مطالعات زبانی و بلاغی

دانشگاه سمنان مشاهده نقشه

مشخصات مجله مطالعات زبانی و بلاغی

نام مجله: مطالعات زبانی و بلاغی
p-ISSN: 20089570
e-ISSN: 27170900
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: زبان و ادبیات
رتبه ارزیابی: ب
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags

شرایط چاپ مقاله در نشریه مطالعات زبانی و بلاغی

مجله علمی مطالعات زبانی و بلاغی با ISSN چاپی 20089570 و ISSN الکترونیکی 27170900 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مطالعات زبانی و بلاغی به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن زبان و ادبیات دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مطالعات زبانی و بلاغی برابر با http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مطالعات زبانی و بلاغی برابر با Google Scholar و ISC و magiran و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات زبانی و بلاغی ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مطالعات زبانی و بلاغی می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله مطالعات زبانی و بلاغی

وجه مشترک آثار گونه گون ادبی با همة تنوّع و تکثّری که دارند، یکی عنصر زبان است و دیگر عنصر «ادبیّت»؛ و یکی از معیارهای مهم سنجش ادبیّت هر متن، «بلاغت» است. از این رو گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سمنان با انتشار مجلّه ای تخصصی، این نوع پژوهش ها را در دسترس صاحب نظران و علاقمندان می گذارد. دوفصلنامة «مطالعات زبانی و بلاغی» که با درجة علمی ـ ترویجی از سال 1388 (تا شمارة 14 پاییز و زمستان 1395) انتشار یافته و از شمارة 15 (بهار و تابستان 1396) درجة علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است؛ چنانکه از نام آن پیداست، مقالاتی را چاپ می کند که به یکی از دو حوزة «زبان» یا «بلاغت» پرداخته باشند.بخش «زبان» موضوعاتی همچون دستور، لغت، آواشناسی، واجشناسی و تاریخ زبان را در بر می گیرد که گونههای مختلف فارسی اعم از کهن، معاصر، رسمی، ادبی، محاوره، گویشهای ایرانی و لهجه های محلی را شامل می شود. بخش «بلاغت» هم مباحث و نظریه ای قدیم و جدید این علم را بر اساس متون نظم و نثر کهن و معاصر فارسی، می کاود.مجلّه، آن دسته از مقالههایی را که در حوزه «زبان» یا «بلاغت» به مقایسة میان متون فارسی و دیگر زبان ها پرداخته باشند، نیز به چاپ میرساند

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.