مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر

مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی که مورد تایید وزارت علوم هستند، در این مطلب لیست شده است. اگر رشته شما برق یا کامپیوتر بوده و مقاله خود را به فارسی نوشته‌اید، شما می‌توانید یکی از ژورنال‌های معتبر در رشته برق و کامپیوتر را که در جدول زیر ارائه شده انتخاب کنید. سپس به سایت مجله مراجعه کرده و مقاله خود را سابمیت کنید.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی مورد تائید وزارت علوم

رادار

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ACADEMIA

AUT Journal of Modeling and Simulation

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia

AUT Journal of Electrical Engineering

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: SCImago Journal Rank

مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor Doi

ماشین بینایی و پردازش تصویر

انجمن علمی ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
فناوری اطلاعات
CIVILICA
ISC
magiran
SID

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia RICeST

هوش محاسباتی در مهندسی برق

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco publons

مهندسی برق و الکترونیک ایران

انجمن علمی برق و الكترونیك ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

روشهای هوشمند در صنعت برق

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه نجف آباد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Publons

Journal of Information Systems and Telecommunication

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
فناوری اطلاعات
ISC
magiran
Scopus
SID

Journal of Algorithms and Computation

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
magiran
سایر ایندکس ها: Academia penprofile Linkedin

Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Master List
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD SRT

Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
JCR
Scopus
سایر ایندکس ها: Naver CNPIEC CNKI

عصر برق

انجمن علمی مهندسی برق و الكترونیك ایران
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
ISC

International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکزی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN Portal MSRT

فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- مرکز تحقیقات کاربردی فاوا
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

علوم رایانش و فناوری اطلاعات

انجمن علمی کامپیوتر
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
ISC

پردازش علائم و داده ها

پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
SID

Journal of Communication Engineering

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Artificial Intelligence and Data Mining

دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Impactio AcademicKeys

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
ISC
magiran

مهندسی پزشکی زیستی

انجمن علمی مهندسی پزشكی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی
ISC
magiran
SID

Journal of Operation and Automation in Power Engineering

دانشگاه محقق اردبیلی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: OCLC PUBLONS

Journal of Computing and Security

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT

علوم رایانشی

انجمن علمی انفورماتیك ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
فناوری اطلاعات
ISC
magiran

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
ISC
SID

محاسبات نرم

دانشگاه کاشان
علمی ترویجی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Publons DOI

مهندسی برق دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: iranipa

Scientia Iranica

دانشگاه صنعتی شریف
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
ISC
JCR
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Compendex EBSCO Information Services Elsevier Science

Progress in Biomaterials

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران مرکز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Naver CNPIEC CLOCKSS

صنایع الکترونیک

شرکت صاایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
ISC
magiran
SID

Journal of Computer and Knowledge Engineering

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
سایر ایندکس ها: cope

The ISC International Journal of Information Security

انجمن علمی رمز ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Publons dblp

مهندسی برق مدرس

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
ISC
magiran
SID

رایانش نرم و فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Majlesi Journal of Electrical Engineering

دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مجلسی
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: CNKI Ebsco MSRT

International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT RICeST

الکترو مغناطیس کاربردی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST ACADEMIA MENDELEY

Journal of Energy Management and Technology

انجمن علمی انرژی ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
DOAJ
Google Scholar
ISC

Journal on Computer Science and Engineering

انجمن علمی کامپیوتر
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Scopus

فرماندهی و کنترل

انجمن علمی فرماندهی، کنترل، مخابرات، كامپیوتر و اطلاعات ایران
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
SID
سایر ایندکس ها: samimnoor

International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization

دانشگاه سیستان و بلوچستان
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons

پردازش سیگنال پیشرفته

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
فنی و مهندسی
برق و کامپیوتر
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ROAD

جدول مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر را برای خود ذخیره کنید تا در مواقع لزوم به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انجام شبیه سازی مقالات برق با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر چگونه است؟

رشته های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر متقاضیان زیادی برای مهاجرت تحصیلی به خارج از کشور دارند. این رشته ها از آنجایی که پایه و اساس پیشرفت تکنولوژی را شکل می دهند خواهان زیادی در کشورهای توسعه یافته دارند. ارائه مقالات و تحقیقات با موضوعات جذاب، خلاقانه و سطح علمی بالا در زمینه مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر می تواند شانس شما را به عنوان دانشجوی مهندسی برق یا مهندسی کامپیوتر برای اخذ پذیرش دانشگاه های معتبر خارجی بالا ببرد. به شرطی که مقاله تان در لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر به چاپ رسیده باشد.

برای مشاهده لیست  مجلات علمی پژوهشی مکانیک از این مطلب بازدید نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر شامل لیستی از ژورنال های معتبر فعال در این حیطه می باشد که معمولا معتبرترین نمایه ها یا ایندکس ها را به خود اختصاص می دهند و دارای ضریب تاثیر بالایی هستند. با این حال باید توجه کنید که هر مجله دارای اسکوپ مختص به خود می باشد بنابراین برای چاپ موفقیت آمیز مقالات تان در این ژورنال ها باید حتما از منطبق بودن حوزه تحقیق با اسکوپ مجله مطمئن شوید.

برای انتخاب منطقی یک ژورنال از بین لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر باید به پارامترهایی چون نرخ SJR، نرخ Impact Factor، شاخص SNIP، شاخص IPP، شخص JRK، اسکوپ ژورنال، زبان ژورنال، رتبه علمی ژورنال و ایندکس ها دقت کنید. در این صورت است که می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

برای آگاهی از شرایط مقاله ژورنالی با شماره های درج شده تماس بگیرید.

طبیعی است که همه محققین تمایل به خلق رزومه ای قوی و حرفه ای داشته باشند. شما با بررسی این شاخص ها می توانید بهترین مجله علمی پژوهشی را از لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر انتخاب کنید و موفق به چاپ مقاله تان در مجله ای معتبر شوید.

لیست نشریات مورد تایید برق و کامپیوتر

اگر در مقطع ارشد و دکتری تحصیل می کنید یا قصد دارید برای اخذ پذیرش دانشگاه های معتبر خارجی اقدام کنید بهتر است از همین حالا به فکر ارائه مقالات ژورنالی در مجله های معتبر باشید. بسیار مهم است که مقاله تان را در لیست نشریات مورد تایید برق و کامپیوتر به چاپ برسانید. 

در انتخاب نشریات و مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر دقیق باشید و به اولین نشریه ای که رسیدید اعتماد بی جا نکنید. شما در واقع بعد از بررسی پارامترهای ذکر شده در بالا مجاز به ارسال مقاله و چاپ مقاله در مجله هستید.

مهندسی برق و کامپیوتر دارای زیرشاخه های فراوانی می باشد و می توانند به عنوان رشته های میان رشته ای با سایر رشته های فنی ارتباط بگیرند. بنابراین موضوع برای ارائه مقاله در این حیطه ها فراوان است. ژورنال های معتبر معمولا برای چاپ مقالات با محتوای جذاب و خلاقانه و سطح علی بالا بسیار مشتاق هستند.

لیست نشریات و مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر شامل لیستی از ژورنال های داخلی و خارجی در این رشته ها می باشد که دارای تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. بنابراین اگر نمی خواهید طعم تلخ ریجکت شدن پایان نامه تان یا درخواست پذیرش تان را بچشید حتما در نشریات معتبر اقدام به چاپ مقاله نمایید. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی ریاضی و آمار از این مطلب بازدید نمائید.

همانطور که گفته شد یکی از دلایل روشن برای معتبر بودن مجله بهره مندی از ایندکس های معتبری چون Scopus، ISI، ISC، WOK، Google Scholar، Magiran، Publons Academia، SID، DOAJ  و CIVILIKA می باشد. ما در وبسایت ژورنال یاب با آماده سازی لیست نشریات مورد تایید برق و کامپیوتر اطلاعاتی چون رتبه علمی مجله، نوع انتشار، صاحب امتیاز و ضریب پذیرش مقاله را در اختیار شما قرار داده ایم.

لیست مجلات وزارتین برق و کامپیوتر

برای اینکه بتوانید تایید اساتید حرفه ای و با تجربه دانشگاه های معتبر ایران را  مانند مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر کسب کنید لازم است که مقاله ای معتبر در لیست مجلات وزارتین برق و کامپیوتر به چاپ برسانید. هر چند که مقالات کنفرانسی ارج و قرب خود را دارند اما هرگز نمی توان اعتبار آن ها را با مقالات ژورنالی مقایسه کرد. 

در این مقاله می توانید با ویرایش نیتیو مقاله آشنا شوید.

رشته های برق و کامپیوتر جزو رشته هایی هستند که دارای مجلات تخصصی با اسکوپ های حرفه ای و یا پوشش دهی میان رشته ای می باشند. با این حال آنچه که در اعتبار پایان نامه شما تاثیر گذار است چاپ مقاله در لیست مجلات وزارتین برق و کامپیوتر می باشد. ما در ژورنال یاب به عنوان اولین و حرفه ای ترین سامانه یافتن مجلات معتبر پژوهشی این لیست را در رشته مهندسی برق و کامپیوتر در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر

رسیدن به جایگاه بالای علمی و رزومه سازی کار چندان ساده ای نیست ما اگر بتوانید موفق به رزومه سازی علمی شوید بی شک می توانید در پروژه های تحقیقاتی پر درآمد گامی ارزنده بردارید. چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر امتیاز مثبتی برای مهاجرت تحصیلی و اخذ پذیرش دانشگاه های معتبر خارجی، ارتقای رزومه علمی، ارتقای درجه جهت تدریس در دانشگاه و راهی برای دفاع از پایان نامه دانشگاهی می باشد.

برای مشاهده لیست مجلات هوش مصنوعی از این مطلب بازدید نمائید.

ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا با یافتن بهترین نشریه علمی پژوهشی معتبر موفق به چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر شوید. بهره مندی از ترجمه با کیفیت، منابع معتبر، نتایج دقیق علمی، انتخاب ژورنال با اسکوپ مرتبط، خلاقانه بودن و ارائه موضوعات نوین و مطابق با دانش روز همگی شانس شما را برای چاپ مقاله بالا می برد. کارشناسان ما در ژورنال یاب شما را در این مسیر یاری خواهند کرد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مواد و پلیمر از این مطلب بازدید نمائید.

 شما به عنوان فردی که در رشته مهندسی برق  یا کامپیوتر تحصیل کرده و قصد انجام پژوهش، نگارش مقاله و پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی دارد باید از آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه تخصصی مورد علاقه خود مانند مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر مطلع باشید.

برای مشاهده لیست نشریات علمی پژوهشی بین رشته ای فنی و مهندسی از این مطلب دیدن نمائید.

همچنین چاپ مقاله در مجلات پیرریویو (peer-reviewed) و مجلات علمی پژوهشی یک امتیاز بسیار ارزشمند برای همه افراد است؛ چراکه شما می‌توانید از نظر متخصصان رشته خود مطلع شده و با اصلاحاتی که انجام می‌دهید، می‌توانید کیفیت مقاله خود را افزایش دهید.

بنابراین اطلاع از لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر به دانشجویان و  پژوهشگران کمک می‌کند تا بتوانند دستاوردهای دیگر پژوهشگران را مطالعه کرده و مقالات خود را در مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم چاپ کنند.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کامپیوتر

در دنیای علم و پژوهش، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات دارند. برای پژوهشگران و دانشجویان رشته کامپیوتر، دسترسی به مجلات علمی پژوهشی مرتبط با این حوزه بسیار اساسی است. در این مقاله، به برخی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در رشته کامپیوتر اشاره خواهیم کرد.

یکی از مجلات معتبر در حوزه کامپیوتر، مجله ACM Transactions on Computer Systems است. این مجله توسط انجمن ACM (Association for Computing Machinery) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه سیستم‌های کامپیوتری را در بر می‌گیرد. مقالات این مجله توسط محققان برجسته و متخصصان حوزه کامپیوتر نوشته می‌شوند و مطالب آن بسیار آموزنده و جدید هستند.

برای یادگیری نحوه دریافت پذیرش مقاله برق در مجلات داخلی و خارجی  از این مطلب دیدن نمائید.

مجله IEEE Transactions on Computers نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته کامپیوتر است. این مجله توسط انجمن IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان حوزه کامپیوتر نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و نتایج پژوهشی را در این حوزه منتشر می‌کند.

برای یادگیری نحوه دریافت پذیرش مقاله الکترونیک در مجلات داخلی و خارجی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله Journal of Computer Science and Technology نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته کامپیوتر است. این مجله توسط دانشگاه صنعتی هوهای (Tsinghua University) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه علوم کامپیوتر را در بر می‌گیرد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان حوزه کامپیوتر نوشته می‌شوند و به تحقیقات جدید و نوآورانه در این حوزه توجه می‌کند.

برای یادگیری نحوه دریافت پذیرش مقاله مکانیک در مجلات داخلی و خارجی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله Computer Science Review نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته کامپیوتر است. این مجله توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه علوم کامپیوتر را در بر می‌گیرد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران برجسته و متخصصان حوزه کامپیوتر نوشته می‌شوند و به بررسی و بررسی کامل موضوعات مختلف در این حوزه می‌پردازد.

برای یادگیری نحوه دریافت پذیرش مقاله عمران در مجلات داخلی و خارجی از این مطلب دیدن نمائید.

در این مقاله، به برخی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در رشته کامپیوتر اشاره شد. این مجلات برای پژوهشگران و دانشجویان رشته کامپیوتر بسیار ارزشمند هستند و می‌توانند به آن‌ها در انتشار نتایج تحقیقات و به روزرسانی دانش در این حوزه کمک کنند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید با آخرین تحقیقات و نتایج پژوهشی در رشته کامپیوتر آشنا شوید و دانش خود را گسترش دهید.

برای یادگیری نحوه دریافت پذیرش مقاله مخابرات در مجلات داخلی و خارجی از این مطلب دیدن نمائید.

منظور از لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر چیست؟ رشته های برق و کامپیوتر دقیقا همان رشته هایی هستند که کشورهای توسعه یافته به واسطه تحقیقات در این حوزه ها به دستاوردهای نوین امروز دست یافته اند. رشد و توسعه در این حوزه می تواند جایگاه یک کشور را از لحاظ پیشرفت در عرصه تکنولوژی زیر و زبر کند. 

اگر به دنبال لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی صنایع می گردید این مطلب را مطالعه کنید.

از این رو دانشجویانی که در رشته های مهندسی کامپیوتر و برق تحصیل می کنند باید پویایی بالایی در عرصه تحقیقات و پژوهش مخصوصا مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر داشته باشند. ارائه مقالات تخصصی در لیست ژورنال های برق و کامپیوتر می تواند قدمی مثبت برای سرآغاز یک تحول اساسی در این عرصه باشد.

برای مشاهده لیست  مجلات علمی پژوهشی فیزیک از این مطلب بازدید نمائید.

رشته های برق و کامپیوتر از جمله رشته هایی هستند که دنیایی از موضوعات متنوع را می توان در حوزه های فعالیت آن ها مانند مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر کشف کرد. بنابراین هیچ گاه مرزهای علم و دانش در این رشته ها به بن بست نخواهد خورد. از یادگیری ماشین گرفته تا هوش مصنوعی و داده های حجیم و مدارهای کوانتومی همگی جزو موضوعات داغ روز هستند. 

شما با بررسی لیست ژورنال های برق و کامپیوتر می توانید به آمار خوبی در مورد ایندکس های نشریه، تعداد مقالات پذیرفته شده، ایمپکت فکتور، درصد پذیرش، سختگیری هیئت داوران و زمان پذیرش مقاله دست پیدا کنید. ما در ژورنال یاب به شما کمک می کنیم تا این اطلاعات دقیق و ضروری را از نشریات و مجلات علمی پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر استخراج کنید.

برای آشنایی بیشتر با ژورنال یاب  با ما در تماس باشید. 

Journal of Computer Science and Technology

مقاله زیر به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته کامپیوتر می‌پردازد. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به بررسی مختصری از هر یک از این مجلات پرداخته خواهد شد.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه شهید چمران اهواز از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات معتبر در زمینه کامپیوتر، “Journal of Computer Science and Technology” است. این مجله یکی از مجلات معتبر و برجسته در زمینه کامپیوتر است و مقالاتی در موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی، شبکه‌های کامپیوتری، برنامه‌نویسی و سیستم‌های توزیع شده را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر شناخته شده است.

مجله دیگری که در رشته کامپیوتر شناخته شده است، “ACM Transactions on Computer Systems” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند سیستم‌های عامل، طراحی سیستم‌های کامپیوتری و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های کامپیوتری می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده می‌شوند.

برای آموزش چاپ مقاله ISI رشته کامپیوتر از این مطلب دیدن نمایید.

مجله دیگری که در رشته کامپیوتر شناخته شده است، “IEEE Transactions on Computers” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند معماری کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های پیچیده می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده می‌شوند.

مجله دیگری که در رشته کامپیوتر شناخته شده است، “Journal of Artificial Intelligence Research” است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و پردازش زبان طبیعی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده می‌شوند.

در نهایت، مجله “Journal of Computer Vision and Image Understanding” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه کامپیوتر است. این مجله به بررسی موضوعاتی مانند بینایی ماشین، تشخیص الگو و پردازش تصویر می‌پردازد. مقالات این مجله نیز توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده می‌شوند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته کامپیوتر پرداختیم. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر شناخته شده‌اند. امیدواریم که این لیست به شما کمک کند تا به منابع مناسبی برای پژوهش‌های خود دسترسی پیدا کنید.

IEEE Transactions on Computers

IEEE Transactions on Computers یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در رشته کامپیوتر است. این مجله توسط IEEE Computer Society منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه‌های مختلف کامپیوتر و علوم کامپیوتر را در بر می‌گیرد.

برای چاپ مقاله در مجلات IEEE از این مطلب دیدن نمائید.

این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشمندان در زمینه کامپیوتر شناخته شده است. مقالات منتشر شده در این مجله توسط یک هیئت داوران متخصص ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مطالب ارائه شده دارای کیفیت عالی و اصالت علمی هستند.

IEEE Transactions on Computers به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به زمینه کامپیوتر بسیار مفید است. این مجله مقالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله سیستم‌های عامل، شبکه‌های کامپیوتری، الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی را پوشش می‌دهد.

مقالات منتشر شده در این مجله به طور معمول شامل مطالعات تجربی، تحلیل‌های نظری و پژوهش‌های نوین در زمینه کامپیوتر هستند. این مقالات به خوانندگان کمک می‌کنند تا با آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه کامپیوتر آشنا شوند.

با توجه به لحن نوشتن معتبر این مجله، مقالات منتشر شده در آن به طور کامل و دقیق توضیح داده می‌شوند. این مقالات به خوانندگان کمک می‌کنند تا مفاهیم پیچیده را درک کنند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

بنابراین، IEEE Transactions on Computers یک منبع بسیار ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر است. این مجله به طور مداوم به روزرسانی می‌شود و مقالات جدیدی را در زمینه کامپیوتر منتشر می‌کند. با مطالعه این مقالات، خوانندگان می‌توانند به روز باشند و در زمینه کامپیوتر بهترین عملکرد را داشته باشند.

Journal of Artificial Intelligence Research

مقاله زیر به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته کامپیوتر می‌پردازد. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، مجله Journal of Artificial Intelligence Research مورد بررسی قرار می‌گیرد.

Journal of Artificial Intelligence Research یکی از مجلات برجسته در زمینه هوش مصنوعی است. این مجله توسط جامعه بین‌المللی هوش مصنوعی منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه هوش مصنوعی و تکنیک‌های مرتبط با آن را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه هوش مصنوعی شناخته شده است.

مقالات منتشر شده در Journal of Artificial Intelligence Research به صورت داوری شده و با استفاده از روش‌های علمی و تحلیلی به بررسی موضوعات مختلف در زمینه هوش مصنوعی می‌پردازند. این مجله به عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد برای ارائه نتایج پژوهشی در زمینه هوش مصنوعی شناخته شده است.

مقالات منتشر شده در Journal of Artificial Intelligence Research به طور گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی از جمله یادگیری ماشین، استدلال، بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی و سیستم‌های توصیه‌گر مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجله به عنوان یک منبع جامع در زمینه هوش مصنوعی شناخته شده است و مقالات منتشر شده در آن توسط پژوهشگران و دانشجویان در سراسر جهان به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Journal of Artificial Intelligence Research به عنوان یک مجله آموزشی و اطلاعاتی در زمینه هوش مصنوعی، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با آخرین پیشرفت‌ها و تحقیقات در این حوزه آشنا شوند. این مجله با ارائه مقالاتی با کیفیت و معتبر، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا در جریان آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های هوش مصنوعی قرار بگیرند.

در نتیجه، Journal of Artificial Intelligence Research یکی از مجلات برجسته در زمینه هوش مصنوعی است که به عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر شناخته شده است. این مجله با ارائه مقالاتی با کیفیت و معتبر، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا در جریان آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های هوش مصنوعی قرار بگیرند.

International Journal of Computer Vision

مقاله زیر به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته کامپیوتر می‌پردازد. این مجلات به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این مجلات، International Journal of Computer Vision است.

International Journal of Computer Vision یکی از مجلات برجسته در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر است. این مجله توسط Springer منتشر می‌شود و مقالاتی در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه بینایی ماشین و تشخیص الگو را در بر می‌گیرد. این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه بینایی ماشین شناخته شده است.

مقالات منتشر شده در International Journal of Computer Vision به طور گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی از جمله تشخیص الگو، تشخیص چهره، تشخیص اشیا، تشخیص حرکت و تشخیص عملکرد سیستم‌های بینایی ماشین مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجله به عنوان یک پلتفرم برای انتشار نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه بینایی ماشین شناخته شده است.

مقالات منتشر شده در International Journal of Computer Vision توسط یک هیئت تحریریه متشکل از محققان برجسته در زمینه بینایی ماشین ارزیابی می‌شوند. این هیئت تحریریه از تخصص‌های مختلفی از جمله تشخیص الگو، تشخیص چهره، تشخیص اشیا و تشخیص حرکت تشکیل شده است. این ارزیابی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت و اعتبار علمی مقالات ارائه شده در این مجله انجام می‌شود.

با توجه به اهمیت بینایی ماشین در زمینه هوش مصنوعی و کامپیوتر، مجله International Journal of Computer Vision به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشجویان در این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد. این مجله به عنوان یک پلتفرم برای انتشار نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه بینایی ماشین شناخته شده است.

در نهایت، International Journal of Computer Vision به عنوان یکی از مجلات برجسته در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر شناخته شده است. این مجله به عنوان یک منبع اصلی برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه بینایی ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقالاتی در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه بینایی ماشین و تشخیص الگو را در بر می‌گیرد.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته الکترونیک

رشته الکترونیک یکی از حوزه‌های پربازده و پرکاربرد در علوم و فناوری است که در آن به مطالعه و تحقیق درباره الکترونیک و کاربردهای آن پرداخته می‌شود. این رشته در حوزه‌های مختلفی از جمله مخابرات، الکترونیک صنعتی، مدارهای مجتمع، سیستم‌های دیجیتال و سیستم‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع از جدیدترین پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی رشته الکترونیک می‌توانند به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرند.

در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی رشته الکترونیک می‌پردازیم. این مجلات با ارائه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف الکترونیک، به انتشار دستاوردهای جدید و پیشرفت‌های علمی در این حوزه کمک می‌کنند.

یکی از مجلات معتبر در رشته الکترونیک، مجله “IEEE Transactions on Electron Devices” است. این مجله که توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) منتشر می‌شود، مقالاتی در زمینه مدارهای الکترونیکی، سنسورها، تراشه‌های نیمه‌هادی و دستگاه‌های الکترونیکی را منتشر می‌کند.

مجله “Journal of Applied Physics” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته الکترونیک است. این مجله که توسط انجمن فیزیک آمریکا منتشر می‌شود، مقالاتی در زمینه فیزیک و مهندسی الکترونیک را منتشر می‌کند. این مجله به بررسی موضوعاتی از جمله مدارهای الکترونیکی، نانوالکترونیک، فیزیک نیمه‌هادی‌ها و مواد الکترونیکی می‌پردازد.

مجله “IEEE Transactions on Circuits and Systems” نیز یکی از مجلات مهم در رشته الکترونیک است. این مجله که توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) منتشر می‌شود، مقالاتی در زمینه مدارها و سیستم‌های الکترونیکی را منتشر می‌کند. این مجله به بررسی موضوعاتی از جمله مدارهای مجتمع، سیستم‌های دیجیتال و سیستم‌های هوشمند می‌پردازد.

مجله “Electronics Letters” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته الکترونیک است. این مجله که توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) منتشر می‌شود، مقالات کوتاه و پژوهشی در زمینه الکترونیک و مهندسی برق را منتشر می‌کند. این مجله به بررسی موضوعاتی از جمله مدارهای الکترونیکی، سنسورها و تراشه‌های نیمه‌هادی می‌پردازد.

در این مقاله، به معرفی چند مجله علمی پژوهشی در رشته الکترونیک پرداختیم. این مجلات با ارائه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف الکترونیک، به انتشار دستاوردهای جدید و پیشرفت‌های علمی در این حوزه کمک می‌کنند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روز باشید و از آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در رشته الکترونیک مطلع شوید.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر یکی از مجلات معتبر در حوزه الکترونیک و کامپیوتر است. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و پژوهش‌ها در زمینه الکترونیک و کامپیوتر تأسیس شده است. در این مقاله، به بررسی این مجله و محتوای آن خواهیم پرداخت.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه الکترونیک و کامپیوتر بسیار ارزشمند است. این مجله در هر شماره خود، مقالاتی با موضوعات متنوعی را منتشر می‌کند که شامل آخرین تحقیقات و نتایج پژوهش‌های انجام شده در این حوزه می‌شود.

محتوای این مجله شامل مقالات پژوهشی، مقالات بررسی‌های سیستماتیک، مقالات مروری و مقالات فنی است. این مقالات توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در حوزه الکترونیک و کامپیوتر نوشته می‌شوند و به منظور ارتقای دانش و توسعه صنعت الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر به دلیل داشتن یک هیئت تحریریه قوی و متخصص، توانسته است مقالات با کیفیت و معتبر را در اختیار خوانندگان خود قرار دهد. همچنین، این مجله دارای سیاست انتشار مقالات با بازبینی همتا (peer-review) است که به ارتقای کیفیت محتوا کمک می‌کند.

مقالات منتشر شده در این مجله به طور گسترده‌ای به موضوعاتی مانند طراحی و توسعه سخت‌افزارهای الکترونیکی، شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های توزیع شده، رایانش ابری، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، اینترنت اشیا و ارتباطات بی‌سیم می‌پردازند.

با توجه به اینکه مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر دارای رتبه‌بندی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر است، مقالات منتشر شده در این مجله به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد در حوزه الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای دانشجویان و پژوهشگران در حوزه الکترونیک و کامپیوتر، به عنوان یک راهنمایی برای انتخاب موضوع پژوهش و مطالعه عمیق‌تر در آن موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و کامپیوتر به عنوان یکی از مجلات برجسته در حوزه الکترونیک و کامپیوتر، توانسته است جایگاه خود را در این حوزه به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه برقرار کند.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و ارتباطات

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و ارتباطات یکی از مجلات معتبر در حوزه الکترونیک است که به بررسی و ارائه آخرین پیشرفت‌ها و تحقیقات در زمینه الکترونیک و ارتباطات می‌پردازد. این مجله با هدف ارتقای دانش و ترویج تحقیقات علمی در این حوزه، مقالاتی را در موضوعات مختلف از جمله الکترونیک دیجیتال، سیستم‌های ارتباطی، مدارهای مجتمع، سیستم‌های قدرت و سایر زمینه‌های مرتبط منتشر می‌کند.

این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای دانشجویان، پژوهشگران و صنعتیان فعال در حوزه الکترونیک و ارتباطات شناخته می‌شود. مقالات منتشر شده در این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و آزمایش‌های علمی دقیق، نتایج و یافته‌های جدیدی را به خوانندگان ارائه می‌دهند.

مقالات منتشر شده در این مجله به طور گسترده‌ای به موضوعات مختلفی پرداخته و به خوانندگان کمک می‌کنند تا با آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در حوزه الکترونیک و ارتباطات آشنا شوند. این مقالات شامل مطالعات تجربی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌ها و تکنولوژی‌های جدید در این حوزه می‌شوند.

با توجه به اهمیت وسیع این حوزه در عصر حاضر، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و ارتباطات به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای دانشجویان و پژوهشگران در نظر گرفته می‌شود. این مجله به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در حوزه الکترونیک و ارتباطات آشنا شوند و از آن‌ها برای تحقیقات خود بهره‌برداری کنند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و ارتباطات با ارائه مقالاتی با کیفیت و معتبر در حوزه الکترونیک و ارتباطات، به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد و معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با انتشار مقالاتی که توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند، به ترویج تحقیقات علمی و ارتقای دانش در حوزه الکترونیک و ارتباطات کمک می‌کند.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق یکی از مجلات معتبر در حوزه الکترونیک و مهندسی برق است. این مجله به منظور ارائه آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در این حوزه تأسیس شده است. در این مقاله، به بررسی اهمیت این مجله و نقش آن در توسعه علمی رشته الکترونیک و مهندسی برق می‌پردازیم.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به این حوزه است. این مجله به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و مقالاتی را درباره موضوعات مختلف مرتبط با الکترونیک و مهندسی برق ارائه می‌دهد. مقالات منتشر شده در این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و دارای کیفیت عالی هستند.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با آخرین تحولات و پیشرفت‌های علمی در حوزه الکترونیک و مهندسی برق آشنا شوند. این مجله مقالاتی را درباره موضوعاتی مانند الکترونیک دیجیتال، سیستم‌های قدرت، مخابرات، کنترل و ابزار دقیق، الکترومغناطیس و سیستم‌های الکترونیکی منتشر می‌کند.

با دسترسی به مقالات این مجله، خوانندگان می‌توانند به روز باشند و از آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در حوزه الکترونیک و مهندسی برق مطلع شوند. این مجله به عنوان یک راهنمای معتبر برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه عمل می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا مطالعات خود را در این حوزه بهبود دهند.

با توجه به اهمیت و ارزش مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق، توصیه می‌شود که پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه، مقالات این مجله را به عنوان یک منبع اصلی برای تحقیقات خود استفاده کنند. همچنین، این مجله می‌تواند به عنوان یک راهنمای معتبر برای انتخاب موضوع پژوهش و ارائه راهکارهای عملی در حوزه الکترونیک و مهندسی برق مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و مهندسی برق با ارائه مقالات با کیفیت و به روز، به توسعه علمی رشته الکترونیک و مهندسی برق کمک می‌کند و به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با آخرین پیشرفت‌ها و تحقیقات در این حوزه آشنا شوند. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به الکترونیک و مهندسی برق توصیه می‌شود.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و نانوالکترونیک

در دنیای پیشرفته امروز، رشته الکترونیک به عنوان یکی از حوزه‌های مهم علمی و فناوری شناخته می‌شود. این رشته، به بررسی و تحلیل سیستم‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی می‌پردازد و در توسعه فناوری‌های نوین نقش بسزایی دارد. برای دستیابی به اطلاعات به‌روز و کسب دانش علمی در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی الکترونیک و نانوالکترونیک می‌توانند به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از مجلات برجسته در این حوزه، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و نانوالکترونیک است. این مجله با هدف ارائه مقالات پژوهشی و علمی در زمینه الکترونیک و نانوالکترونیک تأسیس شده است. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به‌روزترین دستاوردها و تحقیقات در زمینه الکترونیک و نانوالکترونیک را پوشش می‌دهند.

مجله علمی پژوهشی الکترونیک و نانوالکترونیک به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و هر دوره شامل مقالات متنوعی است که به تازگی‌ها و پیشرفت‌های اخیر در این حوزه می‌پردازند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به الکترونیک و نانوالکترونیک، ارزشمند است.

مقالات این مجله در موضوعات مختلفی از جمله طراحی و توسعه مدارهای الکترونیکی، سیستم‌های نانوالکترونیکی، سنسورها و تجهیزات الکترونیکی، نانومواد و نانوساختارها، الکترونیک قدرت و کاربردهای آن، الکترونیک مجتمع و مدارهای مجتمع، الکترونیک دیجیتال و آنالوگ، الکترونیک صنعتی و کاربردهای آن و … می‌باشد. این مجله به‌روزترین تحقیقات و پژوهش‌ها در این حوزه را در بر می‌گیرد و به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با جدیدترین دستاوردها و تحولات در زمینه الکترونیک و نانوالکترونیک آشنا شوند.

به طور خلاصه، مجله علمی پژوهشی الکترونیک و نانوالکترونیک به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد در زمینه الکترونیک و نانوالکترونیک شناخته می‌شود. این مجله با ارائه مقالات پژوهشی و علمی در زمینه‌های مختلف این رشته، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با جدیدترین تحقیقات و پیشرفت‌ها در این حوزه آشنا شوند و دانش خود را در این زمینه به‌روز کنند.

مشاوره رایگان سابمیت مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته برق

رشته برق یکی از رشته‌های مهم و پرطرفدار در علوم و مهندسی است که به بررسی و کاربرد اصول برق و الکترونیک می‌پردازد. این رشته در حوزه‌های مختلفی از جمله الکترونیک، قدرت، کنترل و اتوماسیون، مخابرات و سیستم‌های دیجیتالی فعالیت می‌کند. برای افزایش دانش و آگاهی در این رشته، مطالعه مقالات علمی و پژوهشی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. در این مقاله، لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته برق برای علاقه‌مندان به این حوزه ارائه می‌شود.

یکی از مجلات معتبر در رشته برق، “IEEE Transactions on Power Systems” است. این مجله به بررسی مسائل مربوط به سیستم‌های قدرت و توسعه فناوری‌های جدید در این حوزه می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان برجسته و محققان برجسته در این زمینه نوشته می‌شوند.

مجله دیگری که در رشته برق شهرت دارد، “IEEE Transactions on Industrial Electronics” است. این مجله به بررسی مسائل مربوط به الکترونیک صنعتی و کاربردهای آن در صنایع مختلف می‌پردازد. مقالات این مجله شامل تحقیقات پیشرفته و نتایج عملی در زمینه الکترونیک صنعتی است.

مجله “IEEE Transactions on Communications” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه مخابرات است. این مجله به بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی در سیستم‌های مخابراتی می‌پردازد. مقالات این مجله شامل تحقیقات پیشرفته در زمینه مخابرات و شبکه‌های ارتباطی است.

مجله “IEEE Transactions on Control Systems Technology” نیز به بررسی مسائل مربوط به کنترل و اتوماسیون در سیستم‌های فناوری می‌پردازد. این مجله شامل مقالاتی در زمینه کنترل سیستم‌های صنعتی، رباتیک و سیستم‌های هوشمند است.

مجله “IEEE Transactions on Power Electronics” نیز به بررسی مسائل مربوط به الکترونیک قدرت و کاربردهای آن در سیستم‌های قدرت می‌پردازد. این مجله شامل مقالاتی در زمینه تحقیقات پیشرفته در الکترونیک قدرت و تکنولوژی‌های جدید است.

در این مقاله، تنها چند مجله از مجلات معتبر در رشته برق معرفی شدند. همچنین، بسیاری از مجلات دیگر نیز در این حوزه وجود دارند که می‌توانند به علاقه‌مندان به رشته برق کمک کنند. برای دسترسی به این مجلات، می‌توانید از منابع آنلاین معتبر مانند IEEE Xplore و ScienceDirect استفاده کنید. با مطالعه مقالات علمی و پژوهشی در رشته برق، می‌توانید به روز باشید و دانش خود را در این حوزه گسترش دهید.

مجله برق و الکترونیک ایران

مجله برق و الکترونیک ایران یکی از مجلات علمی رشته برق است که به تازگی به بازار علمی معرفی شده است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران در زمینه برق و الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی این مجله و محتوای آن خواهیم پرداخت.

مجله برق و الکترونیک ایران به عنوان یک نشریه علمی در زمینه برق و الکترونیک فعالیت می کند. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و نتایج پژوهشی در این حوزه، مقالات علمی از پژوهشگران و دانشمندان برجسته را دریافت و منتشر می کند. محتوای این مجله شامل مقالات اصلی، مقالات مروری، گزارشات تجربی و نامه های فنی است.

مقالات اصلی این مجله شامل تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه های مختلف برق و الکترونیک می باشد. این مقالات به بررسی موضوعاتی مانند الکترونیک قدرت، مخابرات، کنترل، سیستم های الکتریکی، مدارهای مجتمع و سیستم های هوشمند می پردازند. همچنین، مقالات مروری در این مجله به بررسی و ارزیابی تحقیقات گذشته و پیشرفت های جدید در حوزه برق و الکترونیک می پردازند.

گزارشات تجربی این مجله شامل نتایج تجربی و آزمایشگاهی در زمینه های مختلف برق و الکترونیک است. این گزارشات به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کنند تا نتایج تجربی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از تجربیات دیگران بهره ببرند.

نامه های فنی این مجله شامل مطالب کوتاه و مفید در زمینه های مختلف برق و الکترونیک است. این نامه ها به خوانندگان کمک می کنند تا با مفاهیم پایه و تکنولوژی های جدید در این حوزه آشنا شوند.

مجله برق و الکترونیک ایران به عنوان یک منبع ارزشمند برای دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران در زمینه برق و الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. این مجله با ارائه مقالات علمی با کیفیت و محتوای آموزنده، به خوانندگان خود امکان مطالعه و به روزرسانی دانش خود را می دهد. همچنین، این مجله با انتشار نتایج تحقیقات جدید و پیشرفت های علمی در حوزه برق و الکترونیک، به توسعه این صنعت و ارتقای سطح علمی آن کمک می کند.

در نهایت، مجله برق و الکترونیک ایران با محتوای آموزنده و لحن نوشتن معتبر خود، به عنوان یک منبع قابل اعتماد در زمینه برق و الکترونیک شناخته شده است. این مجله با ارائه مقالات علمی با کیفیت و محتوای آموزنده، به خوانندگان خود امکان مطالعه و به روزرسانی دانش خود را می دهد.

مجله برق و کامپیوتر ایران

مجله برق و کامپیوتر ایران یکی از مجلات علمی رشته برق است که به طور گسترده ای در صنعت و تحقیقات برق و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران در زمینه برق و کامپیوتر شناخته شده است.

مجله برق و کامپیوتر ایران به صورت دوره ای منتشر می شود و هر شماره آن شامل مقالات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه های مختلف برق و کامپیوتر است. این مقالات توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه ها نوشته شده اند و به روزترین دستاوردها و تحقیقات در این زمینه را پوشش می دهند.

مجله برق و کامپیوتر ایران به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد در زمینه برق و کامپیوتر شناخته شده است. مقالات منتشر شده در این مجله توسط یک هیئت داوران متخصص بررسی و ارزیابی می شوند تا اطمینان حاصل شود که محتوای آنها دارای کیفیت عالی و علمی است.

مجله برق و کامپیوتر ایران به عنوان یک منبع آموزشی نیز برای دانشجویان رشته برق بسیار مفید است. مقالات منتشر شده در این مجله به طور گسترده ای به مباحث مختلف برق و کامپیوتر می پردازند و می توانند به دانشجویان در درک بهتر مفاهیم و اصول این حوزه کمک کنند.

علاوه بر این، مجله برق و کامپیوتر ایران به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای صنعتگران نیز بسیار ارزشمند است. مقالات منتشر شده در این مجله می توانند به صنعتگران در بهبود فناوری ها و روش های کاربردی در زمینه برق و کامپیوتر کمک کنند.

در نهایت، مجله برق و کامپیوتر ایران به عنوان یکی از مجلات برجسته در زمینه برق و کامپیوتر شناخته شده است. این مجله با ارائه مقالات تحقیقاتی و پژوهشی با کیفیت بالا، به روزترین دستاوردها و تحقیقات در این حوزه را پوشش می دهد. به علاوه، این مجله به دانشجویان و صنعتگران در درک بهتر مفاهیم و اصول برق و کامپیوتر کمک می کند.

4.9/5 - (19 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.