برنامه ریزی و آمایش فضا

دانشگاه تربیت مدرس مشاهده نقشه

مشخصات مجله برنامه ریزی و آمایش فضا

نام مجله: برنامه ریزی و آمایش فضا
p-ISSN: 16059689
e-ISSN: 24766860
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://hsmsp.modares.ac.ir/
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا

مجله علمی برنامه ریزی و آمایش فضا با ISSN چاپی 16059689 و ISSN الکترونیکی 24766860 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله برنامه ریزی و آمایش فضا به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا برابر با http://hsmsp.modares.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال برنامه ریزی و آمایش فضا برابر با ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله برنامه ریزی و آمایش فضا می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی فضائی بمنظور دستیابی به فضای زیست بهینه و توسعۀ متوازن و پایدار آن و نیز استقرار منطقی و سیستماتیک گروه¬های انسانی، فعالیت ها و نهادهای فیزیکی و کالبدی در فضا، بعد چهارم و متعیّن فرآیند برنامه ریزی¬های توسعه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی یک کشور را تشکیل می دهد که در وظیفه علم جغرافیا و جغرافیدانان است. تخصّصی شدن مجلّه علوم انسانی – برنامه ریزی و آمایش فضا و تمرکز محتوائی و موضوعی آن بر بعد کاربردی علوم جغرافیائی گامی است در این راستا، تا بتواند در کنار سایر مجلات تخصّصی جغرافیا که علم و معرفت بنیادی و کاربردی علوم جغرافیائی را توأمان در کشور منتشر می کنند، بطور خاص به انتشار تولیدات علمی جغرافیا در بعد کاربردی آن بپردازد. از اینرو قلمرو موضوعی این مجلّه را انتشار آن دسته از مقالات علمی و پژوهشی در علوم جغرافیائی تشکیل می دهد که بر موضوعات برنامه ریزی های فضائی–مکانی با هدف دستیابی به آمایش یا ساخت بهینۀ فضای جغرافیائی به عنوان زیستگاه انسان ها، در قلمرو های محلی، ناحیهای، منطقه ای، ملّّی، فراملّّی ، بین المللی و جهانی تمرکز و تأکید می نمایند. نظیر: مدل ها، تکنیک ها و روش های برنامه ریزی فضائی؛ برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی های شهری، روستائی و عشایری؛ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان؛ ساماندهی سیاسی فضا

امتیاز دهید
لیست نشریات علمی پژوهشی

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.