مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان

مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان

لیست مجلات آبخیزداری، جنگلداری و بیابان در این مطلب نمایش داده شده اند. متناسب با پارامترهای دلخواه خود نشریه را انتخاب و در صفحه اختصاصی مجله می توانید مشخصات کامل آن را مشاهده نمائید.

آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از حوزه های مهمی است که در آن تلاش برای بهبود وضعیت منابع طبیعی و افزایش عملکرد آن ها انجام می شود. در این راستا، مجلات علمی مربوط به این حوزه، به بررسی مباحث مختلفی از جمله مدیریت منابع طبیعی، بهبود عملکرد زمین های کشاورزی، توسعه جنگل ها و … می پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

 
یکی از موضوعاتی که در مجلات علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد، مدیریت منابع طبیعی است. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه بهبود وضعیت آبخیزها، جنگل ها و مراتع انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های بهبود وضعیت خاک در زمین های کشاورزی، بررسی روش های بهبود وضعیت آبخیزها.
 
در زمینه بهبود عملکرد زمین های کشاورزی نیز، مجلات علمی بسیاری وجود دارند. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه بهبود عملکرد زمین های کشاورزی انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های بهبود کیفیت خاک، بررسی روش های کاهش آلودگی خاک.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی از این مطلب دیدن نمائید.

 
توسعه جنگل ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در مجلات علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه توسعه جنگل ها و افزایش عملکرد آن ها انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های بهبود وضعیت جنگل ها، بررسی روش های جلوگیری از تخریب جنگل ها.
 
به طور کلی، مجلات علمی مربوط به آبخیزداری، جنگلداری، بیابان، مرتع و زراعت، به بررسی موضوعات مختلفی از جمله مدیریت منابع طبیعی، بهبود عملکرد زمین های کشاورزی، توسعه جنگل ها و … می پردازند. به عنوان کسی که به دنبال اطلاعات جدید در این حوزه است، مطالعه این مجلات بسیار مفید است.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های آبخیزداری، جنگلداری و بیابان که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

آبخیزداری ایران

انجمن علمی آبخیزداری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
magiran
SID

جنگل ایران

انجمن علمی جنگلبانی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI EBSCO

مهندسی و مدیریت آبخیز

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

مهندسی اکوسیستم بیابان

دانشگاه کاشان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیابان
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICEST

مهندسی منابع آب

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مرودشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

جنگل و فرآورده های چوب

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

پژوهش و توسعه جنگل

دانشگاه ارومیه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
ISC
magiran
SID

مدیریت بیابان

انجمن علمی مدیریت و كنترل مناطق بیابانی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیابان
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISADMC Academia

بوم شناسی جنگل های ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگلداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مرتع و آبخیزداری

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های آبخیزداری

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST

ترویج و توسعه آبخیزداری

انجمن علمی آبخیزداری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
magiran

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه مشابهت یاب همتاجو

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان

چاپ مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی مرتبط با حوزه‌های آبخیزداری، جنگلداری و بیابان دارای اهمیت بسیاری است. این مجلات به عنوان یکی از محیط‌های اصلی منتشر کردن نتایج تحقیقات علمی در این حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، به برخی از مزایا و توصیه‌ها در مورد چاپ مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان می‌پردازیم.

یکی از مزایای چاپ مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی این است که نتایج تحقیقات علمی به دست آمده در حوزه‌های آبخیزداری، جنگلداری و بیابان به سایر پژوهشگران ارائه می‌شود. این مجلات شیوه انتقال دانش و اطلاعات علمی را تسهیل می‌کنند و سبب می‌شوند تا دسترسی به مطالعات پیشین و جدید برای پژوهشگران مختلف آسان‌تر شود.

برای چاپ مقاله در مجله‌ای، لازم است با شرایط و راهنمایی‌های آن آشنا شوید. برخی از مجلات ممکن است نهادهای انجمن‌های علمی یا دانشگاهی باشند و شرایط خاصی برای ارسال مقاله‌ها داشته باشند. این شرایط ممکن است شامل حداکثر تعداد کلمات، قالب و استایل نوشتاری ترجیحی و اصول ارجاعات باشد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

همچنین، برای چاپ مقاله در یک مجله علمی-پژوهشی، مورد تایید و داوری نزد بسته‌ی داوران و متخصصین در زمینه مربوطه قرار می‌گیرید. بنابراین، کیفیت و اصالت مقاله بسیار مهم است و باید مراحل علمی و روش تحقیق شما به خوبی توضیح داده شده باشد. اصالت و نوآوری مقاله از اهمیت بسزایی برخوردار است و ممکن است نقش مهمی در انتخاب و چاپ مقاله در مجله داشته باشد.

همچنین، نکته‌ای که باید به آن دقت کنید، انتخاب مجله مناسب است که در بالا مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان که مورد تائید وزارتین هستند لیست شده است. متناسب با مقاله خود مجله مناسب را انتخاب کنید.

برای چاپ مقاله علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمائید.

5/5 - (2 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.