پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

نام مجله:
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
p-ISSN:
23831855
e-ISSN:
27172178
کشاورزی و منابع طبیعی
گیاهپزشکی
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی پژوهشی
سایت:
http://arpp.tabrizu.ac.ir/
ایندکس:
Google Scholar
ایندکس:
ISC
ایندکس:
magiran
ایندکس:
SID

حیطه فعالیت مجله:

نشریه علمی- پژوهشی “پژوهش ¬های کاربردی در گیاه¬پزشکی” مقاله های تحقیقی و اصیل در تمامی زمینه های علوم گیاهپزشکی و موضوعات مرتبط با آن را در قالب مقاله کامل پژوهشی، مقاله کوتاه، گزارش علمی کوتاه پذیرش و چاپ می کند. محورهای اصلی پذیرش مقاله: مدیریت بیماری های گیاهی، مدیریت آفات گیاهی، مدیریت علف های هرز (با تاکید بر کنترل شیمیایی و زیستی)، حفاظت گیاهان، تشخیص عوامل بیماری زای گیاهی (قارچ ها، پروکاریوت ها، ویروس ها، نماتودها، گیاهان عالی انگل و …)، کنترل زیستی عوامل بیماری زا گیاهی، آفات گیاهی و علف های هرز، مدیریت تلفیقی آفات (شامل مهره‌داران، بی‌مهرگان، میکروارگانیسم‌ها و علف‌های هرز)، زیست‌شناسی، رفتارشناسی، ژنتیک، بیوشیمی، سیستماتیک، فیزیولژی و اکولژی آفات و عوامل مفید و عوامل تنش‌زای غیرزنده در گیاه‌پزشکی، تنوع زیستی و برهم‌کنش‌ها در گیاه‌پزشکی، روابط متقابل گیاهان، آفات و دشمنان طبیعی، کنترل بیولژیک و میکروبیولژیک، امنیت غذایی و گیاه‌پزشکی، فناوری‌های نوین در مدیریت آفات، کاربرد آفت­کش‌ها و اثرات زیست محیطی آنها، گیاه‌پزشکی و کشاورزی پایدار، اثرات اقتصادی و اجتماعی مدیریت آفات، گیاه‌پزشکی و کشاورزی دقیق

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد