مجلات پزشکی فارسی

مجلات پزشکی فارسی

تحلیل و بررسی مجلات پزشکی فارسی: یک نگاه جامع به وضعیت فعلی و چالش‌های روبرو

مجلات پزشکی فارسی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند. تعداد مجلات علمی پزشکی فارسی‌زبان از چند مجله در دهه‌ی ۱۳۷۰ به بیش از 2۰۰ مجله در سال‌های اخیر رسیده است. کیفیت مجلات پزشکی فارسی نیز در حال ارتقاست. البته همچنان تعدادی از این مجلات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. اما مجلات برتر فارسی‌زبان به لحاظ کیفیت، داوری، و اعتبار علمی در سطح قابل قبولی قرار دارند. افزایش تعداد مقالات پزشکی به زبان فارسی، نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی فزاینده‌ی پژوهشگران به انتشار یافته‌های خود به زبان مادری است. البته نباید از انتشار مقالات به زبان انگلیسی غافل شد. در آینده انتظار می‌رود ضمن افزایش کمّی مجلات، کیفیت آنها – به ویژه مجلات معتبر – ارتقا یابد و شاهد گسترش همکاری‌های بین‌المللی مجلات فارسی‌زبان باشیم. در کنار مجلات چاپی، مجلات الکترونیک پزشکی فارسی نیز در حال گسترش است که می‌تواند به اشاعه‌ی دانش پزشکی کمک شایانی کند. در مجموع، آینده‌ی روشنی برای مجلات علمی پزشکی به زبان فارسی پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود این مجلات بتوانند نقش موثری در گسترش و توسعه علوم پزشکی در کشور داشته باشند.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این لینک دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مجلات پزشکی در زیر لیست شده است

لیست مجلات پزشکی که مقالات فارسی می پذیرند. برای بازخورد بهتر، از جستجوی پیشرفته استفاده کنید.

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: cabi

Persian Journal of Acarology

انجمن علمی كنه شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCOhost

Mycologia Iranica

انجمن علمی قارچ شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: biosis zenodo publons

آفات و بیماریهای گیاهی

مؤسسه تحقیقات جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISI ebsco

بیماریهای گیاهی

انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ricest

تحقیقات آفات گیاهی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: cabi

دانش گیاه پزشکی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

دانش بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه یاسوج
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Cabi

حفاظت گیاهان

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Cabi

نامه انجمن حشره شناسی ایران

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مهار زیستی در گیاه پزشکی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
SID
سایر ایندکس ها: انجمن حشره‌شناسی ایران

گیاه پزشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC

اخلاق و تاریخ پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
اخلاق پزشکی
گرایش تخصصی: تاریخ، اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

اخلاق پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
اخلاق پزشکی
گرایش تخصصی: اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سیاست‌گذاری سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات و جامعه شناسی پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat Index Copernicus Noormags

ابن سینا

اداره‌ی‌ بهداشت‌، امداد و درمان‌ نیروی هوایی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: طب هوا فضا، طب زیر سطحی، طب بحران، طب رزم و روانپزشکی نظامی
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex

آموزش در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: آموزش پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EBSCO

پزشکی پارس

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: فیزیولوژی، آزمایشگاهی، بالینی، تحقیقات بر روی حیوانات، فیزیولوژی ورزشی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

پزشکی جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم بالینی و علوم پایه، فیزیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، جراحی، کودکان، عفونی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی قانونی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: آموزش پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش در پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

پژوهش در علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: توانبخشی، طب ورزشی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، شنوایی‌شناسی، بینایی‌سنجی، ارتوپدی فنی، بیومکانیک سیستم عضلانی- اسکلتی، مهندسی پزشکی، فناوری توانبخشی و سایر موضوعات مرتبط به علوم توانبخشی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پزشکی بالینی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی بالینی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

ارمغان دانش

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

اطلاع‌رسانی پزشکی نوین

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 انفورماتیک پزشکی
گرایش تخصصی: استانداردهای انفورماتیک سلامت، ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت، هوش مصنوعی در حوزه سلامت، سیستم‌های اطلاعات سلامت، ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت، امنیت، محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات در حوزه سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

افق دانش

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Chemical Abstract IranMedex

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 انفورماتیک پزشکی
گرایش تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex

کومش

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه پزشکی، علوم بالینی پزشکی، مطالعات اپیدمیولوژی، علوم شناختی، علوم تغذیه، علوم بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CABI

لیزر در پزشکی

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
لیزر در علوم پزشکی
گرایش تخصصی: لیزر و نور در پزشکی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، بالینی، پرستاری و مامایی، روانپزشکی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، پرستاری، مامایی، بهداشت، پزشکی، پیراپزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID

مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus Ebsco

علوم پزشکی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus COPE

علوم پزشکی صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

غدد درون ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بیماری‌های غدد درون ریز و اختلالات متابولیک
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

فقه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
فقه پزشکی
گرایش تخصصی: تمامی زمینه های فقه پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus WorldCat

فیض

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی بالینی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

طب جنوب

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

طب کار

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بهداشت، کار،محیط، طب کار و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

طب و تزکیه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus IranMedex Index Copernicus

طب جانباز

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: نظریه‌های یادگیری، برنامه درسی، روش‌های نوین تدریس، کاردکرد تکنولوژی در آموزش پزشکی، آموزش مجازی در علوم پزشکی، روشهای ارزشیابی در علوم پزشکی، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، تعامل دانشجویان با آموزش و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus  Academic Search Complete

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: گوارش، زنان، مغز و اعصاب، داخلی، آناتومی، فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  CAS Index Copernicus CABI

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Global Health EBSCO CINAHl

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CAS EBSCO

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CINAHL

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی - عمومی
DOAJ
Google Scholar
ISC

دانشور پزشکی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

دیابت و متابولیسم ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase

دندانپزشکی کودکان ایران

مجتبی وحید گلپایگانی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: سلامت دهان، دندانپزشکی پیشگیری، دندانپزشکی بیمارستانی، سلامت دهان جامعه
Google Scholar
ISC
SID

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی، علوم بهداشتی، نقد علمی و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشکی و موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ricest

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
اخلاق پزشکی
گرایش تخصصی: اخلاق پزشکی، آمار و روش تحقیق پزشکی، پزشکی مبتنی بر شواهد، اپیدمیولوژی، علوم پایه، علوم بالینی و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons academia ricest

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: گوارش، زنان، آناتومی، علوم پایه، علوم بالینی، روانشناسی، فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Geobase Emrmedex EBSCO

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: فیزیولوژی، آموزش پزشکی، طب سنتی، سلامت سالمندان، فارماکولوژی، میکروب‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO ISSN   Academickeys

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم اعصاب، روانشناسی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، آناتومی و فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: ایمنولوژی و بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، روانشناسی و روانپزشکی، طب داخلی، طب سنتی، بهداشت محیط و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Ricest Sindex

دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها:  noormags ESJI  EBSCO 

دانشکده پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم بالینی (داخلی، چشم، بیهوشی، پوست، اعصاب و غیره)، علوم پایه (ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، فیزیولوژی، آناتومی و غیره)، فیزیک پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Iran Medex Index Copernicus EMBASE

دانشکده پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی عمومی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO EMBASE CSA

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانشکده دندانپزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اندو، پریو، ترمیمی، رادیولوژی دندان، مواد دندان، پاتولوژی، ایمپلنت، دندانپزشکی سالمند، دندانپزشکی اطفال و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

دانشکده دندانپزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی، عمومی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Emro

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus

تعالی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ebsco IMEMR

توسعه آموزش جندی‌ شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: ارزشیابی دانشجو، برنامه‌ریزی درسی، روش‌های یاددهی و یادگیری، ارزشیابی استاد،سبک‌های یادگیری، ارزیابی تدریس و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

توسعه آموزش در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: سیاست‌گذاری و رهبری و مدیریت آموزشی در علوم پزشکی، تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزش علوم پزشکی، شیوه‌های یاددهی و یادگیری، تکتنولوژی آموزشی، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، اخلاق در آموزش پزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

چشم پزشکی بینا

بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
چشم پزشکی
گرایش تخصصی: چشم پزشکی
Google Scholar
SID

حقوق پزشکی

محمود عباسی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حقوق پزشکی
گرایش تخصصی: حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر، حقوق مالکیت معنوی، حقوق شهروندی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Noormags

پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: آسیب شناسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

تاریخ پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
تاریخ و اخلاق پزشکی
گرایش تخصصی: تاریخ دندانپزشکی، تاریخ داروسازی، طب سنتی، جامعه‌شناسی پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تحقیق در علوم دندانپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Acta Medica Iranica

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی عمومی
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase

Annals of Military and Health Sciences Research

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: طب نظامی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Anesthesiology and Pain Medicine

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی:  بیهوشی - درد
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Advances in Nursing and Midwifery

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus WorldCat

مطالعات علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم اعصاب، جراحی قلب، میکروبیولوژی، مغز و اعصاب، انکولوژی، دندانپزشکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex Index Copernicus

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

میکروب شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex WorldCat EBSCO

نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Global Health CABI

یافته

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Ricest Index Copernicus IranMedex

مجله علمی پژوهان

مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: رفتارهای تغذیه‌ای، فعالیت فیزیکی، سوء مصرف مواد، سلامت روان، سلامت دهان و دندان، پیشگیری از آسیب‌ها‌، پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری‌ها، رشد و تکامل و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex DRJI

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: فارماکولوژی تجربی و بالینی، نوروفارماکولوژی، نوروسایکوفارماکولوژی، فارماکولوژی بیوشیمیایی، فیزیولوژی قلب و گردش خون، فیزیولوژی ریوی، فیزیولوژی کلیه، فیزیولوژی ژنومیک، نوروفیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
ISC

Bulletin of Emergency and Trauma

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی:  اورژانس، تروما، سوانح، بلایا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus WorldCat

Case Reports in Clinical Practice

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی بالینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Embase EBSCO

Caspian Journal of Dental Research

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: پریو، اندو، ترمیمی، تشخیص، پاتولوژی دهان و دندان، بهداشت جامع‌نگر و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat Index Copernicus Publons

Auditory and Vestibular Research

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: شنوایی، تعادل و علوم وابسته
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO ProQuest Index Medicus

Avicenna Journal of Dental Research

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus World Cat RICEST

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی
گرایش تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک، علوم پایه
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI Embase

Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus RICEST

Archives of Iranian Medicine

فرهنگستان علوم پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: ISI MEDLINE EBSCO

Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی هسته ای
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

Iranian Biomedical Journal

انستیتو پاستور ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Embase WorldCat

Iranian Endodontic Journal

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اندودانتیکس
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: Embase ISI

Iranian Journal of Blood and Cancer

انجمن خون و سرطان کودکان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: هماتولوژی (خون) و انکولوژی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus Embase

International Journal of Preventive Medicine

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: طب پیشگیری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase ISI

International Journal of Infection

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه،علوم بالینی، بیماری‌های عفونی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ایمنی، ویروس‌شناسی، اپیدمیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus WorldCat Ricest

International Journal of Medical Reviews

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: جراحی بیهوشی، پوست، جراحی اورژانس، طب خانواده، پزشکی داخلی، ژنتیک پزشکی، جراحی مغز و اعصاب، پزشکی هسته‌ای، زنان و زایمان، جراحی ارتوپدی، روانپزشکی، آنکولوژی رادیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CiteFactor WorldCat

International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
حقوق پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی قانونی، مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی، حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی، رادیولوژی قانونی، سم شناسی قانونی، ژنتیک قانونی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus Citefactor

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
میکروب شناسی پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

International Journal of Applied Behavioral Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
روانپزشکی
گرایش تخصصی: روانشناسی بالینی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Medicus

International Journal of Basic Science in Medicine

دانشگاه علوم پزشکی زابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: ژنتیک، پاتولوژی، بیولوژی، اقتصاد سلامت، فناوری سلامت، گیاهان دارویی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

International Journal of Endocrinology and Metabolism

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی:  غدد درون ریز و متابولیسم
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus ISI

Hepatitis Monthly

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: گوارش
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus CABI

Hormozgan Medical Journal

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAS Index Medicus

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: مبانی نظریه‌ای یادگیری الکترونیکی، توسعه مداوم حرفه‌ای، روش‌های نوین آموزش در پزشکی، مباحث اخلاقی در سیستم یادگیری الکترونیکی، روش‌های ارزیابی در یادگیری الکترونیکی، تضمین کیفیت، ارزیابی و اعتبارسنجی یادگیری الکترونیکی، راهبردهای نوین در آموزش و یادگیری، تحقیقات در زمینه یادگیری الکترونیکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus Ricest

Galen Medical Journal

دانشگاه علوم پزشکی فسا
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بیماری‌های غیرواگیر، فشار خون، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های غدد، سرطان و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus Embase

Health Education and Health Promotion

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID

Health Scope

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، اقتصاد سلامت، مدیریت سلامت، اپیدمیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus ISI Ricest

Health, Spirituality and Medical Ethics Journal

دانشگاه علوم پزشکی قم
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
تاریخ و اخلاق پزشکی
گرایش تخصصی: تاریخ و اخلاق و فقه و حقوق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus

Disease and Diagnosis

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه شامل فیزیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، میکروبیولوژی و علوم بالینی شامل: زنان، اطفال، قلب و عروق، جراحی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

Educational Research in Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus

Frontiers in Dentistry

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی - عمومی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
SID

Future of Medical Education Journal

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Medicus Embase

Cell Journal

پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: سلولی، مولکولی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Pubmed
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: ISI Index Copernicus Embase

Crescent Journal of Medical Biological Sciences

داروسازی بین المللی پارت طب ارس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، بیولوژی، سلولی مولکولی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISI EBSCO Embase

Current Medical Mycology

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
قارچ‌ شناسی پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Medicus

Dental Research Journal

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اندو، پریو، ترمیمی، ارتو، بیماری‌های دهان، پاتولوژی، رادیولوژی، اطفال، جراح فک و صورت و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus CAS

Iranian Journal of Medical Physics

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی:  رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای، پرتوهای محیطی،‌ بیوفیزیک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus Embase

Iranian Journal of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase ISI

Iranian Journal of Microbiology

انجمن علمی میکروب شناسی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
میکروب شناسی پزشکی
گرایش تخصصی: میکروب شناسی پزشکی، باکترویولوژی پزشکی، زانوزیست، مقاومتهای میکروبی ، بیماریهای مشترک انسان و دام، میکروب شناسی کاربردی.
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EBSCO CABI

Iranian Journal of Nuclear Medicine

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: داروسازی هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای، تصویربرداری مولکولی، رادیوبیولوژی، دوزیمتری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO Embase

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پرستاری و مامائی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO ESCI

Iranian Journal of Orthodontics

انجمن ارتودنتیست‌های ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی، ارتودنتیکس
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat Cite Factor Ricest

Iranian Journal of Parasitology

انجمن انگل شناسی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: انگل شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI Index Medicus ISI

Iranian Journal of Diabetes and Obesity

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Journal of Modern Rehabilitation

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: توانبخشی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EMR Index Medicus WorldCat