مجلات علمی پژوهشی پرستاری

مجلات علمی پژوهشی پرستاری

لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های پرستاری که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

مدیریت پرستاری

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مدیریت پرستاری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

پرستاری کودکان

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری اطفال
Google Scholar
ISC
magiran
SID

روان پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  IranMedex

حیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبتهای پرستاری و مراقبتهای مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO EMRO WorldCat

علوم مراقبتی نظامی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری نظامی، پزشکی نظامی، بهداشت نظامی، مراقبت در بحران، مراقبت اورژانس، توانبخشی نظامی، آموزش پرستاری نظامی، آموزش پزشکی نظامی، بهداشت روان
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID

Journal of Client-Centered Nursing Care

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار، آموزش و مشاوره بیمار، همکاری علمی با پزشکان و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، اخلاق مراقبت، مدیریت پرستاری، سیاست‌گذاری، مدیریت و رهبری مراقبت پرستاری بیمار و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO IranMedex

Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

پرستاری روان، کودکان، سلامت باروری و جنسی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری روان، کودکان، سلامت باروری و جنسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO CABI WorldCat

پرستاری ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبت پرستاری، مراقبت سلامت، آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مدیریت و سیاست‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

Nursing Practice Today

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus EBSCO

مجله پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، پرستاری سالمند، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

Modern Care Journal

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبت‌های ویژه، مراقبت بیماری مزمن، سالمندان، مراقبت مادران و نوزادان، روانشناسی، طب مکمل و جایگزین، مامایی و زنان، مدیریت در خدمات بهداشت و درمان، جامعه و آموزش بهداشت، تئوری در پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex WorldCat

پرستاری دیابت

دانشگاه علوم پزشکی زابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری دیابت
magiran
SID

پرستاری قلب و عروق

انجمن علمی پرستاران قلب ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: توانبخشی قلب و عروق، بهداشت و پیشگیری
CIVILICA
magiran
SID

پژوهش توانبخشی در پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پژوهش توانبخشی در پرستاری
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Nursing and Midwifery Studies

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، آموزش مامایی، پرستاری داخلی و جراحی، روان‌ پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری سالمندان، بهداشت باروری، زایمان طبیعی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus IranMedex

پرستاری مراقبت‌های ویژه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری مراقبت ویژه
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: بارداری و زایمان، مراقبت مادر و کودک، تنظیم خانواده، بهداشت بلوغ، پرستاری سالمندان، پرستاری جراحی و داخلی و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO MIAR

مدیریت ارتقای سلامت

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Journal of Holistic Nursing and Midwifery

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی عمومی، روانشناسی مرتبط با پرستاری و مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus EBSCO

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EMR Index Medicus EBSCO

پرستار و پزشک در رزم

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، اداره بهداشت و درمان نزاجا
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: طب رزمی، روانشناسی نظامی، پرستاری نظامی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Journal of Multidisciplinary Care

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری اطفال، پرستاری سالمندان، پرستاری روان، بهداشت باروری و موضوعات مرتبط در فیلد بالینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

آموزش پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی:  ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری‌ در تمام مراحل زندگی، مراقبت در منزل، آموزش به بیمار و مددجو، مراقبت فردی و در چارچوب خانواده و جامعه، ارایه مراقبت بهداشتی در جامعه و تداوم مراقبت
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus WorldCat

پژوهش پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی:  پرستاری و مامایی عمومی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

سلامت و مراقبت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID

مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Srlst IranMedex
امتیاز دهید

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.