مجلات علمی پژوهشی داروسازی

مجلات علمی پژوهشی داروسازی

لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی مورد تائید وزارتین در این مطلب نمایش داده شده است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هر نشریه، با کلیک بر روی آن در صفحه ژورنال اطلاعات تکمیلی را مرور نمائید. در زمینه داروسازی، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی دارند. این مجلات، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و جامعه علمی، امکان انتشار و ارتباط با سایر پژوهشگران را فراهم می‌کنند. در این مقاله، به بررسی برخی از مجلات علمی پژوهشی در زمینه داروسازی می‌پردازیم.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی مورد تائید وزارت بهداشت و وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های داروسازی که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: ISI CABI CAS

Asia Pacific Journal of Medical Toxicology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی وعلوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: WorldCat EBSCO CiteFactor

Avicenna Journal of Phytomedicine

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
گرایش تخصصی: فارماکولوژی، سم شناسی، طب سنتی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

BioImpacts

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: علوم دارویی، نانوبایوتکنولوژی، ژن‌تراپی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: ISI EBSCO CAS

Journal of Herbmed Pharmacology

محمود رفیعیان کوپایی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
JCR
magiran
Scopus
سایر ایندکس ها: CiteFactor CAS

Journal of Pharmaceutical Care

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: مراقبتهای دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus CiteFactor

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و تحقیقات دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex CAS

Pharmaceutical and Biomedical Research

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی وعلوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO CAS

Research in Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: فارماسیوتیکس، سیستم‌های نوین دارورسانی، شیمی دارویی، فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، ارزیابی داروهای گیاهی، فارماکوتراپی و مراقبت‌های دارویی، فارماکواپیدمیولوژی، بیوشیمی آنالیتیکی، بیوتکنولوژی دارویی و مدل‌سازی مولکولی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus Embase

Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics

دانشگاه علوم پزشکی ایران
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: قلبی، عروقی، سلولی و مولکولی، شیمی درمانی، دستگاه گوارش و کبد و ریوی، التهاب و ایمونوفاروکولوژی، عصب‌شناسی، سم‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
سایر ایندکس ها: CAS Index Copernicus

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: علوم دارویی، فارماکونوزی، توکسیکولوژی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: تحقیقات دارویی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase IranMedex

Pharmaceutical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus CAS

Iranian Journal of Toxicology

دانشگاه علوم پزشکی اراک
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: سم‌شناسی و مسمومیت
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Advanced Pharmaceutical Bulletin

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: CAS ISI

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences

داروسازی و علوم دارویی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و علوم دارویی
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase Index Copernicus ESCI

Physiology and Pharmacology

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: داروسازی و فیزیولوژی
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Embase ISI

گیاهان دارویی

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex CABI

Herbal Medicines Journal

دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گیاهان دارویی
گرایش تخصصی: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی، فیتوشیمی، فارماکولوژی، سم‌شناسی و مواد مؤثره گیاهی
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: DRJI Index Copernicus SIS

Journal of Research in Pharmacy Practice

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
داروسازی
گرایش تخصصی: مطالعات بالینی در زمینه مراقبت‌های دارویی، گزارش واکنش‌های جانبی داروها و سم‌شناسی پزشکی انسانی، اپیدمیولوژی فارماکو و سم اپیدمیولوژی (اپیدمیولوژی مسمومیت)، جنبه‌های اجتماعی عمل داروخانه، آموزش داروسازی و ارزیابی اقتصادی پروتکل‌های درمانی (به عنوان مثال هزینه- مطالعات اثربخشی) و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
Pubmed
سایر ایندکس ها: EBSCO Embase ESCI

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی

در زمینه داروسازی، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی دارند. این مجلات، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و جامعه علمی، امکان انتشار و ارتباط با سایر پژوهشگران را فراهم می‌کنند. در این مقاله، به بررسی برخی از مجلات علمی پژوهشی در زمینه داروسازی می‌پردازیم.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، مجله “فارماکولوژی و توکسیکولوژی” است. این مجله، مقالاتی را در زمینه فارماکولوژی، توکسیکولوژی و داروسازی منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی را در این زمینه به خوانندگان ارائه می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت علوم از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “فارماسیوتیکال ریسرچ” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، مقالاتی درباره تحقیقات بالینی، تولید دارو، فرآوری دارو و سایر موضوعات مرتبط را منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط تیمی از متخصصان و پژوهشگران با تجربه در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان امکان دسترسی به جدیدترین تحقیقات و نتایج علمی را می‌دهند.

مجله “فارماساینس” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، مقالاتی درباره تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه داروسازی و فارماسیوتیکال را منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و دانشمندان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان امکان دسترسی به آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی را می‌دهند.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارتین از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “فارماکوتراپی” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه داروسازی است. این مجله، مقالاتی درباره تحقیقات بالینی، تجزیه و تحلیل داروها، اثربخشی و ایمنی داروها و سایر موضوعات مرتبط را منتشر می‌کند. مقالات این مجله توسط تیمی از پژوهشگران و متخصصان با تجربه در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان امکان دسترسی به جدیدترین تحقیقات و نتایج علمی را می‌دهند.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در زمینه داروسازی پرداختیم. این مجلات، به عنوان منابع معتبر در این حوزه، به پژوهشگران و علاقه‌مندان به داروسازی امکان دسترسی به جدیدترین تحقیقات و نتایج علمی را می‌دهند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین دستاوردها و پیشرفت‌های علمی در زمینه داروسازی را دریافت کنید.

برای مشاهده لیست مجلات مورد تأیید وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمایید.

لیست مجلات رشته داروسازی

در زمینه داروسازی، مجلات علمی پژوهشی نقش بسیار مهمی در انتقال دانش و اطلاعات به جوامع علمی دارند. این مجلات، به عنوان یکی از منابع اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات و مقالات علمی، به محققان و دانشجویان در این رشته کمک می‌کنند تا به روزترین دستاوردها و پیشرفت‌های علمی را در داروسازی دنبال کنند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی در رشته داروسازی می‌پردازیم. این لیست شامل مجلاتی است که در زمینه‌های مختلف داروسازی فعالیت می‌کنند و مقالاتی با موضوعات متنوعی را در این حوزه منتشر می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات معتبر از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات معتبر در رشته داروسازی، مجله “فارماکولوژی و توکسیکولوژی” است. این مجله به بررسی اثرات داروها بر سیستم‌های بیولوژیکی و همچنین اثرات سمی داروها می‌پردازد. مقالات این مجله به تحلیل و بررسی اثرات داروها در بدن انسان و حیوانات می‌پردازند و به محققان و دانشجویان در زمینه فارماکولوژی و توکسیکولوژی اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند.

مجله “فارماسیوتیکال ریسرچ” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته داروسازی است. این مجله به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه تولید و تحقیق و توسعه داروها می‌پردازد. مقالات این مجله شامل بررسی فرآیندهای تولید دارو، تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی، فرمولاسیون داروها و سایر موضوعات مرتبط با صنعت داروسازی است.

مجله “فارماساینس” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در رشته داروسازی است. این مجله به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه علوم دارویی، شیمی دارویی، فارماسوتیکال و فارماکوتراپی می‌پردازد. مقالات این مجله به بررسی تحقیقات جدید در زمینه تولید و استفاده از داروها، شیمی دارویی و روش‌های درمانی می‌پردازند.

مجله “فارماکوگنوزی” نیز یکی از مجلات معتبر در رشته داروسازی است که به بررسی موضوعات مرتبط با ژنتیک دارویی و فارماکوژنومیک می‌پردازد. مقالات این مجله به بررسی نقش ژنتیک در اثرات داروها و تاثیرات ژنتیکی در پاسخ به درمان‌های دارویی می‌پردازند.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در رشته داروسازی پرداختیم. این مجلات، به عنوان منابع اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات و مقالات علمی در این حوزه، به محققان و دانشجویان در داروسازی کمک می‌کنند تا به روزترین دستاوردها و پیشرفت‌های علمی را در این رشته دنبال کنند. با مطالعه مقالات این مجلات، می‌توانید به روزترین دستاوردها و تحقیقات در زمینه داروسازی را دریافت کنید و در تحقیقات و پروژه‌های خود از آنها بهره‌برداری کنید.

نشریات علمی پژوهشی داروسازی

در دنیای علمی پژوهشی داروسازی، نشریات علمی پژوهشی از اهمیت بسیاری برخوردارند. این نشریات، به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات علمی در زمینه داروسازی، به محققان و دانشجویان این رشته کمک می‌کنند تا به روزترین مطالب و تحقیقات در این حوزه را دست یابند. در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی داروسازی خواهیم پرداخت.

یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی، مجله “فارماکولوژی و توکسیکولوژی” است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه فارماکولوژی و توکسیکولوژی می‌پردازد و مطالبی را درباره عوارض جانبی داروها و تأثیر آنها بر سلامتی انسان‌ها و حیوانات ارائه می‌دهد.

مجله “فارماسیوتیکال ریسرچ” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه تحقیق و توسعه داروها و فرآورده‌های دارویی می‌پردازد. مطالب این مجله شامل تحقیقات بالینی، تحقیقات داروشناسی، تحقیقات فارماکوکینتیک و تحقیقات فارماکودینامیک است.

مجله “فارماساینس” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است که به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه علوم دارویی می‌پردازد. این مجله، مطالبی را درباره تحقیقات داروشناسی، تحقیقات فارماکوکینتیک و تحقیقات فارماکودینامیک ارائه می‌دهد.

مجله “فارماکوژنومیکس” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه ژنتیک دارویی و تأثیر ژنتیک بر اثربخشی و عوارض جانبی داروها می‌پردازد.

مجله “فارماکوتراپی” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است که به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه تحقیقات بالینی و کاربرد عملی داروها می‌پردازد. این مجله، مطالبی را درباره تجویز و استفاده از داروها در درمان بیماری‌ها و تأثیر آنها بر بهبودی بیماران ارائه می‌دهد.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی داروسازی پرداختیم. این مجلات، به محققان و دانشجویان داروسازی کمک می‌کنند تا به روزترین مطالب و تحقیقات در این حوزه را دست یابند. از مجلاتی مانند “فارماکولوژی و توکسیکولوژی”، “فارماسیوتیکال ریسرچ”، “فارماساینس”، “فارماکوژنومیکس” و “فارماکوتراپی” می‌توان بهره برد و اطلاعات مفیدی را در زمینه داروسازی به دست آورد.

نحوه چاپ مقاله داروسازی

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داروسازی یکی از مراحل مهم در انتشار نتایج تحقیقات علمی است. در این مقاله، به بررسی نحوه چاپ مقاله در این مجلات می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی برای نویسندگان ارائه می‌دهیم.

برای آموزش چاپ مقاله رشته داروسازی از این مطلب دیدن نمایید.

اولین قدم در چاپ مقاله، انتخاب مجله مناسب است. برای این منظور، لازم است که مقاله خود را با محتوای مجله مورد نظر هماهنگ کنید. بررسی مقالات قبلی مجله و مطالعه دقیق دستورالعمل‌های نویسندگان می‌تواند به شما در انتخاب مجله مناسب کمک کند.

بعد از انتخاب مجله، لازم است که مقاله خود را طبق قوانین نگارش مجله نوشته و آماده کنید. این شامل عنوان، نویسندگان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. همچنین، باید به اصول اخلاقی در نگارش مقاله دقت کنید و از هرگونه تقلب و تکرار مطالب خودداری کنید.

برای چاپ مقاله فوری پزشکی از این مطلب دیدن نمایید.

در نگارش مقاله، باید از عبارات انتقالی استفاده کنید تا جریان منطقی و روانی در متن خود ایجاد کنید. عباراتی مانند “به علاوه”، “به عنوان نتیجه”، “به طور خلاصه” و “به طور کلی” می‌توانند به خواننده در درک بهتر مطالب شما کمک کنند.

همچنین، در نگارش مقاله داروسازی، باید از لغات و اصطلاحات تخصصی استفاده کنید. این کار به خواننده کمک می‌کند تا بهتر متوجه مطالب شما شود و از دقت و صحت تحقیقات شما مطمئن شود. همچنین، باید از منابع معتبر و قابل اعتماد در نگارش مقاله استفاده کنید تا اعتبار و قدرت تحقیقات شما افزایش یابد.

برای چاپ مقاله پابمد از این مطلب دیدن نمایید.

در پایان، باید به فرایند ارسال مقاله به مجله اهمیت دهید. قبل از ارسال، مقاله خود را با دقت مورد بررسی قرار دهید و از اشکالات گرامری و املایی آن پاکسازی کنید. همچنین، لازم است که فرمت مقاله را طبق دستورالعمل مجله تنظیم کنید و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به درستی و کامل وارد کنید.

در نهایت، باید صبور باشید و منتظر نتیجه داوری مقاله خود باشید. این فرایند ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد، اما با تلاش و پیگیری می‌توانید مقاله خود را در یکی از مجلات علمی پژوهشی داروسازی چاپ کنید و نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی به اشتراک بگذارید.

در این مقاله، نحوه چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داروسازی را بررسی کردیم. انتخاب مجله مناسب، رعایت قوانین نگارش، استفاده از عبارات انتقالی و لغات تخصصی، و ارسال مقاله با دقت و صبر از مراحل مهم در این فرایند است. با رعایت این راهنما، می‌توانید مقاله خود را با موفقیت در یکی از مجلات علمی پژوهشی داروسازی چاپ کنید و به انتشار نتایج تحقیقات خود بپردازید.

معرفی مجلات ISI داروسازی

در زمینه پژوهش‌های داروسازی، مجلات علمی ISI یک منبع بسیار مهم برای انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی هستند. این مجلات، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت و اهمیت یک مقاله علمی، توسط پژوهشگران و دانشمندان در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند. در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات علمی ISI در زمینه داروسازی می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در این حوزه، مجله “Journal of Medicinal Chemistry” است. این مجله، به انتشار مقالاتی در زمینه شیمی دارویی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در صنعت داروسازی می‌پردازد. مقالات این مجله، تحقیقات پیشرفته و نوآورانه در زمینه طراحی و سنتز داروها را پوشش می‌دهند.

مجله “Pharmaceutical Research” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، به انتشار مقالاتی در زمینه تحقیقات بالینی، فرآوری دارویی، تحقیقات دارویی و مطالعات فارماکوکینتیک می‌پردازد. مقالات این مجله، به تحلیل و بررسی اثربخشی و ایمنی داروها و نیز به بهبود روش‌های تولید و فرآوری داروها می‌پردازند.

مجله “Drug Discovery Today” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه داروسازی است. این مجله، به انتشار مقالاتی در زمینه کشف و توسعه داروهای جدید، تحقیقات بالینی و تحقیقات داروسازی می‌پردازد. مقالات این مجله، به بررسی روش‌های نوین در کشف داروها و نیز به ارزیابی اثربخشی و ایمنی آن‌ها می‌پردازند.

مجله “European Journal of Medicinal Chemistry” نیز یکی از مجلات معتبر در زمینه داروسازی است. این مجله، به انتشار مقالاتی در زمینه شیمی دارویی، ترکیبات آلی و تحقیقات داروسازی می‌پردازد. مقالات این مجله، به بررسی ترکیبات شیمیایی جدید و نیز به بررسی فعالیت آنتی‌باکتریال، ضد ویروسی و ضد سرطانی آن‌ها می‌پردازند.

در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات علمی ISI در زمینه داروسازی پرداختیم. این مجلات، به عنوان یکی از منابع اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات علمی در این حوزه، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند. با مطالعه مقالات این مجلات، پژوهشگران و دانشمندان می‌توانند به روزترین دستاوردها و نتایج تحقیقات در زمینه داروسازی را دریافت کنند و از آن‌ها برای تحقیقات خود بهره‌برداری کنند.

نحوه نگارش مقاله داروسازی

نگارش مقاله در حوزه داروسازی یک فرآیند حیاتی است که نیازمند رعایت قوانین و روش‌های خاصی است. در این بخش، به بررسی نحوه نگارش مقاله داروسازی می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی را برای نویسندگان ارائه می‌دهیم.

ابتدا، قبل از شروع به نگارش مقاله، مهم است که نویسنده با موضوع مورد نظر خود آشنا شود و تحقیقات لازم را انجام دهد. این شامل مطالعه مقالات مرتبط، کتاب‌ها و منابع دیگر است. همچنین، تعیین هدف و سوال پژوهشی مقاله نیز بسیار مهم است.

در ادامه، باید یک ساختار منطقی برای مقاله انتخاب کرد. این ساختار معمولاً شامل مقدمه، روش‌شناسی، نتایج و بحث است. در مقدمه، موضوع مورد بررسی و اهمیت آن باید معرفی شود. همچنین، سوال پژوهشی و فرضیات مورد نظر باید در این بخش مطرح شوند.

در بخش روش‌شناسی، روش‌های استفاده شده برای جمع‌آوری داده‌ها و انجام آزمایش‌ها باید به طور دقیق توضیح داده شوند. همچنین، جامعیت نمونه و ابزارهای استفاده شده نیز باید در این بخش ذکر شوند.

در بخش نتایج، نتایج به دست آمده از تحقیق باید به صورت دقیق و شفاف ارائه شوند. از جداول و نمودارها برای نمایش داده‌ها استفاده کنید و توجیهی برای نتایج ارائه دهید.

در بخش بحث، نتایج باید تفسیر شده و با مطالعات قبلی مقایسه شوند. همچنین، مزایا و محدودیت‌های تحقیق نیز باید در این بخش بررسی شوند. در این بخش، همچنین می‌توانید پیشنهادها و توصیه‌هایی برای تحقیقات آینده ارائه دهید.

در نگارش مقاله داروسازی، باید از لغات و اصطلاحات علمی استفاده کنید و از ارجاعات مناسب به منابع استفاده کنید. همچنین، باید جملات خود را به طور دقیق و شفاف صورت دهید و از عبارات انتقالی برای راهنمایی خواننده استفاده کنید.

در نهایت، پیش از ارسال مقاله، آن را به دقت مورد بررسی قرار دهید و از اشکالات گرامری و املایی جلوگیری کنید. همچنین، مطمئن شوید که تمام ارجاعات به منابع درست و کامل است.

در این بخش، نحوه نگارش مقاله داروسازی را بررسی کردیم و راهنمایی‌هایی برای نویسندگان ارائه دادیم. با رعایت این راهنما، می‌توانید یک مقاله داروسازی موفق و معتبر بنویسید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.