آمایش سیاسی فضا

دانشگاه تربیت مدرس مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: آمایش سیاسی فضا
e-ISSN: 26455145
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: جغرافیا
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://psp.modares.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=42
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: magiran
سایر ایندکس ها: ensani researchgate
مجله علمی آمایش سیاسی فضا با ISSN الکترونیکی 26455145 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله آمایش سیاسی فضا دانشگاه تربیت مدرس می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله آمایش سیاسی فضا به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن جغرافیا دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه آمایش سیاسی فضا برابر با http://psp.modares.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=42 می باشد. ایندکس های ژرونال آمایش سیاسی فضا برابر با Google Scholar و magiran می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه آمایش سیاسی فضا ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله آمایش سیاسی فضا می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

هدف از انتشار این مجله چاپ مقالات علمی و پژوهشی ناب در حوزه جغرافیای سیاسی و بویژه حوژه آمایش و ساماندهی سیاسی فضا است که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روشهای علمی و اسناد ترجیحا دست اول می باشند. در عین حال مجله آمایش سیاسی فضا در صدد است تا با تولید علم، آخرین یافته های علمی در حوزه جغرافیای سیاسی، آمایش و ساماندهی سیاسی فضا، را در معرض دیدصاحب نظران، کاربران دانشگاهی و مدیران اجرایی مربوطه قراردهد.

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.