مجلات علوم پزشکی

مجلات علوم پزشکی

لیست مجلات علوم پزشکی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مطلب معرفی شده اند.

مجلات علوم پزشکی مجموعه‌ای از نشریات تخصصی هستند که به ترویج و انتشار تحقیقات و مطالعات مربوط به علوم پزشکی می‌پردازند. این مجلات در بسیاری از زمینه‌های پزشکی مانند پزشکی عمومی، جراحی، داخلی، زنان و زایمان، کودکان، قلب و عروق، اورولوژی، چشم پزشکی و… فعالیت می‌کنند.

مجلات علوم پزشکی به عنوان منابع اصلی و معتبر برای انتشار تحقیقات و مقالات علمی در حوزه پزشکی شناخته می‌شوند. این مجلات توسط گروه‌های تحریریه حرفه‌ای و تخصصی اداره می‌شوند و دارای سیاست‌های رسیدگی به مقالات (peer-review) هستند. این سیستم به معنای بررسی و ارزیابی مقالات توسط داوران مستقل است که از جنبه‌های روش شناسی، دقت و اعتبار علمی آنها را بررسی می‌کنند. پس از تایید و تصحیح مقالات، آنها به چاپ در مجله در می‌آیند.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علوم پزشکی مورد تائید وزارت بهداشت

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های علوم پژشکی که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

Journal of Medical Bacteriology

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
باکتری شناسی پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

Anesthesiology and Pain Medicine

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی:  بیهوشی - درد
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: آسیب شناسی
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

Journal of Advanced Biomedical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی فسا
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: فیزیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی بالینی، داروسازی و سم‌شناسی، غدد و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

فیض

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی بالینی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

پزشکی جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم بالینی و علوم پایه، فیزیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، جراحی، کودکان، عفونی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

ابن سینا

اداره‌ی‌ بهداشت‌، امداد و درمان‌ نیروی هوایی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: طب هوا فضا، طب زیر سطحی، طب بحران، طب رزم و روانپزشکی نظامی
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex

Iranian Journal of Nuclear Medicine

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: داروسازی هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای، تصویربرداری مولکولی، رادیوبیولوژی، دوزیمتری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO Embase

Journal of Medical Hypotheses and Ideas

دانشگاه علوم پزشکی تهران
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: ایده پردازی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus CAS

پژوهش در علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: توانبخشی، طب ورزشی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، شنوایی‌شناسی، بینایی‌سنجی، ارتوپدی فنی، بیومکانیک سیستم عضلانی- اسکلتی، مهندسی پزشکی، فناوری توانبخشی و سایر موضوعات مرتبط به علوم توانبخشی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

طب کار

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بهداشت، کار،محیط، طب کار و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Iranian Journal of Blood and Cancer

انجمن خون و سرطان کودکان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: هماتولوژی (خون) و انکولوژی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus Embase

Iranian Endodontic Journal

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اندودانتیکس
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

افق دانش

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Chemical Abstract IranMedex

Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی، آناتومی، روانشناسی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: CAS Index Copernicus EBSCO

Case Reports in Clinical Practice

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی بالینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Embase EBSCO

Journal of Modern Rehabilitation

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: توانبخشی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EMR Index Medicus WorldCat

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: ندو، پریو، ترمیمی، کودکان، پاتولوژی، جراحی، ارتودنسی، رادیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO

دندانپزشکی کودکان ایران

مجتبی وحید گلپایگانی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: سلامت دهان، دندانپزشکی پیشگیری، دندانپزشکی بیمارستانی، سلامت دهان جامعه
Google Scholar
ISC
SID

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اپیدمیولوژی، سلامت دهان و دندان
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID

Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی هسته ای
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

Health Education and Health Promotion

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID

Anatomical Sciences Journal

انجمن علوم تشریح ایران
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: آناتومی، ماکرو - میکرو آناتومی، جنین شناسی، علوم اعصاب،استراتژیهای پزشکی در علوم تشریح
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus Ricest

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

Journal of Kerman University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی اطفال، پروتز، دندانپزشکی ترمیمی، اندودنتیکس، پریودنتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، بیماری‌های دهان، پاتولوژی دهان و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Journal of Inflammatory Diseases

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: بیماری های التهابی مرتبط با قلب، نورولوژی، پزشکی اورژانس، غدد و دیابت، طب اطفال و سالمندی، زنان، بیوتکنولوژی، علوم بهداشت، فارماکولوژی و سم‌شناسی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Journal of Dental Biomaterials

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: دندانپزشکی و مواد دندانی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences

مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
چشم پزشکی
گرایش تخصصی: چشم پزشکی و اپتومتری
Google Scholar

Caspian Journal of Dental Research

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: پریو، اندو، ترمیمی، تشخیص، پاتولوژی دهان و دندان، بهداشت جامع‌نگر و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat Index Copernicus Publons

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی، علوم بهداشتی، نقد علمی و گزارش موارد جالب و نادر علوم پزشکی و موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: مبانی نظریه‌ای یادگیری الکترونیکی، توسعه مداوم حرفه‌ای، روش‌های نوین آموزش در پزشکی، مباحث اخلاقی در سیستم یادگیری الکترونیکی، روش‌های ارزیابی در یادگیری الکترونیکی، تضمین کیفیت، ارزیابی و اعتبارسنجی یادگیری الکترونیکی، راهبردهای نوین در آموزش و یادگیری، تحقیقات در زمینه یادگیری الکترونیکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus Ricest

لیزر در پزشکی

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
لیزر در علوم پزشکی
گرایش تخصصی: لیزر و نور در پزشکی
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences

دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: تحقیقات بالینی دهان، دندان و جراحی جمجمه، موضوعات دندانپزشکی، موضوعات سیاست‌گذاری دهان و دندان و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus ROAD

Nanomedicine Research Journal

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
نانوپزشکی
گرایش تخصصی: مهندسی بافت، نانو‌بیو‌سنسور، حامل‌های عامل‌دار و سیستم‌های دارو رسانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: CAS SIS

Dental Research Journal

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: اندو، پریو، ترمیمی، ارتو، بیماری‌های دهان، پاتولوژی، رادیولوژی، اطفال، جراح فک و صورت و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus CAS

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: گوارش، زنان، آناتومی، علوم پایه، علوم بالینی، روانشناسی، فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Geobase Emrmedex EBSCO

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases

انستیتو پاستور ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: عفونی - میکروب شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus WorldCat

طب و تزکیه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus Ebsco

Journal of Applied Biotechnology Reports

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی
گرایش تخصصی: ایمونوژنتیک، بیوشیمی، تجزیه بیولوژیک، بایوانفورماتیک، ژن‌درمان، مهندسی ژنتیک و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Index Copernicus Publons

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، بالینی، پرستاری و مامایی، روانپزشکی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

علوم پزشکی صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Crescent Journal of Medical Biological Sciences

داروسازی بین المللی پارت طب ارس
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، بیولوژی، سلولی مولکولی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ISI EBSCO Embase

مجله علمی پژوهان

مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: رفتارهای تغذیه‌ای، فعالیت فیزیکی، سوء مصرف مواد، سلامت روان، سلامت دهان و دندان، پیشگیری از آسیب‌ها‌، پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری‌ها، رشد و تکامل و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex DRJI

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Lasers in Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
لیزر در علوم پزشکی
گرایش تخصصی: لیزر در دندان پزشکی، لیزر در ارولوژی، فیزیک لیزر
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Psychiatry

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
روانپزشکی
گرایش تخصصی: روانشناسی و روانپزشکی اطفال و بزرگسالان، افسردگی ، اضطراب، اعتیاد
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase Dimensions

Reports of Radiotherapy and Oncology

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: رادیولوژی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Ricest

Annals of Applied Sport Science

سیدمرتضی طیبی
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم ورزش
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
Scopus

Annals of Military and Health Sciences Research

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: طب نظامی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Iranian Journal of Diabetes and Obesity

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی، روانشناسی، پرستاری، میکروبیولوژی، بیوشیمی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: هماتولوژی (خون) و انکولوژی
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ricest

Acta Medica Iranica

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
پزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی عمومی
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 انفورماتیک پزشکی
گرایش تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex

International Journal of Applied Behavioral Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
روانپزشکی
گرایش تخصصی: روانشناسی بالینی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Medicus

Journal of Medical Signals and Sensors

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سیگنال‌ها و سنسورهای پزشکی
گرایش تخصصی: بیوالکتریک، بیوانفورماتیک، بیوفیزک و فیزک‌پزشکی، بیومتریال و تحقیقات بین‌رشته‌ای و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: Web of Science

Iranian Journal of Microbiology

انجمن علمی میکروب شناسی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
میکروب شناسی پزشکی
گرایش تخصصی: میکروب شناسی پزشکی، باکترویولوژی پزشکی، زانوزیست، مقاومتهای میکروبی ، بیماریهای مشترک انسان و دام، میکروب شناسی کاربردی.
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EBSCO CABI

Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus RICEST

Bulletin of Emergency and Trauma

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی:  اورژانس، تروما، سوانح، بلایا
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus WorldCat

Iranian Journal of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase ISI

Journal of Advances in Medical Education and Professionalism

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 آموزش پزشکی
گرایش تخصصی: ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دانشجو، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، یادگیری الکترونیکی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus IranMedex

Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 دندانپزشکی
گرایش تخصصی: رادیولوژی، دندانپزشکی، تشخیص، جراحی، پاتولوژی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Global Health Index Copernicus Citefactor

طب جنوب

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم پزشکی و سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: Embase ISI

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 علوم پزشکی
گرایش تخصصی: علوم اعصاب، روانشناسی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، آناتومی و فیزیولوژی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Education and Health Promotion

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی