نامه انجمن حشره شناسی ایران

انجمن علمی حشره شناسی ایران مشاهده نقشه

مشخصات مجله

نام مجله: نامه انجمن حشره شناسی ایران
p-ISSN: 2599996
e-ISSN: 12345678
دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی
دسته بندی: گیاهپزشکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی حشره شناسی ایران
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jesi.areeo.ac.ir/
ایندکس: Clarivate
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
مجله علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران با ISSN چاپی 2599996 و ISSN الکترونیکی 12345678 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن علمی حشره شناسی ایران می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله نامه انجمن حشره شناسی ایران به گروه علمی آن کشاورزی و منابع طبیعی و زیرگروه علمی آن گیاهپزشکی دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران برابر با http://jesi.areeo.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال نامه انجمن حشره شناسی ایران برابر با Clarivate و Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله نامه انجمن حشره شناسی ایران می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله:

در نشریه علمی نامه انجمن حشره شناسی ایران، نوشتارهای ارسالی در تمام حوزه‌های دانش حشره شناسی شامل تاکسونومی و بیوسیستماتیک حشرات، حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی جنگل، حشره شناسی پزشکی، حشره شناسی دام پزشکی، زیست شناسی حشرات، فیریولوژی و رفتارشناسی حشرات، بوم شناسی حشرات، روش های مختلف مهار آفات، مهار زیستی آفات، کنه شناسی، مقاومت به سموم و سم شناسی قابل بررسی و انتشار است.

امتیاز دهید

پذیرش مقاله در این نشریه

ارسال پیام

ارسال پیام

خدمات تخصصی ژورنال یاب

معرفی مناسب ترین مجله برای مقاله شما

شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. بهترین و مناسب ترین مجله را از ما بخواهید.

استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما را در مناسب ترین مجله تضمین میکنیم.

همکاری با ژورنال یاب

از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.