لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک

مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک شامل ژئو فیزیک و ژئو شیمی خاک، آب و سایر موارد مربوط به حاصلخیزی خاک می باشد.

مجلات معتبر داخلی و مورد تایید وزارت علوم در رشته کشاورزی گرایش آب و خاک با توجه موضوع دسته بندی شده‌اند. در این مطلب لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی- آب و خاک ارائه شده است. 

مقالات با موضوعات ژئو فیزیک و ژئو شیمی خاک در مجلات علمی معتبر داخلی گرایش آب و خاک منتشر می‌شوند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی  را در این صفحه مشاهده کنید و برای چاپ مقاله در مجلات معتبر با ما تماس بگیرید.

موضوع فعالیت لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک

لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک معمولاً به مقالاتی درباره موضوعات مختلف اختصاص می‌دهند که به درک و بهبود منابع آب و خاک و همچنین بهره‌برداری کشاورزی از این منابع اختصاص دارد. این موضوعات ممکن است شامل مطالعات مختلفی باشد، مانند تاثیر بارندگی، سیستم‌های آبیاری، کیفیت آب، بهره‌برداری بهینه از خاک و آب، مدل‌سازی منابع آب و خاک، بررسی تاثیر تغییرات آب و هوا بر کشاورزی و توسعه راهکارهای جدید در این زمینه‌ها.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

در مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک، مقالاتی به صورت تجربی، نظری و تحلیلی قرار می‌گیرند. مقالات تجربی بر مبنای تحقیقات و آزمایشات مستقل انجام شده در این حوزه ارائه می‌شوند و نتایج و مشاهدات به دقت توصیف می‌شوند. مقالات نظری بر مبنای بررسی موضوعات فعلی و ترکیب شواهد و اطلاعات موجود در این زمینه قرار می‌گیرند. و در نهایت، مقالات تحلیلی این امکان را فراهم می‌کنند تا مسائل مختلف درباره آب و خاک با استفاده از ابزارهای تحلیلی و آماری مورد بررسی قرار گیرند.

برای انتشار مقاله در این مجلات، معیارهای خاصی در نظر گرفته می‌شود. این معیارها می‌تواند شامل اصالت وارد شده، ارزش علمی، روش‌های مورد استفاده در تحقیق، دقت و قابل درک بودن نتایج، اصول اخلاقی پژوهش و قابل اعتماد بودن نویسندگان باشد.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی کشاورزی، گرایش آب و خاک مورد تائید وزارت علوم

مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک و مجلات علمی ترویجی رشته مهندسی کشاورزی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک

دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO ROAD Noormags

هواشناسی کشاورزی

انجمن علمی مهندسی آبیاری و آب ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Citefactor SIS

علوم و مهندسی آبیاری

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI

مدیریت آب و آبیاری

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI ROAD

مدیریت آب در کشاورزی

انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: CABI

مدیریت خاک و تولید پایدار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو Academia

مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن علمی مهندسی آبیاری و آب ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID

مهندسی زراعی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
Google Scholar
ISC
magiran
SID

حفاظت منابع آب و خاک

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

دانش آب و خاک

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تحقیقات آب و خاک ایران

دانشگاه تهران - کرج ، ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: cabi

تحقیقات کاربردی خاک

دانشگاه ارومیه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
ISC
magiran
SID

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پژوهش های حفاظت آب و خاک

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ebsco Academia

پژوهش های خاک

سازمان ترویج آموزش و تحقیقات کشاورزی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: انجمن علوم خاک ایران موسسه تحقیقات خاک و آب

پژوهش آب در کشاورزی

موسسه تحقیقات خاک و آب
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: COPE Citefactor Academia

پژوهش آب ایران

دانشگاه شهرکرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons

آبیاری و زهکشی

انجمن علمی آبیاری و زهكشی ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Publons ricest

آب و خاک

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
آب و خاک
DOAJ
Google Scholar
سایر ایندکس ها: COPE Cabi Publons
5/5 - (1 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.