مجلات علمی پژوهشی پرستاری

مجلات علمی پژوهشی پرستاری

لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هر نشریه، لطفا روی آن کلیک کرده و در صفحه اختصاصی هر ژورنال، کلیه مشخصات آنها به همراه حیطه فعالیت و شرایط چاپ مقاله در آنها را مشاهده نمائید.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های پرستاری که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

Modern Care Journal

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبت‌های ویژه، مراقبت بیماری مزمن، سالمندان، مراقبت مادران و نوزادان، روانشناسی، طب مکمل و جایگزین، مامایی و زنان، مدیریت در خدمات بهداشت و درمان، جامعه و آموزش بهداشت، تئوری در پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex WorldCat

Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: بارداری و زایمان، مراقبت مادر و کودک، تنظیم خانواده، بهداشت بلوغ، پرستاری سالمندان، پرستاری جراحی و داخلی و سایر موضوعات مرتبط
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO MIAR

مجله پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، پرستاری سالمند، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex

Nursing Practice Today

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus EBSCO

حیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبتهای پرستاری و مراقبتهای مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO EMRO WorldCat

مدیریت ارتقای سلامت

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

پرستاری مراقبت‌های ویژه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری مراقبت ویژه
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

پرستاری قلب و عروق

انجمن علمی پرستاران قلب ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: توانبخشی قلب و عروق، بهداشت و پیشگیری
CIVILICA
magiran
SID

پرستار و پزشک در رزم

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، اداره بهداشت و درمان نزاجا
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: طب رزمی، روانشناسی نظامی، پرستاری نظامی
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

آموزش پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EMR Index Medicus EBSCO

علوم مراقبتی نظامی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری نظامی، پزشکی نظامی، بهداشت نظامی، مراقبت در بحران، مراقبت اورژانس، توانبخشی نظامی، آموزش پرستاری نظامی، آموزش پزشکی نظامی، بهداشت روان
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID

Journal of Client-Centered Nursing Care

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار، آموزش و مشاوره بیمار، همکاری علمی با پزشکان و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، اخلاق مراقبت، مدیریت پرستاری، سیاست‌گذاری، مدیریت و رهبری مراقبت پرستاری بیمار و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO IranMedex

سلامت و مراقبت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مراقبت پرستاری، بهداشت مادر و کودک، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده، بارداری و زایمان و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پرستاری کودکان

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری اطفال
Google Scholar
ISC
magiran
SID

پرستاری دیابت

دانشگاه علوم پزشکی زابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری دیابت
CIVILICA
Google Scholar
magiran
SID

Journal of Holistic Nursing and Midwifery

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی عمومی، روانشناسی مرتبط با پرستاری و مامایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICeST Index Copernicus EBSCO

مدیریت پرستاری

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مدیریت پرستاری
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex

پرستاری ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: مراقبت پرستاری، مراقبت سلامت، آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مدیریت و سیاست‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

پژوهش پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی:  پرستاری و مامایی عمومی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی:  ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری‌ در تمام مراحل زندگی، مراقبت در منزل، آموزش به بیمار و مددجو، مراقبت فردی و در چارچوب خانواده و جامعه، ارایه مراقبت بهداشتی در جامعه و تداوم مراقبت
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus WorldCat

مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و مامایی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Srlst IranMedex

Nursing and Midwifery Studies

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: آموزش پرستاری، آموزش مامایی، پرستاری داخلی و جراحی، روان‌ پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری سالمندان، بهداشت باروری، زایمان طبیعی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus IranMedex

Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

پرستاری روان، کودکان، سلامت باروری و جنسی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری روان، کودکان، سلامت باروری و جنسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO CABI WorldCat

روان پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری و روانشناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها:  IranMedex

پژوهش توانبخشی در پرستاری

انجمن علمی پرستاری ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پژوهش توانبخشی در پرستاری
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Multidisciplinary Care

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پرستاری
گرایش تخصصی: پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری اطفال، پرستاری سالمندان، پرستاری روان، بهداشت باروری و موضوعات مرتبط در فیلد بالینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری

پرستاری یکی از حوزه‌های مهم و حیاتی در علوم پزشکی است که به تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی در این زمینه اختصاص یافته است. برای ارتقای دانش و بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، مجلات علمی پژوهشی پرستاری نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی پرستاری می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در حوزه پرستاری، مجله “پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی” است. این مجله به انتشار مقالات پژوهشی و بررسی‌های سیستماتیک در زمینه پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین دستاوردها و تحقیقات در این زمینه را پوشش می‌دهند.

برای آموزش چاپ مقاله رشته داروسازی از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “پرستاری و بهداشت جامعه” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه پرستاری است. این مجله به انتشار مقالات پژوهشی و بررسی‌های سیستماتیک در زمینه پرستاری و بهداشت جامعه می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از پژوهشگران و متخصصان در حوزه پرستاری و بهداشت جامعه نوشته می‌شوند و به موضوعات مختلفی از جمله بهداشت عمومی، بهداشت محیطی و بهداشت خانواده می‌پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه تهران از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “پرستاری و مراقبت‌های بالینی” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه پرستاری است. این مجله به انتشار مقالات پژوهشی و بررسی‌های سیستماتیک در زمینه پرستاری بالینی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان در حوزه پرستاری بالینی نوشته می‌شوند و به موضوعاتی از جمله مراقبت‌های بالینی، مدیریت بیماری‌ها و مراقبت‌های پالیاتیو می‌پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه آزاد از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “پرستاری و مدیریت” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه پرستاری است که به انتشار مقالات پژوهشی و بررسی‌های سیستماتیک در زمینه پرستاری و مدیریت می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از پژوهشگران و متخصصان در حوزه پرستاری و مدیریت نوشته می‌شوند و به موضوعاتی از جمله مدیریت منابع انسانی در حوزه پرستاری، مدیریت کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و مدیریت ریسک می‌پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه اصفهان از این مطلب دیدن نمایید.

در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی پرستاری پرداختیم. این مجلات بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و ارتقای دانش در حوزه پرستاری را هدف قرار داده‌اند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین دستاوردها و تحقیقات در حوزه پرستاری دسترسی پیدا کنید و دانش خود را در این زمینه بهبود دهید.

برای مشاهده لیست مجلات انجمن های علمی ایران از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران

مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران یکی از مجلات برجسته در حوزه پرستاری است که به انتشار مقالات پژوهشی و علمی در این حوزه می‌پردازد. این مجله با هدف ارتقای دانش و ترویج تحقیقات پرستاری در ایران و جهان، به چاپ مقالاتی می‌پردازد که به توسعه علم پرستاری و بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی کمک کنند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد در حوزه پرستاری شناخته می‌شود. این مجله توسط انجمن پرستاران ایران منتشر می‌شود و دارای هیئت تحریریه‌ای متشکل از اساتید و متخصصان برجسته در حوزه پرستاری است. اعضای هیئت تحریریه با داشتن تجربه و دانش علمی قوی، مقالات را بررسی و ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند که مقالات منتشر شده دارای کیفیت عالی و مبتنی بر تحقیقات علمی هستند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه پیام نور از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران در بخش‌های مختلفی از پرستاری مقالات را منتشر می‌کند. این بخش‌ها شامل موضوعاتی مانند پرستاری بالینی، پرستاری مراقبت‌های ویژه، پرستاری اجتماعی، پرستاری اطفال و نوزادان، پرستاری مادران و زایمان، پرستاری سالمت روان و سایر حوزه‌های مرتبط با پرستاری می‌شود. این تنوع در موضوعات مقالات، امکان دسترسی به اطلاعات متنوع و جامع در حوزه پرستاری را برای خوانندگان فراهم می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه الزهرا از این مطلب دیدن نمایید.

مقالات منتشر شده در مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران، از طریق فرآیند داوری دقیق و حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. این فرآیند شامل بررسی محتوا، روش‌شناسی تحقیق، نتایج و نتیجه‌گیری مقاله است. با توجه به این فرآیند داوری، مقالاتی که در این مجله منتشر می‌شوند، دارای کیفیت عالی و قابل اعتماد هستند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران از این مطلب دیدن نمایید.

با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران در حوزه پرستاری، این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به پرستاری بسیار حائز اهمیت است. این مجله امکان دسترسی به آخرین تحقیقات و مطالعات علمی در حوزه پرستاری را فراهم می‌کند و به عنوان یک راهنمای قوی برای بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و توسعه علم پرستاری عمل می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه علامه طباطبائی از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران یکی از مجلات برجسته در حوزه پرستاری و مامایی است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده ارائه می‌دهد.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران، به عنوان یکی از مجلات معتبر در ایران، به منظور ارتقای سطح دانش و ترویج تحقیقات در حوزه پرستاری و مامایی تأسیس شده است. این مجله با هدف ارائه مطالب آموزنده و به‌روز در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی، به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه عمل می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت علوم از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران، مقالاتی با موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد. این مقالات شامل مطالعات اصلی، مروری، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر می‌باشند. همچنین، این مجله به ترجمه مقالات مرتبط با حوزه پرستاری و مامایی از منابع خارجی نیز می‌پردازد.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران، با داشتن هیئت تحریریه متخصص و مجرب، تلاش می‌کند تا مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده را در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد. همچنین، این مجله به منظور افزایش کیفیت مقالات، از داوران متخصص و معتبر استفاده می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات معتبر برای چاپ مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران، با انتشار مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده، به ترویج تحقیقات و ارتقای سطح دانش در حوزه پرستاری و مامایی کمک می‌کند. این مجله به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، می‌تواند به توسعه و پیشرفت این رشته علمی کمک کند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایران با ارائه مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده، به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه پرستاری و مامایی عمل می‌کند. این مجله با تلاش برای ارتقای سطح دانش و ترویج تحقیقات در این حوزه، به توسعه و پیشرفت این رشته علمی کمک می‌کند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی یکی از مجلات برجسته در حوزه پرستاری و مامایی است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده ارائه می‌دهد.

برای آشنایی با پیشنهاد موضوع مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی به منظور ارتقای دانش و ترویج تحقیقات در حوزه پرستاری و مامایی تأسیس شده است. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و اعضای جامعه علمی، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات اصلی، مروری بر مطالعات قبلی، گزارش‌های کارآزمایی بالینی و مقالات آموزشی است.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی به منظور ارائه مقالات با کیفیت، از یک فرآیند داوری دقیق استفاده می‌کند. این فرآیند شامل بررسی مقالات توسط داوران حرفه‌ای و متخصصان در زمینه پرستاری و مامایی است. داوران با توجه به استانداردهای علمی و روش‌شناسی، مقالات را ارزیابی می‌کنند و نظرات خود را درباره قابلیت انتشار آن‌ها اعلام می‌کنند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی به عنوان یک منبع معتبر، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند. این مقالات شامل موضوعاتی مانند مراقبت‌های پرستاری، بهداشت عمومی، مدیریت پرستاری، تحقیقات بالینی، آموزش پرستاری و مامایی و سایر موضوعات مرتبط است. همچنین، این مجله به ترویج تحقیقات جدید و نوآوری‌های علمی در حوزه پرستاری و مامایی می‌پردازد.

با توجه به اهمیت و تأثیر این مجله در حوزه پرستاری و مامایی، علاقه‌مندان به این رشته می‌توانند از مقالات منتشر شده در این مجله برای به‌روزرسانی دانش خود استفاده کنند. همچنین، این مجله برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه، فرصتی را برای انتشار نتایج تحقیقات خود فراهم می‌کند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانی به عنوان یک منبع ارزشمند در حوزه پرستاری و مامایی شناخته می‌شود. این مجله با ارائه مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده، به ترویج تحقیقات و ارتقای دانش در این حوزه کمک می‌کند. علاقه‌مندان به پرستاری و مامایی می‌توانند از این مجله به عنوان یک منبع معتبر برای به‌روزرسانی دانش خود استفاده کنند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان یکی از مجلات برجسته در حوزه پرستاری و مامایی است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده ارائه می‌دهد.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به منظور ارتقای دانش و ترویج تحقیقات در حوزه پرستاری و مامایی تأسیس شده است. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و اعضای جامعه علمی، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات اصلی، مروری بر مطالعات قبلی، گزارش‌های کارآزمایی بالینی و مقالات آموزشی است.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به منظور ارائه مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده، از یک فرآیند داوری دقیق استفاده می‌کند. این فرآیند شامل ارزیابی تخصصی توسط داوران حوزه مربوطه است و تضمین می‌کند که مقالات منتشر شده در این مجله دارای استانداردهای علمی لازم هستند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه پرستاری و مامایی، مقالاتی با موضوعات متنوع ارائه می‌دهد. این موضوعات شامل مراقبت‌های پرستاری، بهداشت بارداری و نوزادی، مدیریت بیمارستانی، آموزش پرستاری و مامایی و سایر موضوعات مرتبط است.

با توجه به اهمیت مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان در حوزه پرستاری و مامایی، توصیه می‌شود که پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، به منظور به‌روزرسانی دانش خود و ارتقای کیفیت تحقیقات خود، به مطالعه مقالات این مجله بپردازند.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان با ارائه مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده، به عنوان یک منبع ارزشمند در حوزه پرستاری و مامایی شناخته شده است. این مجله با استفاده از فرآیند داوری دقیق، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند و به پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، فرصتی را برای به‌روزرسانی دانش و ارتقای کیفیت تحقیقات خود فراهم می‌کند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از این مطلب دیدن نمائید.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان یکی از مجلات برجسته در حوزه پرستاری و مامایی است. این مجله به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه، مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده ارائه می‌دهد.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به منظور ارتقای دانش و ترویج تحقیقات در حوزه پرستاری و مامایی تأسیس شده است. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و اعضای جامعه علمی، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات اصلی، مروری بر مطالعات قبلی، گزارش‌های کارآزمایی بالینی و مقالات آموزشی است.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به منظور ارائه مقالات با کیفیت و مطالب آموزنده، از یک فرآیند داوری دقیق استفاده می‌کند. این فرآیند شامل ارزیابی تخصصی توسط داوران حوزه مربوطه است و تضمین می‌کند که مقالات منتشر شده در این مجله دارای استانداردهای علمی لازم هستند.

مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه پرستاری و مامایی، مقالاتی با موضوعات متنوع ارائه می‌دهد. این مقالات شامل موضوعاتی مانند مراقبت‌های پرستاری، بهداشت عمومی، مدیریت پرستاری، تحقیقات بالینی، آموزش پرستاری و مامایی و سایر موضوعات مرتبط است.

با توجه به اهمیت پرستاری و مامایی در حفظ سلامتی جامعه، دسترسی به اطلاعات و مطالب علمی در این حوزه بسیار حیاتی است. مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان با ارائه مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده، به عنوان یک منبع معتبر در این حوزه شناخته می‌شود.

در نهایت، مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ایرانیان با ارائه مقالاتی با کیفیت و مطالب آموزنده، به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه پرستاری و مامایی شناخته می‌شود. این مجله با استفاده از فرآیند داوری دقیق، مقالاتی را در زمینه‌های مختلف پرستاری و مامایی منتشر می‌کند و تضمین می‌کند که مقالات منتشر شده دارای استانداردهای علمی لازم هستند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای چاپ مقاله PubMed از این مطلب دیدن نمائید.

امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.