نوآوری های آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشاهده نقشه

مشخصات مجله نوآوری های آموزشی

نام مجله: نوآوری های آموزشی
p-ISSN: 17351235
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: علوم تربیتی
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://noavaryedu.oerp.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه نوآوری های آموزشی

مجله علمی نوآوری های آموزشی با ISSN چاپی 17351235 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله نوآوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله نوآوری های آموزشی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن علوم تربیتی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه نوآوری های آموزشی برابر با http://noavaryedu.oerp.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال نوآوری های آموزشی برابر با CIVILICA و DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه نوآوری های آموزشی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله نوآوری های آموزشی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله نوآوری های آموزشی

مجله نوآوری های آموزشی یکی از نشریات معتبر علمی در حوزه علوم انسانی و علوم تربیتی است که توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر می‌شود. این مجله با داشتن کد ISSN 1735-1235 و رتبه ارزیابی ب، به عنوان یک نشریه علمی پژوهشی معتبر شناخته می‌شود و در نسخه‌های چاپی و دیجیتالی در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار دارد. انتشار مقالات به زبان فارسی به محققان داخلی و خارجی این امکان را می‌دهد که به نتایج پژوهش‌ها و مطالعات جدید در حوزه نوآوری‌های آموزشی دسترسی داشته باشند و از آنها بهره‌مند شوند.

هدف نوآوری های آموزشی ترویج و توسعه مطالعات و پژوهش‌های نوین در زمینه آموزش و پرورش است. این مجله بستری برای تبادل ایده‌ها و یافته‌های علمی پژوهشگران و کارشناسان فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه دانش و بهبود روش‌های آموزشی ایفا کرده است. مجله نوآوری های آموزشی با تمرکز بر تحقیقات پیشرفته و کاربردی در زمینه نوآوری‌های آموزشی، به یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه آموزش و تربیت تبدیل شده است.

حیطه فعالیت مجله نوآوری های آموزشی

مجله نوآوری های آموزشی به بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف آموزش و نوآوری‌های آموزشی پرداخته و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 1. روش‌های نوین آموزشی: مطالعه و تحلیل روش‌ها و راهکارهای نوین در آموزش و پرورش، از جمله روش‌های تدریس نوآورانه و استراتژی‌های آموزشی جدید.
 2. فناوری‌های آموزشی: بررسی و تحلیل کاربردهای فناوری‌های نوین در آموزش، از جمله استفاده از فناوری‌های دیجیتال، ابزارهای آموزشی الکترونیکی و یادگیری آنلاین.
 3. برنامه‌ریزی درسی و آموزشی: بررسی و تحلیل برنامه‌ریزی درسی و آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و توسعه برنامه‌های درسی.
 4. ارزیابی و سنجش آموزشی: تحلیل و بررسی روش‌ها و ابزارهای ارزیابی و سنجش آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای ارزیابی.
 5. مدیریت و رهبری آموزشی: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت و رهبری در سیستم‌های آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت و رهبری آموزشی.
 6. آموزش و پرورش مبتنی بر شواهد: تحلیل و بررسی راهکارهای آموزش و پرورش مبتنی بر شواهد و ارائه مدل‌های کاربردی برای پیاده‌سازی این راهکارها.
 7. آموزش معلمان: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با آموزش معلمان و توسعه حرفه‌ای آن‌ها، از جمله روش‌های بهبود مهارت‌های تدریس و آموزشی.
 8. عدالت آموزشی: مطالعه و تحلیل مسائل مرتبط با عدالت آموزشی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نابرابری‌ها در آموزش و پرورش.
 9. آموزش ویژه: بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با آموزش ویژه و ارائه راهکارهایی برای بهبود آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه.
 10. پژوهش‌های تطبیقی آموزشی: تحلیل و بررسی مسائل آموزشی از دیدگاه تطبیقی و مقایسه‌ای و بررسی تأثیرات روش‌های آموزشی مختلف در جوامع و فرهنگ‌های مختلف.

موضوعات مقالات مجله نوآوری های آموزشی

برای ارائه مقاله به نوآوری های آموزشی، انتخاب موضوعاتی که به تحلیل دقیق، نوآورانه و علمی مسائل مرتبط با آموزش و پرورش بپردازند، شانس بالایی برای پذیرش دارند. برخی از موضوعاتی که احتمال پذیرش آن‌ها در این مجله بیشتر است عبارت‌اند از:

 1. روش‌های نوین تدریس و یادگیری: مقالاتی که به بررسی و تحلیل روش‌های تدریس نوین و استراتژی‌های آموزشی جدید پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود تدریس و یادگیری می‌پردازند. به عنوان مثال، “ارزیابی تأثیر استفاده از روش‌های تدریس مبتنی بر مسئله در یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش‌آموزان ابتدایی”.
 2. فناوری‌های نوین در آموزش: مقالاتی که به بررسی و تحلیل کاربرد فناوری‌های نوین در آموزش پرداخته و به تحلیل نقش این فناوری‌ها در بهبود فرآیندهای آموزشی می‌پردازند. مانند “بررسی تأثیر استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی بر یادگیری علوم تجربی در دوره متوسطه”.
 3. برنامه‌ریزی درسی و توسعه محتوای آموزشی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل برنامه‌ریزی درسی و توسعه محتوای آموزشی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل اثرات تغییرات برنامه درسی دروس علوم انسانی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان”.
 4. ارزیابی و سنجش آموزشی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل روش‌ها و ابزارهای ارزیابی و سنجش آموزشی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای ارزیابی و سنجش می‌پردازند. مانند “ارزیابی تأثیر استفاده از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مبتنی بر پروژه بر یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان”.
 5. مدیریت و رهبری آموزشی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت و رهبری در سیستم‌های آموزشی پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت و رهبری آموزشی می‌پردازند. به عنوان مثال، “بررسی نقش سبک‌های رهبری آموزشی بر رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی”.
 6. آموزش معلمان و توسعه حرفه‌ای: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با آموزش معلمان و توسعه حرفه‌ای آن‌ها پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود مهارت‌های تدریس و آموزشی معلمان می‌پردازند. مانند “تحلیل تأثیر برنامه‌های آموزش ضمن خدمت بر بهبود مهارت‌های تدریس معلمان دوره متوسطه”.
 7. عدالت آموزشی و کاهش نابرابری‌ها: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با عدالت آموزشی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نابرابری‌ها در آموزش و پرورش می‌پردازند. به عنوان مثال، “ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر عدالت بر کاهش نابرابری‌های تحصیلی در مناطق محروم”.
 8. آموزش ویژه و نیازهای خاص: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل مرتبط با آموزش ویژه پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه می‌پردازند. مانند “تحلیل اثرات استفاده از روش‌های آموزشی تطبیقی بر یادگیری دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری”.
 9. آموزش و پرورش مبتنی بر شواهد: مقالاتی که به بررسی و تحلیل راهکارهای آموزش و پرورش مبتنی بر شواهد پرداخته و به ارائه مدل‌های کاربردی برای پیاده‌سازی این راهکارها می‌پردازند. به عنوان مثال، “بررسی تأثیر استفاده از شواهد پژوهشی در برنامه‌ریزی درسی بر بهبود کیفیت آموزشی در مدارس متوسطه”.
 10. پژوهش‌های تطبیقی در آموزش و پرورش: مقالاتی که به تحلیل و بررسی مسائل آموزشی از دیدگاه تطبیقی و مقایسه‌ای پرداخته و به تحلیل تأثیرات روش‌های آموزشی مختلف در جوامع و فرهنگ‌های مختلف می‌پردازند. مانند “مقایسه تطبیقی تأثیر روش‌های تدریس فعال در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان”.

نمونه مقالات مجله نوآوری های آموزشی

برای آشنایی بیشتر با نوع و محتوای مقالات منتشر شده در نوآوری های آموزشی، می‌توان به نمونه‌های زیر از سایت مجله اشاره کرد:

 1. “تحلیل تأثیر استفاده از ابزارهای آموزش دیجیتال بر یادگیری زبان انگلیسی در دوره متوسطه”: این مقاله به بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای آموزش دیجیتال بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش‌آموزان دوره متوسطه پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 2. “ارزیابی نقش برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بازی در بهبود انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی”: در این مقاله تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بازی بر بهبود انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است.
 3. “بررسی اثرات برنامه‌های آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های تدریس معلمان در مدارس ابتدایی”: این مقاله به تحلیل اثرات برنامه‌های آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های تدریس معلمان پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 4. “تحلیل تأثیر فناوری‌های نوین آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه”: این مقاله به بررسی و تحلیل تأثیر فناوری‌های نوین آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه پرداخته و نتایج تحقیقات را بررسی کرده است.

نحوه ارسال مقاله به مجله نوآوری های آموزشی

نوآوری های آموزشی برای ارسال مقاله دارای فرآیندی دقیق و منظم است. پژوهشگران علاقه‌مند به ارسال مقاله به این مجله باید نکات زیر را رعایت کنند:

 1. رعایت اصول نگارش: مقالات باید دارای استانداردهای نگارشی و علمی بوده و با ساختاری منظم و منطقی نگارش شوند. از جمله این اصول می‌توان به رعایت قالب‌بندی، استفاده از سبک نگارشی مناسب، و دقت در استناد به منابع علمی اشاره کرد.
 2. استفاده از منابع معتبر: تمامی استنادها باید به منابع معتبر و علمی باشد و از منابع دست دوم و نامعتبر اجتناب شود. استنادهای دقیق و قابل اعتماد به کیفیت علمی مقاله کمک می‌کند.
 3. ارائه نوآوری در موضوع: موضوع مقاله باید جدید و نوآورانه باشد و به تحلیل‌های جدید در زمینه نوآوری‌های آموزشی بپردازد. انتخاب موضوعاتی که به حل مسائل جدید یا ارائه راهکارهای نوین می‌پردازند، می‌تواند شانس پذیرش مقاله را افزایش دهد.
 4. فرآیند ارسال الکترونیکی: مقالات باید از طریق وبسایت مجله به صورت الکترونیکی ارسال شوند و فرمت‌های مشخص شده در سایت رعایت گردد. فرآیند ارسال الکترونیکی شامل ثبت‌نام در وبسایت، ارسال فایل مقاله، و تکمیل اطلاعات مربوطه است.
 5. رعایت اصول اخلاق پژوهشی: رعایت اخلاق پژوهشی و عدم استفاده از مطالب کپی‌شده و بدون منبع از جمله الزامات ارسال مقاله است. مقالات باید اصالت داشته و از نتایج تحقیقات واقعی و معتبر پشتیبانی کنند.

مجله نوآوری های آموزشی با تمرکز بر موضوعات مختلف مرتبط با نوآوری‌های آموزشی و علوم تربیتی، به عنوان یکی از منابع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با ارائه بستر مناسبی برای انتشار و تبادل یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش، به گسترش و ترویج پژوهش‌های مرتبط کمک شایانی کرده است. مقالات ارائه‌شده به این مجله باید دارای ویژگی‌های علمی، نوآورانه و مرتبط با موضوعات مورد تمرکز مجله باشند تا شانس بالایی برای پذیرش داشته باشند.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.