مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها

مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها

لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها در این مطلب نمایش داده شده اند. مجلات با موضوع جراحی و نشریات در زمینه بیماری را می توانید در ادامه مشاهده نمائید. با کلیک بر روی همکدام از نشریات، در صفحه اختصاصی ژورنال می توانید اطلاعات بیشتر را مشاهده کنید.

مشاوره رایگان چاپ مقاله

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های بیماری ها و جراحی ها که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

Multidisciplinary Cancer Investigation

پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: سرطان، بیماری پستان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex CiteFactor SIS

Archives of Pediatric Infectious Diseases

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: عفونی، اطفال
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex ISI

Iranian Journal of Colorectal Research

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماری‌های کولورکتال، جراحی کولورکتال، بیماری‌های دستگاه گوارش تحتانی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus World Cat

International Journal of Hospital Research

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 تحقیقات بیمارستانی
گرایش تخصصی: مدیریت، سیاستگذاری، اطلاع‌رسانی و اقتصاد و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

Archives of Bone and Joint Surgery

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی استخوان و مفاصل
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

نفس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
گرایش تخصصی: بیماریهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته
Google Scholar
magiran
SID

Tanaffos

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: جراحی قفسه سینه، مراقبت‌های ویژه و سل
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus EBSCO

Iranian Journal of Dermatology

انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
گرایش تخصصی: بیماریهای پوست، مو و زیبایی
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase Index Medicus CABI

Journal of Surgery and Trauma

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: اورژانس، تروما، سوانح، بلایا، جراحی، حوادث و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus ROAD

Multidisciplinary Cardiovascular Annals

انجمن جراحان قلب ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: جراحی قلب، بیهوشی قلب، داخلی قلب
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

جراحی ایران

انجمن جراحان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی ارتـوپدی، جراحی کودکان و نوزادان،‌ جراحی آندوسکـوپیک، جـراحی پلاستیک ترمیمـی و زیبائی، پیـوند اعضاء، جراحی توراکس، جـراحی چشم، جـراحی دست، جـراحی زنان و زایمان، جراحی عمـومی، جراحی قلب، جراحی کلیه و مجـاری ادرار، جراحی گـوش و گلـو و بینی، جراحی مغـز و اعصاب، جراحی دهـان و فک
ISC
magiran
SID

Journal of Renal Injury Prevention

حمید نصری
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
Google Scholar
Scopus
سایر ایندکس ها: Index Copernicus ESCI

گوارش

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Archives of Clinical Infectious Diseases

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: عفونی، میکروبیولوژی ، قارچ شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی
Google Scholar
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus ISI

Hospital Practices and Research

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 تحقیقات بیمارستانی
گرایش تخصصی: رهبری و مدیریت بیمارستان، ایمنی بیمار و کارکنان، تشخیص، پیش‌آگهی و درمان بیماری،مدیریت درد، مدیریت پرستار، اقتصاد بیمارستان و مدیریت مالی، و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Crossref

Journal of Craniomaxillofacial Research

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran

The Journal of Tehran University Heart Center

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus Embase

World Journal of Plastic Surgery

علی منافی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی ترمیمی، پلاستیک، زیبایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: ISI Index Copernicus

Annals of Bariatric Surgery

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی کم‌تهاجمی چشم، جراحی کم‌تهاجمی گوش و حلق و بینی، جراحی لاپاراسکوپی، جراحی چاقی، روش‌های تشخیصی و درمانی کم‌تهاجمی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus IranMedex

Journal of Pediatric Nephrology

انجمن نفرولوژی کودکان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
گرایش تخصصی: آب و الکترولیت، اسید- باز، نارسایی مزمن کلیه، نارسایی حاد کلیه، ارولوژی اطفال، فشار خون اطفال و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO

Basic and Clinical Cancer Research

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: انواع سرطان
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Dimensions

Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
گرایش تخصصی: بالینی و مطالعات علوم پایه
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Research in Cardiovascular Medicine

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق، شهید رجایی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

Middle East Journal of Cancer

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
گرایش تخصصی: رشته‌های مختلف گوش و حلق و بینی، موضوعات صدا و گفتار، بینی، جراحی پایه جمجمه، سرطان‌های سر و گردن ، جراحی‌های ترمیمی، جراحی پلاستیک صورت و یا جراحی فک و صورت و شنوایی‌شناسی از علوم پایه تا تحقیقات بالینی
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: InfoBase Index

Chronic Diseases Journal

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: جنه‌های بیماری‌های مزمن و حاد مانند کنترل، برنامه‌ریزی، درمان، آموزش بیمار، راهنماهای مدیریت، سیاست‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus RICeST

Archives of Anesthesiology and Critical Care

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: بیهوشی، درد، مراقبت ویژه، داروهای بیهوشی
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO ProQuest

International Journal of Cancer Management

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: پیشگیری و درمان سرطان، ژنتیک، معنویت درمانی، رادیوتراپی سرطان، شیمی درمانی، مداخلات روانشناسی
Clarivate
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Index Copernicus CABI EBSCO

آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: پزشکی
magiran
SID

پوست و زیبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
گرایش تخصصی: پوست و زیبایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Nephro-Urology Monthly

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

Journal of Pediatrics Review

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماریهای کودکان
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EBSCO ISI

بیماری‌های عفونی و گرمسیری

علی اکبر ولایتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: بیماری‌های عفونی، بیماری‌های گرمسیری، ویروس شناسی، هپاتیپ، واکسن، قارچ شناسی

Journal of Skin and Stem Cell

محمدعلی نیلفروش زاده
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: WorldCat Index Copernicus Embase

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Archives of Cardiovascular Imaging

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: اکوکاردیوگرافی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

ARYA Atherosclerosis

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی، عوامل خطر اترواسکلروزیس، شیوه زندگی سالم، پیشگیری، مطالعات پایه،گیاهان دارویی، درمان دارویی در اترواسکلروز، مطالعات کوهورت و جامعه نگر در بیماریهای غیرواگیر، کاردیوژنتیک، مطالعات قلبی در بچه‌ها، موارد نادر، مطالعات ریویو و متاآنالیزها و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

Urology Journal

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
گرایش تخصصی: بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI IranMedex Embase

Journal of Cardio-Thoracic Medicine

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: قلب، قفسه سینه، بیماریهای تنفسی، قلب و ریه، پیوند قلب و ریه
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

International Cardiovascular Research Journal

محمد جواد زیبایی نژاد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus ISI

بیهوشی و درد

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: بیهوشی، درد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

Middle East Journal of Digestive Diseases

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
DOAJ
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

بیماری‌های پستان

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: سرطان، بیماری‌های پستان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Ulrichs Periodicals Directory  Embase

Iranian Journal of Otorhinolaryngology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex CABI

International Journal of Pediatrics

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماریهای کودکان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus CAS

Caspian Journal of Pediatrics

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماری‌‌های غیرواگیر کودکان، نوزادان، جراحی کودکان، روانپزشکی کودکان، مراقبت‌های بهداشتی کودکان، بیماری‌های داخلی کودکان (نفرولوژی، گوارش، ایمونولوژی و آلرژی، مغز و اعصاب، خون و سرطان، عفونی، قلب، غدد) و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons RICeST WorldCat

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی جراحی‌

جراحی یکی از رشته‌های پزشکی است که به بررسی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌های جسمانی از طریق عمل جراحی می‌پردازد. این رشته پر از تحقیقات و پژوهش‌های علمی است که بهبود روش‌ها و فنون جراحی را هدف دارند. برای این منظور، مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در زمینه جراحی، مجله “جراحی بین‌المللی” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلفی از جمله جراحی عروقی، جراحی قلب و عروق، جراحی عمومی و جراحی ترمیمی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان و پژوهشگران برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند.

مجله “جراحی و تروما” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی تروما و آسیب‌های جسمانی ناشی از تصادفات و سانحه‌ها می‌پردازد. مقالات این مجله به بررسی روش‌های جدید درمان و مدیریت تروما و آسیب‌های جسمانی می‌پردازند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا درمان‌های بهتری را برای بیماران خود ارائه دهند.

مجله “جراحی مغز و اعصاب” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی مغز و اعصاب، جراحی ستون فقرات و جراحی عصبی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان برجسته در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی در این زمینه را به خوانندگان ارائه می‌دهند.

مجله “جراحی پلاستیک و زیبایی” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی پلاستیک و زیبایی، جراحی صورت و بدن و جراحی ترمیمی می‌پردازد. مقالات این مجله به بررسی روش‌های جدید در جراحی پلاستیک و زیبایی می‌پردازند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا روش‌های بهتری را در این حوزه به کار بگیرند.

در این مقاله، به بررسی چند مجله علمی پژوهشی در زمینه جراحی پرداختیم. این مجلات شامل “جراحی بین‌المللی”، “جراحی و تروما”، “جراحی مغز و اعصاب” و “جراحی پلاستیک و زیبایی” هستند. هر یک از این مجلات به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه جراحی می‌پردازند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا درمان‌ها و روش‌های بهتری را در این حوزه به کار بگیرند.

مجلات علمی پژوهشی حوزه بیماری‌ها، مجلاتی هستند که به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه بیماری‌های مختلف می‌پردازند.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

این مجلات معمولاً ویژگی‌های زیر را دارند:

 • به زبان فارسی منتشر می‌شوند تا اطلاعات و دانش روز در زمینه بیماری‌ها به راحتی در اختیار محققان و پزشکان ایرانی قرار گیرد.
 • فرایند داوری علمی دقیقی برای مقالات دارند تا کیفیت مطالب ارائه شده اطمینان‌بخش باشد.
 • با انتشار مقالات پژوهشی، آخرین یافته‌های علمی در زمینه بیماری‌ها را منتشر می‌کنند.
 • با چاپ مطالب مروری، دانش موجود در یک حوزه خاص را جمع‌بندی و ارائه می‌دهند.
 • به بررسی عوامل اپیدمیولوژیک، اتیولوژیک، پاتوژنز، تشخیص، درمان و پیش‌گیری بیماری‌ها می‌پردازند.
 • نقش مهمی در ارتقای سطح دانش ، پیشبرد تحقیقات و بهبود خدمات بهداشتی درمانی در حوزه بیماری‌ها دارند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی از این مطلب دیدن نمائید.

مجلات علمی پژوهشی حوزه جراحی‌ها، مجلاتی هستند که به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه جراحی و تخصص‌های مرتبط می‌پردازند.

ویژگی‌های این مجلات:

 • به زبان فارسی منتشر می‌شوند تا دانش روز در اختیار جراحان و محققان ایرانی قرار گیرد.
 • فرایند داوری علمی دقیقی برای مقالات دارند تا کیفیت محتوا اطمینان‌بخش باشد.
 • با انتشار مقالات پژوهشی، آخرین یافته‌های علمی در جراحی را منعکس می‌کنند.
 • مقالات مروری جامعی در حوزه‌های مختلف جراحی منتشر می‌کنند.
 • به بررسی موضوعاتی چون تکنیک‌های جراحی، مراقبت‌های قبل و بعد از عمل، مدیریت درد، عوارض جراحی، و نتایج درمانی می‌پردازند.
 • نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت جراحان ،پیشرفت تکنیک‌های جراحی و بهبود نتایج درمان بیماران دارند.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات پزشکی فارسی از این مطلب دیدن نمائید.

لیست مجلات با موضوع جراحی

جراحی یکی از رشته‌های پزشکی است که به بررسی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌های جسمانی از طریق عمل جراحی می‌پردازد. این رشته پر از تحقیقات و پژوهش‌های علمی است که بهبود روش‌ها و فنون جراحی را هدف دارد. برای این منظور، مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها می‌پردازیم.

یکی از مجلات معتبر در زمینه جراحی، مجله “جراحی بین‌المللی” است. این مجله به بررسی موضوعات مختلفی از جمله جراحی قلب، جراحی عروق، جراحی مغز و اعصاب و جراحی پلاستیک می‌پردازد. مقالات این مجله توسط متخصصان برجسته و معتبر در زمینه جراحی نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و پیشرفت‌ها را در این حوزه به خوانندگان ارائه می‌دهند.

مجله “جراحی و تروما” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی اورژانس، جراحی تروما و جراحی اورولوژیک می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از جراحان باتجربه و متخصصان در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات مفیدی درباره روش‌ها و فنون جدید جراحی ارائه می‌دهند.

مجله “جراحی عروق” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی عروق و اندام‌های تحتانی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از جراحان عروق باتجربه و متخصصان در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات جدیدی درباره روش‌ها و فنون جراحی عروق ارائه می‌دهند.

مجله “جراحی پلاستیک” نیز یکی از مجلات مهم در زمینه جراحی است. این مجله به بررسی موضوعات مربوط به جراحی پلاستیک و زیبایی می‌پردازد. مقالات این مجله توسط تیمی از جراحان پلاستیک باتجربه و متخصصان در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان اطلاعات جدیدی درباره روش‌ها و فنون جراحی پلاستیک ارائه می‌دهند.

در این مقاله، به بررسی لیستی از مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها پرداختیم. این مجلات شامل “جراحی بین‌المللی”، “جراحی و تروما”، “جراحی عروق” و “جراحی پلاستیک” هستند. هر یک از این مجلات به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه جراحی می‌پردازند و مقالات آن‌ها توسط تیم‌هایی از جراحان باتجربه و متخصصان در این حوزه نوشته می‌شوند. این مجلات به خوانندگان اطلاعات مفیدی درباره روش‌ها و فنون جدید جراحی ارائه می‌دهند و نقش مهمی در پیشرفت این رشته دارند.

نشریات علمی پژوهشی با موضوع جراحی‌

در حوزه پژوهش‌های جراحی، نشریات علمی پژوهشی اهمیت بسیاری دارند. این نشریات، به عنوان یک منبع اصلی برای انتشار نتایج تحقیقات جدید و مطالعات پژوهشی در زمینه جراحی، به عنوان راهی برای ارتقاء دانش و بهبود عملکرد جراحان و تیم‌های درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این مقاله، به بررسی برخی از معتبرترین نشریات علمی پژوهشی در زمینه جراحی می‌پردازیم. این نشریات، توسط جامعه‌های علمی و انجمن‌های مرتبط با جراحی تأسیس شده‌اند و معمولاً تحت نظارت ویراستاران و داوران حرفه‌ای قرار دارند.

یکی از معتبرترین نشریات در زمینه جراحی، “Journal of the American College of Surgeons” است. این نشریه، تحت نظارت انجمن جراحان آمریکا قرار دارد و مقالاتی در مورد تحقیقات بالینی و پایه‌ای در زمینه جراحی را منتشر می‌کند. همچنین، “Annals of Surgery” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در این حوزه است که تحت نظارت انجمن جراحان آمریکا و انجمن جراحان بین‌المللی قرار دارد.

در زمینه جراحی قلب و عروق، “The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery” یکی از معتبرترین نشریات است. این نشریه، تحت نظارت انجمن جراحان قلب و عروق آمریکا قرار دارد و مقالاتی در مورد تحقیقات بالینی و پایه‌ای در این حوزه را منتشر می‌کند. همچنین، “European Journal of Cardio-Thoracic Surgery” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در زمینه جراحی قلب و عروق است که تحت نظارت انجمن جراحان قلب و عروق اروپا قرار دارد.

در زمینه جراحی عمومی، “Annals of Surgical Oncology” یکی از نشریات معتبر است که تحت نظارت جامعه جراحان عمومی آمریکا قرار دارد و مقالاتی در مورد تحقیقات بالینی و پایه‌ای در زمینه جراحی سرطان را منتشر می‌کند. همچنین، “Surgery” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در زمینه جراحی عمومی است که تحت نظارت جامعه جراحان آمریکا قرار دارد.

در زمینه جراحی مغز و اعصاب، “Journal of Neurosurgery” یکی از معتبرترین نشریات است. این نشریه، تحت نظارت انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا قرار دارد و مقالاتی در مورد تحقیقات بالینی و پایه‌ای در این حوزه را منتشر می‌کند. همچنین، “Neurosurgery” نیز یکی دیگر از نشریات معتبر در زمینه جراحی مغز و اعصاب است که تحت نظارت انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا قرار دارد.

در این مقاله، به بررسی تنها چند نشریه علمی پژوهشی در زمینه جراحی پرداختیم. البته، لیست نشریات معتبر در این حوزه بسیار بیشتر است و بسته به زمینه تخصصی جراحی مورد نظر، می‌توانید به نشریات دیگری نیز مراجعه کنید. امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند تا بهترین نشریات علمی پژوهشی در زمینه جراحی را برای مطالعه و انتشار نتایج تحقیقات خود پیدا کنید.

نحوه چاپ مقاله در حیطه جراحی‌

چاپ مقاله‌های علمی در حوزه جراحی یکی از مراحل مهم در انتشار نتایج پژوهش‌های این رشته است. در این مقاله، به بررسی نحوه چاپ مقاله‌های جراحی می‌پردازیم و به خوانندگان کمک می‌کنیم تا با فرآیند انتشار مقاله‌های خود در این حوزه آشنا شوند.

برای آموزش چاپ مقاله رشته داروسازی از این مطلب دیدن نمایید.

اولین مرحله در چاپ مقاله جراحی، انتخاب مجله مناسب است. برای این منظور، لازم است که مجلات علمی پژوهشی جراحی را بشناسید. در اینجا لیستی از مجلات معتبر در این حوزه را ارائه می‌دهیم:

1. Journal of Surgical Research
2. Annals of Surgery
3. Surgery
4. British Journal of Surgery
5. Journal of Surgical Oncology
6. Journal of Gastrointestinal Surgery
7. World Journal of Surgery
8. Surgical Endoscopy
9. Journal of Trauma and Acute Care Surgery
10. Journal of Vascular Surgery

بعد از انتخاب مجله، باید به دستورالعمل نگارش مقاله آن مجله توجه کنید. هر مجله دستورالعمل خاص خود را برای نویسندگان ارائه می‌دهد که شامل قالب نگارشی، تعداد کلمات، ساختار مقاله و موارد دیگر است. برای مثال، برخی مجلات ممکن است از ساختار مقاله‌های IMRAD (مقدمه، روش‌شناسی، نتایج و بحث) استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر از ساختار مقاله‌های دیگری مانند Case Report یا Review استفاده می‌کنند.

برای چاپ مقاله دندانپزشکی از این مطلب دیدن نمایید.

در نگارش مقاله جراحی، باید به دقت و دقت بسیار بالا توجه کنید. از عبارات انتقالی مانند “به علاوه”، “به علاوه بر این” و “به علاوه بر آن” برای اتصال ایده‌ها و بخش‌های مختلف مقاله استفاده کنید. همچنین، باید از اطلاعات و داده‌های قابل تکرار و قابل تأیید استفاده کنید تا مقاله شما قابلیت تکرار و تأیید داشته باشد.

در پایان، باید به نکاتی که در فرآیند چاپ مقاله جراحی باید رعایت شوند، توجه کنید. این نکات شامل انتخاب عنوان مناسب، استفاده از منابع معتبر و قابل تأیید، ارائه نتایج به صورت واضح و قابل فهم، و ارائه تفسیر و بحث منطقی و قابل قبول است.

برای چاپ مقاله ISI پزشکی از این مطلب دیدن نمایید.

با رعایت این نکات و استفاده از عبارات انتقالی مناسب، می‌توانید مقاله‌های جراحی خود را با موفقیت چاپ کنید و نتایج پژوهش‌های خود را به اشتراک بگذارید.

معرفی مجلات isi با موضوع جراحی

مجلات علمی پژوهشی در حوزه جراحی‌ها ابزاری بسیار مهم برای انتقال دانش و اطلاعات به جامعه علمی هستند. این مجلات، به عنوان یک پل بین پژوهشگران و جامعه علمی، نقش بسیار مهمی در ترویج و انتشار نتایج تحقیقات جدید و نوآورانه دارند. در این مقاله، به معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی جراحی‌ها می‌پردازیم که در پایگاه داده ISI قرار دارند.

برای مشاهده لیست مجلات معتبر برای چاپ مقاله از این مطلب دیدن نمایید.

یکی از مجلات معتبر در حوزه جراحی‌ها، مجله “Surgery” است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلف جراحی اختصاص داده شده است. مقالات این مجله، توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه انتخاب و بررسی می‌شوند. همچنین، این مجله دارای ضریب تأثیر بالا و شناخته شده در جامعه علمی است.

مجله “Annals of Surgery” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در حوزه جراحی‌ها است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلف جراحی اختصاص داده شده است. مقالات این مجله، توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه انتخاب و بررسی می‌شوند. همچنین، این مجله دارای ضریب تأثیر بالا و شناخته شده در جامعه علمی است.

مجله “Journal of Surgical Research” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه جراحی‌ها است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلف جراحی اختصاص داده شده است. مقالات این مجله، توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه انتخاب و بررسی می‌شوند. همچنین، این مجله دارای ضریب تأثیر بالا و شناخته شده در جامعه علمی است.

برای آشنایی با ژورنال یاب از این مطلب دیدن نمایید.

مجله “Journal of Surgical Oncology” نیز یکی از مجلات معتبر در حوزه جراحی‌های سرطان است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه جراحی‌های مرتبط با سرطان اختصاص داده شده است. مقالات این مجله، توسط یک هیئت تحریریه متخصص و با تجربه انتخاب و بررسی می‌شوند. همچنین، این مجله دارای ضریب تأثیر بالا و شناخته شده در جامعه علمی است.

در این مقاله، به معرفی چند مجله علمی پژوهشی جراحی‌ها پرداختیم که در پایگاه داده ISI قرار دارند. این مجلات، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه‌های مختلف جراحی اختصاص داده شده‌اند و دارای ضریب تأثیر بالا و شناخته شده در جامعه علمی هستند. امیدواریم که این معرفی به شما کمک کند تا بهترین منابع برای مطالعه و پژوهش در حوزه جراحی‌ها را پیدا کنید.

نحوه نگارش مقاله در زمینه جراحی

نگارش مقالات علمی در حوزه جراحی یک فرآیند حیاتی است که نیازمند رعایت قوانین و روش‌های خاصی است. در این بخش، به بررسی نحوه نگارش مقالات جراحی می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی را برای نویسندگان ارائه می‌دهیم.

ابتدا، قبل از شروع به نگارش مقاله، مهم است که نویسنده با مجله‌ای که قصد ارسال مقاله به آن را دارد، آشنا شود. هر مجله علمی پژوهشی دارای قوانین و دستورالعمل‌های خاصی است که باید رعایت شوند. بررسی دقیق دستورالعمل‌های مجله و تطبیق مقاله با آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای نگارش مقاله پزشکی از این مطلب دیدن نمایید.

در ادامه، باید یک ساختار منطقی برای مقاله انتخاب کرد. ساختار معمول برای مقالات جراحی شامل مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. در مقدمه، موضوع مورد بررسی و اهمیت آن باید معرفی شود. در روش‌شناسی، جزئیات مربوط به روش تحقیق و ابزارهای استفاده شده باید ذکر شوند. در بخش نتایج، نتایج به دست آمده از تحقیق باید به صورت دقیق و شفاف ارائه شوند. در بخش بحث، نتایج باید تحلیل و بررسی شوند و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه شوند. در نهایت، در بخش نتیجه‌گیری، نتایج کلی تحقیق باید خلاصه شده و نتیجه نهایی ارائه شود.

در هنگام نگارش مقاله، باید از عبارات انتقالی استفاده کرد تا جریان مطلب به خواننده منتقل شود. عباراتی مانند “به علاوه”، “به عنوان نتیجه”، “به طور خلاصه” و “به طور مشابه” می‌توانند به خواننده در درک بهتر مطلب کمک کنند.

همچنین، در نگارش مقاله، باید از یک لحن نوشتاری معتبر استفاده کرد. استفاده از اصطلاحات و واژگان علمی مناسب و دقت در استفاده از منابع معتبر، از جمله ویژگی‌های یک مقاله علمی پژوهشی معتبر است.

در نهایت، پیش از ارسال مقاله، مهم است که آن را با دقت مورد بررسی قرار داد و از اشکالات گرامری و املایی آن اطمینان حاصل کرد. همچنین، می‌توان از خدمات ویراستاری و تصحیح مقاله استفاده کرد تا از کیفیت نگارش مقاله اطمینان حاصل شود.

در این بخش، نحوه نگارش مقالات جراحی را بررسی کردیم و راهنمایی‌هایی را برای نویسندگان ارائه دادیم. رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مجله، استفاده از ساختار منطقی، استفاده از عبارات انتقالی و استفاده از لحن نوشتاری معتبر، از جمله عواملی هستند که به نویسندگان در نگارش مقالات جراحی کمک می‌کنند.

برای مشاهده لیست مجلات دانشگاه امام حسین از این مطلب دیدن نمایید.

لیست مجلات علمی پژوهشی با موضوع بیماری

در دنیای علمی و پژوهشی، مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها نقش بسیار مهمی در انتشار نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه بیماری‌ها دارند. این مجلات، به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و جامعه علمی، امکان انتشار مقالات علمی و ارائه اطلاعات به روز و قابل اعتماد را فراهم می‌کنند.

در این مقاله، به بررسی و معرفی برخی از مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها می‌پردازیم. این مجلات، به دلیل کیفیت بالا و تأثیرگذاری قابل توجه در حوزه بیماری‌ها، به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه شناخته می‌شوند.

یکی از مجلات معتبر در زمینه بیماری‌ها، مجله “بیماری‌شناسی و علوم پزشکی” است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه بیماری‌ها و علوم پزشکی می‌پردازد و تأثیرگذاری بالایی در جامعه علمی دارد. مقالات این مجله، توسط تیمی از متخصصان و پژوهشگران بررسی و ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مطالب منتشر شده دارای کیفیت عالی و قابل اعتماد هستند.

مجله “پژوهش‌های بالینی بیماری‌ها” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه بیماری‌ها است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در حوزه بالینی بیماری‌ها و تشخیص و درمان آن‌ها می‌پردازد. مقالات این مجله، توسط تیمی از متخصصان بالینی و پژوهشگران معتبر بررسی و ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مطالب منتشر شده دارای ارزش علمی و کاربردی هستند.

مجله “بیماری‌شناسی و اپیدمیولوژی بیماری‌ها” نیز یکی دیگر از مجلات معتبر در زمینه بیماری‌ها است. این مجله، به انتشار مقالات پژوهشی در زمینه بیماری‌ها و اپیدمیولوژی آن‌ها می‌پردازد. مقالات این مجله، توسط تیمی از متخصصان بیماری‌شناسی و پژوهشگران معتبر بررسی و ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مطالب منتشر شده دارای ارزش علمی و تأثیرگذاری قابل توجه هستند.

در این مقاله، تنها به برخی از مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها اشاره شد. البته، لازم به ذکر است که هنوز مجلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارند که می‌توانند به عنوان منابع معتبر و قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها، می‌توانید به منابع معتبر و پایگاه‌های داده علمی مراجعه کنید.

در نهایت، استفاده از مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه بسیار حائز اهمیت است. این مجلات، امکان به‌روزرسانی دانش و انتشار نتایج تحقیقات جدید را فراهم می‌کنند و به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد برای پژوهشگران عمل می‌کنند. بنابراین، توصیه می‌شود که پژوهشگران و علاقه‌مندان به بیماری‌ها از این منابع معتبر و قابل اعتماد برای بهبود دانش و تحقیقات خود استفاده کنند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی

مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی یکی از مجلات معتبر در زمینه پژوهش‌های علمی در حوزه بیماری‌های عفونی و انتقالی است. این مجله به منظور ارائه آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی در این حوزه تأسیس شده است. در این مقاله، به بررسی اهمیت و جایگاه این مجله، همچنین معرفی برخی از مقالات منتشر شده در آن پرداخته خواهد شد.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی یک پلتفرم علمی است که به محققان و پژوهشگران در زمینه بیماری‌های عفونی و انتقالی امکان می‌دهد تا نتایج تحقیقات خود را با جامعه علمی جهان به اشتراک بگذارند. این مجله به منظور ارتقای سطح دانش و بهبود روش‌های تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی و انتقالی تأسیس شده است.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی در برگیرنده مقالاتی است که به بررسی علل، علائم، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی و انتقالی می‌پردازند. این مقالات توسط تیمی از متخصصان و پژوهشگران معتبر در این حوزه تهیه و تنظیم می‌شوند. همچنین، مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی به منظور افزایش اطلاعات عمومی و آگاهی عمومی درباره بیماری‌های عفونی و انتقالی، مقالاتی را نیز درباره عوامل ریسک، راه‌های پیشگیری و روش‌های درمان این بیماری‌ها منتشر می‌کند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد و معتبر در حوزه بیماری‌های عفونی و انتقالی شناخته می‌شود. این مجله توسط جامعه علمی جهان به عنوان یکی از منابع اصلی برای به‌روزرسانی دانش در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، مقالات منتشر شده در این مجله توسط سایر پژوهشگران و محققان به عنوان منابع مرجع در تحقیقات خود استفاده می‌شوند.

در مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی، مقالاتی با موضوعات متنوعی از جمله بیماری‌های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی، روش‌های تشخیص و پیشگیری، درمان‌های نوین و واکسن‌ها، عوامل ریسک و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های عفونی و انتقالی و … منتشر می‌شوند. این مقالات با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و تحلیل داده‌های دقیق، به بررسی و تحلیل مسائل مربوط به بیماری‌های عفونی و انتقالی می‌پردازند.

در نتیجه، مجله بین‌المللی بیماری‌های عفونی و انتقالی به عنوان یکی از مجلات معتبر در زمینه بیماری‌های عفونی و انتقالی شناخته می‌شود. این مجله با ارائه مقالات علمی و پژوهشی با کیفیت، به ترویج دانش و بهبود روش‌های تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی و انتقالی کمک می‌کند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق

مجله بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های قلب و عروق است. این مجله، مقالاتی را درباره علم قلب و عروق ارائه می‌دهد که به توسعه دانش در این حوزه کمک می‌کند.

در این مجله، مطالعات متعددی درباره علل، علائم، تشخیص و درمان بیماری‌های قلب و عروق ارائه می‌شود. مقالات این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان معتبر در این حوزه نوشته می‌شوند و به روزترین تحقیقات و دستاوردهای علمی را در این زمینه به خوانندگان ارائه می‌دهند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق به عنوان یک منبع معتبر، به خوانندگان کمک می‌کند تا با جدیدترین تحقیقات و مطالعات درباره بیماری‌های قلب و عروق آشنا شوند. این مجله مقالاتی را درباره بیماری‌های قلبی مانند بیماری‌های عروق کرونر، نارسایی قلبی، آریتمی‌ها و بیماری‌های مرتبط با سیستم عروقی ارائه می‌دهد.

علاوه بر بیماری‌های قلبی، این مجله همچنین به مطالعه بیماری‌های عروقی مانند بیماری‌های عروق مغزی و بیماری‌های عروقی دیگر می‌پردازد. مقالات این مجله به تشریح علل، علائم، تشخیص و درمان این بیماری‌ها می‌پردازند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا درک بهتری از این بیماری‌ها پیدا کنند.

با توجه به اهمیت بیماری‌های قلب و عروق در جامعه، مجله بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و متخصصان این حوزه محسوب می‌شود. این مجله به خوانندگان کمک می‌کند تا با جدیدترین تحقیقات و دستاوردهای علمی درباره بیماری‌های قلب و عروق آشنا شوند و در بهبود تشخیص و درمان این بیماری‌ها نقش موثری داشته باشند.

در نهایت، مجله بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق به عنوان یک منبع معتبر و آموزشی در حوزه بیماری‌های قلب و عروق مورد توجه قرار می‌گیرد. این مجله با ارائه مقالاتی درباره بیماری‌های قلب و عروق، به خوانندگان کمک می‌کند تا دانش خود را در این حوزه افزایش دهند و در بهبود سلامتی قلب و عروق خود و دیگران نقش موثری داشته باشند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی

مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های عصبی است. این مجله به عنوان یک منبع اصلی در زمینه بیماری‌های عصبی شناخته می‌شود و مقالات علمی و پژوهشی متعددی را در این حوزه منتشر می‌کند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی به عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد در زمینه بیماری‌های عصبی شناخته می‌شود. این مجله توسط یک تیم متخصص از پژوهشگران و متخصصان بیماری‌های عصبی تحت نظارت قرار می‌گیرد. مقالات منتشر شده در این مجله توسط داوران حرفه‌ای و متخصصین مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از کیفیت و صحت علمی آن‌ها اطمینان حاصل شود.

این مجله به طور منظم مقالاتی را در زمینه بیماری‌های عصبی منتشر می‌کند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات جدید، مطالعات کلینیکی، مقالات بررسی سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات نظری و مقالات مروری است. این مجله به عنوان یک پل ارتباطی بین پژوهشگران و متخصصان بیماری‌های عصبی در سراسر جهان عمل می‌کند و امکان به اشتراک گذاری دانش و تجربیات را فراهم می‌کند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی به عنوان یک منبع آموزشی نیز برای دانشجویان و دانش‌آموختگان در حوزه بیماری‌های عصبی استفاده می‌شود. مقالات منتشر شده در این مجله به طور جامع و کامل به موضوعات مختلف بیماری‌های عصبی پرداخته و به خوانندگان کمک می‌کنند تا درک عمیق‌تری از این حوزه پیدا کنند.

با توجه به اهمیت بیماری‌های عصبی و تأثیر آن‌ها بر جامعه، دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق در این حوزه بسیار حیاتی است. مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی با انتشار مقالات علمی و پژوهشی متعدد، به عنوان یک منبع قابل اعتماد و معتبر در این زمینه شناخته می‌شود. این مجله به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا با جدیدترین تحقیقات و پیشرفت‌ها در زمینه بیماری‌های عصبی آشنا شوند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

در نهایت، مجله بین‌المللی بیماری‌های عصبی به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران، متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های عصبی معرفی می‌شود. این مجله با انتشار مقالات علمی و پژوهشی متعدد، به خوانندگان خود امکان می‌دهد تا در جریان آخرین پیشرفت‌ها و تحقیقات در این حوزه قرار بگیرند و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های دستگاه گوارش

مجله بین‌المللی بیماری‌های دستگاه گوارش یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های گوارش است. این مجله به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی معتبر در این حوزه شناخته می‌شود و مقالات متعددی را درباره بیماری‌های دستگاه گوارش منتشر می‌کند.

در این مجله، مطالعات و پژوهش‌های متنوعی درباره بیماری‌های مختلف دستگاه گوارش ارائه می‌شود. از جمله موضوعاتی که در این مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به بیماری‌های معده، روده بزرگ، روده کوچک، کبد، کبد چرب، زخم معده، آسیب‌های دستگاه گوارش و سایر بیماری‌های مرتبط اشاره کرد.

مقالات منتشر شده در این مجله توسط پژوهشگران و متخصصان معتبری در حوزه بیماری‌های گوارش نوشته می‌شوند. این مقالات شامل نتایج تحقیقات جدید، مطالعات بالینی، مقالات بررسی سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات مروری و مقالات نظری است. هدف اصلی این مجله، ارائه اطلاعات به‌روز و قابل اعتماد درباره بیماری‌های دستگاه گوارش به جامعه علمی است.

مجله بین‌المللی بیماری‌های دستگاه گوارش به عنوان یک منبع معتبر، دارای فرآیند داوری دقیق است. مقالات ارسالی به این مجله توسط یک تیم از داوران حرفه‌ای و متخصص در حوزه بیماری‌های گوارش بررسی می‌شوند. این فرآیند داوری باعث می‌شود که مقالاتی که در این مجله منتشر می‌شوند، دارای کیفیت عالی و قابل اعتماد باشند.

با توجه به اهمیت بیماری‌های دستگاه گوارش و تأثیر آنها بر سلامتی انسان، دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. مجله بین‌المللی بیماری‌های دستگاه گوارش به عنوان یکی از منابع اصلی در این زمینه، به پژوهشگران و متخصصان این حوزه امکان می‌دهد تا با مطالعه مقالات منتشر شده در این مجله، به روزرسانی‌های علمی را دریافت کنند و در تحقیقات خود پیشرفت کنند.

در نتیجه، مجله بین‌المللی بیماری‌های دستگاه گوارش یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های گوارش است. با ارائه مقالات علمی و قابل اعتماد، این مجله به جامعه علمی کمک می‌کند تا در زمینه بیماری‌های دستگاه گوارش به روزرسانی شود و تحقیقات خود را پیش ببرد.

مجله بین‌المللی بیماری‌های روانی

مجله بین‌المللی بیماری‌های روانی یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه روانشناسی و علوم رفتاری است. این مجله به عنوان یکی از مجلات علمی پژوهشی بیماری‌ها، به بررسی و ارائه آخرین تحقیقات و مطالعات در زمینه بیماری‌های روانی می‌پردازد.

در این مجله، مقالاتی درباره علل، علائم، تشخیص و درمان بیماری‌های روانی منتشر می‌شود. این مقالات توسط پژوهشگران و متخصصان معتبر در این حوزه نوشته می‌شوند و به خوانندگان کمک می‌کنند تا درک بهتری از این بیماری‌ها و راه‌های مقابله با آن‌ها پیدا کنند.

مجله بین‌المللی بیماری‌های روانی به طور معمول مقالاتی را درباره بیماری‌های روانی مختلف از جمله افسردگی، اضطراب، اختلالات خوردن، اختلالات خواب و اختلالات رفتاری منتشر می‌کند. این مقالات به تحلیل علل و عوامل مختلفی که می‌توانند به این بیماری‌ها منجر شوند، می‌پردازند و راه‌هایی برای تشخیص و درمان این بیماری‌ها را ارائه می‌دهند.

علاوه بر مقالات پژوهشی، مجله بین‌المللی بیماری‌های روانی همچنین مقالاتی را درباره مطالب آموزشی و اطلاعات عمومی در زمینه بیماری‌های روانی منتشر می‌کند. این مقالات به خوانندگان کمک می‌کنند تا درک بهتری از این بیماری‌ها و راه‌های مقابله با آن‌ها پیدا کنند. همچنین، این مقالات می‌توانند به عنوان منابع آموزشی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان در رشته روانشناسی و علوم رفتاری مفید باشند.

در نهایت، مجله بین‌المللی بیماری‌های روانی یک منبع قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه بیماری‌های روانی است. این مجله با ارائه مقالات پژوهشی و آموزشی درباره بیماری‌های روانی، به خوانندگان کمک می‌کند تا درک بهتری از این بیماری‌ها و راه‌های مقابله با آن‌ها پیدا کنند. با دسترسی به این مجله، پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند به روزترین تحقیقات و مطالعات در زمینه بیماری‌های روانی دسترسی داشته باشند و از آن‌ها برای تحقیقات خود بهره‌برداری کنند.

امتیاز دهید

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.