مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت در این مطلب نمایش داده شده است. مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت مرجعی حیاتی برای تبادل اطلاعات، ترویج تحقیقات پیشرفته و ارتقای دانش در حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هستند. در این مجلات، تازه‌ترین تحقیقات در زمینه تولید محصولات کشاورزی، بهینه‌سازی مدیریت مرتع ها، حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های مرتع و زراعت که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی ترویجی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: citefactor Publons

مرتع

انجمن علمی مرتعداری ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مرتع
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia CABI

چغندرقند

مؤسسه تحقیقات چغندرقند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Academia

دانش علف های هرز ایران

انجمن علمی علوم علفهای هرز ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زراعت و فناوری زعفران

دانشگاه تربت حیدریه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia EBSCO FSTA

زراعت دیم ایران

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC
magiran
SID

علوم زراعی ایران

انجمن علمی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Cabi Academia

علوم و تحقیقات بذر ایران

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Academia

علوم گیاهان زراعی ایران

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Cabi

تحقیقات غلات

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DRJI DOI

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

دانشگاه زابل
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons ROAD

تنش‌های محیطی در علوم زراعی

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia Publons

تولیدات گیاهی

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons

تولید گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همانندجو ISSN

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons سامانه مشابهت یاب همتاجو

پژوهش های بذر ایران

دانشگاه یاسوج
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: SIS Academia cabi

پژوهش های پنبه ایران

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

پژوهش های زعفران

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CAB Abstracts

پژوهش های زراعی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: AGRIS Ebscoo CABI

پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: سامانه همیاب publon

به نژادی نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
magiran
SID

به زراعی نهال و بذر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
SID

به زراعی کشاورزی

پردیس ابوریحان
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons ROAD

پژوهش علف های هرز

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد کرج
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC
SID

اکو فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
ISC

اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CABI

Journal of Rangeland Science

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه بروجرد
علمی پژوهشی
کشاورزی و منابع طبیعی
مرتع
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Indian Citation Index SIF

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

حیطه فعالیت مجلات علمی پژوهشی مرتع و زراعت

نشریات علمی پژوهشی مرتع و زراعت پروژه های تحقیقاتی، نتایج آنها، مقالات، مطالب علمی و گزارش های علمی و تجربی را ارائه می‌دهند. این استانداردها شامل روش‌های انتخابی برای انتشار مقالات و گزارش استاندارد، اصول اخلاقی در تحقیقات، استفاده از روش‌ها و رویکردهای مناسب در تحقیقات علمی و اصول ارجاع و همچنین نحوه بررسی اصولی مقالات و ترجمه آنها می‌باشد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی رشته کشاورزی گرایش اکولوژی از این مطلب دیدن نمائید.

تاثیرگذاری مجلات علمی مرتع و زراعت در ارتقای دانش و شناخت عمومی نیز چشم‌گیر است. این مجلات به محققین و دانشگاهیان امکان می‌دهد در کنار یافته‌های تازه در حوزه مورد نظر، دیدگاه‌های خود را نیز با دیگران در میان بگذارند و با همکاری و تبادل نظر با دیگران در ارتقای علم و پژوهش تلاش کنند.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی آبخیزداری، جنگلداری و بیابان از این مطلب دیدن نمائید.

مجلات علمی مرتع و زراعت توجه زیادی به امکان استفاده و انتشار بهتر محتوا در به‌هنگامی است. روش‌هایی همچون استفاده از کلیدواژه‌ها مناسب، ساختار منطقی بخش‌ها، تنظیم زمانبندی پروژه‌ها و جلدها، استفاده از تصاویر و اصلاحات چاپی است که باعث بهبود یافته‌های طعم‌گر در مجلات می‌گردد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات علمی پژوهشی زراعت

زراعت یکی از حوزه‌های مهم علمی است که به بررسی و تحقیق در زمینه کشاورزی و تولید محصولات غذایی می‌پردازد. برای ارتقای دانش و توسعه در این حوزه، مجلات علمی پژوهشی زراعت نقش بسیار مهمی دارند. این مجلات به محققان و دانشجویان زمینه‌ای را برای انتشار نتایج تحقیقات خود فراهم می‌کنند و از طریق انتشار مقالات علمی، اطلاعات جدید و به‌روز را به جامعه علمی ارائه می‌دهند.

لیست مجلات علمی پژوهشی زراعت بسیار گسترده است و شامل مجلات معتبر و برجسته در این حوزه می‌شود. در ادامه به برخی از این مجلات اشاره خواهیم کرد:

1. مجله علوم زراعت و تولید گیاهان: این مجله یکی از مجلات معتبر در زمینه زراعت است و مقالاتی در مورد تولید گیاهان، بهبود عملکرد محصولات و روش‌های کشت نوین را منتشر می‌کند.

2. مجله تحقیقات زراعتی: این مجله به بررسی موضوعات مختلف در زمینه زراعت می‌پردازد، از جمله بهبود عملکرد محصولات، کنترل آفات و بیماری‌ها، بهینه‌سازی استفاده از منابع آب و خاک و توسعه روش‌های کشت پایدار.

3. مجله علوم خاک و آب: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با خاک و آب در زمینه زراعت می‌پردازد. مقالاتی در مورد بهبود کیفیت خاک، بهینه‌سازی مصرف آب، مدیریت منابع آب و تاثیر تغییرات آب و هوا بر کشاورزی در این مجله منتشر می‌شوند.

4. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و عطری: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با گیاهان دارویی و عطری می‌پردازد. مقالاتی در مورد خواص دارویی گیاهان، روش‌های کشت و برداشت، استخراج و فرآوری مواد موثره و کاربردهای گیاهان دارویی در این مجله منتشر می‌شوند.

5. مجله تحقیقات گیاهان زراعی: این مجله به بررسی موضوعات مرتبط با گیاهان زراعی می‌پردازد. مقالاتی در مورد اصلاح نژاد، بهبود عملکرد محصولات، کنترل آفات و بیماری‌ها و روش‌های کشت نوین در این مجله منتشر می‌شوند.

این لیست تنها چند نمونه از مجلات علمی پژوهشی زراعت است و هنوز مجلات دیگری نیز وجود دارند که در این حوزه فعالیت می‌کنند. برای دسترسی به این مجلات و انتشار مقالات، محققان و دانشجویان می‌توانند از پایگاه‌های داده علمی معتبری مانند PubMed و ScienceDirect استفاده کنند.

در نهایت، مجلات علمی پژوهشی زراعت نقش بسیار مهمی در توسعه دانش و ارتقای کیفیت تحقیقات در این حوزه دارند. انتشار مقالات علمی در این مجلات، به محققان امکان می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارند و به پیشرفت در زمینه زراعت و تولید محصولات غذایی کمک کنند.

مجله علوم زراعت و تولید گیاهی

مجله علوم زراعت و تولید گیاهی یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت است. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه زراعت و تولید گیاهی تأسیس شده است. در این مقاله، لیستی از مجلات رشته زراعت را بررسی خواهیم کرد و به بررسی مجله علوم زراعت و تولید گیاهی خواهیم پرداخت.

لیست مجلات رشته زراعت شامل مجلات متعددی است که در زمینه های مختلف زراعت فعالیت می کنند. این مجلات شامل مجلات تخصصی در زمینه های مختلف مانند زراعت ارگانیک، زراعت پایدار، زراعت بیولوژیک و زراعت مدرن می باشند. این مجلات به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم برای پژوهشگران و دانشجویان در زمینه زراعت عمل می کنند و مقالات علمی و تحقیقاتی را در این حوزه منتشر می کنند.

مجله علوم زراعت و تولید گیاهی یکی از مجلات برجسته در زمینه زراعت است. این مجله توسط یک تیم متخصص از محققان و دانشگاهیان با تجربه در زمینه زراعت تأسیس شده است. هدف اصلی این مجله، ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی با کیفیت بالا در زمینه زراعت و تولید گیاهی است. مقالات منتشر شده در این مجله شامل نتایج تحقیقات جدید، مطالعات تجربی و نظرات تخصصی در زمینه زراعت می باشند.

مجله علوم زراعت و تولید گیاهی به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر در زمینه زراعت شناخته شده است. این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه زراعت به عنوان یک منبع اصلی برای به روز رسانی دانش و اطلاعات در این حوزه استفاده می شود. مقالات منتشر شده در این مجله توسط یک هیئت داوران متخصص ارزیابی می شوند تا اطمینان حاصل شود که مقالات دارای کیفیت علمی بالا هستند.

در نتیجه، مجله علوم زراعت و تولید گیاهی یکی از مجلات برجسته در زمینه زراعت است که به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر در این حوزه شناخته شده است. این مجله توسط پژوهشگران و دانشجویان به عنوان یک منبع اصلی برای به روز رسانی دانش و اطلاعات در زمینه زراعت استفاده می شود. با ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی با کیفیت بالا، این مجله به ترویج علم و توسعه در زمینه زراعت و تولید گیاهی کمک می کند.

مجله تحقیقات زراعتی ایران

مجله تحقیقات زراعتی ایران یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت است. این مجله به منظور ارائه نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه زراعت، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و صنعت کشاورزی عمل می‌کند. در این مقاله، به بررسی این مجله و معرفی بخش‌های مختلف آن می‌پردازیم.

مجله تحقیقات زراعتی ایران، به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت، به تحقیقات و مطالعات مرتبط با این حوزه می‌پردازد. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش و ترویج تحقیقات در زمینه زراعت، مقالاتی را درباره موضوعات مختلف از جمله کشاورزی پایدار، بهره‌وری منابع طبیعی، تولید محصولات زراعی و مدیریت آب و خاک منتشر می‌کند.

بخش اول این مجله، مقالات پژوهشی است که تحقیقات اصلی و نتایج جدید را در زمینه زراعت ارائه می‌دهند. این مقالات با استفاده از روش‌های علمی و آزمایشگاهی، به بررسی موضوعات مختلفی مانند بهبود عملکرد محصولات زراعی، کنترل آفات و بیماری‌ها، بهره‌وری منابع آب و خاک و بهبود کیفیت خاک می‌پردازند.

بخش دوم این مجله، مقالات مروری است که به بررسی و ارزیابی تحقیقات گذشته و موضوعات مرتبط با زراعت می‌پردازند. این مقالات با استفاده از روش‌های سیستماتیک و تحلیلی، به تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات قبلی و ارائه خلاصه‌ای از آن‌ها می‌پردازند. این مقالات برای پژوهشگران و دانشجویانی که در حوزه زراعت فعالیت می‌کنند، منبعی ارزشمند برای به‌روزرسانی دانش و اطلاعات است.

بخش سوم این مجله، مقالات فنی است که به بررسی روش‌ها و تکنیک‌های جدید در زمینه زراعت می‌پردازند. این مقالات با استفاده از روش‌های تجربی و عملی، به بررسی روش‌های نوین کشاورزی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و بهبود روش‌های سنتی کشاورزی می‌پردازند. این مقالات برای کشاورزان و صنعتگرانی که در زمینه زراعت فعالیت می‌کنند، منبعی ارزشمند برای بهبود عملکرد و بهره‌وری در کشاورزی است.

در نهایت، مجله تحقیقات زراعتی ایران با انتشار مقالات متنوع و متخصصانه در زمینه زراعت، به ترویج تحقیقات و ارتقای سطح دانش در این حوزه کمک می‌کند. این مجله با داشتن هیئت تحریریه متخصص و استفاده از روش‌های علمی معتبر، به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به زراعت شناخته می‌شود.

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت است. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شده است. با توجه به اهمیت بالای زراعت در تأمین غذای جامعه و حفظ منابع طبیعی، این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه محسوب می‌شود.

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی در بخش‌های مختلفی از زراعت تحقیقاتی ارائه می‌دهد. این بخش‌ها شامل زراعت محصولات غذایی، زراعت محصولات صنعتی، زراعت محصولات دارویی و گیاهان دارویی، زراعت محصولات باغی و باغبانی، زراعت محصولات گلخانه‌ای و هیدروپونیک، زراعت محصولات آبی و زراعت محصولات زیستی می‌باشد. هر بخش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تحقیقات جدید و نوآورانه در هر بخش به چاپ می‌رسد.

مقالات ارائه شده در این مجله توسط پژوهشگران و دانشمندان معتبر و با تجربه در زمینه زراعت نوشته می‌شوند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات تجربی، مطالعات موردی، بررسی‌های سیستماتیک و مرورهای منابع است. هدف اصلی این مجله، ارائه اطلاعات علمی و تحقیقاتی به جامعه علمی و صنعتی است تا بتواند به توسعه و پیشرفت در زمینه زراعت کمک کند.

برای راهنمایی خواننده در مقالات خود، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی از عبارات انتقالی استفاده می‌کند. این عبارات انتقالی شامل “به علاوه”، “علاوه بر این”، “به عنوان مثال” و “به طور کلی” می‌باشند. این عبارات به خواننده کمک می‌کنند تا ایده‌ها و مفاهیم مختلف را به طور منسجم و منطقی درک کند و ارتباط بین آن‌ها را بیشتر کند.

در نهایت، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یکی از مجلات برجسته در زمینه زراعت شناخته می‌شود. این مجله با ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی با کیفیت، به توسعه و پیشرفت در زمینه زراعت کمک می‌کند و به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه محسوب می‌شود.

مجله پژوهش‌های زراعی ایران

مجله پژوهش‌های زراعی ایران یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت است. این مجله به منظور ارائه نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه در زمینه زراعت، به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و صنعت کشاورزی عمل می‌کند.

مجله پژوهش‌های زراعی ایران به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و هر شماره آن شامل مقالاتی است که توسط پژوهشگران و دانشمندان معتبر در زمینه زراعت نوشته شده است. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به زراعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقالات منتشر شده در مجله پژوهش‌های زراعی ایران به موضوعات مختلفی از جمله تولید و بهره‌وری محصولات زراعی، کشاورزی پایدار، آبیاری و زهکشی، بیماری‌ها و آفات گیاهی، تغذیه گیاهان و کوددهی، اقتصاد کشاورزی و سیاست‌های کشاورزی مربوط می‌شود.

مجله پژوهش‌های زراعی ایران به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر، از روش‌های علمی و آماری صحیح برای تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج استفاده می‌کند. همچنین، مقالات منتشر شده در این مجله باید دارای روش‌های تجربی قابل تکرار و دقیق باشند تا بتوانند در این مجله منتشر شوند.

با توجه به اینکه مجله پژوهش‌های زراعی ایران یک مجله علمی پژوهشی است، مقالات منتشر شده در آن باید دارای محتوای آموزنده و نوآورانه باشند. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پژوهشگران و دانشجویان، بهبود روش‌ها و راهکارهای کشاورزی را ترویج می‌دهد و به توسعه صنعت کشاورزی کمک می‌کند.

در نهایت، مجله پژوهش‌های زراعی ایران به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت، به ترویج تحقیقات و نوآوری در این حوزه می‌پردازد. این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد، به پژوهشگران و دانشجویان کمک می‌کند تا در زمینه زراعت به روز باشند و به توسعه صنعت کشاورزی کمک کنند.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در زمینه زراعت است. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و نتایج پژوهشی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شده است. با توجه به اهمیت بالای زراعت در تأمین غذای جامعه و حفظ منابع طبیعی، این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای اطلاعات علمی در این حوزه شناخته می‌شود.

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی در بخش زراعت، مقالاتی را در مورد موضوعات مختلفی از جمله تولید محصولات زراعی، بهبود عملکرد گیاهان، کنترل آفات و بیماری‌ها، بهینه‌سازی استفاده از منابع آب و خاک، تغذیه گیاهان و تکنولوژی‌های نوین در زراعت منتشر می‌کند. این مجله به عنوان یک پل بین پژوهشگران و صنعت کشاورزی عمل می‌کند و اطلاعات علمی جدید را به صورت قابل فهم و قابل استفاده برای خوانندگان خود ارائه می‌دهد.

مقالات منتشر شده در این مجله توسط یک هیئت داوران متخصص ارزیابی می‌شوند تا از کیفیت و علمی بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود. همچنین، این مجله به منظور افزایش دسترسی به اطلاعات علمی، مقالات خود را به صورت آزاد و باز به اشتراک می‌گذارد. این رویکرد باعث شده است که مقالات این مجله به راحتی در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرند و تأثیر بیشتری در جامعه داشته باشند.

با توجه به اینکه زمینه زراعت شامل موضوعات متنوعی است، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی نیز تلاش می‌کند تا مقالاتی با تنوع و گستردگی موضوعی منتشر کند. این مجله به عنوان یک منبع جامع در زمینه زراعت شناخته می‌شود و تلاش می‌کند تا تحقیقات و نتایج پژوهشی در زمینه‌های مختلف را در بر بگیرد.

در نهایت، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به زراعت شناخته می‌شود. این مجله با ارائه مقالات علمی و آموزشی در زمینه زراعت، به خوانندگان خود کمک می‌کند تا به روزرسانی‌های علمی در این حوزه دسترسی داشته باشند و بتوانند بهبود عملکرد خود را در زمینه زراعت دنبال کنند.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی مرتع

مرتع‌ها به عنوان یکی از محیط‌های طبیعی مهم در جهان، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این مناطق زیستی حاوی تنوع زیستی بالا و منابع طبیعی ارزشمندی هستند که نیازمند مطالعات علمی جامع و دقیق هستند. بنابراین، یافتن مجلات علمی پژوهشی مناسب برای انتشار مقالات مرتعی امری حیاتی است.

در این مقاله، لیستی از مجلات علمی پژوهشی مرتع را بررسی خواهیم کرد. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه مرتع‌شناسی، مدیریت مرتع و موضوعات مرتبط منتشر می‌شوند. هدف از ارائه این لیست، کمک به پژوهشگران مرتعی در انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقالاتشان است.

یکی از مجلات معتبر در زمینه مرتع‌شناسی، “مجله مرتع و آبخیزداری” است. این مجله تحت حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است و مقالاتی در زمینه مدیریت مرتع، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و موضوعات مرتبط را منتشر می‌کند.

مجله “مرتع و محیط زیست” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله به موضوعاتی مانند حفاظت از تنوع زیستی، تأثیر تغییرات اقلیمی بر مرتع‌ها و مدیریت پایدار منابع طبیعی می‌پردازد.

مجله “مرتع‌شناسی و مدیریت مرتع” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه مرتع‌شناسی است. این مجله مقالاتی در زمینه مدیریت مرتع، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و موضوعات مرتبط را منتشر می‌کند.

برای آشنایی با موضوع مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “مرتع‌شناسی و آبخیزداری” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله به موضوعاتی مانند مدیریت پایدار منابع آب، بهره‌برداری از منابع طبیعی و موضوعات مرتبط می‌پردازد.

در انتها، مجله “مرتع‌شناسی و توسعه پایدار” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه مرتع‌شناسی است. این مجله به موضوعاتی مانند توسعه پایدار منابع طبیعی، مدیریت مرتع و موضوعات مرتبط می‌پردازد.

در نهایت، برای انتشار مقاله در این مجلات، باید به شرایط چاپ هر مجله توجه کرد. برخی از مجلات ممکن است نیازمند ارسال مقاله به صورت الکترونیکی و استفاده از سیستم مدیریت مقالات باشند. همچنین، برخی از مجلات ممکن است نیازمند پرداخت هزینه انتشار مقاله باشند. بنابراین، قبل از ارسال مقاله، بهتر است شرایط چاپ هر مجله را به دقت مطالعه کنید.

در این مقاله، لیستی از مجلات علمی پژوهشی مرتع را بررسی کردیم. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه مرتع‌شناسی، مدیریت مرتع و موضوعات مرتبط منتشر می‌شوند. انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله، بستگی به موضوع مقاله و شرایط چاپ هر مجله دارد. بنابراین، پژوهشگران مرتعی باید قبل از ارسال مقاله، شرایط چاپ هر مجله را به دقت مطالعه کنند.

مجله علمی پژوهشی مرتع و آبخیزداری

مرتع و آبخیزداری یک حوزه مهم در علوم طبیعی است که به بررسی و مدیریت منابع طبیعی مرتبط با زمین‌های مرتعی و آبخیزها می‌پردازد. این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مرتع‌ها و آبخیزها نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تأمین آب و تأمین معیشت برای جوامع محلی و جهانی دارند. بنابراین، تحقیقات علمی در این حوزه بسیار ارزشمند و ضروری است.

برای انتشار نتایج تحقیقات در حوزه مرتع و آبخیزداری، محققان باید به دنبال مجلات علمی پژوهشی مناسب باشند. انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله، می‌تواند تأثیر زیادی بر روی شناخته شدن و ارزش مقاله داشته باشد. بنابراین، در این مقاله به بررسی چند مجله علمی پژوهشی مرتع و شرایط چاپ مقاله در آنها می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در حوزه مرتع و آبخیزداری، مجله “مرتع و آبخیزداری ایران” است. این مجله توسط انجمن علمی مرتع و آبخیزداری ایران منتشر می‌شود و مقالاتی را در زمینه‌های مختلف مرتع و آبخیزداری از جمله مدیریت منابع طبیعی، تنوع زیستی و تأثیر تغییرات اقلیمی در این حوزه منتشر می‌کند. برای چاپ مقاله در این مجله، محققان باید نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش‌های علمی قابل قبول و با دقت آماری مناسب ارائه دهند.

مجله “مرتع و آبخیزداری” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در این حوزه است. این مجله توسط دانشگاه تهران منتشر می‌شود و مقالاتی را در زمینه‌های مرتع‌ها، آبخیزها، تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی انتشار می‌دهد. برای چاپ مقاله در این مجله، محققان باید نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش‌های پیشرفته و با تأکید بر نوآوری و ارزش علمی ارائه دهند.

مجله “مرتع‌شناسی و آبخیزداری” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه مرتع و آبخیزداری است. این مجله توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر می‌شود و مقالاتی را در زمینه‌های مرتع‌شناسی، آبخیزداری و مدیریت منابع طبیعی انتشار می‌دهد. برای چاپ مقاله در این مجله، محققان باید نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش‌های مرتع‌شناسی و با تأکید بر ارتباط مستقیم با مسائل عملی و مدیریتی ارائه دهند.

در نهایت، انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله در حوزه مرتع و آبخیزداری بسیار مهم است. محققان باید به دقت شرایط چاپ مقاله در هر مجله را بررسی کنند و نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش‌های علمی قابل قبول و با دقت آماری مناسب ارائه دهند. همچنین، تأکید بر نوآوری و ارزش علمی نتایج تحقیقات می‌تواند به افزایش احتمال پذیرش مقاله توسط مجلات علمی پژوهشی مرتع کمک کند.

مجله علمی پژوهشی مرتع و گیاهپزشکی

مجله علمی پژوهشی مرتع و گیاهپزشکی یکی از مجلات معتبر در زمینه مرتع‌داری و گیاهپزشکی است که مقالات علمی و پژوهشی در این حوزه را منتشر می‌کند. این مجله به منظور ارتقای دانش و ترویج تحقیقات در زمینه مرتع و گیاهپزشکی تأسیس شده است و تلاش می‌کند تا بهترین مقالات را در این حوزه منتشر کند.

برای چاپ مقاله در این مجله، باید به شرایط و معیارهای خاصی تأمین کنید. اولین معیاری که باید در نظر داشته باشید، کیفیت علمی مقاله است. مقاله باید دارای محتوای علمی قوی و نتایج قابل قبولی باشد. همچنین، مقاله باید به روش‌های علمی صحیحی انجام شده باشد و دارای منابع و مآخذ قابل اعتماد باشد.

علاوه بر کیفیت علمی، مقاله باید دارای ساختار مناسبی باشد. این شامل عنوان مناسب، چکیده، مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. همچنین، باید از عبارات انتقالی برای ایجاد جریان منطقی در مقاله استفاده کنید تا خواننده بتواند به راحتی از یک بخش به بخش دیگر بروید.

در ارسال مقاله به این مجله، باید به فرمت و قالب مجله توجه کنید. معمولاً مجلات علمی پژوهشی دارای قالب خاصی هستند که باید به آن پایبند باشید. همچنین، باید به دستورالعمل‌های نگارشی مجله توجه کنید و از اشتباهات گرامری و املایی پرهیز کنید.

در نهایت، باید به اهمیت انتخاب موضوع مناسب برای مقاله توجه کنید. موضوع مقاله باید جدید و مفید باشد و به مسائل مرتع و گیاهپزشکی مربوط باشد. همچنین، باید به تحقیقات قبلی در این حوزه ارجاع داده و نتایج جدیدی ارائه دهید.

در نهایت، برای ارسال مقاله به این مجله، باید به دقت شرایط و معیارهای آن را مطالعه کنید و مقاله خود را بر اساس آنها آماده کنید. با رعایت این موارد، شانس قبولی مقاله شما در مجله علمی پژوهشی مرتع و گیاهپزشکی افزایش خواهد یافت.

مجله علمی پژوهشی مرتع و آب و خاک

مرتع و آب و خاک، عناصر اساسی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی هستند. برای ارتقای دانش و توسعه روش‌های بهینه در حوزه مرتع‌داری، مجلات علمی پژوهشی مرتع و آب و خاک نقش بسیار مهمی دارند. این مجلات، فضایی را برای انتشار نتایج تحقیقات علمی در زمینه مرتع و آب و خاک فراهم می‌کنند و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات بین پژوهشگران و علاقه‌مندان در این حوزه کمک می‌کنند.

برای چاپ مقاله در این مجلات، باید به شرایط و معیارهای مورد نیاز آنها توجه کرد. اولین معیاری که باید در نظر گرفته شود، مربوط به محتوای مقاله است. مقالات باید دارای محتوای علمی قوی و نوآورانه باشند و به مسائل مرتع و آب و خاک پرداخته و راهکارهایی برای بهبود وضعیت این منابع ارائه دهند. همچنین، مقالات باید بر اساس تحقیقات اصیل و داده‌های قابل اعتماد تهیه شده باشند.

علاوه بر محتوا، ساختار مقاله نیز بسیار مهم است. مقالات باید دارای یک چکیده کوتاه و مختصر باشند که خلاصه‌ای از موضوع، هدف، روش‌ها و نتایج مقاله را ارائه دهد. سپس، باید به ترتیب مقدمه، روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری پیش برویم. هر بخش باید به طور دقیق و کامل توضیح داده شود و از ارجاعات و منابع معتبر برای تأیید ادعاها استفاده شود.

علاوه بر محتوا و ساختار، مجلات علمی پژوهشی مرتع و آب و خاک نیز شرایط دیگری را برای چاپ مقاله در آنها تعیین کرده‌اند. برخی از این شرایط شامل تمامیت و صحت اطلاعات، استفاده از زبان علمی و فنی، استفاده از عبارات انتقالی و مناسب، استفاده از جداول و شکل‌ها برای نمایش داده‌ها و استفاده از منابع معتبر و قابل اعتماد است.

در نهایت، برای افزایش احتمال پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی مرتع و آب و خاک، می‌توان به توصیه‌های زیر توجه کرد:

1. مطالعه دقیق و دقیق مقالات منتشر شده در این مجلات و تأمل در سبک نوشتاری و محتوای آنها.
2. استفاده از عبارات انتقالی مناسب برای راهنمایی خواننده در جریان مقاله.
3. استفاده از منابع معتبر و قابل اعتماد برای تأیید ادعاها و ارائه داده‌های قابل اعتماد.
4. تأکید بر نوآوری و ارائه راهکارهای جدید برای بهبود وضعیت مرتع و آب و خاک.
5. توجه به نکات فنی مانند استفاده از زبان علمی و فنی، استفاده از جداول و شکل‌ها برای نمایش داده‌ها و استفاده از عبارات انتقالی مناسب.

با رعایت این نکات، احتمال پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی مرتع و آب و خاک افزایش خواهد یافت و ارتقای دانش و توسعه روش‌های بهینه در حوزه مرتع‌داری را تسهیل خواهد کرد.

مجله علمی پژوهشی مرتع و حشره شناسی

مرتع‌ها به عنوان یکی از محیط‌های طبیعی مهم در جهان، نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم‌ها دارند. بررسی و تحقیق درباره مرتع‌ها و عوامل مؤثر بر آنها، از جمله حشرات، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مجلات علمی پژوهشی مرتع و حشره شناسی، به عنوان منابع اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات در این حوزه، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.

یکی از مجلات معتبر در زمینه مرتع و حشره شناسی، مجله “مرتع و حشره شناسی” است. این مجله، به منظور انتشار مقالات پژوهشی در زمینه مرتع و حشره شناسی، تأسیس شده است. مقالاتی که در این مجله منتشر می‌شوند، باید دارای کیفیت علمی بالا و نتایج تحقیقات جدید و مفید باشند. همچنین، مقالات باید به طور کامل و دقیق، روش‌های استفاده شده در تحقیقات را توضیح دهند و نتایج را به صورت واضح و قابل فهم ارائه کنند.

برای ارسال مقاله به این مجله، نویسندگان باید به شرایط و معیارهای مجله توجه کنند. این شرایط شامل مواردی مانند قالب نگارشی، تعداد صفحات، نحوه ارجاعات و استفاده از منابع، و نحوه ارسال مقاله به مجله می‌شود. همچنین، مجله “مرتع و حشره شناسی”، به دنبال مقالاتی است که به موضوعات جدید و نوین در زمینه مرتع و حشره شناسی پرداخته و نتایج تحقیقات جدیدی را ارائه می‌دهند.

در این مجله، مقالاتی در زمینه‌های مختلف مرتع و حشره شناسی منتشر می‌شوند. برخی از موضوعاتی که در این مجله مورد توجه قرار می‌گیرند، شامل بررسی تأثیر حشرات بر مرتع، بررسی تنوع حشرات در مرتع‌ها، بررسی روابط بین حشرات و گیاهان مرتعی، و بررسی روش‌های کنترل حشرات آفت در مرتع‌ها است.

در نهایت، مجله “مرتع و حشره شناسی”، به عنوان یکی از منابع اصلی در زمینه مرتع و حشره شناسی، برای انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت و مفید در این حوزه، بسیار مناسب است. نویسندگان می‌توانند با رعایت شرایط و معیارهای مجله، مقالات خود را به این مجله ارسال کنند و نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی در این حوزه به اشتراک بگذارند.

مجله علمی پژوهشی مرتع و دامپزشکی

مرتع و دامپزشکی یک حوزه مهم در علوم کشاورزی و محیط زیست است که به بررسی و مدیریت منابع طبیعی مرتع و دامپروری می‌پردازد. برای ارتقای دانش در این حوزه، محققان و پژوهشگران نیازمند انتشار مقالات خود در مجلات علمی پژوهشی مرتع هستند. اما قبل از ارسال مقاله، باید با شرایط چاپ مقاله در این مجلات آشنا شوند.

یکی از مجلات معتبر در حوزه مرتع و دامپزشکی، مجله “مرتع و دامپزشکی” است. این مجله یکی از منابع اصلی برای انتشار مقالات در زمینه مرتع و دامپزشکی است و مقالاتی را درباره موضوعات مختلفی از جمله مدیریت مرتع، تغذیه دام، بیماری‌های دام و تولید علوفه منتشر می‌کند.

برای چاپ مقاله در این مجله، نویسندگان باید به چندین معیار اصلی توجه کنند. اولین معیار، ارتباط مستقیم موضوع مقاله با حوزه مرتع و دامپزشکی است. مقالاتی که به طور مستقیم با موضوعات مرتع و دامپزشکی مرتبط نیستند، احتمالاً قابل قبول نخواهند بود.

علاوه بر این، مقالات باید دارای روش‌های پژوهشی قوی و داده‌های قابل اعتماد باشند. این مجله به مقالاتی که از روش‌های پژوهشی معتبر استفاده کرده و داده‌های قابل اعتمادی را ارائه می‌دهند، توجه ویژه‌ای می‌کند.

علاوه بر این، نویسندگان باید به طور کامل و دقیق نتایج خود را گزارش دهند و تفسیر صحیحی از آنها ارائه کنند. همچنین، مقالات باید به طور کامل و دقیق منابع استفاده شده را مشخص کنند و به نقل و اقتباس مناسب از آنها توجه کنند.

در نهایت، نویسندگان باید به طور کامل و دقیق مقاله خود را به زبان علمی و حرفه‌ای نوشته و از عبارات انتقالی برای راهنمایی خواننده استفاده کنند. همچنین، باید به طور دقیق و کامل از اصطلاحات و واژگان مرتع و دامپزشکی استفاده کنند.

در نهایت، برای ارسال مقاله به مجله “مرتع و دامپزشکی”، نویسندگان باید به دقت دستورالعمل‌های ارسال مقاله را مطالعه کنند و تمامی موارد مورد نیاز را برآورده کنند. همچنین، باید به طور دقیق اطلاعات مربوط به نویسندگان، عنوان مقاله، چکیده، کلمات کلیدی و متن اصلی را ارائه کنند.

با رعایت این معیارها و دستورالعمل‌های مجله “مرتع و دامپزشکی”، نویسندگان می‌توانند مقالات خود را با موفقیت در این مجله منتشر کنند و به ارتقای دانش در حوزه مرتع و دامپزشکی کمک کنند.

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.