روابط خاک و گیاه

نام مجله:
روابط خاک و گیاه
p-ISSN:
20089082
e-ISSN:
20089953
کشاورزی و منابع طبیعی
میان رشته ای کشاورزی و منابع طبیعی
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
زبان مجله:
فارسی
نوع انتشار:
چاپی و الکترونیکی
اعتبار سابق مجله:
علمی پژوهشی
سایت:
http://jspi.iut.ac.ir/
ایندکس:
CIVILICA
ایندکس:
DOAJ
ایندکس:
Google Scholar
ایندکس:
ISC
ایندکس:
magiran
ایندکس:
SID
سایر ایندکس ها:
EBSCO

حیطه فعالیت مجله:

اهداف: هدف اصلی از انتشار نشریه علمی “روابط خاک و گیاه” چاپ نتایج پژوهش­های مرتبط با علوم خاک، آب و گیاه است. این نشریه مقاله­های پژوهشی پایه ­ای و کاربردی در زمینه روابط آب و گیاه، فرایندهای فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر، برهم­کنش­های زیستی در ریزوسفر، رشد گیاهان در شرایط تنش، مدل­سازی روابط آب خاک و گیاه، روابط خاک- گیاه و سلامت خاک، نقش ویژگیهای کارکردی گیاه و خاک برای تعدیل آثار تغییر اقلیم، و کشت­های گلخانه ­ای را منتشر می کند. زمینه ­ها: روابط آب و گیاه فراهمی آب و عناصر غذایی خاک برای گیاه فرایندهای فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر برهم­کنش­ها، ذخایر و جریان­های زیستی در ریزوسفر ریزجانداران ریزوسفری محرک رشد گیاه برهم­کنش­­های مولکولی گیاه- میکروب در ریزوسفر اثر پرایمینگ ریزوسفر تحت تاثیر ویژگی­های خاک و گیاه ترسیب (تثبیت) کربن و ساختمان خاک در ناحیه ریشه و ریزوسفر اثر ریشه گیاهان بر ویژگی­ها و فرایندهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی خاک بیوژئوشیمی آلاینده ­ها در سیستم خاک- گیاه رشد گیاهان در شرایط تنش مدل­سازی روابط آب- خاک- گیاه و جذب آب توسط ریشه ارتباط سلامت خاک با برهم­کنش­های خاک- گیاه نقش ویژگی­ های کارکردی گیاه و خاک در تعدیل آثار تغییر اقلیم روابط خاک (بستر رشد) و گیاه در کشتهای گلخانه ­ای.

ارسال مقاله به این ژورنال

نام و نام خانوادگی*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 25 MB, Max. files: 4.
  عضو از 8 ماه

  ارسال پیام

  خدمات تخصصی ژورنال یاب

  معرفی بهترین و مناسب ترین مجلات برای مقاله شما

  شما می توانید فرایند جستجو و یافتن مجله مناسب مقاله خود را به تیم تخصصی ژورنال یاب بسپارید. این کار تاثیر بسیار زیادی در پذیرش مقاله شما دارد.

  استخراج، ترجمه، ویراستاری و سنجش عدم سرقت ادبی

  کلیه خدمات مربوط به آماده سازی مقاله شما از قبیل استخراج، ترجمه تخصصی، ویراستاری علمی و ساختاری و قرایند های کنترلی از قبیل سنجش عدم سرقت علمی در ژونال یاب به شما ارائه می گردد.

  ارسال مقاله شما برای مجله با ضمانت خدمات انجام شده

  شما می توانید فرایند ارسال و یا اصطلاحاََ سابمیت مقاله خود را به متخصصان ژورنال یاب بسپارید. ژورنال یاب با بهره گیری از متخصصان توانا و با سابقه درخشان این کار را انجام می دهد.

  همکاری با ژورنال یاب

  از شما دعوت می کنیم در صورتی که در هر کدام از زمینه های زیر توانایی و یا سابقه فعالیت دارید با ژورنال یاب همکاری نمائید:

  میتونی با یک کلیک ساده مقالت را برای هر مجله ای سابمیت کنی

  مجله مناسب مقالت را در
  ژورنال یاب پیدا کن.

  مشاوره رایگان

  شماره همراه خود را وارد نمائید. کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

  کلیه حقوق پلتفرم ژورنال یاب متعلق به موسسه ژرف اندیشان رستاک میباشد