مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت در این مطلب نمایش داده شده است.

مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت مرجعی حیاتی برای تبادل اطلاعات، ترویج تحقیقات پیشرفته و ارتقای دانش در حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هستند. در این مجلات، تازه‌ترین تحقیقات در زمینه تولید محصولات کشاورزی، بهینه‌سازی مدیریت مرتع ها، حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

حیطه فعالیت مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

نشریات علمی پژوهشی مرتع و زراعت پروژه های تحقیقاتی، نتایج آنها، مقالات، مطالب علمی و گزارش های علمی و تجربی را ارائه می‌دهند. این استانداردها شامل روش‌های انتخابی برای انتشار مقالات و گزارش استاندارد، اصول اخلاقی در تحقیقات، استفاده از روش‌ها و رویکردهای مناسب در تحقیقات علمی و اصول ارجاع و همچنین نحوه بررسی اصولی مقالات و ترجمه آنها می‌باشد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

تاثیرگذاری مجلات علمی مرتع و زراعت در ارتقای دانش و شناخت عمومی نیز چشم‌گیر است. این مجلات به محققین و دانشگاهیان امکان می‌دهد در کنار یافته‌های تازه در حوزه مورد نظر، دیدگاه‌های خود را نیز با دیگران در میان بگذارند و با همکاری و تبادل نظر با دیگران در ارتقای علم و پژوهش تلاش کنند.

مجلات علمی مرتع و زراعت توجه زیادی به امکان استفاده و انتشار بهتر محتوا در به‌هنگامی است. روش‌هایی همچون استفاده از کلیدواژه‌ها مناسب، ساختار منطقی بخش‌ها، تنظیم زمانبندی پروژه‌ها و جلدها، استفاده از تصاویر و اصلاحات چاپی است که باعث بهبود یافته‌های طعم‌گر در مجلات می‌گردد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های مرتع و زراعت که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: citefactor Publons

مرتع

انجمن علمی مرتعداری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مرتع
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI

چغندرقند

مؤسسه تحقیقات چغندرقند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Academia

دانش علف های هرز ایران

انجمن علمی علوم علفهای هرز ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زراعت و فناوری زعفران

دانشگاه تربت حیدریه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia EBSCO FSTA

زراعت دیم ایران

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC
magiran
SID

علوم زراعی ایران

انجمن علمی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Cabi Academia

علوم و تحقیقات بذر ایران

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Academia

علوم گیاهان زراعی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

تحقیقات غلات

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DRJI DOI

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

دانشگاه زابل
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

تنش‌های محیطی در علوم زراعی

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

تولیدات گیاهی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons

تولید گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو ISSN

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons سامانه مشابهت یاب همتاجو

پژوهش های بذر ایران

دانشگاه یاسوج
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: SIS Academia cabi

پژوهش های پنبه ایران

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

پژوهش های زعفران

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Abstracts

پژوهش های زراعی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: AGRIS Ebscoo CABI

پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همیاب publon

به نژادی نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
magiran
SID

به زراعی نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
SID

به زراعی کشاورزی

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons ROAD

پژوهش علف های هرز

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد کرج
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC
SID

اکو فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CABI

Journal of Rangeland Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه بروجرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مرتع
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Indian Citation Index SIF
5/5 - (1 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.