دانش سیاسیر

نام مجله:
دانش سیاسی
p-ISSN:
20080743
e-ISSN:
22286594
علوم انسانی
علوم سیاسی
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (ع)
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی پژوهشی
سایت:
https://pkn.journals.isu.ac.ir/
ایندکس:
CIVILICA
ایندکس:
DOAJ
ایندکس:
Google Scholar
ایندکس:
ISC
ایندکس:
magiran
سایر ایندکس ها:
noormags ensani

حیطه فعالیت مجله:

الف. اهداف 1. تحقیق در مزرهای دانش سیاست اسلامی و زمینه‌سازی برا‌ی نظریه‌پردازی در این حوزه. 2. نقد روشمند سیاست نظری و عملی موجود به منظور ارتقای دانش سیاست. 3. استحکام بخشیدن به گفتمان سیاست اسلامی و افزایش توان آن جهت رقابت علمی سازنده با سایر گفتمان‌های رقیب و بدیل 4. کمک به تصمیم‌سازی و حل مسئله در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی سیاست اسلامی. 5. آسیب‌شناسی نظری و عملی رد حوزه سیاسی به منظور ارائه راهکارهای بومی‌. ب. چشم انداز دوفصلنامه علمی دانش سیاسی در چشم انداز آینده به عنوان نشریه ای مرجع در سطح داخلی و خارجی مطرح خواهد بود که در تبیین گفتمان سیاست اسلامی در ابعاد مختلف پیشگام بوده و مجال مناسبی را برای طرح نظریه های جدید و راهبردهای نوین برای مدیریت سیاسی پیشنهاد می دهد. پ. سیاست ها 1. انتشار مقالات برآمده از تحقیقات علمی و دربردارنده نتایج نوآورانه در گستره سیاست اسلامی. 2. انتشار مقالات انتقادی که زمینه‌ها، موضوعات یا راه‌حل‌های نوینی را در عرصه سیاست اسلامی مطر ح می‌سازند. 3. انتشار مقالاتی که به شناسایی و طرح مسائل نوین در ارتباط با علم سیاست اسلامی متناسب با شرایط نوین جامعه کمک می‌نمایند.

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد