مجلات علمی پژوهشی داروسازی

مجلات علمی پژوهشی داروسازی

لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی مورد تائید وزارت بهداشت و وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های داروسازی که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: تحقیقات دارویی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase IranMedex

Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics

دانشگاه علوم پزشکی ایران
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: قلبی، عروقی، سلولی و مولکولی، شیمی درمانی، دستگاه گوارش و کبد و ریوی، التهاب و ایمونوفاروکولوژی، عصب‌شناسی، سم‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
سایر ایندکس ها: CAS Index Copernicus

Physiology and Pharmacology

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و فیزیولوژی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Embase ISI

Pharmaceutical and Biomedical Research

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی وعلوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO CAS

Avicenna Journal of Phytomedicine

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
گرایش تخصصی: فارماکولوژی، سم شناسی، طب سنتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

BioImpacts

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: علوم دارویی، نانوبایوتکنولوژی، ژن‌تراپی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: ISI EBSCO CAS

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences

داروسازی و علوم دارویی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase Index Copernicus ESCI

Journal of Research in Pharmacy Practice

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: مطالعات بالینی در زمینه مراقبت‌های دارویی، گزارش واکنش‌های جانبی داروها و سم‌شناسی پزشکی انسانی، اپیدمیولوژی فارماکو و سم اپیدمیولوژی (اپیدمیولوژی مسمومیت)، جنبه‌های اجتماعی عمل داروخانه، آموزش داروسازی و ارزیابی اقتصادی پروتکل‌های درمانی (به عنوان مثال هزینه- مطالعات اثربخشی) و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
Pubmed
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase ESCI

Research in Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: فارماسیوتیکس، سیستم‌های نوین دارورسانی، شیمی دارویی، فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، ارزیابی داروهای گیاهی، فارماکوتراپی و مراقبت‌های دارویی، فارماکواپیدمیولوژی، بیوشیمی آنالیتیکی، بیوتکنولوژی دارویی و مدل‌سازی مولکولی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus Embase

Journal of Pharmaceutical Care

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: مراقبتهای دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus CiteFactor

Advanced Pharmaceutical Bulletin

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: CAS ISI

Iranian Journal of Toxicology

دانشگاه علوم پزشکی اراک
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: سم‌شناسی و مسمومیت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و تحقیقات دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex CAS

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: ISI CABI CAS

Journal of Herbmed Pharmacology

محمود رفیعیان کوپایی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CiteFactor CAS

گیاهان دارویی

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CABI

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: علوم دارویی، فارماکونوزی، توکسیکولوژی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Herbal Medicines Journal

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
گرایش تخصصی: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی، فیتوشیمی، فارماکولوژی، سم‌شناسی و مواد مؤثره گیاهی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: DRJI Index Copernicus SIS

Asia Pacific Journal of Medical Toxicology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی وعلوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat EBSCO CiteFactor

Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus CAS
5/5 - (1 امتیاز)

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.