سیاست های راهبردی و کلان

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده نقشه

مشخصات مجله سیاست های راهبردی و کلان

نام مجله: سیاست های راهبردی و کلان
p-ISSN: 23452544
e-ISSN: 23452552
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: مدیریت
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی ترویجی
سایت: http://www.jmsp.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani ROAD

شرایط چاپ مقاله در نشریه سیاست های راهبردی و کلان

مجله علمی سیاست های راهبردی و کلان با ISSN چاپی 23452544 و ISSN الکترونیکی 23452552 یک مجله علمی ترویجی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله سیاست های راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله سیاست های راهبردی و کلان به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن مدیریت دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه سیاست های راهبردی و کلان برابر با http://www.jmsp.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال سیاست های راهبردی و کلان برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه سیاست های راهبردی و کلان ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله سیاست های راهبردی و کلان می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله سیاست های راهبردی و کلان

● گسترش مر زهای دانش در حوز ههای نظارت و ارزیابی راهبردی سیاس تهای کلی و سند چش مانداز. ● توسع هی الگوها و تئور یهای نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظری ههای جدید. ● انتقال و تبادل تجربیات و دستاور دهای تاز هی علمی در سطح بی نالمللی و انتشار تجربیات جهانی از نحو هی نظارت و ارزیابی بر سیاس تهای کلان و چش مانداز. ● انتشار یافت ههای حاصل از پژوهش در حوز هی نظارت راهبردی بر سیاس تهای کلان نظام و تحقق اهداف سند چش مانداز. ● مطالعات تطبیقی در حوزه سیاس تهای کلی کشور میان ایران و کشو رهای حوزه سند چش مانداز. ● تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخ صهای ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان. ● در دسترس قراردادن منابع و مراجع برای استفاد هی استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور و کمک مؤثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمی مگیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور. ● ارتقا و توسع هی فرهنگ نظارت و ارزیابی و جه تدهی برای توسع هی کشور.

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.