مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات

مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات

لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات در این مطلب معرفی شده است. گیاهپزشکی و باغبانی از حوزه های مهمی است که در آن تلاش برای بهبود عملکرد گیاهان و افزایش عملکرد محصولات انجام می شود. در این راستا، مجلات علمی مربوط به این حوزه، به بررسی مباحث مختلفی از جمله کشت و پرورش گیاهان، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و آلی و … می پردازند.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات مورد تائید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی، علوم ترویج، شیلات، باغبانی، علوم دام، گیاهپزشکی، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع چوب و کاغذ که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

انجمن علمی ایمنی زیستی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

دانشگاه گنبد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

صنایع چوب و کاغذ ایران

انجمن علمی علوم و صنایع چوب و كاغذ ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
صنایع چوب و کاغذ
DOAJ
ISC
magiran
SID

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: cabi

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI  Academia publons

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مکانیزاسیون کشاورزی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

علوم باغبانی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

International Journal of Aquatic Biology

انجمن علمی ماهی شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: AGRIS Zoobank JournalTOCs PKP (Public Knowledge Project) Scilit

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons academia ebsco

روستا و توسعه

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

Journal of Plant Physiology and Breeding

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: LinkedIn

تولیدات دامی

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons

شیلات

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CAB

نامه انجمن حشره شناسی ایران

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست فناوری گیاهان زراعی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
DOAJ
magiran
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

Journal of Ornamental Plants

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Journal Seek Scientific Indexing Services

گیاه پزشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

ماشین های کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مکانیزاسیون کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: CABI Ebsco

علمی شیلات ایران

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia publons

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ricest

آبزیان زینتی

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

علوم دامی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

بیماریهای گیاهی

انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB

علوم و فناوری پسته

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
magiran
SID

International Journal of Agricultural Management and Development

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI AGRIS EBSCO Urlich's Periodical Directory BASE

علوم دامی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

بهره برداری و پرورش آبزیان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Ithenticate

فناوری تولیدات گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia RICeST

علوم باغبانی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Cabi

کارآفرینی در کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو ISSN

International Journal of Horticultural Science and Technology

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD CAS

دانش بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه یاسوج
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Cabi

علوم و فنون شیلات

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID

پژوهش در نشخوارکنندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN publons

Journal of Livestock Science and Technology

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: JournalTOCs Publons Mendeley

پژوهش های میوه کاری

دانشگاه ارومیه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
ISC
SID

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

پژوهش های علوم دامی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia انجمن علوم دامی ایران Publons

Persian Journal of Acarology

انجمن علمی كنه شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCOhost

Iranian Journal of Applied Animal Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: biosis zenodo publons

توسعه آبزی پروری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه لاهیجان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia

Crop Breeding Journal

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
magiran
SID

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: doi

علوم و فنون زنبور عسل

انجمن علمی زنبور عسل ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
ISC
magiran

دانش گیاه پزشکی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

Mycologia Iranica

انجمن علمی قارچ شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT

پژوهش های علوم دامی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Cabi Agris

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
صنایع چوب و کاغذ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: issn

علوم و فنون باغبانی ایران

انجمن علمی علوم باغبانی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI

علوم سبزی‌ها

دانشگاه ایلام
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تولید محصولات زراعی و باغی

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Fisheries Sciences

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
Clarivate
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: doi publons academia

پژوهش های حفاظت گیاهان ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

زیست شناسی خاک

انجمن علمی علوم خاك ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: انجمن علوم خاک ایران

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia سامانه همانندجو

مهار زیستی در گیاه پزشکی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
SID
سایر ایندکس ها: انجمن حشره‌شناسی ایران

Poultry Science Journal

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Ingentaco ISSN Publons

آفات و بیماریهای گیاهی

مؤسسه تحقیقات جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISI ebsco

مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO CABI

مدیریت اراضی

موسسه تحقیقات خاک و آب
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC

تحقیقات تولیدات دامی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

تغذیه گیاهان باغی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Cabi Publons

علوم آبزی پروری

انجمن علمی آبزی پروری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
magiran

حفاظت گیاهان

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Cabi

تحقیقات آفات گیاهی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: cabi

Journal of Nuts

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دامغان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
SJR
سایر ایندکس ها: CAS SIS CABI

Journal of Plant Molecular Breeding

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia SIS RICeST

تغذیه آبزیان

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Academia

فن آوری زیستی در کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی