مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

دانشگاه تبریز مشاهده نقشه

مشخصات مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

نام مجله: مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
p-ISSN: 22517553
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: فقه و حقوق
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: https://law.tabrizu.ac.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

مجله علمی مطالعات حقوق تطبیقی معاصر با ISSN چاپی 22517553 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دانشگاه تبریز می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن فقه و حقوق دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر برابر با https://law.tabrizu.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مطالعات حقوق تطبیقی معاصر برابر با CIVILICA و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر یکی از نشریات علمی معتبر در حوزه علوم انسانی با تمرکز بر فقه و حقوق است که توسط دانشگاه تبریز منتشر می‌شود. این مجله با کد ISSN چاپی 2251-7553 و رتبه ارزیابی ب، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با حقوق تطبیقی می‌پردازد. مقالات این مجله به زبان فارسی منتشر می‌شوند و انتشار آن به صورت چاپی انجام می‌شود.

این مجله با هدف ارتقای دانش و پژوهش‌های علمی در حوزه حقوق تطبیقی تأسیس شده است. مطالعات حقوق تطبیقی معاصر بستری مناسب برای تبادل ایده‌ها و یافته‌های علمی پژوهشگران و متخصصان در زمینه‌های مختلف حقوق فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه دانش و بهبود روش‌های حقوقی ایفا می‌کند. از زمان تأسیس، مجله توانسته است به یکی از منابع اصلی برای پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان حقوق در ایران تبدیل شود و با ارائه مقالات علمی و پژوهشی، به ارتقای سطح علمی و کاربردی در زمینه‌های مختلف حقوق تطبیقی کمک شایانی کرده است.

حیطه فعالیت مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر به بررسی و تحلیل جنبه‌های مختلف حقوق تطبیقی پرداخته و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 1. حقوق تطبیقی: بررسی و تحلیل نظام‌های حقوقی مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف هر نظام.
 2. فقه و حقوق اسلامی: مطالعه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی در اسلام و مقایسه آن‌ها با نظام‌های حقوقی دیگر.
 3. حقوق بین‌الملل: بررسی و تحلیل مسائل حقوق بین‌الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی کشورها.
 4. حقوق بشر: مطالعه و تحلیل مسائل حقوق بشر در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر.
 5. حقوق خصوصی: بررسی و تحلیل مسائل حقوق خصوصی در نظام‌های حقوقی مختلف و مقایسه آن‌ها.
 6. حقوق عمومی: مطالعه و تحلیل مسائل حقوق عمومی در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد نهادهای عمومی.
 7. حقوق کیفری: بررسی و تحلیل مسائل حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی مختلف و مقایسه آن‌ها.
 8. حقوق محیط زیست: مطالعه و تحلیل مسائل حقوق محیط زیست در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهایی برای حفاظت از محیط زیست.
 9. حقوق اقتصادی: بررسی و تحلیل مسائل حقوق اقتصادی در نظام‌های حقوقی مختلف و مقایسه آن‌ها.
 10. حقوق کار و تأمین اجتماعی: مطالعه و تحلیل مسائل حقوق کار و تأمین اجتماعی در نظام‌های حقوقی مختلف و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت کارگران و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی.

موضوعات مقالات مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

برای ارائه مقاله به مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، انتخاب موضوعاتی که به تحلیل دقیق، نوآورانه و علمی مسائل مرتبط با حقوق تطبیقی بپردازند، شانس بالایی برای پذیرش دارند. برخی از موضوعاتی که احتمال پذیرش آن‌ها در این مجله بیشتر است عبارت‌اند از:

 1. نظام‌های حقوقی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌پردازند. به عنوان مثال، “مقایسه نظام حقوقی ایران و فرانسه در حوزه حقوق خانواده”.
 2. حقوق بشر تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق بشر در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌پردازند. مانند “تحلیل تطبیقی حقوق زنان در نظام‌های حقوقی اسلامی و غربی”.
 3. فقه و حقوق اسلامی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی در اسلام پرداخته و به مقایسه آن‌ها با نظام‌های حقوقی دیگر می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی حقوق کودکان در اسلام و حقوق بین‌الملل”.
 4. حقوق بین‌الملل تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق بین‌الملل پرداخته و به مقایسه آن‌ها با حقوق داخلی کشورها می‌پردازند. مانند “مقایسه حقوق بین‌الملل محیط زیست با قوانین محیط زیست داخلی ایران”.
 5. حقوق کیفری تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی مجازات اعدام در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا”.
 6. حقوق خصوصی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق خصوصی در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. مانند “تحلیل تطبیقی قراردادهای بیع در نظام‌های حقوقی ایران و آلمان”.
 7. حقوق عمومی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق عمومی در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی ساختارهای حکومتی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان”.
 8. حقوق محیط زیست تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق محیط زیست در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. مانند “مقایسه قوانین محیط زیست در نظام‌های حقوقی ایران و ژاپن”.
 9. حقوق اقتصادی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق اقتصادی در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. به عنوان مثال، “تحلیل تطبیقی قوانین مالیاتی در نظام‌های حقوقی ایران و کانادا”.
 10. حقوق کار و تأمین اجتماعی تطبیقی: مقالاتی که به بررسی و تحلیل مسائل حقوق کار و تأمین اجتماعی در نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته و به مقایسه آن‌ها می‌پردازند. مانند “تحلیل تطبیقی حقوق کارگران در نظام‌های حقوقی ایران و سوئد”.

نمونه مقالات مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

برای آشنایی بیشتر با نوع و محتوای مقالات منتشر شده در مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، می‌توان به نمونه‌های زیر از سایت مجله اشاره کرد:

 1. “مقایسه نظام حقوقی ایران و فرانسه در حوزه حقوق خانواده”: این مقاله به بررسی و تحلیل نظام حقوقی ایران و فرانسه در حوزه حقوق خانواده پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 2. “تحلیل تطبیقی حقوق زنان در نظام‌های حقوقی اسلامی و غربی”: در این مقاله حقوق زنان در نظام‌های حقوقی اسلامی و غربی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است.
 3. “تحلیل تطبیقی حقوق کودکان در اسلام و حقوق بین‌الملل”: این مقاله به بررسی و تحلیل حقوق کودکان در اسلام و حقوق بین‌الملل پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.
 4. “مقایسه حقوق بین‌الملل محیط زیست با قوانین محیط زیست داخلی ایران”: این مقاله به بررسی و تحلیل حقوق بین‌الملل محیط زیست و قوانین محیط زیست داخلی ایران پرداخته و نتایج تحقیقات را ارائه کرده است.

نحوه ارسال مقاله به مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر 

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر برای ارسال مقاله دارای فرآیندی دقیق و منظم است. پژوهشگران علاقه‌مند به ارسال مقاله به این مجله باید نکات زیر را رعایت کنند:

 1. رعایت اصول نگارش: مقالات باید دارای استانداردهای نگارشی و علمی بوده و با ساختاری منظم و منطقی نگارش شوند. از جمله این اصول می‌توان به رعایت قالب‌بندی، استفاده از سبک نگارشی مناسب و دقت در استناد به منابع علمی اشاره کرد.
 2. استفاده از منابع معتبر: تمامی استنادها باید به منابع معتبر و علمی باشد و از منابع دست دوم و نامعتبر اجتناب شود. استنادهای دقیق و قابل اعتماد به کیفیت علمی مقاله کمک می‌کند.
 3. ارائه نوآوری در موضوع: موضوع مقاله باید جدید و نوآورانه باشد و به تحلیل‌های جدید در زمینه حقوق تطبیقی بپردازد. انتخاب موضوعاتی که به حل مسائل جدید یا ارائه راهکارهای نوین می‌پردازند، می‌تواند شانس پذیرش مقاله را افزایش دهد.
 4. فرآیند ارسال الکترونیکی: مقالات باید از طریق وبسایت مجله به صورت الکترونیکی ارسال شوند و فرمت‌های مشخص شده در سایت رعایت گردد. فرآیند ارسال الکترونیکی شامل ثبت‌نام در وبسایت، ارسال فایل مقاله و تکمیل اطلاعات مربوطه است.
 5. رعایت اصول اخلاق پژوهشی: رعایت اخلاق پژوهشی و عدم استفاده از مطالب کپی شده و بدون منبع از جمله الزامات ارسال مقاله است. مقالات باید اصالت داشته و از نتایج تحقیقات واقعی و معتبر پشتیبانی کنند.

مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر با تمرکز بر موضوعات مختلف مرتبط با حقوق تطبیقی، به عنوان یکی از منابع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود. این مجله با ارائه بستر مناسبی برای انتشار و تبادل یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حقوق تطبیقی، به گسترش و ترویج پژوهش‌های مرتبط کمک شایانی کرده است. مقالات ارائه شده به این مجله باید دارای ویژگی‌های علمی، نوآورانه و مرتبط با موضوعات مورد تمرکز مجله باشند تا شانس بالایی برای پذیرش داشته باشند.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.