خانه نتایج جستجو فنی و مهندسی عمران Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)

Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)

Road, Housing and Development Research Center (BHRC) مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)
p-ISSN: 15630854
e-ISSN: ۲۵۲۲۰۱۱X
دسته بندی: فنی و مهندسی
دسته بندی: عمران
ناشر: Road, Housing and Development Research Center (BHRC)
صاحب امتیاز: Road, Housing and Development Research Center (BHRC)
زبان مجله: انگلیسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://link.springer.com/journal/42107
ایندکس: Google Scholar
سایر ایندکس ها: Naver Japanese Science and Technology Agency (JST) Portico
مجله علمی Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) با ISSN چاپی 15630854 و ISSN الکترونیکی ۲۵۲۲۰۱۱X یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) Road, Housing and Development Research Center (BHRC) می باشد که مقالات را به زبان انگلیسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) به گروه علمی آن فنی و مهندسی و زیرگروه علمی آن عمران دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) برابر با http://link.springer.com/journal/42107 می باشد. ایندکس های ژرونال Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) برابر با Google Scholar می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

The Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) welcomes articles and research contributions on topics such as: – Structural analysis and design – Earthquake and structural engineering – New building materials and concrete technology – Sustainable building and energy conservation – Housing and planning – Construction management – Optimal design of structures Please note that the journal will not accept papers in the area of hydraulic or geotechnical engineering, traffic/transportation or road making engineering, and on materials relevant to non-structural buildings, e.g. materials for road making and asphalt. Although the journal will publish authoritative papers on theoretical and experimental research works and advanced applications, it may also feature, when appropriate: a) tutorial survey type papers reviewing some fields of civil engineering; b)  short communications and research notes; c) book reviews and conference announcements

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.