مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران مشاهده نقشه

مشخصات مجله مدیریت فناوری اطلاعات

نام مجله: مدیریت فناوری اطلاعات
p-ISSN: 20085893
e-ISSN: 24235059
دسته بندی: علوم انسانی
دسته بندی: مدیریت
رتبه ارزیابی: بین المللی
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
زبان مجله: فارسی
نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله: علمی پژوهشی
سایت: http://jitm.ut.ac.ir/
ایندکس: CIVILICA
ایندکس: DOAJ
ایندکس: Google Scholar
ایندکس: ISC
ایندکس: magiran
ایندکس: Scopus
ایندکس: SID
سایر ایندکس ها: noormags ensani Academia

شرایط چاپ مقاله در نشریه مدیریت فناوری اطلاعات

مجله علمی مدیریت فناوری اطلاعات با ISSN چاپی 20085893 و ISSN الکترونیکی 24235059 یک مجله علمی پژوهشی از نشریات مورد تائید وزارتین و دانشگاه ها می باشد. صاحب امتیاز مجله مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران می باشد که مقالات را به زبان فارسی و به صورت چاپی و الکترونیکی به چاپ می رساند. در چاپ مقاله مدیریت فناوری اطلاعات به گروه علمی آن علوم انسانی و زیرگروه علمی آن مدیریت دقت نمائید. آدرس وب سایت نشریه مدیریت فناوری اطلاعات برابر با http://jitm.ut.ac.ir/ می باشد. ایندکس های ژرونال مدیریت فناوری اطلاعات برابر با CIVILICA و DOAJ و Google Scholar و ISC و magiran و Scopus و SID می باشد. برای نگارش، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مدیریت فناوری اطلاعات ، حیطه فعالیت آن را که در زیر آمده است مطالعه نمائید. همچنین برای چاپ مقاله در مجله مدیریت فناوری اطلاعات می توانید کلیه مراحل آماده سازی مقاله از استخراج، ویراستاری ارسال مقاله به نشریه و اخذ پذیرش و چاپ را از خدمات ژورنال یاب استفاده نمائید. تنها کافیست فرم تماس در این صفحه را تکمیل نمائید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

حیطه فعالیت مجله مدیریت فناوری اطلاعات

Managerial Implications of Information Systems Implementation IT Implications for Change Management IT Project Management (ITPM) Virtual and Networked Organizations Social Networks Information Technologies and Social Organization Organizational IT governance and control Organizational Learning (OL) Human-Computer Interaction (HCI) Ethics of Information Technology IT-Based Learning and Training including e-Learning, Blended Learning, and so on Information Management Information Resources Management Knowledge Management including Knowledge creation / Capture / Elicitation / Acquisition / Processing / Compaction/ Storage / Retrieval / Sharing / Application / Performance E-Governance Information Systems Research Method Development Information Systems and Business Strategy Alignment Cognitive Aspects of Artificial Intelligence (AI) Innovative Applications of IT Global and Cross-cultural Issues of IT IT impacts on nature (Green IT) The impact and significance of Emerging Information Technologies Futuristic IT Innovations Enterprise-Oriented Solutions: Business Process Redesign Business and Customer IT interactions (B2B, B2C, C2B, C2C) Electronic Business (e-Business) Electronic Commerce (e-Commerce) Electronic Government (e-Government) Enterprise Integration Enterprise Information Portals Management Information Systems Enterprise Resource Planning Customer Relationship Management Supply Chain Management Business Process Management Knowledge Management System Partner Relationship Management Decision Support System (DSS) Fuzzy / Intelligent Expert Systems Inter-Organizational Systems (IOS) Cloud Computing Mobile Computing

امتیاز دهید
جستجو و انتخاب مجله مناسب

پذیرش مقاله در این نشریه

برای خلق بهترین نتیجه در کنار شما هستیم

خدمات تخصصی ژورنال یاب

انتخاب مجله، استخراج، ترجمه، ویراستاری و پلاجیاریسم

کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج ، ترجمه، ویراستاری علمی و ساختاری و سنجش عدم سرقت علمی و انتخاب مجله در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

ارسال مقاله برای مجله با سطح دلخواه شما و اخذ پذیرش و چاپ مقاله

شما می توانید فرایند سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ما پذیرش و چاپ مقاله شما در مناسب ترین مجله با سطح دلخواه شما را تضمین میکنیم.

تاسیس و راه اندازی نشریه علمی

کلیه مراحل تاسیس نشریه علمی از اخذ مجوز تا راه اندازی سامانه های مدیریت نشریات و دریافت ایندکس های معتبر از قبیل علمی پژوهشی، ISI، Scopus، ISC و تبلیغات دریافت مقاله را برای شما انجام میدهیم.

مشاوره رایگان

شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.