه‌هایی تحقیقات بیشتری انجام شده است و موضوعاتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این تحلیل می‌تواند به محققان و دانشجویان در انتخاب موضوعات پژوهشی کمک کند و همچنین به تعیین جهت‌گیری تحقیقات آینده در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فیزیک، فتونیک و اپتیک از این لینک دیدن نمائید.

نقش مجلات علمی پژوهشی در توسعه علمی تربیت بدنی

در این بخش، به بررسی نقش مجلات علمی پژوهشی در توسعه علمی تربیت بدنی می‌پردازیم. این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، به انتقال دانش و اطلاعات جدید در زمینه تربیت بدنی کمک می‌کنند. این مقالات با ارائه نتایج تحقیقات جدید و ایده‌های نوین، به توسعه علمی این حوزه کمک می‌کنند. همچنین، این مجلات با انتشار مقالات پژوهشی، به ارتقای سطح دانش و تخصص محققان و دانشجویان در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی ترویجی از این لینک دیدن نمائید.

چاپ مقاله تربیت بدنی در مجله علمی پژوهشی

در این بخش، به بررسی چاپ مقاله تربیت بدنی در مجلات علمی پژوهشی می‌پردازیم. چاپ مقاله در یک مجله علمی پژوهشی، به محققان و دانشجویان فرصتی می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نظرات و پیشنهادات آنها بهره‌برداری کنند. همچنین، چاپ مقاله در یک مجله علمی پژوهشی، به محققان فرصتی می‌دهد تا شهرت و شناخت بیشتری در حوزه تربیت بدنی کسب کنند و به عنوان متخصصان معتبری در این حوزه شناخته شوند.

مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی با انتشار مقالات پژوهشی و علمی، نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند. تحلیل محتوای این مجلات می‌تواند به محققان و دانشجویان در انتخاب موضوعات پژوهشی کمک کند و همچنین به تعیین جهت‌گیری تحقیقات آینده در حوزه تربیت بدنی کمک می‌کند. همچنین، چاپ مقاله در این مجلات، به محققان فرصتی می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نظرات و پیشنهادات آنها بهره‌برداری کنند. بنابراین، مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی نقش بسیار مهمی در توسعه علمی این حوزه دارند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی فلسفه از این مطلب بازدید نمائید.

نگارش مقاله علمی پژوهشی تربیت بدنی

نگارش مقاله برای مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی به معنای ارائه یافتن مطالعات تحقیقاتی و فهمیده های جدید درباره تربیت بدنی است. در این نوع مقالات، محققان با استفاده از روش های تحقیقاتی مختلف، پرسش های پژوهشی خود را بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را با استفاده از آمار و داده های رقمی تحلیل می‌کنند. این نوع مقالات شامل عناصری مانند مقدمه، روش شناسی، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع است. مقالات علمی پژوهشی در حوزه تربیت بدنی، اهمیت زیادی برای جامعه علمی دارند زیرا نتایج و پیشرفت های حاصل از این تحقیقات، علاوه بر افزایش دانش علمی، می‌توانند در بهبود سلامت و عملکرد بدنی افراد نقش موثری داشته باشند.

برای تأسیس ژورنال اسکوپوس و ثبت ژورنال ISI از این مطالب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی مورد تائید وزارتین

لیست نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی رشته تربیت بدنی مورد تائید وزارتین در زیر آمده است.

مطالعات طب ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت منابع انسانی در ورزش

دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

علوم زیستی ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

روانشناسی ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
ISC
magiran

مطالعات روانشناسی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
SID

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مدیریت ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش در توانبخشی ورزشی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مدیریت و توسعه ورزش

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
ISC

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

Journal of Advanced Sport Technology

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

دانشگاه پیام نور
علمی ترویجی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: doi

طب ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: noormags publons

Journal of New Studies in Sport Management (JNSSM)

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI EBSCO

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

Research in Sport Management and Marketing

دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

مطالعات مدیریت ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC

رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Publons

پژوهش در ورزش تربیتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علمی پژوهشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: jref noormags ensani
5/5 - (2 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.