مدیریت در دانشگاه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مشاهده نقشه

مشخصات مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی

نام مجله: مدیریت در دانشگاه اسلامی
p-ISSN: 23455713
e-ISSN: 27173828
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: مدیریت
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://miu.nahad.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی

مجله علمی مدیریت در دانشگاه اسلامی با ISSN چاپی 23455713 و ISSN الکترونیکی 27173828 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مدیریت در دانشگاه اسلامی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن مدیریت دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی برابر با http://miu.nahad.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مدیریت در دانشگاه اسلامی برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی

1. مطالعه‌ و‌ تحقیق‌ در‌ نظام‌ مدیریتی‌ دانشگاهها و مراکز علمی‌ و ارائۀ راهکارهای تقویت‌ ارزشهای اسلامی و انقلابی در محیط دانشگاهی؛ 2. تبیین مفاهیم‌ و اصول مدیریت‌ در‌ اسلام‌ و نقش‌ دانشگاه اسلامی‌ به‌ منظور‌ اصلاح‌ نظام‌ مدیریتی‌ و بهبود کارامدی‌ آنها 3.تبیین‌ راهکارهای‌ تولید و نشر دانش‌ مدیریت‌ بر اساس‌ آموزه های اسلام‌ و نقش‌ دانشگاه اسلامی‌ در راستای توسعۀ آن؛ 4. آسیب‌شناسی‌ محیط‌ های‌ دانشگاهی‌ از‌ جهات‌ مختلف‌ و ارائۀ راهکارهای تقویت ارزشهای اسلامی در این محیط و توسعۀ مدیریت اسلامی در دانشگاه؛ 5. تبیین و تقویت معنویت و هوش معنوی در محیط دانشگاه و در بین دانشجویان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛ 6. بررسی نقشۀ جامع علمی کشور و بیان نقاط قوّت و ضعف و ارائۀ راهکارها و پیشنهاد مبتنی بر تحقیقات علمی در جهت اصلاح آن؛ 7. تعریف شاخصهای نظارت و ارزیابی نظام علمی کشور در عرصه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی و بسیج منابع انسانی و حفظ و توسعۀ دانش‌ورزان در جامعۀ اسلامی؛ 8. تبیین مفهوم شایستگی مدیران مبتنی بر آموزه‌های اسلام و ارائۀ راهکارها به منظور توسعۀ آن در سازمانهای اجرایی کشور و افزایش کارامدی مدیران در جامعه اسلامی؛ 9. بررسی نیازهای جامعه و تحوّلات در عرصۀ علوم و ارائۀ راهکارها به منظور اصلاح نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی بر اساس مبانی اسلامی؛ 10. بررسی نظامهای آموزشی، پژوهشی و تربیتی در مراکز مربوط و ارائۀ راهکار به منظور توسعۀ همه‌جانبه و نظام‌دار آنها؛ 11. ارائۀ راهکارهای تقویت روحیۀ تحقیق و تتبّع، تفکّر منتقدانه و ارائۀ الگوهای جدید به منظور تحوّل و اصلاح روشهای تدریس و پژوهش؛

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.