دیدگاه های حقوق قضایی

نام مجله:
دیدگاه های حقوق قضایی
p-ISSN:
22520007
e-ISSN:
22520007
علوم انسانی
فقه و حقوق
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی پژوهشی
سایت:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/
ایندکس:
DOAJ
ایندکس:
Google Scholar
ایندکس:
ISC
ایندکس:
SID
سایر ایندکس ها:
noormags ensani

حیطه فعالیت مجله:

اهداف انتشار یافته‌های نوین در شاخه‌های مختلف حقوق و مسائل پژوهشی مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران زمینه سازی بستر مطالعاتی و پژوهشی مناسب به منظور ارتقای سطح علمی حقوقی جامعه هدف ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر میان پژوهشگران‌ کشور و همچنین تعامل بین قضات و صاحبنظران حقوق در رشته‌های مرتبط طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید ، تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ قضائی توسعه روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه حقوق قضائی در انواع مشاغل مرتبط بسترسازی ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها , تجربیات‌ و دستاوردهای‌ تازه‌ علمی مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ نوین حقوقی در ارتباط‌ با تنگناهای‌‌ حقوقی و قضائی قلمرو موضوعی نشریه موضوع کلی نشریه: ادبیات و علوم انسانی دامنه شمول (موضوعات اختصاصی): فقه و حقوق، فلسفه حقوق، حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی، اقتصاد سیاسی، حقوق اسلامی و فلسفه تطبیقی، فقه، اصول و قواعد فقه، جامعه شناسی حقوق، فقه مسائل مستحدثه، رویهای قضائی،فناوری های نوین و به طور کلی علم حقوق در گرایش های مختلف.

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد