دیدگاه های حقوق قضایی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: دیدگاه های حقوق قضایی
p-ISSN: 22520007
e-ISSN: 22520007
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: فقه و حقوق
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jlviews.ujsas.ac.ir/
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani
مجله علمی دیدگاه های حقوق قضایی با ISSN چاپی 22520007 و ISSN الکترونیکی 22520007 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله دیدگاه های حقوق قضایی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن فقه و حقوق دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه دیدگاه های حقوق قضایی برابر با http://jlviews.ujsas.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال دیدگاه های حقوق قضایی برابر با DOAJ و Google Scholar و ISC و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه دیدگاه های حقوق قضایی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله دیدگاه های حقوق قضایی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

اهداف انتشار یافته‌های نوین در شاخه‌های مختلف حقوق و مسائل پژوهشی مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران زمینه سازی بستر مطالعاتی و پژوهشی مناسب به منظور ارتقای سطح علمی حقوقی جامعه هدف ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر میان پژوهشگران‌ کشور و همچنین تعامل بین قضات و صاحبنظران حقوق در رشته‌های مرتبط طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید ، تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ قضائی توسعه روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه حقوق قضائی در انواع مشاغل مرتبط بسترسازی ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها , تجربیات‌ و دستاوردهای‌ تازه‌ علمی مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ نوین حقوقی در ارتباط‌ با تنگناهای‌‌ حقوقی و قضائی قلمرو موضوعی نشریه موضوع کلی نشریه: ادبیات و علوم انسانی دامنه شمول (موضوعات اختصاصی): فقه و حقوق، فلسفه حقوق، حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی، اقتصاد سیاسی، حقوق اسلامی و فلسفه تطبیقی، فقه، اصول و قواعد فقه، جامعه شناسی حقوق، فقه مسائل مستحدثه، رویهای قضائی،فناوری های نوین و به طور کلی علم حقوق در گرایش های مختلف.

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.