خانه نتایج جستجو علوم پایه علوم International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)

انجمن علمی نانو فناوری ایران مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN)
p-ISSN: 17357004
e-ISSN: 24235911
دسته بندی: علوم پایه
دسته بندی: علوم
ناشر: Iranian Nanotechnology Society
صاحب امتیاز: انجمن علمی نانو فناوری ایران
زبان مجله: انگلیسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://www.ijnnonline.net/
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: Scopus
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: CAS (Chemical Abstracts Service)
مجله علمی International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) با ISSN چاپی 17357004 و ISSN الکترونیکی 24235911 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) انجمن علمی نانو فناوری ایران می باشد که مقالات را به زبان انگلیسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) به گروه علمی آن علوم پایه و زیرگروه علمی آن علوم دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) برابر با http://www.ijnnonline.net/ می باشد. ایندکس های ژرونال International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) برابر با Google Scholar و ISC و magiran و Scopus و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) is an international peer-reviewed open access journal aiming to present high quality, novel, original and interdisciplinary theoretical and experimental results in different areas of science related to Nanoscience and Nanotechnology. IJNN aims to offer researchers, academics, students and interested individuals worldwide an opportunity to get informed of latest advancements in Nanoscience and Nanotechnology. The potential scope of IJNN is broad and it is anticipated to eventually expand to all aspects of nanoscience and nanotechnology. Theoretical works related to nanoscience from diverse fields of sciences like physics, chemistry, mathematical and numerical modeling as well as medical, experimental, technological and engineering discoveries are included in the list of research topics. IJNN attempts to provide a fast, rigorous, trustable and non-biased review process to attract high quality original articles from potent authors worldwide and to ensure that papers contain valuable, scientifically correct information reflecting a broad range of disciplines, methodologies and topics for the journal’s audience

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.