خانه نتایج جستجو علوم انسانی جغرافیا مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
p-ISSN: ۲۵۳۸۵۹۵X
e-ISSN: 25385968
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jshsp.iaurasht.ac.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
مجله علمی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی با ISSN چاپی ۲۵۳۸۵۹۵X و ISSN الکترونیکی 25385968 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد رشت می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی برابر با http://jshsp.iaurasht.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

گسترش و ارتقاء پژوهش در سطح کشور کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققین جغرافیا در قلمرو سکونتگاه های انسانی اعم از شهری، روستایی و عشایری انتشار نتایج پژوهش های علمی در زمینه مطالعات و برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.