لیست مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی و زیست شناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی و زیست شناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی و زیست شناسی در این مطلب معرفی شده اند. برای استفاده از مزایای چاپ مقاله، بهتر است مقالات زمین شناسی خود را در مجلات معتبر چاپ کنید. در این مطلب مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی که مورد تایید وزارت علوم بوده و همچنین چند مجله بین‌المللی  معتبر لیست شده است.

لیست مجلات زیست شناسی

زیست شناسی و زمین شناسی پایه های اصلی علوم پزشکی و داروسازی را تشکل می دهند. تحقیقاتی که در حوزه رشته های زیست شناسی و زمین شناسی شکل می گیرد می تواند آینده بشر را تغییر دهد. تحقیقات حوزه زیست شناسی به شاخه هایی مانند زیست گیاهی، زیست جانوری، بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی و زیست شناسی دریا، ژنتیک، زیست فضایی و زیست سلولی مولکولی دسته بندی می شود. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی گیاهپزشکی، باغبانی و شیلات از این مطلب بازدید نمائید.

ماهیت رشته های زیست شناسی و زمین شناسی تحقیقاتی می باشد. بنابراین دانشجویانی که در این رشته ها تحصیل می کنند باید خود را از بدو ورود به این رشته ها برای پژوهش آماده کنند. چاپ مقاله در لیست مجلات زیست شناسی و پیگیری جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این حیطه ها می تواند دانشجویان و محققین را برای یافتن سرنخ های جدید جهت ارائه تحقیقات نوین یاری کند.

زمین شناسی نیز یکی از رشته هایی است که در کنار زیست شناسی به آن پرداخته می شود و اهمیت آن کمتر از رشته زیست شناسی نیست. تحقیقات صورت گرفته در رشته زمین شناسی به حیطه های مختلفی چون اقتصاد، داروسازی، کشاورزی، مکانیک، بیولوژی، زلزله نگاری، معدن، صنعت، شهرسازی و حوادث زیست محیطی مرتبط می شود. در نتیجه دانشجویانی که در رشته زمین شناسی تحصیل می کنند باید فعالیت قابل قبولی جهت چاپ مقاله در لیست مجلات زمین شناسی داشته باشند. این مجلات دارای اسکوپ های مختلف هستند و هر کدام شاخه ای مجزا از علم زمین شناسی را تحت پوشش دارند.

برای مشاهده لیست مجلات بین رشته ای علوم پایه از این مطلب دیدن نمائید.

مجلات بین‌المللی برای چاپ مقاله در رشته زمین شناسی

مجلات بین‌المللی در رشته زمین شناسی عبارتند از:

Open Geosciences

Chemical Geology

(Pakistan Journal of Geology (PJG

برای نوشتن مقاله مروری سیستماتیک با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی و زیست شناسی مورد تائید وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های زمین شناسی و زیست شناسی که مورد تایید وزارت علوم است در لینک زیر ارائه شده است.

ژئوفیزیک ایران

انجمن علمی ژئوفیزیك ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: RICesT

دنیای میکروب ها

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد جهرم
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Journal of Phycological Research

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
سایر ایندکس ها: Eurasian Scientific Journal Index

Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ

بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC

Geocoservation Research

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد اصفهان (خوراسگان)
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO ROAD Poblons

زیست شناسی ایران

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی ترویجی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Biomacromolecular Journal

انجمن علمی بیوشیمی- فیزیك ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
SID

رخساره های رسوبی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Publons

Journal of Cell and Molecular Research

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: ADL CAS OAJI

زمین شناسی نفت ایران

انجمن علمی زمین شناسی نفت ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
magiran

اکتشاف و تولید نفت و گاز

شرکت ملی نفت ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی

Geopersia

دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Web of Science Core Collection EMERGING SOURCES CITATION INDEX ISI Master Journal List

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

فیزیولوژی و تکوین جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه زنجان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زمین شناسی ایران

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
ISC
magiran
SID

زیست شناسی کاربردی

دانشگاه الزهرا(س)
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

سلول و بافت

دانشگاه اراک
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia

پژوهش های دانش زمین

دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: noormags ResearchGate

زیست شناسی گیاهی ایران

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags

فرآیند و کارکرد گیاهی

انجمن علمی فیزیولوژی گیاهی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

Iranian Journal of Biotechnology

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Iran doc RICeST

Iranian Journal of Animal Biosystematics

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: Academia ROAD MSRT

زیست شناسی تکوینی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران شمال
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Academia

زیست شناسی جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags academia

هیدروژئولوژی

دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

دانشگاه گیلان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
SID

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی ترویجی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: publons Academia

زمین شناسی کاربردی پیشرفته

دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: RICEST

زمین شناسی اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus

Journal of the Persian Gulf Marine Sciences

انجمن علمی علوم و فنون دریایی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia

Iranian Journal of Ichthyology

انجمن علمی ماهی شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
SJR
سایر ایندکس ها: ROAD Internet Archive BIOSIS Previews

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی

دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: ISSN drji

پژوهش های گیاهی

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: پایگاه نشریات ادواری

علوم و فنون دریایی

انجمن علمی علوم و فنون دریایی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست شناسی دریا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Publons

علوم زمین خوارزمی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
ISC
magiran

اقیانوس شناسی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons Academia  ASFA

تازه های بیو تکنولوژی سلولی مولکولی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه پرند
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID

پترولوژی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia noormags ebsco

Molecular Biology Research Communications

دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: JournalTOCs BASE ResearchBib

فیزیولوژی محیطی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia samimnoor

یافته های نوین در علوم زیستی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: DOI Publons IPNI

Iranian Journal of Earth Sciences

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه واحد مشهد
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Clarivate
DOAJ
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Emerging Sources Citation Index (ESCI)

زیست شناسی میکروارگانیسم ها

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags Academia

علوم زمین

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ROAD

بلورشناسی و کانی شناسی ایران

انجمن علمی بلورشناسی و كانی شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: jref iranjournals

زمین ساخت

دانشگاه بیرجند
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
magiran

پژوهش های سلولی و مولکولی

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
JCR
magiran
SID

پژوهش های جانوری

انجمن علمی زیست شناسی ایران
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani

رسوب شناسی کاربردی

دانشگاه بوعلی سینا
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Academia RICeST

کواترنری ایران

انجمن علمی كواترنری ایران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
Google Scholar
ISC
magiran
SID

زیست فناوری

دانشگاه تربیت مدرس
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
ISC
magiran

Journal of Genetic Resources

دانشگاه مازندران
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
ISC
magiran
SID

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: ebsco Academia

زمین شناسی مهندسی

دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
علوم پایه
زمین شناسی
Google Scholar
ISC
magiran

زیست شناسی جانوری تجربی

دانشگاه پیام نور
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
DOAJ
ISC
SID

Iranian Journal of Plant Physiology

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه ساوه
علمی پژوهشی
علوم پایه
زیست شناسی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SJR
سایر ایندکس ها: Ministry of Science Research and Technology, Iran

لیست مجلات زیست شناسی وزارتین

رشته زیست شناسی از آن دست رشته های بسیار ظریف و جزئی نگر است. به این معنا که شما می توانید حتی در مورد یک سلول چندین و چند مقاله معتبر در لیست مجلات زیست شناسی پیدا کنید. ظرافت های خاص این رشته باعث شده تا محققین نگاهی جزئی نگر به حوزه های این رشته داشته باشند. 

در نتیجه می توان اینگونه تعبیر کرد که ارائه موضوعات خلاقانه در رشته زیست شناسی آن هم با وجود پیشرفت و توسعه وسیعی که در حوزه های مختلف علم رخ می دهد کار چندان دشوار نیست. اما نکته اینجاست که مقاله شما باید لزوما در لیست مجلات زیست شناسی وزارتین به چاپ برسد. آن زمان می توانید ادعا کنید که دستاورد علمی شما موفقیت آمیز بوده و از اعتبار بهره مند است.

برای اطلاع از پذیرش مقاله به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه کنید.

دانشجویانی که در رشته زمین شناسی به ویژه در مقطع ارشد و دکتری تحصیل می کنند دائما در حال پژوهش هستند. ماهیت این رشته اساسا پژوهشی می باشد. تحقیقاتی که شما در رشته زمین شناسی حاصل می کنید در واقع بنیاد و پایه بسیاری از تحقیقات دیگر خواهد بود. هر چند که به عقیده بسیاری از دانشجویان رشته زمین شناسی این رشته جای تا حدی دشوار است اما حقیقتا زمینه ای مهیا برای ارائه مقاله در آن وجود دارد.

برای مشاهده لیست مجلات علمی ترویجی از این مطلب بازدید نمائید.

شما می توانید با چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی وزارتین، شرایط را برای دفاع جانانه از پروژه پایانی خود که همان پایان نامه می باشد مهیا کنید. این مجلات در وبسایت وزارت علوم مورد تایید قرار گرفته اند. بنابراین اگر به وبسایت وزارت علوم مراجعه کنید می توانید لیست مجلات زمین شناسی وزارتین و  لیست مجلات علمی پژوهشی زیست شناسی وزارتین را مشاهده کنید. ایندکس شدن در پایگاه های علمی معتبر، بهره مندی از ضریب ایمپکت فاکتور بالا، هیئت داوران قوی و رتبه بندی عالی نشریه می تواند به اعتبار مقاله شما کمک کند.

لیست نشریه مورد تایید زمین شناسی

فضای رشته های زمین شناسی و زیست شناسی به گونه ای است که دانشجویان دائما در حال تعامل با یکدیگر و بحث بر سر چاپ مقاله هستند. در نتیجه آشنایی نسبتا خوبی با لیست نشریه مورد تایید زیست شناسی دارند. اما باید دقت داشته باشید که این لیست بایستی حتما مورد تایید وزارت علوم باشد. 

اگر به دنبال چاپ تضمینی مقالات هستید با ما در ارتباط باشید.

بسیاری از نشریه ها به دلیل عدم ایندکس شدن در پایگاه های علمی و یا سطح علمی پایین در بلک لیست وزارت علوم قرار دارند. پس اگر می خواهید از اعتبار نشریات مطمئن شوید باید نام آن را در لیست وزارت علوم چک کنید. لیست نشریه مورد تایید زمین شناسی از لحاظ رتبه بندی می توانند دارای رتبه های الف، ب، ج، دال و رتبه بین المللی باشند. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژ.هشی مرتع و زراعت از این مطلب بازدید نمائید.

این نشریات دارای ضریب ایمپکت فاکتور بالایی هستند، نرخ پذیرش خوبی دارند، از ایندکس های معتبر بهره مند می باشند و اعضای هیئت داوران این نشریات از سطح علمی بسیار خوبی بهره مند هستند. در نتیجه مقاله شما از فیلترهای سختگیرانه ای برای پذیرش عبور خواهد کرد. دقت داشته باشید که برخی نشریات دارای نرخ پذیرش پایینی می باشند. این نشریات با زبان بی زبانی به شما می گویند که احتمال اکسپت شدن مقاله تان در آن ها کم است پس شانس خود را در سایر مجلات امتحان کنید.

لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی 

دسترسی به لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی برای دانشجویان و محققانی که می خواهند بهترین نتیجه را در کسب امتیاز علمی رقم بزنند یک مزیت بزرگ است. این مجلات دارای اسکوپ های متنوعی هستند. به ویژه اینکه رشته زیست شناسی یک رشته فوق العاده متنوع است و ظرافت های بسیاری از اسکوپ بندی مجلات این رشته وجود دارد.

ما در ژورنال یاب لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی را همراه با پارامترهای مهمی چون رتبه و امتیاز علمی نشریه، ایندکس ها، توالی چاپ، نرخ پذیرش، هیئت داوران و صاحب امتیاز نشریه به اطلاع شما عزیزان رسانده ایم.

یکی از مهمترین مولفه ها برای چاپ مقاله در لیست ژورنال علمی پژوهشی زمین شناسی توجه به اسکوپ ژورنال می باشد. به عنوان مثال مجلات زمین شناسی می توانند اسکوپ های متفاوتی چون بلور، معدن، کانی، رسوب، ژئوفیزیک، دیرینه شناسی، صنایع دریایی، مدیریت بحران و سازه و کشاورزی داشته باشند. 

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی به این صفحه مراجعه کنید.

بسیار مهم است که مقاله تان را برای نشریه ای با اسکوپ مرتبط ارسال کنید تا احتمال پذیرش آن بالا برود. تیم ما در ژورنال یاب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید مقالاتی ارزشمند را در لیست ژورنال علمی پژوهشی زیست شناسی و لیست ژورنال علمی پژوهشی زمین شناسی با موفقیت به چاپ برسانید. 

5/5 - (3 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.