مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها

مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها

لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها در این مطلب نمایش داده شده اند.

برای مشاهده لیست مجلات وزارت بهداشت از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پرستاری از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی بهداشت و سلامت وزارتین از این لینک دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علوم پزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی پیراپزشکی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی داروسازی از این مطلب دیدن نمائید.

برای مشاهده لیست مجلات علمی پژوهشی صنایع غذایی و تغذیه از این مطلب دیدن نمائید.

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

لیست مجلات علمی پژوهشی بیماری ها و جراحی ها مورد تائید وزارت بهداشت و علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی رشته های بیماری ها و جراحی ها که مورد تایید وزارت علوم و بهداشت است در لینک زیر ارائه شده است.

بیماری‌های پستان

جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: سرطان، بیماری‌های پستان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Ulrichs Periodicals Directory  Embase

Archives of Bone and Joint Surgery

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی استخوان و مفاصل
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Caspian Journal of Pediatrics

دانشگاه علوم پزشکی بابل
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماری‌‌های غیرواگیر کودکان، نوزادان، جراحی کودکان، روانپزشکی کودکان، مراقبت‌های بهداشتی کودکان، بیماری‌های داخلی کودکان (نفرولوژی، گوارش، ایمونولوژی و آلرژی، مغز و اعصاب، خون و سرطان، عفونی، قلب، غدد) و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Publons RICeST WorldCat

نفس

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
گرایش تخصصی: بیماریهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته
Google Scholar
magiran
SID

Journal of Skin and Stem Cell

محمدعلی نیلفروش زاده
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
DOAJ
Google Scholar
ISC
سایر ایندکس ها: WorldCat Index Copernicus Embase

Research in Cardiovascular Medicine

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق، شهید رجایی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

Nephro-Urology Monthly

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex Embase

بیهوشی و درد

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: بیهوشی، درد
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

Journal of Pediatrics Review

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماریهای کودکان
Clarivate
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex EBSCO ISI

Journal of Renal Injury Prevention

حمید نصری
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
Google Scholar
Scopus
سایر ایندکس ها: Index Copernicus ESCI

International Cardiovascular Research Journal

محمد جواد زیبایی نژاد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Medicus Index Copernicus ISI

Journal of Cardio-Thoracic Medicine

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: قلب، قفسه سینه، بیماریهای تنفسی، قلب و ریه، پیوند قلب و ریه
DOAJ
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus EBSCO

Iranian Journal of Otorhinolaryngology

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO IranMedex CABI

بیماری‌های عفونی و گرمسیری

علی اکبر ولایتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: بیماری‌های عفونی، بیماری‌های گرمسیری، ویروس شناسی، هپاتیپ، واکسن، قارچ شناسی

Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
گرایش تخصصی: رشته‌های مختلف گوش و حلق و بینی، موضوعات صدا و گفتار، بینی، جراحی پایه جمجمه، سرطان‌های سر و گردن ، جراحی‌های ترمیمی، جراحی پلاستیک صورت و یا جراحی فک و صورت و شنوایی‌شناسی از علوم پایه تا تحقیقات بالینی
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: InfoBase Index

The Journal of Tehran University Heart Center

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus Embase

Archives of Cardiovascular Imaging

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
لغو رتبه
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: اکوکاردیوگرافی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex

Multidisciplinary Cardiovascular Annals

انجمن جراحان قلب ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: جراحی قلب، بیهوشی قلب، داخلی قلب
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus

International Journal of Pediatrics

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماریهای کودکان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus CAS

Annals of Bariatric Surgery

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی کم‌تهاجمی چشم، جراحی کم‌تهاجمی گوش و حلق و بینی، جراحی لاپاراسکوپی، جراحی چاقی، روش‌های تشخیصی و درمانی کم‌تهاجمی و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EMR Index Medicus Index Copernicus IranMedex

Tanaffos

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: جراحی قفسه سینه، مراقبت‌های ویژه و سل
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus EBSCO

Journal of Craniomaxillofacial Research

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوش و حلق و بینی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran

International Journal of Hospital Research

دانشگاه علوم پزشکی ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 تحقیقات بیمارستانی
گرایش تخصصی: مدیریت، سیاستگذاری، اطلاع‌رسانی و اقتصاد و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus EBSCO

Iranian Journal of Colorectal Research

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: بیماری‌های کولورکتال، جراحی کولورکتال، بیماری‌های دستگاه گوارش تحتانی و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus Index Medicus World Cat

Hospital Practices and Research

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 تحقیقات بیمارستانی
گرایش تخصصی: رهبری و مدیریت بیمارستان، ایمنی بیمار و کارکنان، تشخیص، پیش‌آگهی و درمان بیماری،مدیریت درد، مدیریت پرستار، اقتصاد بیمارستان و مدیریت مالی، و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: CiteFactor Crossref

گوارش

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
DOAJ
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Middle East Journal of Cancer

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Archives of Anesthesiology and Critical Care

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: بیهوشی، درد، مراقبت ویژه، داروهای بیهوشی
DOAJ
Google Scholar
magiran
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO ProQuest

Journal of Pediatric Nephrology

انجمن نفرولوژی کودکان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
گرایش تخصصی: آب و الکترولیت، اسید- باز، نارسایی مزمن کلیه، نارسایی حاد کلیه، ارولوژی اطفال، فشار خون اطفال و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
magiran
سایر ایندکس ها: EBSCO

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Multidisciplinary Cancer Investigation

پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: سرطان، بیماری پستان
CIVILICA
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex CiteFactor SIS

آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
گرایش تخصصی: پزشکی
magiran
SID

ARYA Atherosclerosis

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 قلب و عروق
گرایش تخصصی: اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی، عوامل خطر اترواسکلروزیس، شیوه زندگی سالم، پیشگیری، مطالعات پایه،گیاهان دارویی، درمان دارویی در اترواسکلروز، مطالعات کوهورت و جامعه نگر در بیماریهای غیرواگیر، کاردیوژنتیک، مطالعات قلبی در بچه‌ها، موارد نادر، مطالعات ریویو و متاآنالیزها و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: IranMedex Index Copernicus EBSCO

World Journal of Plastic Surgery

علی منافی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی ترمیمی، پلاستیک، زیبایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
Pubmed
SID
سایر ایندکس ها: ISI Index Copernicus

Archives of Clinical Infectious Diseases

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: عفونی، میکروبیولوژی ، قارچ شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی
Google Scholar
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI Index Copernicus ISI

Journal of Surgery and Trauma

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: اورژانس، تروما، سوانح، بلایا، جراحی، حوادث و سایر موضوعات مرتبط
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus ROAD

Basic and Clinical Cancer Research

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: انواع سرطان
DOAJ
Google Scholar
ISC
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Dimensions

International Journal of Cancer Management

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
سرطان
گرایش تخصصی: پیشگیری و درمان سرطان، ژنتیک، معنویت درمانی، رادیوتراپی سرطان، شیمی درمانی، مداخلات روانشناسی
Clarivate
ISC
magiran
Scopus
SID
SJR
سایر ایندکس ها: Index Copernicus CABI EBSCO

جراحی ایران

انجمن جراحان ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
جراحی
گرایش تخصصی: جراحی ارتـوپدی، جراحی کودکان و نوزادان،‌ جراحی آندوسکـوپیک، جـراحی پلاستیک ترمیمـی و زیبائی، پیـوند اعضاء، جراحی توراکس، جـراحی چشم، جـراحی دست، جـراحی زنان و زایمان، جراحی عمـومی، جراحی قلب، جراحی کلیه و مجـاری ادرار، جراحی گـوش و گلـو و بینی، جراحی مغـز و اعصاب، جراحی دهـان و فک
ISC
magiran
SID

Archives of Pediatric Infectious Diseases

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 بیماریهای عفونی
گرایش تخصصی: عفونی، اطفال
Google Scholar
ISC
magiran
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex ISI

پوست و زیبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
گرایش تخصصی: پوست و زیبایی
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Chronic Diseases Journal

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
بیماری ها
گرایش تخصصی: جنه‌های بیماری‌های مزمن و حاد مانند کنترل، برنامه‌ریزی، درمان، آموزش بیمار، راهنماهای مدیریت، سیاست‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط
DOAJ
Google Scholar
ISC
magiran
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus RICeST

Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
گرایش تخصصی: بالینی و مطالعات علوم پایه
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: EBSCO Index Copernicus Embase

Iranian Journal of Dermatology

انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
 پوست
گرایش تخصصی: بیماریهای پوست، مو و زیبایی
ISC
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Embase Index Medicus CABI

Middle East Journal of Digestive Diseases

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
گوارش و کبد
DOAJ
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: Index Copernicus IranMedex EBSCO

Urology Journal

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علمی پژوهشی
پزشکی و پیراپزشکی
کلیه و مجاری دفع ادرار
گرایش تخصصی: بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
Google Scholar
ISC
magiran
Pubmed
Scopus
SID
سایر ایندکس ها: CABI IranMedex Embase
امتیاز دهید

افزودن دیدگاه

مشاوره رایگان

شماره  همراه خود را در کادر وارد نمائید. تیم پشتیبانی ما با شما تماس می گیرند.