خانه نتایج جستجو پزشکی و پیراپزشکی حقوق پزشکی International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشاهده نقشه

مشخصات مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

نام مجله: International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
p-ISSN: 22518762
e-ISSN: 22518770
دسته بندی: پزشکی و پیراپزشکی
دسته بندی: حقوق پزشکی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زبان مجله: انگلیسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: Scopus
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus Citefactor

شرایط چاپ مقاله در نشریه International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

مجله علمی International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine با ISSN چاپی 22518762 و ISSN الکترونیکی 22518770 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که مقالات را به زبان انگلیسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine به گروه علمی آن پزشکی و پیراپزشکی و زیرگروه علمی آن حقوق پزشکی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine برابر با http://journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm می باشد. ایندکس های ژرونال International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و Scopus و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) is aimed to promote scientific communication among medical investigators worldwide. 

IJMTFM, which benefits from an international editorial board, was published Quarterly from 2011 to 2019 and from 2020 is published continuously by the Department of Forensic Medicine and Toxicology in collaboration with the Toxicological Research Center (TRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Contents include peer-reviewed research papers covering different aspects of clinical toxicology and forensic medicine.

IJMTFM is adhering to ICMJE and COPE recommendations. This Journal accepts Original Papers, Review Articles, Systematic Review Articles, Case Reports, Short Communications, Continous Medical Education, and Letters to the Editor.

After an initial screening, all submissions will be refereed by three reviewers for a maximum of two weeks according to specific research reporting guidelines for different study designs; include CONSORT for randomized trials, STROBE for observational studies, PRISMA for systematic reviews and meta-analyses. All authors should send their revised manuscripts within 2 weeks. Reviewers’ and authors’ identities are kept confidential. The existence of a submitted manuscript is not revealed to anyone other than the reviewers and editorial staff.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.