مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی

مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی

لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی در این مطلب نمایش داده شده است.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های پیراپزشکی که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

Archives of Advances in Bioscience

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: زیست شناسی، مدیریت اطلاعات سلامت، فناوری اطلاعات سلامت، علوم کتابداری و پزشکی، رادیولوژی و پرتو‌درمانی، هماتولوژی و بانک خون
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

پیاورد سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، هماتولوژی، رادیولوژی.
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Journal of Caring Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
علوم در پزشکی و پیراپزشکی
گرایش تخصصی: علوم بالینی
DOAJ
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

پایش

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: پزشکی، پیراپزشکی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: علوم پیراپزشکی و توانبخشی، بینایی‌سنجی،‌ شنوایی،‌ علوم آزمایشگاهی،‌ گفتاردرمانی،‌ کاردرمانی‌، فیزیوتراپی،‌ رادیولوژی و‌ فناوری اطلاعات سلامت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Physical Treatments

دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: فیزیک درمانی، پروتکل های درمانی و تکنیکهای مختلف موثر بر سیستم عضلانی اسکلتی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus IranMedex ROAD

Archives of Medical Laboratory Sciences

انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: آزمایشگاه
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Evidence Based Care Journal

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
مراقبت
گرایش تخصصی:  پرستاری و مراقبت، تجارب بیمار و خانواده، مراقبت سلامتی و بیماری
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EMBASE

علوم پیراپزشکی و توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: بینا سنجی، شنوایی شناسی، گفتار درمانی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CiteFactor

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: بهداشت، ارتقای ایمنی، پیشگیری از انواع مصدومیت‌های عمدی و غیرعمدی در زمینه‌های اپیدمیولوژی و مصدومیت‌های ترافیکی، شغلی، ورزشی، سالمندان، سوختگی، سقوط، غرق‌شدگی، مسمومیت‌ها، گزیدگی‌ها، انواع بلایا و حوادث غیرمترقبه، طب اورژانس و خدمات بازتوانی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

مددکاری اجتماعی

حسین حاج بابایی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پیراپزشکی
گرایش تخصصی: مددکاری اجتماعی
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
مراقبت
گرایش تخصصی: دیابت، ام‌اس، سرطان، بیماری‌های روانپزشکی، تالاسمی، بیماری‌های قلبی- عروقی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus Ricest
امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.