نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک

نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک

اگر نمی‌دانید که چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسید، این مطلب را بخوانید. در این مطلب نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک و اهمیت این مقالات توضیح داده شده است.

اهمیت مقاله مروری سیستماتیک

امروزه ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و تعداد مقالات به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. برای مثال در رشته پزشکی در حال حاضر بیش از 15 میلیون مقاله منتشر شده و هر هفته 10 تا 20 هزار مقاله به این مقالات اضافه می‌شود. از طرف دیگر مقالات مرتبط در طراحی، کیفیت و شرایط روش تحقیق، مداخلات و نحوه آزمون فرضیات مطالعه با هم متفاوت هستند.

از آنجایی که برای خوانندگان اغلب غیرممکن است که تمامی مطالعات اولیه را ردیابی و بررسی کنند، مقالات مروری از جمله منابع اطلاعاتی مهمی هستند که در آن‌ها تمام اطلاعات مهم در مورد یک موضوع خاص به‌طور خلاصه بیان می‌شوند. مقالات مروری به سه دسته مقالات مروری نقلی، مقالات مروری سیستماتیک و مقالات متاآنالیز تقسیم می‌شوند. که در این مطلب تمرکز ما روی مقالات مروری سیستماتیک است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ادبیات تحقیق و مقالات مروری سیستماتیک این مطلب را مطالعه کنید.

مشاوره رایگان نگارش مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

در مطالعه نظا‌م‌مند و سیستماتیک از یک فرآیند برای شناسایی تمام مطالعات مرتبط استفاده می‌شود، روش‌های بیان شده در تحقیقات ارزیابی، نتایج خلاصه و یافته‌های کلیدی ارائه می‌شوند؛ همچنین دلایل ارائه نتایج مختلف در مطالعات متفاوت شناسایی شده و محدودیت‌های دانش فعلی ذکر می‌شوند . در ادامه انواع مقالات سیستماتیک توضیح داده شده است.

برای آگاهی از شرایط استخدام ویراستار و استخدام مقاله نویس از این مطلب دیدن نمائید.

انواع مقالات مروری سیستماتیک

مقالات مروری سیستماتیک به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می‌شوند:

مقالات مروری سیستماتیک کمی شامل مطالعاتی هستند که دربردارنده داده‌های عددی هستند.

در مقالات مروری سیستماتیک کیفی، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مشاهدات، مصاحبه‌ها و یا توزیع پرسشنامه‌ها در بین افراد شرکت‌کننده در تحقیق جمع‌آوری شده است.

برای چاپ مقاله در کنفرانس داخلی با ما تماس بگیرید.

نحوه نگارش و نوشتن مقاله مروری سیستماتیک

در نوشتن مقاله مروری سیستماتیک با هدف پاسخ به یک سوال خاص، مقالات علمی پژوهشی پیشین با استفاده از یک روش دقیق و واضح انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع برای نوشتن این‌گونه مقالات، از روش‌های سیستماتیک و قابل تکرار برای شناسایی، انتخاب و ارزیابی همه مقالات و پژوهش‌های مرتبط و همچنین برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌های بیان شده در مقالات انتخاب شده استفاده می‌شود.

برای نگارش مقاله مروری از این مطلب دیدن نمائید.

برای یک مطالعه نظام‌مند و سیستماتیک باید موارد زیر به ترتیب انجام شود:

  1. تعیین اهداف و سوال تحقیق و معیارهای انتخاب مقالات علمی
  2. مشخص نمودن یک روش تحقیق قابل تکرار
  3. جستجوی سیستماتیک برای شناسایی همه مقالات مرتبط که معیارهای موردنظر را دارند
  4. ارزیابی اعتبار یافته‌های مقالات بررسی شده
  5. ارائه سیستماتیک و خلاصه یافته‌های مقالات ارزیابی شده و تلفیق آن نتایج.

در این مقاله میتوانید لیست مجلات علمی پژوهشی علوم تربیتی را دانلود کنید.

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.