مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات

مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات

لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات در این مطلب معرفی شده است.

گیاهپزشکی و باغبانی از حوزه های مهمی است که در آن تلاش برای بهبود عملکرد گیاهان و افزایش عملکرد محصولات انجام می شود. در این راستا، مجلات علمی مربوط به این حوزه، به بررسی مباحث مختلفی از جمله کشت و پرورش گیاهان، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و آلی و … می پردازند.

کشت و پرورش گیاهان یکی از موضوعات مهم در این حوزه است. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه کشت و پرورش گیاهان انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های کاشت گیاهان در شرایط آب و هوایی مختلف، بررسی روش های بهبود عملکرد گیاهان.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژ.هشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در مجلات علمی مربوط به گیاهپزشکی و باغبانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های جلوگیری از آلودگی گیاهان به بیماری ها، بررسی روش های جلوگیری از آلودگی گیاهان به آفات و …

استفاده از کودهای شیمیایی و آلی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در مجلات علمی مربوط به گیاهپزشکی و باغبانی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه استفاده از کودهای شیمیایی و آلی انجام می شود. برای مثال، بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد گیاهان، بررسی روش های بهبود کیفیت خاک.

موضوع فعالیت مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات

به طور کلی، مجلات علمی مربوط به گیاهپزشکی و باغبانی، به بررسی موضوعات مختلفی از جمله کشت و پرورش گیاهان، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و آلی و … می پردازند. به عنوان کسی که به دنبال اطلاعات جدید در این حوزه است، مطالعه این مجلات بسیار مفید است.

شیلات از حوزه های مهمی است که در آن تلاش برای تولید محصولات شیلاتی با کیفیت و ارزان قیمت، به منظور تأمین نیازهای جامعه، انجام می شود. در این راستا، مجلات علمی مربوط به این حوزه، به بررسی مباحث مختلفی از جمله پرورش ماهی، بهداشت ماهی، فرآوری محصولات شیلاتی و … می پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

پرورش ماهی یکی از موضوعات مهم در این حوزه است. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه پرورش ماهی انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های پرورش ماهی در شرایط آب و هوایی مختلف، بررسی روش های بهبود عملکرد پرورش ماهی.

بهداشت ماهی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در مجلات علمی مربوط به شیلات مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه بهداشت ماهی انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های جلوگیری از آلودگی ماهی به بیماری ها، بررسی روش های جلوگیری از آلودگی ماهی به باکتری ها.

فرآوری محصولات شیلاتی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در مجلات علمی مربوط به شیلات مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه فرآوری محصولات شیلاتی انجام می شود. برای مثال، بررسی روش های تولید کنسرو، تولید فیله ماهی، تولید انواع فرآورده های شیلاتی.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

دامپروری و دامپزشکی از حوزه های مهمی است که در آن تلاش برای بهبود وضعیت دام ها و افزایش عملکرد آن ها انجام می شود. در این راستا، مجلات علمی مربوط به این حوزه، به بررسی مباحث مختلفی از جمله تغذیه دام، بهداشت دام، پرورش دام و … می پردازند.

تغذیه دام یکی از موضوعات ممهم در دامپروری است که به وسیله آن می توان عملکرد و سلامت دام ها را بهبود بخشید. مجلات علمی مربوط به تغذیه دام، به بررسی انواع خوراک های دام، ترکیبات غذایی، رژیم غذایی و نحوه تغذیه دام ها در مختلف شرایط می پردازند.

بهداشت دام نیز یکی از موضوعات مهم در دامپزشکی است که به حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری های دامی اختصاص دارد. مجلات علمی مربوط به بهداشت دام، به بررسی انواع بیماری های دامی، روش های پیشگیری و درمان آن ها، و نحوه مدیریت بهداشتی دام ها می پردازند.

پرورش دام نیز یک حوزه مهم در دامپروری است که به تولید محصولات دامی مانند شیر، گوشت و پوست می پردازد. مجلات علمی مربوط به پرورش دام، به بررسی روش های پرورش دام، نحوه مدیریت مزارع دامپروری، و بهینه سازی عملکرد دام ها می پردازند.

در کل، مجلات علمی مربوط به دامپروری و دامپزشکی از اهمیت بسزایی برخوردارند و به تلاش برای بهبود وضعیت دام ها و افزایش عملکرد آن ها کمک می کنند.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات مورد تائید وزارتین

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی، علوم ترویج، شیلات، باغبانی، علوم دام، گیاهپزشکی، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع چوب و کاغذ که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

آبزیان زینتی

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

انجمن علمی ایمنی زیستی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA

Crop Breeding Journal

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
magiran
SID

پژوهش های تولیدات دامی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه مشابهت یاب  همتاجو

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: ricest

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons academia ebsco

زیست فناوری گیاهان زراعی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
DOAJ
magiran
SID
سایر ایندکس ها: همیاب

علوم و فنون شیلات

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID

تولید محصولات زراعی و باغی

دانشگاه صنعتی اصفهان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانش گیاه پزشکی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

پژوهش در نشخوارکنندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN publons

مدیریت اراضی

موسسه تحقیقات خاک و آب
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA

تعاون و کشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: پایگاه داده های همیاب ensani

علوم دامی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Cabi

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

بهره برداری و پرورش آبزیان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Ithenticate

فن آوری زیستی در کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia RICeST

Mycologia Iranica

انجمن علمی قارچ شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: MSRT

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

دانشگاه گنبد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

ماشین های کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مکانیزاسیون کشاورزی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: CABI Ebsco

Journal of Crop Protection

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: cabi

International Journal of Aquatic Biology

انجمن علمی ماهی شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: AGRIS Zoobank JournalTOCs PKP (Public Knowledge Project) Scilit

تحقیقات آفات گیاهی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: cabi

International Journal of Agricultural Management and Development

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI AGRIS EBSCO Urlich's Periodical Directory BASE

Journal of Plant Molecular Breeding

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia SIS RICeST

International Journal of Horticultural Science and Technology

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD CAS

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia سامانه همانندجو

Journal of Nuts

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دامغان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
SJR
سایر ایندکس ها: CAS SIS CABI

حفاظت گیاهان

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: Cabi

پژوهش های علوم دامی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Cabi Agris

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مکانیزاسیون کشاورزی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI  Academia publons

مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO CABI

Iranian Journal of Applied Animal Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI

علوم و فناوری پسته

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
magiran
SID

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: doi

آفات و بیماریهای گیاهی

مؤسسه تحقیقات جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISI ebsco

مهار زیستی در گیاه پزشکی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
ISC
SID
سایر ایندکس ها: انجمن حشره‌شناسی ایران

پژوهش های ژنتیک گیاهی

دانشگاه لرستان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISSN

Journal of Plant Physiology and Breeding

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: LinkedIn

علوم دامی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
Google Scholar
ISC
magiran
SID

علوم باغبانی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Cabi

علمی شیلات ایران

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia publons

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

شیلات

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CAB

گیاه پزشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

علوم باغبانی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

علوم و فنون زنبور عسل

انجمن علمی زنبور عسل ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
ISC
magiran

Iranian Journal of Fisheries Sciences

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
CIVILICA
Clarivate
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: doi publons academia

Poultry Science Journal

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Ingentaco ISSN Publons

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانش بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه یاسوج
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia Cabi

نامه انجمن حشره شناسی ایران

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID

روستا و توسعه

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

پژوهش های علوم دامی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia انجمن علوم دامی ایران Publons

گل و گیاهان زینتی

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Academia ISOP

تغذیه گیاهان باغی

دانشگاه شاهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Cabi Publons

تغذیه آبزیان

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Academia

توسعه آبزی پروری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه لاهیجان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Academia

صنایع چوب و کاغذ ایران

انجمن علمی علوم و صنایع چوب و كاغذ ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
صنایع چوب و کاغذ
DOAJ
ISC
magiran
SID

زیست شناسی خاک

انجمن علمی علوم خاك ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: انجمن علوم خاک ایران

تولیدات دامی

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons

تحقیقات تولیدات دامی

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

Journal of Ornamental Plants

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Journal Seek Scientific Indexing Services

بیماریهای گیاهی

انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB

علوم سبزی‌ها

دانشگاه ایلام
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
CIVILICA
ISC

پژوهش های میوه کاری

دانشگاه ارومیه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
ISC
SID

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

موسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
صنایع چوب و کاغذ
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: issn

علوم و فنون باغبانی ایران

انجمن علمی علوم باغبانی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI

فناوری تولیدات گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia RICeST

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

انجمن علمی حشره شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
Clarivate
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: biosis zenodo publons

کارآفرینی در کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم ترویج
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو ISSN

Persian Journal of Acarology

انجمن علمی كنه شناسی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCOhost

پژوهش های حفاظت گیاهان ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

علوم آبزی پروری

انجمن علمی آبزی پروری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلات
magiran

Journal of Livestock Science and Technology

دانشگاه شهید باهنر کرمان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
علوم دام
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: JournalTOCs Publons Mendeley
5/5 - (1 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.